Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sote-uudistus
Kemi ei saa ensi vuonna euroakaan valtionosuuksia vaan joutuu päinvastoin maksamaan niitä valtiolle – "Täysin käsittämätöntä", sanoo kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

Kemi ei saa ensi vuonna eu­roa­kaan val­tion­osuuk­sia vaan joutuu päin­vas­toin mak­sa­maan niitä val­tiol­le – "Täysin kä­sit­tä­mä­tön­tä", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen

28.11.2023 09:40 11
Tilaajille
Sote-uudistuksen piti helpottaa kuntien taloutta, mutta valtaosassa kunnista on käymässä päinvastoin – kuntien väliset veroerot kasvavat entisestään
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tuk­sen piti hel­pot­taa kuntien ta­lout­ta, mutta val­ta­osas­sa kun­nis­ta on käy­mäs­sä päin­vas­toin – kuntien väliset ve­ro­erot kas­va­vat en­ti­ses­tään

26.11.2023 17:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lohi unohtaa oman toi­min­tan­sa

06.11.2023 22:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lui­den kar­sin­ta ei pelasta ta­lout­ta

28.10.2023 05:00 1
Marinin hallitus poisti maakuntaveron sote-uudistuksesta sen jälkeen, kun komitea totesi sen kansalaisia eriarvoistavaksi – nyt veroa haikaillaan taas, mikä ei liene realismia
Pääkirjoitus

Marinin hal­li­tus poisti maa­kun­ta­ve­ron sote-uu­dis­tuk­ses­ta sen jäl­keen, kun komitea totesi sen kan­sa­lai­sia eri­ar­vois­ta­vak­si – nyt veroa hai­kail­laan taas, mikä ei liene rea­lis­mia

23.10.2023 21:43 14
Rovaniemi kaavailee koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluihinsa miljoonasäästöjä, joista osa saattaa lisätä kaupungin menoja tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi kaa­vai­lee kou­lu­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­hin­sa mil­joo­na­sääs­tö­jä, joista osa saattaa lisätä kau­pun­gin menoja tu­le­vai­suu­des­sa

20.10.2023 21:00 7
Lapin oppositioedustajat jättivät aloitteen Länsi-Pohjan keskussairaalan rahoituksen jatkamisesta: "Tyrmistys alueilla on ollut suuri"

Lapin op­po­si­tio­edus­ta­jat jät­ti­vät aloit­teen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan ra­hoi­tuk­sen jat­ka­mi­ses­ta: "Tyr­mis­tys alueil­la on ollut suuri"

20.10.2023 12:37 9
Tilaajille
Näin päättäjät äänestivät aluehallituksessa Länsi-Pohja Mehiläisen kohtalosta – asiassa kaikkiaan kolme äänestystä

Näin päät­tä­jät ää­nes­ti­vät alue­hal­li­tuk­ses­sa Län­si-Poh­ja Me­hi­läi­sen koh­ta­los­ta – asiassa kaik­kiaan kolme ää­nes­tys­tä

19.10.2023 10:18 36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka vastaa hoi­to­työn joh­ta­mi­sen ala­sa­jos­ta?

10.10.2023 22:00
Simolaiset saavat rahakkaan läksiäislahjan purettavasta Oulunkaaresta

Si­mo­lai­set saavat ra­hak­kaan läk­siäis­lah­jan pu­ret­ta­vas­ta Ou­lun­kaa­res­ta

13.09.2023 16:19
Tilaajille
Koko 2000-luvun ajan valmisteltu sote-uudistus on osoittautunut valuvikaiseksi rahasyöpöksi, jonka korjaaminen voi olla vaikeaa – sote-palveluja uhkaa karsinta
Pääkirjoitus

Koko 2000-lu­vun ajan val­mis­tel­tu sote-uu­dis­tus on osoit­tau­tu­nut va­lu­vi­kai­sek­si ra­ha­syö­pök­si, jonka kor­jaa­mi­nen voi olla vaikeaa – sote-pal­ve­lu­ja uhkaa kar­sin­ta

01.09.2023 20:00 18
Soten lähipalveluita vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soten lä­hi­pal­ve­lui­ta vah­vis­tet­ta­va

26.08.2023 05:30
Lapseton kunta ei voi pärjätä pitkään yksin – Pelkosenniemellä syntyvyys lähentelee jo nollaa
Pääkirjoitus

Lap­se­ton kunta ei voi pärjätä pitkään yksin – Pel­ko­sen­nie­mel­lä syn­ty­vyys lä­hen­te­lee jo nollaa

10.08.2023 05:30 4
Eduskunnasta: Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen on uuden hallituksen vastuulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­nen on uuden hal­li­tuk­sen vas­tuul­la

12.07.2023 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote oli susi jo syn­tyes­sään

03.07.2023 06:01
Tuoreen kuntaministerin Anna-Kaisa Ikosen mukaan tuulivoima ja kaivoslaki helpottavat monen kunnan ahdinkoa – Talousluku listaa Suomen vahvimmat kunnat

Tuoreen kun­ta­mi­nis­te­rin An­na-Kai­sa Ikosen mukaan tuu­li­voi­ma ja kai­vos­la­ki hel­pot­ta­vat monen kunnan ah­din­koa – Ta­lous­lu­ku listaa Suomen vah­vim­mat kunnat

02.07.2023 06:30 6
Tilaajille
Valtion velkaantumisen pysäyttäminen ei onnistu, jos sote-menojen kasvua ei saada hillittyä – se voi tarkoittaa jopa hyvinvointialueliitoksia
Pääkirjoitus

Valtion vel­kaan­tu­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen ei on­nis­tu, jos sote-me­no­jen kasvua ei saada hil­lit­tyä – se voi tar­koit­taa jopa hy­vin­voin­ti­alue­lii­tok­sia

25.06.2023 10:29 32
Kittilä voisi laskea veroprosenttiaan, Kemi ja Rovaniemi ovat vaikeuksissa – viisi Lapin kuntaa nousi yllättäen maan kärkeen konsultin kuntarankkauksessa

Kittilä voisi laskea ve­rop­ro­sent­tiaan, Kemi ja Ro­va­nie­mi ovat vai­keuk­sis­sa – viisi Lapin kuntaa nousi yl­lät­täen maan kärkeen kon­sul­tin kun­ta­rank­kauk­ses­sa

22.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Torniolainen kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-salkun – Meri-Lapissa odotukset ovat erityisen korkealla
Pääkirjoitus

Tor­nio­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-sal­kun – Me­ri-La­pis­sa odo­tuk­set ovat eri­tyi­sen kor­keal­la

19.06.2023 19:30 27
Sote-uudistus vei puolet kunnan tehtävistä ja rahoista, muttei vähentänyt kuntapäättäjien työn määrää – jos kunta ei kehity, se näivettyy
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tus vei puolet kunnan teh­tä­vis­tä ja ra­hois­ta, muttei vä­hen­tä­nyt kun­ta­päät­tä­jien työn määrää – jos kunta ei kehity, se näi­vet­tyy

18.06.2023 18:00 5