Tähtijuttu: Kan­sal­lis­puis­to kas­vat­ti Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­maa

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Uusi Rovaniemi etusivu
Viikko
Kysely: Lainaanrantaan halutaan viheralueita, kahvila ja talviuintipaikka – lue asukkaiden ideoita ranta-alueen kehittämiseksi

Kysely: Lai­naan­ran­taan ha­lu­taan vi­he­ra­luei­ta, kahvila ja tal­vi­uin­ti­paik­ka – lue asuk­kai­den ideoita ran­ta-alueen ke­hit­tä­mi­sek­si

25.11.2022 16:41 2
Tilaajille
Mahdollisuus ennätystalveen – Rovaniemen matkailu palautuu vauhdilla pandemian vaikutuksista

Mah­dol­li­suus en­nä­tys­tal­veen – Ro­va­nie­men mat­kai­lu pa­lau­tuu vauh­dil­la pan­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta

23.11.2022 14:13 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Voimme nukkua yömme rauhassa – "punavihreät myrkkypillerit" on putsattu pois lakiehdotusten listalta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Voimme nukkua yömme rau­has­sa – "pu­na­vih­reät myrk­ky­pil­le­rit" on put­sat­tu pois la­ki­eh­do­tus­ten lis­tal­ta

23.11.2022 11:12 3
Tilaajille
Rovaniemeläinen klassikko lopettaa – Alakunnaksen grilli myy viimeisen makkaraherkkunsa uudenvuodenaattona

Ro­va­nie­me­läi­nen klas­sik­ko lo­pet­taa – A­la­kun­nak­sen grilli myy vii­mei­sen mak­ka­ra­herk­kun­sa uu­den­vuo­den­aat­to­na

22.11.2022 22:08 3
Tilaajille
Maistuisiko minikonsertti kahvilassa tai balettiesitys pizzeriassa? Arkipäivä-tapahtuma tuo taide-elämyksiä yllättäviin paikkoihin Rovaniemellä

Mais­tui­si­ko ­mi­ni­kon­sert­ti kah­vi­las­sa tai ba­let­ti­esi­tys piz­ze­rias­sa? Ar­ki­päi­vä-ta­pah­tu­ma tuo tai­de-elä­myk­siä yl­lät­tä­viin paik­koi­hin Ro­va­nie­mel­lä

21.11.2022 16:44 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Nyt saa ehdottaa - Rovaniemen kaupunki palkitsee yhteisöjä kulttuurielämyksillä

Nyt saa eh­dot­taa - Ro­va­nie­men kau­pun­ki pal­kit­see yh­tei­sö­jä kult­tuu­ri­elä­myk­sil­lä

18.11.2022 14:54 2
Tilaajille
Rovaniemen Napapiirillä pääsee pian discoilemaan – cocktailbaari avautui jo

Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä pääsee pian dis­coi­le­maan – cock­tail­baa­ri avautui jo

17.11.2022 15:55 3
Tilaajille
Ojenna auttava käsi – vaikka vain itsesi tähden
Kolumni

Ojenna auttava käsi – vaikka vain itsesi tähden

17.11.2022 10:35
Tilaajille
Kaikki muuttuu, kun rovaniemeläinen Aada Kuusela, 15, tarttuu tankoon – nuori tankotanssija treenaa lajin MM-kisoihin Valajaskoskella hirvensarvet yleisönään

Kaikki muut­tuu, kun ro­va­nie­me­läi­nen Aada Kuu­se­la, 15, tarttuu tankoon – nuori tan­ko­tans­si­ja treenaa lajin MM-ki­soi­hin Va­la­jas­kos­kel­la hir­ven­sar­vet ylei­sö­nään

16.11.2022 14:52
Tilaajille
Linkkari saattaa pian kulkea lentoasemalle – Rovaniemellä suunnitellaan paikallisliikenteen kokeilua heikkojen yhteyksien kohentamiseksi

Link­ka­ri saattaa pian kulkea len­to­ase­mal­le – Ro­va­nie­mel­lä suun­ni­tel­laan pai­kal­lis­lii­ken­teen ko­kei­lua heik­ko­jen yh­teyk­sien ko­hen­ta­mi­sek­si

16.11.2022 06:00 10
Tilaajille
"Nämä ovat ammattilaisellekin haastavia ja ei-toivottuja tilanteita" – pientä lasta joudutaan pitämään kiinni, jotta tutkimus saataisiin tehtyä

