Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Sote-uudistus
Viimeisin 24 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka päättää ja mistä?

20.01.2022 18:33
Tilaajille
Viikko
Sote-alan pienimmät palkat nousevat palkkaharmonisoinnin kautta – työnantajat ja työntekijät erimielisiä, vaikuttaako tämä jo nykyisiin tes-neuvotteluihin

So­te-alan pie­nim­mät palkat nou­se­vat palk­ka­har­mo­ni­soin­nin kautta – työn­an­ta­jat ja työn­te­ki­jät eri­mie­li­siä, vai­kut­taa­ko tämä jo ny­kyi­siin tes-neu­vot­te­lui­hin

19.01.2022 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus ei saa rä­jäyt­tää kus­tan­nuk­sia

18.01.2022 22:02 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Ihminen kes­kiöön

18.01.2022 12:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on tu­ki­pal­ve­lu­jen tu­le­vai­suus?

18.01.2022 08:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote ei ole vielä valmis

18.01.2022 08:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: So­te-ra­ha käy­tet­tä­vä jär­ke­väs­ti

17.01.2022 22:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Miksi ää­nes­tän alue­vaa­leis­sa?

17.01.2022 22:07
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Inarissa jännitetään, miten ainutlaatuisen terveyskeskuksen käy jatkossa – kunnanjohtaja näkee päivystyksen puuttumisen mahdottomana tilanteena

Ina­ris­sa jän­ni­te­tään, miten ai­nut­laa­tui­sen ter­veys­kes­kuk­sen käy jat­kos­sa – kun­nan­joh­ta­ja näkee päi­vys­tyk­sen puut­tu­mi­sen mah­dot­to­ma­na ti­lan­tee­na

13.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Vouti vie verot kunnilta valtiolle – Soteuudistus siirtää noin kaksi kolmasosaa kuntien tehtävistä ja tuloista hyvinvointialueelle

Vouti vie verot kun­nil­ta val­tiol­le – So­teuu­dis­tus siirtää noin kaksi kol­mas­osaa kuntien teh­tä­vis­tä ja tu­lois­ta hy­vin­voin­ti­alueel­le

12.01.2022 18:00 5
Tilaajille
Hyvinvointialueet ovat paljon vartijoina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueet ovat paljon var­ti­joi­na

12.01.2022 06:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tuk­ses­sa ei huo­mioi­tu alueita

12.01.2022 06:01 1
Tilaajille
Aluevaalien kärkiehdokkaat kohtasivat Lapin Kansan vaalipaneelissa – katso videotallenne keskustelusta

Alue­vaa­lien kär­ki­eh­dok­kaat koh­ta­si­vat Lapin Kansan vaa­li­pa­nee­lis­sa – katso vi­deo­tal­len­ne kes­kus­te­lus­ta

10.01.2022 15:03 28
Aluevaalit lähestyvät – vaalitentit käyntiin ja ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona

Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – vaa­li­ten­tit käyn­tiin ja en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na

10.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Ääntäni ette saa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ääntäni ette saa

10.01.2022 05:00 3
Tilaajille
Aluevaalien kärkiehdokkaat ottavat yhteen Lapin Kansan tentissä maanantaina

Alue­vaa­lien kär­ki­eh­dok­kaat ottavat yhteen Lapin Kansan ten­tis­sä maa­nan­tai­na

09.01.2022 12:00 23
LM-kysely: Puoluejohtajat pitävät kiinni nykyisestä palveluverkosta hyvinvointialueilla – Harva esittää, mistä voitaisiin leikata kustannuksia

LM-ky­se­ly: Puo­lue­joh­ta­jat pitävät kiinni ny­kyi­ses­tä pal­ve­lu­ver­kos­ta hy­vin­voin­ti­alueil­la – Harva esit­tää, mistä voi­tai­siin leikata kus­tan­nuk­sia

09.01.2022 06:30 15
Tilaajille
Kansalaiset pelkäävät, että terveyspalveluiden laatu ja saatavuus heikkenevät sote-uudistuksen myötä, se laimentaa vaali-intoa
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set pel­kää­vät, että ter­veys­pal­ve­lui­den laatu ja saa­ta­vuus heik­ke­ne­vät so­te-uu­dis­tuk­sen myötä, se lai­men­taa vaa­li-in­toa

08.01.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­ku­rik­si tar­jol­la

05.01.2022 04:30
Tilaajille
Kahden sairaalan mallilla vahva kannatus aluevaaliehdokkaiden keskuudessa – mahdollisia säästökohteita harva antautuu pohtimaan

Kahden sai­raa­lan mal­lil­la vahva kan­na­tus alue­vaa­li­eh­dok­kai­den kes­kuu­des­sa – mah­dol­li­sia sääs­tö­koh­tei­ta harva an­tau­tuu poh­ti­maan

30.12.2021 06:30 7
Tilaajille