Tie poikki: Lii­ken­ne pääsee kul­ke­maan yhdeltä kais­tal­ta So­dan­ky­län Tor­vi­ses­sa ne­los­tiel­lä rekan nos­to­töi­den vuoksi

pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Partio
Simon Kuuttien uudelleen virinnyt partiotoiminta saa hienot puitteet Simojokivarresta kosken äärestä – uusi kämppä valmistuu talkoilla viiimeistään vuonna 2025

Simon Kuut­tien uu­del­leen vi­rin­nyt par­tio­toi­min­ta saa hienot puit­teet Si­mo­jo­ki­var­res­ta kosken äärestä – uusi kämppä val­mis­tuu tal­koil­la viii­meis­tään vuonna 2025

28.08.2023 07:51 1
Tilaajille
Keminmaan partiolaisten järjestämällä kesäleirillä riittää tekemistä

Ke­min­maan par­tio­lais­ten jär­jes­tä­mäl­lä ke­sä­lei­ril­lä riittää te­ke­mis­tä

26.06.2023 15:35 1
Erähenkisyyttä löytyi partiolaisten SM-kilpaan citykairasta – Ounasvaaran maastoissa kelkan rakentamista, suopunginheittoa ja 20 muuta tehtävää, kokeile yhtä niistä

Erä­hen­ki­syyt­tä löytyi par­tio­lais­ten SM-kil­paan ci­ty­kai­ras­ta – Ou­nas­vaa­ran maas­tois­sa kelkan ra­ken­ta­mis­ta, suo­pun­gin­heit­toa ja 20 muuta teh­tä­vää, kokeile yhtä niistä

02.04.2023 13:07
Tilaajille
A. E. Järvisen mielimaisema vaihtui citykairaksi: partiolaisten Kairan kulkija 23 -SM-kilpailun joukkueet suuntasivat Ounasvaaran maastoihin

A. E. Jär­vi­sen mie­li­mai­se­ma vaihtui ci­ty­kai­rak­si: par­tio­lais­ten Kairan kulkija 23 -SM-kil­pai­lun jouk­kueet suun­ta­si­vat Ou­nas­vaa­ran maas­toi­hin

01.04.2023 14:39
Tilaajille
Satojen osallistujien partiokisat järjestetään Rovaniemellä viikonloppuna – Ounasvaaralla kulkevia pyydetään huomioimaan partiolaiset

Satojen osal­lis­tu­jien par­tio­ki­sat jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na – Ou­nas­vaa­ral­la kul­ke­via pyy­de­tään huo­mioi­maan par­tio­lai­set

29.03.2023 15:06
Tilaajille
Kemiin kokoontuu viikonloppuna yli 600 partiolaista – partiotahti näkyy soihtukulkueena ja lumiukkoina

Kemiin ko­koon­tuu vii­kon­lop­pu­na yli 600 par­tio­lais­ta – par­tio­tah­ti näkyy soih­tu­kul­kuee­na ja lu­miuk­koi­na

14.02.2023 14:49
Tilaajille
”Vähän oli kylmää mutta hyvin selvittiin" – Lapin partiolaiset valmistautuvat järjestämään talviset SM-kisat, piirin syyskisa oli vasta treeniä

”Vähän oli kylmää mutta hyvin sel­vit­tiin" – Lapin par­tio­lai­set val­mis­tau­tu­vat jär­jes­tä­mään tal­vi­set SM-ki­sat, piirin syys­ki­sa oli vasta treeniä

18.09.2022 17:36
Tilaajille
Luonto on metsiä, soita ja tuntureita, mutta myös puistoja ja laiturinnokkia – Suomen luonnon päivän innoittamina kysyimme Lapissa asuvilta, mitä luonto heille merkitsee

Luonto on metsiä, soita ja tun­tu­rei­ta, mutta myös puis­to­ja ja lai­tu­rin­nok­kia – Suomen luonnon päivän in­noit­ta­mi­na ky­syim­me Lapissa asu­vil­ta, mitä luonto heille mer­kit­see

