Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Uusi Rovaniemi etusivu
Viimeisin 24 tuntia
Henkkarit mukaan ja discoon! Saarenkylän nuorisoseuralla bailataan lauantaina K-40-discossa

Henk­ka­rit mukaan ja dis­coon! Saa­ren­ky­län nuo­ri­so­seural­la bai­la­taan lauan­tai­na K-40-dis­cos­sa

23.03.2023 15:58
Tilaajille
Viikko
"Meinasin itsekin jättää äänestämättä, koska en tiedä ketä äänestäisin" – rovaniemeläisten nuorten mielestä äänestämisessä ei menetä mitään, mutta ehdokkaan valitseminen on työlästä

"Mei­na­sin itsekin jättää ää­nes­tä­mät­tä, koska en tiedä ketä ää­nes­täi­sin" – ro­va­nie­me­läis­ten nuorten mie­les­tä ää­nes­tä­mi­ses­sä ei menetä mitään, mutta eh­dok­kaan va­lit­se­mi­nen on työ­läs­tä

23.03.2023 07:00 5
Tilaajille
Käärijän kummallinen kieli – suomalainen viisukärtyäjä uskoo lujasti, ettei tällä kielellä voi kuin hävitä
Kolumni

Kää­ri­jän kum­mal­li­nen kieli – suo­ma­lai­nen vii­su­kär­tyä­jä uskoo lu­jas­ti, ettei tällä kie­lel­lä voi kuin hävitä

22.03.2023 15:52 1
"Jotkut kutsuvat minua tanssiäidikseen" – Saija Aksovaara on opettanut tanssia Rovaniemellä tuhansille nuorille ja nyt hänet palkitaan tekemästään työstään

"Jotkut kut­su­vat minua tans­siäi­dik­seen" – Saija Ak­so­vaa­ra on opet­ta­nut tanssia Ro­va­nie­mel­lä tu­han­sil­le nuo­ril­le ja nyt hänet pal­ki­taan te­ke­mäs­tään työs­tään

22.03.2023 14:48
Tilaajille
Arctic Pride alkaa jälleen maanantaina – Rovaniemen oma sateenkaaritapahtuma herättää kiinnostusta  myös kansainvälisesti

Arctic Pride alkaa jälleen maa­nan­tai­na – Ro­va­nie­men oma sa­teen­kaa­ri­ta­pah­tu­ma he­rät­tää kiin­nos­tus­ta myös kan­sain­vä­li­ses­ti

18.03.2023 09:42 4
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tuleva presidentti tai supersankari – lapsella on arvokas kyky, jota aikuisen ei kannata torpata alkuunsa
Kolumni

Tuleva pre­si­dent­ti tai su­per­san­ka­ri – lap­sel­la on arvokas kyky, jota ai­kui­sen ei kannata torpata al­kuun­sa

17.03.2023 09:58 1
Menevästä melankoliasta tunnetut Maustetytöt nähdään lauantaina Half Moonin lavalla heti uuden albumin julkaisun jälkeen

Me­ne­väs­tä me­lan­ko­lias­ta tun­ne­tut Maus­te­ty­töt nähdään lauan­tai­na Half Moonin lavalla heti uuden albumin jul­kai­sun jälkeen

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Siirto kerrallaan kohti shakkimattia ja turnausvoittoa – kolmen rovaniemeläisen koulun oppilaat innostuivat klassikkopelistä

Siirto ker­ral­laan kohti shak­ki­mat­tia ja tur­naus­voit­toa – kolmen ro­va­nie­me­läi­sen koulun op­pi­laat in­nos­tui­vat klas­sik­ko­pe­lis­tä

15.03.2023 15:27
Tilaajille
Jätkänkynttilä Ski Marathon tuo taas hiihtäjät Rovaniemen keskustaan – tapahtuma haittaa paikoin liikennettä perjantaista lauantaihin

Jät­kän­kynt­ti­lä Ski Ma­rat­hon tuo taas hiih­tä­jät Ro­va­nie­men kes­kus­taan – ­ta­pah­tu­ma haittaa paikoin lii­ken­net­tä per­jan­tais­ta lauan­tai­hin

13.03.2023 12:23
Tilaajille
MLL aloittaa perhekahvilan ja läksykerhon Ounasrinteellä – entisen kirjaston tiloihin halutaan luoda perheiden kohtaamispaikka

MLL aloit­taa per­he­kah­vi­lan ja läk­sy­ker­hon Ou­nas­rin­teel­lä – entisen kir­jas­ton ti­loi­hin ha­lu­taan luoda per­hei­den koh­taa­mis­paik­ka

