Sote-uudistus
Viimeisin 4 tuntia
Sote-rahoitukseen valmistellaan isoja uudistuksia – STM:n työryhmissä väläytetty jopa Kela-korvauksien poistoa yksityislääkärien määräämistä lääkkeistä

So­te-ra­hoi­tuk­seen val­mis­tel­laan isoja uu­dis­tuk­sia – STM:n työ­ryh­mis­sä vä­läy­tet­ty jopa Ke­la-kor­vauk­sien poistoa yk­si­tyis­lää­kä­rien mää­rää­mis­tä lääk­keis­tä

18:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

So­te-jär­jes­töt uu­dis­tus­ten pyör­teis­sä

01.04.2021 05:50
Tilaajille
Maakuntavero siirtyy hamaan tulevaisuuteen ja se on hyvä
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ro siirtyy hamaan tu­le­vai­suu­teen ja se on hyvä

17.03.2021 17:57 1
Tilaajille
Uusi hankejohtaja vakuuttaa Lapin sote-junan kulkevan, vaikka moni sitä edelleen epäilee

Uusi han­ke­joh­ta­ja va­kuut­taa Lapin so­te-ju­nan kul­ke­van, vaikka moni sitä edel­leen epäilee

05.03.2021 09:31
Tilaajille
Meri-Lappi ja Etelä-Savo vaativat pysyvää kahden sairaalan mallia – "Sote-esitys ei ole perustuslain mukainen"

Me­ri-Lap­pi ja Ete­lä-Sa­vo vaa­ti­vat pysyvää kahden sai­raa­lan mallia – "So­te-esi­tys ei ole pe­rus­tus­lain mu­kai­nen"

04.03.2021 14:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Val­tuu­te­tuil­la riittää yhä teh­tä­vää

25.02.2021 09:41
Tilaajille
Maakuntavero on vaikea toteuttaa pikaisesti – alueelliset erot repeävät yllättävän suuriksi

Maa­kun­ta­ve­ro on vaikea to­teut­taa pi­kai­ses­ti – alueel­li­set erot re­peä­vät yl­lät­tä­vän suu­rik­si

07.02.2021 18:30 3
Tilaajille
Tuleeko ikuisuushankkeesta viimein valmista? – Näin puolueet kommentoivat sote-uudistuksen käsittelyä

Tuleeko ikui­suus­hank­kees­ta viimein val­mis­ta? – Näin puo­lueet kom­men­toi­vat so­te-uu­dis­tuk­sen kä­sit­te­lyä

07.02.2021 06:30 5
Tilaajille
Lapin sote-valmistelussa ilmeni näkemysero siitä, millä ehdoin ulkoistettuja palveluita voi kehittää

Lapin so­te-val­mis­te­lus­sa ilmeni nä­ke­mys­ero siitä, millä ehdoin ul­kois­tet­tu­ja pal­ve­lui­ta voi ke­hit­tää

02.02.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kan­nat­taa­ko kor­ja­ta, jos vika ei poistu?

28.01.2021 21:25 4
Tilaajille
Meri-Lapin etuja puolustanut tehotiimi menee uusiksi, kun kunnanjohtajista vaihtuu puolet tai ylikin
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin etuja puo­lus­ta­nut te­ho­tii­mi menee uu­sik­si, kun kun­nan­joh­ta­jis­ta vaihtuu puolet tai ylikin

28.01.2021 20:57
Tilaajille
Sote-valmistelu etenee Lapissa
Lukijalta Mielipide

So­te-val­mis­te­lu etenee Lapissa

20.01.2021 05:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

So­te-uu­dis­tus ei ole it­seis­ar­vo

14.01.2021 05:05 1
Tilaajille
Sote-valmistelu on käynnistynyt Lapissa hitaammin kuin muualla Pohjois-Suomessa – "Aika on tolkuttoman lyhyt"

So­te-val­mis­te­lu on käyn­nis­ty­nyt Lapissa hi­taam­min kuin muualla Poh­jois-Suo­mes­sa – "Aika on tol­kut­to­man lyhyt"

09.01.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lää­neis­tä so­te-aluei­siin

05.01.2021 04:45
Tilaajille
Professorin ja lääkintöneuvoksen mielestä sote-lakiesitys on epärealistinen – "Esitys voi kaatua valiokuntavaiheessa, vaikka siinä on paljon hyvää ja kannatettavaa"

Pro­fes­so­rin ja lää­kin­tö­neu­vok­sen mie­les­tä so­te-la­kie­si­tys on epä­rea­lis­ti­nen – "Esitys voi kaatua va­lio­kun­ta­vai­hees­sa, vaikka siinä on paljon hyvää ja kan­na­tet­ta­vaa"

02.01.2021 09:00 2
Lukijalta Mielipide

Korona pakotti li­sää­mään etä­pal­ve­lu­osaa­mis­ta

31.12.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antti Kaarlela

So­teuu­dis­tus vie väärään suun­taan

22.12.2020 05:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yk­si­tyi­sil­le ei löydy sijaa so­te-ta­los­ta

21.12.2020 10:07 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

So­te-uu­dis­tus lisää hal­lin­toa

21.12.2020 10:06
Tilaajille