Sote-uudistus
Kuukausi
Kuntien talousahdinko pahenee viidessä vuodessa – Asiantuntija: Veronkorotuspaineet ovat jopa viisi prosenttiyksikköä

Kuntien ta­lous­ah­din­ko pahenee vii­des­sä vuo­des­sa – Asian­tun­ti­ja: Ve­ron­ko­ro­tus­pai­neet ovat jopa viisi pro­sent­ti­yk­sik­köä

10.09.2020 06:00 2
Lukijalta Mielipide Satu Grekin

Pie­nil­le so­te-yri­tyk­sil­le luvassa rengin apurin rooli

02.09.2020 06:00 0
Tilaajille

Saamen kielten ja kult­tuu­rin osaa­mi­ses­ta on pulaa so­te-alal­la – Täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen tar­vet­ta sel­vi­te­tään nyt ky­se­lyl­lä

01.09.2020 10:26 0
Tilaajille
Annika Saarikko esittää myös kahden sairaalan mallia Lappiin ja Etelä-Savoon – ministerin mielestä keskussairaaloiden sijaan olisi osuvampaa puhua päivystävien sairaaloiden roolista

Annika Saa­rik­ko esittää myös kahden sai­raa­lan mallia Lappiin ja Ete­lä-Sa­voon – mi­nis­te­rin mie­les­tä kes­kus­sai­raa­loi­den sijaan olisi osu­vam­paa puhua päi­vys­tä­vien sai­raa­loi­den roo­lis­ta

25.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Länsi-Pohjan keskussairaalaa puolustettiin Kemin torilla – ihmiset ovat huolissaan palveluista ja työpaikoista

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­laa puo­lus­tet­tiin Kemin torilla – ihmiset ovat huo­lis­saan pal­ve­luis­ta ja työ­pai­kois­ta

18.08.2020 14:45 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan ulkoistus on soten vastainen, mutta sote-palvelut kuten synnytys pyritään alueella säilyttämään – Ministeri Krista Kiuru (sd.) esitteli sote-uudistusta Rovaniemellä maanantaina

Län­si-Poh­jan ul­kois­tus on soten vas­tai­nen, mutta so­te-pal­ve­lut kuten syn­ny­tys py­ri­tään alueel­la säi­lyt­tä­mään – Mi­nis­te­ri Krista Kiuru (sd.) esit­te­li so­te-uu­dis­tus­ta Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tai­na

17.08.2020 21:16 2
Tilaajille
Lapin kokoomus vaatii, että maakunnassa on jatkossakin oltava kaksi päivystävää keskussairaalaa

Lapin ko­koo­mus vaatii, että maa­kun­nas­sa on jat­kos­sa­kin oltava kaksi päi­vys­tä­vää kes­kus­sai­raa­laa

17.08.2020 14:37 1
Tilaajille
Ministeri Kiuru: Länsi-Pohjan tapaiset sote-ulkoistukset laitetaan jäihin – "Ei syytä tehdä toimia, jotka sisältävät riskin, että ne olisivat tulevan lain vastaisia"

Mi­nis­te­ri Kiuru: Län­si-Poh­jan ta­pai­set so­te-ul­kois­tuk­set lai­te­taan jäihin – "Ei syytä tehdä toimia, jotka si­säl­tä­vät riskin, että ne oli­si­vat tulevan lain vas­tai­sia"

16.08.2020 06:00 2
Katri Kulmunin mielestä Länsi-Pohjan keskussairaalan asema on turvattava lailla – "Nyt palvelut tuottaa Mehiläinen ja minä teen töitä sen puolesta"

Katri Kul­mu­nin mie­les­tä Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan asema on tur­vat­ta­va lailla – "Nyt pal­ve­lut tuottaa Me­hi­läi­nen ja minä teen töitä sen puo­les­ta"

23.07.2020 17:24 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hoi­to­työ tar­vit­see joh­ta­jan­sa

17.07.2020 05:39 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tyhjien tyn­ny­rei­den kolinaa

17.07.2020 05:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Öy­höt­tä­mi­sel­lä ei Lappia ra­ken­ne­ta

16.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Eivätkö työ­pai­kat kiin­nos­ta va­sem­mis­toa?

16.07.2020 03:45 0
Tilaajille
Eduskunnasta: Talous ja hyvinvointi kulkevat käsi kädessä
Kolumni Markus Lohi (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Talous ja hy­vin­voin­ti kul­ke­vat käsi kädessä

15.07.2020 08:33 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hal­lin­to- vai so­te-uu­dis­tus?

13.07.2020 14:49 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhana Kelloniemi

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­tan maa­kun­ta­hai­kai­lu jatkuu

11.07.2020 05:15 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Millariikka Rytkönen

Lu­ki­jal­ta: Am­mat­ti­tai­to hyö­dyn­net­tä­vä so­te-uu­dis­tuk­ses­sa

08.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Osmo Pietarila

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan Länskän toi­min­ta

08.07.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Tapio

Lu­ki­jal­ta: Me­ri-Lap­piin saatava kaksi hy­vin­voin­ti­kes­kus­ta

08.07.2020 04:45 0
Tilaajille
Lappi sai loton päävoiton verran rahaa sote-uudistukseen valmistautumista varten, mutta miten miljoonat käytetään?

Lappi sai loton pää­voi­ton verran rahaa so­te-uu­dis­tuk­seen val­mis­tau­tu­mis­ta varten, mutta miten mil­joo­nat käy­te­tään?

07.07.2020 06:30 0
Tilaajille