10.03.2023 14:44
Tilaajille
Joko fleksauskulttuurista päästään eroon? Z-sukupolvi näyttäisi kyllästyneen keulimiseen
Kolumni

Joko flek­saus­kult­tuu­ris­ta pääs­tään eroon? Z-su­ku­pol­vi näyt­täi­si kyl­läs­ty­neen keu­li­mi­seen

10.03.2023 09:39
Tilaajille
Kylätalo kylmilleen ja ovet säppiin?  Energian hinnan nousu on ajanut seurantaloja tukalaan tilanteeseen myös Rovaniemellä

Ky­lä­ta­lo kyl­mil­leen ja ovet säp­piin? Ener­gian hinnan nousu on ajanut seu­ran­ta­lo­ja tu­ka­laan ti­lan­tee­seen myös Ro­va­nie­mel­lä

09.03.2023 10:56 1
Tilaajille
Retkellä: Kontonulkilta voi avautua vaaramaisema aina Yllästunturille asti  – kohde sopii myös revontulten bongaamiseen

Ret­kel­lä: Kon­to­nul­kil­ta voi avautua vaa­ra­mai­se­ma aina Yl­läs­tun­tu­ril­le asti  – kohde sopii myös re­von­tul­ten bon­gaa­mi­seen

08.03.2023 16:04 2
Tilaajille
Kuppilassa: Psykiatri, psykologi ja baarimikko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruonelalle asiakkaat ovat elämän suola ja sokeri

Kup­pi­las­sa: Psy­kiat­ri, psy­ko­lo­gi ja baa­ri­mik­ko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruo­ne­lal­le asiak­kaat ovat elämän suola ja sokeri

03.03.2023 13:07 8
Tilaajille
Marginaalien ja virtuoosien musiikkikaupunki – UR:n uusi juttusarja sukeltaa Rovaniemen levytyshistoriaan arvio kerrallaan

Mar­gi­naa­lien ja vir­tuoo­sien mu­siik­ki­kau­pun­ki – UR:n uusi jut­tu­sar­ja su­kel­taa Ro­va­nie­men le­vy­tys­his­to­riaan arvio ker­ral­laan

02.03.2023 12:44
Tilaajille
Syrjäytymistä vastaan yhdessä tietokoneilla pelaten – Turbolaneissa rovaniemeläiset nuoret pääsevät mittelöimään toisiaan vastaan ja pitämään hauskaa

Syr­jäy­ty­mis­tä vastaan yhdessä tie­to­ko­neil­la pelaten – Tur­bo­la­neis­sa ro­va­nie­me­läi­set nuoret pää­se­vät mit­te­löi­mään toi­siaan vastaan ja pi­tä­mään hauskaa

02.03.2023 07:00
Tilaajille
Rovaniemelle sijoittuva tv-sarja alkaa ensi viikolla – nyrkkeilevä rikostutkija Maria Pudas ratkoo tosielämään perustuvia tapauksia

Ro­va­nie­mel­le si­joit­tu­va tv-sar­ja alkaa ensi vii­kol­la – nyrk­kei­le­vä ri­kos­tut­ki­ja Maria Pudas ratkoo to­si­elä­mään pe­rus­tu­via ta­pauk­sia

01.03.2023 19:00
Tilaajille
UR kylillekin Lapparin välissä – Uuden Rovaniemen jakelu laajeni Lapin Kansan tilaajatalouksiin myös varhaisjakelualueen ulkopuolella

UR ky­lil­le­kin Lap­pa­rin välissä – Uuden Ro­va­nie­men jakelu laajeni Lapin Kansan ti­laa­ja­ta­louk­siin myös var­hais­ja­ke­lu­alueen ul­ko­puo­lel­la

01.03.2023 14:36 4
Rovakatu 15 tyhjäksi vuokralaisista – liikekiinteistön omistaja ei aio toistaiseksi purkaa taloa, tai rakentaa uutta

Ro­va­ka­tu 15 tyh­jäk­si vuok­ra­lai­sis­ta – lii­ke­kiin­teis­tön omis­ta­ja ei aio tois­tai­sek­si purkaa taloa, tai ra­ken­taa uutta

01.03.2023 14:31
Tilaajille
Lentopallon perässä yli valtamerten – Arctic Volleyn Paula Nečiporuka, 25,  tuli pelaamaan napapiirille USA:n kautta, Kara Inskip, 22,  Australiasta asti

Len­to­pal­lon perässä yli val­ta­mer­ten – Arctic Volleyn Paula Neči­po­ru­ka, 25, tuli pe­laa­maan na­pa­pii­ril­le USA:n kautta, Kara Inskip, 22, Aust­ra­lias­ta asti

24.02.2023 14:38
Tilaajille