tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Sote-uudistus
Kuukausi
Kenelle ehkäisevät päihde- ja mielenterveyspalvelut kuuluvat sote-uudistuksen jälkeen? – "Erittäin hyvä kysymys"

Kenelle eh­käi­se­vät päihde- ja mie­len­ter­veys­pal­ve­lut kuu­lu­vat so­te-uu­dis­tuk­sen jäl­keen? – "E­rit­täin hyvä ky­sy­mys"

30.11.2022 14:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tois­tu­vat­ko Hel­sin­gin pal­kan­mak­sun on­gel­mat hy­vin­voin­ti­alueil­la ja kun­nis­sa?

28.11.2022 04:30
Tilaajille
Vanhukset saanevat hoivakotipaikan kotikonnuiltaan, kun palveluasuminen kilpailutetaan Lapissa

Van­huk­set saa­ne­vat hoi­va­ko­ti­pai­kan ko­ti­kon­nuil­taan, kun pal­ve­lu­asu­mi­nen kil­pai­lu­te­taan Lapissa

22.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Lapin aluehallitus ohjeisti talousarvion tekemistä – ensi vuoden talous voisi jäädä korkeintaan 30 miljoonaa euroa miinukselle

Lapin alue­hal­li­tus oh­jeis­ti ta­lous­ar­vion te­ke­mis­tä – ensi vuoden talous voisi jäädä kor­kein­taan 30 mil­joo­naa euroa mii­nuk­sel­le

17.11.2022 19:32 1
Tilaajille
Kemin kaupunginjohtaja sairaalarahoista: "Nyt on luotu edellytykset kehittää koko Lappia tasapuolisesti"

Kemin kau­pun­gin­joh­ta­ja sai­raa­la­ra­hois­ta: "Nyt on luotu edel­ly­tyk­set ke­hit­tää koko Lappia ta­sa­puo­li­ses­ti"

17.11.2022 15:08 6
Tilaajille
40 vuotta vanha runo kaupungin hallinnosta on kohta entistä pätevämpi
Kolumni

40 vuotta vanha runo kau­pun­gin hal­lin­nos­ta on kohta entistä pä­te­väm­pi

09.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen ra­hoi­tus tur­vat­ta­va

07.11.2022 05:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue vaatii pysyvää, korvamerkittyä rahoitusta Länsi-Pohjan keskussairaalalle – ilman lisärahaa edessä ovat sopeuttamistoimet
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue vaatii py­sy­vää, kor­va­mer­kit­tyä ra­hoi­tus­ta Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lal­le – ilman li­sä­ra­haa edessä ovat so­peut­ta­mis­toi­met

04.11.2022 20:00 13
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin aluehallitus hyväksyi henkilöstön siirtosopimuksen – siirtyvää henkilöstöä yhteensä noin 7 616 henkilöä

Lapin alue­hal­li­tus hy­väk­syi hen­ki­lös­tön siir­to­so­pi­muk­sen – siir­ty­vää hen­ki­lös­töä yh­teen­sä noin 7 616 hen­ki­löä

19.10.2022 20:31
Tilaajille
Suomen väestökriisi on lähestymässä rajaa, jonka ylittämisen jälkeen alkaa hyvinvointivaltion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odottelemaan
Pääkirjoitus

Suomen väes­tö­krii­si on lä­hes­ty­mäs­sä rajaa, jonka ylit­tä­mi­sen jälkeen alkaa hy­vin­voin­ti­val­tion alasajo – ihmettä on turha jäädä enää odot­te­le­maan

09.10.2022 16:09 6
Tilaajille
Opimmeko hoivatyön ahdingosta mitään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opim­me­ko hoi­va­työn ah­din­gos­ta mitään?

07.10.2022 05:30
Tilaajille
Yksi asiakas- ja potilastietojärjestelmä riittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yksi asia­kas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä riittää

03.10.2022 07:04
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue voi joutua jo alkutaipaleellaan taloudellisiin sopeuttamistoimiin tilanteessa, missä kahden sairaalan mallista vallitsee vain näennäinen yksimielisyys
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alue voi joutua jo al­ku­tai­pa­leel­laan ta­lou­del­li­siin so­peut­ta­mis­toi­miin ti­lan­tees­sa, missä kahden sai­raa­lan mal­lis­ta val­lit­see vain näen­näi­nen yk­si­mie­li­syys

27.09.2022 20:00 8
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue esittää ensi vuoden investointeihin yli 53 miljoonaa euroa

Lapin hy­vin­voin­ti­alue esittää ensi vuoden in­ves­toin­tei­hin yli 53 mil­joo­naa euroa

26.09.2022 17:52
Tilaajille
Lausunnolle lähti lakiesitys, joka antaisi pysyvän luvan päivystävälle sairaalalle Kemissä

Lau­sun­nol­le lähti la­kie­si­tys, joka antaisi pysyvän luvan päi­vys­tä­väl­le sai­raa­lal­le Kemissä

26.09.2022 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­no­ku­ria ja kasvua

26.09.2022 05:00
Tilaajille
Kemi ja Savonlinna vaativat rahaa kahden sairaalan mallin turvaamiseksi

Kemi ja Sa­von­lin­na vaa­ti­vat rahaa kahden sai­raa­lan mallin tur­vaa­mi­sek­si

15.09.2022 13:35 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vih­doin­kin oikeaa toi­min­taa

15.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue ei aio leikata palveluista vielä tänä syksynä – budjetin valmistelu nojaa valtion lupaamaan rahapottiin, mutta vasta aika näyttää, riittääkö se

Lapin hy­vin­voin­ti­alue ei aio leikata pal­ve­luis­ta vielä tänä syksynä – bud­je­tin val­mis­te­lu nojaa valtion lu­paa­maan ra­ha­pot­tiin, mutta vasta aika näyt­tää, riit­tää­kö se

14.09.2022 19:00 2
Tilaajille
Tämä porukka johtaa Lapin hyvinvointialuetta – johtajavirat jakautuvat eri puolille maakuntaa, valmisteluun osallistuminen oli valttia paikkakilvassa

Tämä porukka johtaa Lapin hy­vin­voin­ti­aluet­ta – joh­ta­ja­vi­rat ja­kau­tu­vat eri puo­lil­le maa­kun­taa, val­mis­te­luun osal­lis­tu­mi­nen oli valttia paik­ka­kil­vas­sa

06.09.2022 10:11 16
Tilaajille