Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Sote-uudistus
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-huo­lia riittää yhä

21.07.2021 05:35 1
Tilaajille

Si­tou­tu­mat­to­mat voivat se­koit­taa pakan maa­kun­ta­vaa­leis­sa – Me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää puo­luei­den ul­ko­puo­li­sil­ta eh­dok­kail­ta koko Lapin kat­ta­vaa yh­teis­työ­tä

19.07.2021 06:29 4
Tilaajille

Asian­tun­ti­ja: Uusien so­te-tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen pitäisi jo aloit­taa – nyt riskinä alueel­li­nen epä­ta­sa-ar­vo

08.07.2021 11:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tuk­seen val­mis­tau­du­taan myös Ou­lun­kaa­rel­la

08.07.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappi tar­vit­see kaksi kes­kus­sai­raa­laa, mo­lem­mis­sa olen ollut tyy­ty­väi­nen potilas

06.07.2021 07:30 5
Tilaajille
Kolumni

Sote tuli, di­gi­pal­ve­lua pukkaa

06.07.2021 06:30
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Har­haut­taa­ko so­te-uu­dis­tus kansaa?

03.07.2021 05:40 3
Tilaajille

Lapin liiton hal­li­tus asetti Lapin hy­vin­voin­tia­lueen vä­liai­kai­sen val­mis­te­lu­toi­mi­eli­men – Saa­me­lais­kä­rä­jien jäsen ja hen­ki­lös­tö­edus­ta­ja jäivät ul­ko­puo­lel­le

02.07.2021 12:42
Tilaajille
Pääkirjoitus

So­te-sop­pa alkaa val­mis­tua

30.06.2021 15:57 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos Krista Kiuru

28.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­ase­ma joka kun­nas­sa jat­kos­sa­kin

24.06.2021 05:55 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toivoa ja us­ko­muk­sia sotesta

24.06.2021 05:15 5
Tilaajille

Ana­lyy­si: So­te-ää­nes­tys oli his­to­rial­li­nen etappi, mutta uu­dis­tus­ta muok­kaa­vat vielä seu­raa­vat­kin hal­li­tuk­set

23.06.2021 15:05 2
Tilaajille
Pääkirjoitus

So­te-juh­laa seuraa so­te-ar­ki, mikä näyt­tää, onko uu­dis­tus on­nis­tu­nut vai susi jo syn­tyes­sään

23.06.2021 14:47 3
Tilaajille

His­to­rial­li­nen so­te-uu­dis­tus on hy­väk­syt­ty edus­kun­nas­sa äänin 105–77

23.06.2021 14:37 1

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen: So­te-uu­dis­tuk­sen kä­sit­te­ly etenee, vaa­di­tut muu­tok­set on tehty

23.06.2021 13:39 1

Ko­koo­muk­sen Häk­kä­nen painoi jarrua juuri ennen so­te-ää­nes­tys­tä – vaatii pe­rus­tus­lain­mu­kai­suu­den sel­vit­tä­mis­tä

23.06.2021 13:01 1

Edus­kun­nas­sa ää­nes­te­tään so­te-uu­dis­tuk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä

23.06.2021 08:13

Ana­lyy­si: Kaksi sai­raa­laa on mah­dol­li­suus, muttei vel­vol­li­suus

22.06.2021 06:30 7
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kahden kes­kus­sai­raa­lan malli on Lapin hy­vin­voin­tia­lueen uusien päät­tä­jien yh­teis­työ­tes­ti

17.06.2021 10:24
Tilaajille