Sosiaalityö
Asunnottomien yö peruuntui, mutta avun tarpeessa olevia ei unohdeta – Satu Vainio: "Talvitakit jaetaan muita kanavia pitkin"

Asun­not­to­mien yö pe­ruun­tui, mutta avun tar­pees­sa olevia ei unoh­de­ta – Satu Vainio: "Tal­vi­ta­kit jaetaan muita kanavia pitkin"

17.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannaleena Immonen

Lu­ki­jal­ta: So­siaa­li­työ­tä ei saa unohtaa

09.10.2020 05:45 0
Tilaajille
Lastensuojeluun yli 600 000 euron ylitys Rovaniemellä – "Ei silti kerro korona-ajan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin"

Las­ten­suo­je­luun yli 600 000 euron ylitys Ro­va­nie­mel­lä – "Ei silti kerro ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­sis­ta lapsiin ja nuo­riin"

28.08.2020 20:15 1
Tilaajille
Sosiaalityöntekijöiden mukaan ruoka-avun tarve ja velkaongelmat ovat lisääntyneet korona-aikana – palveluiden siirtyminen verkkoon heikensi entisestään iäkkäiden asiointia

So­siaa­li­työn­te­ki­jöi­den mukaan ruo­ka-avun tarve ja vel­ka­on­gel­mat ovat li­sään­ty­neet ko­ro­na-ai­ka­na – pal­ve­lui­den siir­ty­mi­nen verk­koon hei­ken­si en­ti­ses­tään iäk­käi­den asioin­tia

08.06.2020 11:59 0
Lukijalta: Oikeudelliselle osaamiselle tarvetta sosiaalityössä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Oi­keu­del­li­sel­le osaa­mi­sel­le tar­vet­ta so­siaa­li­työs­sä

27.04.2020 08:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jenna Kumpumäki, Enna Mäkelä ja Henriikka Kontu

Lu­ki­jal­ta: So­siaa­li­työ – ammatti en­nak­ko­luu­lo­jen koh­tee­na?

17.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Tukiperheistä on pulaa Lapissa, odotusaika voi olla kuukausia – "Tavallinen arki riittää hyvin ohjelmaksi", sanoo tukiperheen äiti

Tu­ki­per­heis­tä on pulaa La­pis­sa, odo­tus­ai­ka voi olla kuu­kau­sia – "Ta­val­li­nen arki riittää hyvin oh­jel­mak­si", sanoo tu­ki­per­heen äiti

01.02.2020 08:00 0
Tilaajille
Tämä al-Holin leiriltä palaavia odottaa Suomessa – Asiantuntija: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erottamiseksi

Tämä al-Ho­lin lei­ril­tä pa­laa­via odottaa Suo­mes­sa – Asian­tun­ti­ja: Pelkkä epäilys ei ole peruste äidin ja lapsen erot­ta­mi­sek­si

19.12.2019 20:17 0

So­siaa­li­toi­mi saa Ra­nual­la uusia tiloja

24.10.2019 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Saara Tuulari, Tarja Kemppainen ja Carita Lappi

Lu­ki­jal­ta: Lapissa vah­vis­te­taan so­siaa­li­työn ja hy­vin­voin­ti­oi­keu­den osaa­mis­ta

15.10.2019 07:45 0
Tilaajille
Huoli lapsista ja ikääntyneistä näkyy – tehtävämäärät sosiaalipäivystyksessä Lapissa ovat kasvaneet viime vuodesta

Huoli lap­sis­ta ja ikään­ty­neis­tä näkyy – teh­tä­vä­mää­rät so­siaa­li­päi­vys­tyk­ses­sä Lapissa ovat kas­va­neet viime vuo­des­ta

02.10.2019 07:59 0
Tilaajille