Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Sote-uudistus
Viimeisin 24 tuntia
Rovaniemen menot kasvavat reippaasti, mutta rovaniemeläisten verot pysyvät ennallaan – Uimahalli ja Ruokasenkadun silta nousevat taas esille

Ro­va­nie­men menot kas­va­vat reip­paas­ti, mutta ro­va­nie­me­läis­ten verot pysyvät en­nal­laan – Ui­ma­hal­li ja Ruo­ka­sen­ka­dun silta nou­se­vat taas esille

25.10.2021 14:00 19
Tilaajille
Kuukausi
Inarin päivystys säilynee sote-uudistuksen jälkeenkin – suurin osa Ivalon päivystykseen tulevista ihmisistä on matkailijoita

Inarin päi­vys­tys säi­ly­nee so­te-uu­dis­tuk­sen jäl­keen­kin – suurin osa Ivalon päi­vys­tyk­seen tu­le­vis­ta ih­mi­sis­tä on mat­kai­li­joi­ta

22.10.2021 11:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­tou­tus­psy­ko­te­ra­pia Kelalla myös jat­kos­sa

19.10.2021 05:30
Tilaajille
Länsi-Pohja patisteli Helsingissä lainsäätäjiä turvaamaan keskussairaalan tulevaisuuden ja rahoituksen

Län­si-Poh­ja pa­tis­te­li Hel­sin­gis­sä lain­sää­tä­jiä tur­vaa­maan kes­kus­sai­raa­lan tu­le­vai­suu­den ja ra­hoi­tuk­sen

05.10.2021 12:25 13
Tilaajille
Hoitajapula voi helpottua työoloja parantamalla – "Palkan lisäksi työnkuvat pitää saada kuntoon", sanoo hoitajaliitto Superin puheenjohtaja

Hoi­ta­ja­pu­la voi hel­pot­tua työ­olo­ja pa­ran­ta­mal­la – "­Pal­kan lisäksi työn­ku­vat pitää saada kun­toon", sanoo hoi­ta­ja­liit­to Superin pu­heen­joh­ta­ja

30.09.2021 19:28 12
Tilaajille
Ylen laskelma: Rovaniemi jyrää uudessa aluevaltuustossa – peräti 13 Lapin kuntaa voi jäädä kokonaan ilman edustajaa

Ylen las­kel­ma: Ro­va­nie­mi jyrää uudessa alue­val­tuus­tos­sa – peräti 13 Lapin kuntaa voi jäädä ko­ko­naan ilman edus­ta­jaa

28.09.2021 13:17 7
Tilaajille
Vanhemmat
Kunnilla on edessään valtava uudistus – pakkoliitoksia ei ajeta, mutta kuntaliitoksiin on valmistauduttu

Kun­nil­la on edes­sään valtava uu­dis­tus – pak­ko­lii­tok­sia ei ajeta, mutta kun­ta­lii­tok­siin on val­mis­tau­dut­tu

22.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Edunvalvonta ei ole kyläpolitikointia
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Edun­val­von­ta ei ole ky­lä­po­li­ti­koin­tia

14.09.2021 12:40
Sote-veteraani Kainuusta neuvoo: Varatkaa riittävästi rahaa perusterveydenhuoltoon, sillä se maksaa itsensä takaisin
Lukijalta Kolumni

So­te-ve­te­raa­ni Kai­nuus­ta neuvoo: Va­rat­kaa riit­tä­väs­ti rahaa pe­rus­ter­vey­den­huol­toon, sillä se maksaa itsensä ta­kai­sin

13.09.2021 07:08 1
Tilaajille
Kunnat kilpailevat hoitajista, mutta löytyykö hoitajapulaan ratkaisu Filippiineiltä? Suomalaisyritys aikoo tuoda ensi vuoden aikana maahan 2 000 hoitajaa

Kunnat kil­pai­le­vat hoi­ta­jis­ta, mutta löy­tyy­kö hoi­ta­ja­pu­laan rat­kai­su Fi­lip­pii­neil­tä? Suo­ma­lais­yri­tys aikoo tuoda ensi vuoden aikana maahan 2 000 hoi­ta­jaa

03.09.2021 18:30 9
Tilaajille
Eduskunnasta: Hyvinvointialueita rakentamaan – Lappi lukeutuu uudistuksen voittajiin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hy­vin­voin­ti­aluei­ta ra­ken­ta­maan – Lappi lu­keu­tuu uu­dis­tuk­sen voit­ta­jiin

01.09.2021 15:30 7
Valtaa enemmän kuin tarpeeksi
Kolumni

Valtaa enemmän kuin tar­peek­si

26.08.2021 05:30
Tilaajille
Sote-uudistus lähenee: Poske kartoittaa nettikyselyllä alan saamenkielisiä työntekijöitä yksityiseltä puolelta ja kolmannelta sektorilta

So­te-uu­dis­tus lä­he­nee: Poske kar­toit­taa net­ti­ky­se­lyl­lä alan saa­men­kie­li­siä työn­te­ki­jöi­tä yk­si­tyi­sel­tä puo­lel­ta ja kol­man­nel­ta sek­to­ril­ta

25.08.2021 10:56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hen­ki­lös­tö mukaan Lapin so­te-val­mis­te­luun

19.08.2021 06:05
Tilaajille
Hallituksen kannattaa haudata haaveet uudesta verosta – Kun hallitus sanelee tehtävät, valtion pitää maksaa myös lasku
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kan­nat­taa haudata haaveet uudesta verosta – Kun hal­li­tus sanelee teh­tä­vät, valtion pitää maksaa myös lasku

18.08.2021 19:16 12
Tilaajille
Eduskunnasta: Soten onnistuminen ratkaistaan maakunnissa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Soten on­nis­tu­mi­nen rat­kais­taan maa­kun­nis­sa

18.08.2021 08:42
Sote ei ole maalissa – nyt työ vasta alkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote ei ole maa­lis­sa – nyt työ vasta alkaa

14.08.2021 05:45
Tilaajille
Kalajoen suurpalosta voi olla ammennettavaa jopa sote-uudistukseen – kansliapäällikkö Pimiän mukaan asiat on nyt tärkeä käydä läpi sisäministeriössä

Ka­la­joen suur­pa­los­ta voi olla am­men­net­ta­vaa jopa so­te-uu­dis­tuk­seen – kans­lia­pääl­lik­kö Pimiän mukaan asiat on nyt tärkeä käydä läpi si­sä­mi­nis­te­riös­sä

11.08.2021 18:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-huo­lia riittää yhä

21.07.2021 05:35 1
Tilaajille
Sitoutumattomat voivat sekoittaa pakan maakuntavaaleissa – Menestyminen edellyttää puolueiden ulkopuolisilta ehdokkailta koko Lapin kattavaa yhteistyötä

Si­tou­tu­mat­to­mat voivat se­koit­taa pakan maa­kun­ta­vaa­leis­sa – Me­nes­ty­mi­nen edel­lyt­tää puo­luei­den ul­ko­puo­lisil­ta eh­dok­kail­ta koko Lapin kat­ta­vaa yh­teis­työ­tä

19.07.2021 06:29 4
Tilaajille