"Nämä ovat am­mat­ti­lai­sel­le­kin haas­ta­via ja ei-toi­vot­tu­ja ti­lan­tei­ta" – pientä lasta jou­du­taan pi­tä­mään kiinni, jotta tut­ki­mus saa­tai­siin tehtyä

15.11.2022 15:33
Tilaajille
Nyt puhuu RoPS:n Jari Näsman: Konkurssi lähellä, ehkä jopa toivottava – velkojen määrä yllätti uuden toiminnanjohtajan

Nyt puhuu RoPS:n Jari Näsman: Kon­kurs­si lä­hel­lä, ehkä jopa toi­vot­ta­va – vel­ko­jen määrä yllätti uuden toi­min­nan­joh­ta­jan

14.11.2022 14:43 21
Tilaajille
Toivon torin toiminta loppuu Lapinkävijäntiellä – Rovaniemen seurakunnan lähetyskirppiksen tulevaisuus on vielä auki

Toivon torin toi­min­ta loppuu La­pin­kä­vi­jän­tiel­lä – Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan lä­he­tys­kirp­pik­sen tu­le­vai­suus on vielä auki

14.11.2022 08:56 2
Tilaajille
Bussipysäkki vaihtoi paikkaa ja kaupassa käynnistä tuli 96-vuotiaalle Salmelle vaikeaa – "Voisitteko te käyttää minua kaupassa?"

Bus­si­py­säk­ki vaihtoi paikkaa ja kau­pas­sa käyn­nis­tä tuli 96-vuo­tiaal­le Sal­mel­le vaikeaa – "­Voi­sit­te­ko te käyttää minua kau­pas­sa?"

11.11.2022 11:06 19
Tilaajille
Akvarellipaperilta muraaliksi kerrostalon julkisivuun – Rovaniemeläinen Tuomas Korkalo on monen mittakaavan maalari

Ak­va­rel­li­pa­pe­ril­ta mu­raa­lik­si ker­ros­ta­lon jul­ki­si­vuun – Ro­va­nie­me­läi­nen Tuomas Korkalo on monen mit­ta­kaa­van maalari

09.11.2022 11:22 4
Tilaajille
"Monet piirteet lapsissa ovat vahvuuksia" – rovaniemeläisen perheen neurokirjon lapset ovat kuin yö ja päivä

"Monet piir­teet lap­sis­sa ovat vah­vuuk­sia" – ro­va­nie­me­läi­sen perheen neu­ro­kir­jon lapset ovat kuin yö ja päivä

08.11.2022 15:32
Tilaajille
Rovaniemen Burger King avataan torstaina – hampurilaisravintola tulee palvelemaan ympäri vuorokauden

Ro­va­nie­men Burger King avataan tors­tai­na – ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­la tulee pal­ve­le­maan ympäri vuo­ro­kau­den

07.11.2022 15:47 9
Tilaajille
"Sinä olet jo iso tyttö, et sinä noin voi käyttäytyä" – erityislapsen äiti kirjoittaa, kuinka hänen lapsensa on kohdannut pakottamista ja uhkailua hoitotilanteissa Rovaniemellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Sinä olet jo iso tyttö, et sinä noin voi käyt­täy­tyä" – e­ri­tyis­lap­sen äiti kir­joit­taa, kuinka hänen lap­sen­sa on koh­dan­nut pa­kot­ta­mis­ta ja uh­kai­lua hoi­to­ti­lan­teis­sa Ro­va­nie­mel­lä

07.11.2022 11:15 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen Iiro Kerkelä teki dokumentin RoKin pelaajien koruttomasta arjesta – lyhytelokuva avaa jääkiekon luonnetta kaukalon ulkopuolella

Ro­va­nie­me­läi­nen Iiro Kerkelä teki do­ku­men­tin RoKin pe­laa­jien ko­rut­to­mas­ta arjesta – ­ly­hy­te­lo­ku­va avaa jää­kie­kon luon­net­ta kau­ka­lon ul­ko­puo­lel­la

04.11.2022 16:22
Tilaajille
Mariupolilainen perhe jäi kuukausiksi jumiin sodan keskelle ja piileskeli kellarissa – nyt he rakentavat uutta elämää Rovaniemellä

Ma­riu­po­li­lai­nen perhe jäi kuu­kau­sik­si jumiin sodan kes­kel­le ja pii­les­ke­li kel­la­ris­sa – nyt he ra­ken­ta­vat uutta elämää Ro­va­nie­mel­lä

02.11.2022 07:00
Tilaajille