27.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Pellolaisten oma pappi ei jää pappeudesta eläkkeelle – kuolemaan tuomitun kohtaaminen sytytti lähetyspapin liekin Murmanskin suuntaan

Pel­lo­lais­ten oma pappi ei jää pap­peu­des­ta eläk­keel­le – kuo­le­maan tuo­mi­tun koh­taa­mi­nen sytytti lä­he­tys­pa­pin liekin Mur­mans­kin suun­taan

12.08.2022 17:30 1
Tilaajille
Kierikissä kisailtiin partiotaidoissa – kivikauden teema näkyi tehtävissä

Kie­ri­kis­sä ki­sail­tiin par­tio­tai­dois­sa – ki­vi­kau­den teema näkyi teh­tä­vis­sä

14.05.2022 16:07
Tilaajille
Kerran teininä nukuin makeasti torniolaisessa lumikasassa
Kolumni

Kerran teininä nukuin ma­keas­ti tor­nio­lai­ses­sa lu­mi­ka­sas­sa

21.04.2022 06:00
Tilaajille
18-vuotias Oskari on tottunut nukkumaan ulkona talvellakin –  "Mahtavinta ulkona nukkumisessa ja retkeilyssä on vapaus ja itsensä ylittäminen"

18-vuo­tias Oskari on tot­tu­nut nuk­ku­maan ulkona tal­vel­la­kin –  "Mah­ta­vin­ta ulkona nuk­ku­mi­ses­sa ja ret­kei­lys­sä on vapaus ja itsensä ylit­tä­mi­nen"

26.12.2021 12:00 1
Tilaajille
Savukosken partioleirillä syvennytään eräkulttuuriin – Partioleiritoiminta oli pandemian vuoksi pitkään pysähdyksissä

Sa­vu­kos­ken par­tio­lei­ril­lä sy­ven­ny­tään erä­kult­tuu­riin – Par­tio­lei­ri­toi­min­ta oli pan­de­mian vuoksi pitkään py­säh­dyk­sis­sä

09.08.2021 18:28
Tilaajille
Poliisi tutkii partiossa esiin nousseita seksuaalirikosepäilyjä – tutkinnassa muun muassa epäilty raiskaus

Poliisi tutkii par­tios­sa esiin nous­sei­ta sek­suaa­li­ri­ko­se­päi­ly­jä – tut­kin­nas­sa muun muassa epäilty rais­kaus

01.02.2021 17:49
Kemiläinen partiolaisten lippukunnan johtaja yllätettiin: tuikitarpeellinen retki-varuste saatiin lahjoituksena varastetun tilalle

Ke­mi­läi­nen par­tio­lais­ten lip­pu­kun­nan johtaja yl­lä­tet­tiin: tui­ki­tar­peel­li­nen ret­ki-va­rus­te saatiin lah­joi­tuk­se­na va­ras­te­tun tilalle

16.12.2020 15:28
Lauantaivieras: Monikulttuurisuus osaksi myös partiota – Rovaniemelle saamenkielistä partiotoimintaa
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Mo­ni­kult­tuu­ri­suus osaksi myös par­tio­ta – Ro­va­nie­mel­le saa­men­kie­lis­tä par­tio­toi­min­taa

04.12.2020 13:51

Par­tio­lais­ten uudesta lu­pauk­ses­ta poistui mai­nin­ta Ju­ma­las­ta – tilalle tuli kat­so­mus

14.11.2020 17:55
Partiolaiset valmiita etänäkin – Lapissa partiotoiminta alkaa normaalisti pitkän koronatauon jälkeen

Par­tio­lai­set val­mii­ta etä­nä­kin – Lapissa par­tio­toi­min­ta alkaa nor­maa­lis­ti pitkän ko­ro­na­tauon jälkeen

19.08.2020 17:00
Tilaajille

Ko­la­ris­sa vie­te­tään vii­kon­lop­pu­na par­tio­ta­pah­tu­maa – pai­kal­le saapuu yli 500 par­tio­lais­ta ja pa­ri­kym­men­tä lip­pu­kun­taa

07.02.2020 21:58
Tilaajille