Sote-uudistus
Viimeisin tunti

Ana­lyy­si: Kaksi sai­raa­laa on mah­dol­li­suus, muttei vel­vol­li­suus

06:30 7
Tilaajille
Viikko
Pääkirjoitus

Kahden kes­kus­sai­raa­lan malli on Lapin hy­vin­voin­ti­alueen uusien päät­tä­jien yh­teis­työ­tes­ti

17.06.2021 10:24
Tilaajille

Hal­li­tus lupasi turvata ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen yh­teis­päi­vys­tyk­sen Kemissä – Mi­nis­te­ri Krista Kiuru: Aloi­tam­me lain­sää­dän­nön päi­vit­tä­mi­sen saman tien

16.06.2021 10:00 9
Tilaajille

Lohi ja Kulmuni so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan tu­le­vai­suus tur­va­taan uudella lain­sää­dän­nöl­lä

15.06.2021 13:35 13
Tilaajille

Markus Lohi: So­te-uu­dis­tus saadaan edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn – Mie­tin­tö esi­tel­lään tiis­tai­na puo­lil­ta päivin

15.06.2021 08:24 2
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­kois­tus­ris­kit rea­li­soi­tui­vat Län­si-Poh­jas­sa

15.06.2021 05:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Alueel­li­sia eroja ta­sa­taan so­te-uu­dis­tuk­sel­la

11.06.2021 09:57 8
Tilaajille
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­roa ei voi hy­väk­syä, jos siihen si­säl­tyy pie­ni­kin riski lap­pi­lais­ten ve­ro­taa­kan kas­vus­ta

04.06.2021 17:13 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

So­te-uu­dis­tus lä­hem­pä­nä kuin ai­koi­hin

01.06.2021 16:06 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

So­te-uu­dis­tus koet­te­lee yhä Lapin yh­te­näi­syyt­tä, mutta maa­kun­ta­hen­ki näyt­täi­si olevan silti edel­leen kor­keal­la

27.05.2021 16:56 1
Tilaajille

Pe­rus­tus­la­ki ei estä Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen mi­tä­töi­mis­tä – Näin va­lio­kun­ta pe­rus­te­lee asiaa

27.05.2021 07:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ali­han­kin­ta sal­lit­ta­va so­te-uu­dis­tuk­ses­sa

27.05.2021 05:30
Tilaajille
Vanhemmat

Markus Lohi: "So­te-va­lio­kun­ta sai liik­ku­ma­ti­laa väl­jem­pään sään­te­lyyn yk­si­tyis­ten pal­ve­lun­tuot­ta­jien käy­tös­sä"

21.05.2021 18:52 4
Tilaajille

LapIT näyt­täi­si saavan tukevan siivun Lapin so­te-mil­joo­nis­ta – kil­pai­li­jan tarjous meni ros­ka­pos­tiin

10.05.2021 19:30
Tilaajille

Maa­kun­ta­uu­dis­tus kes­kit­täi­si Lapin so­te-val­lan Ro­va­nie­mel­le ja Me­ri-Lap­piin – Aja­tus­pa­jan las­kel­mien mukaan Ro­va­nie­mi kah­mai­si­si 59 alue­val­tuus­to­pai­kas­ta 22 paikkaa

06.05.2021 12:50 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

So­te-uu­dis­tus tulee kaataa

20.04.2021 08:00 4
Tilaajille

EK:n Hä­kä­mies so­te-ul­kois­tus­ten mi­tä­töin­neis­tä: "Voiko val­tioon luottaa so­pi­mus­kump­pa­ni­na?"

18.04.2021 06:30 3
Tilaajille

So­te-ra­hoi­tuk­seen val­mis­tel­laan isoja uu­dis­tuk­sia – STM:n työ­ryh­mis­sä vä­läy­tet­ty jopa Ke­la-kor­vauk­sien poistoa yk­si­tyis­lää­kä­rien mää­rää­mis­tä lääk­keis­tä

16.04.2021 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

So­te-jär­jes­töt uu­dis­tus­ten pyör­teis­sä

01.04.2021 05:50
Tilaajille
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ro siirtyy hamaan tu­le­vai­suu­teen ja se on hyvä

17.03.2021 17:57 1
Tilaajille