Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Yhdistykset
Ylä-Tenon saamelaisille perustettiin oma yhdistys

Ylä-Te­non saa­me­lai­sil­le pe­rus­tet­tiin oma yh­dis­tys

21.09.2023 21:44 1
Tilaajille
Kolarin kulttuuripalkinto Elokuvakerho Napapiirin sankareille

Kolarin kult­tuu­ri­pal­kin­to Elo­ku­va­ker­ho Na­pa­pii­rin san­ka­reil­le

18.09.2023 12:26
Tilaajille
Näin alkoi marttatoiminta Lapissa yli sata vuotta sitten
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin alkoi mart­ta­toi­min­ta Lapissa yli sata vuotta sitten

26.07.2023 21:30
Avantouintia harrastettiin tänäkin talvena Rovaniemellä ahkerasti

Avan­to­uin­tia har­ras­tet­tiin tänäkin talvena Ro­va­nie­mel­lä ah­ke­ras­ti

12.04.2023 15:31
Tilaajille
Veneväylä syntyi Simonkylän kyläyhdistyksen talkoina – väylällä saatiin veneyhteys Onkalonrannan venesatamaan

Ve­ne­väy­lä syntyi Si­mon­ky­län ky­lä­yh­dis­tyk­sen tal­koi­na – väy­läl­lä saatiin ve­ne­yh­teys On­ka­lon­ran­nan ve­ne­sa­ta­maan

10.03.2023 08:10
Motoristi ja kuorolaulaja – Sulasolin Lapin piirin uusi puheenjohtaja Tiina Patokoski on kokenut yhdistysaktiivi

Mo­to­ris­ti ja kuo­ro­lau­la­ja – Su­la­so­lin Lapin piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja Tiina Pa­to­kos­ki on kokenut yh­dis­tys­ak­tii­vi

23.02.2023 14:01
RoPS:n velkakurimus on noloa myös kaupungille – vai saavatko muutkin jättää vuosiksi laskunsa maksamatta?
Kolumni

RoPS:n vel­ka­ku­ri­mus on noloa myös kau­pun­gil­le – vai saa­vat­ko muutkin jättää vuo­sik­si las­kun­sa mak­sa­mat­ta?

10.11.2022 06:00 14
Tilaajille
“Elokuvasta nautitaan yli luokkaerojen” – rovaniemeläinen elokuvakerho on toivottanut vieraat tervetulleeksi jo kuudenkymmenen vuoden ajan

“E­lo­ku­vas­ta nau­ti­taan yli luok­kae­ro­jen” – ro­va­nie­me­läi­nen elo­ku­va­ker­ho on toi­vot­ta­nut vieraat ter­ve­tul­leek­si jo kuu­den­kym­me­nen vuoden ajan

30.09.2022 06:00
Tilaajille
Meri-Lapin voima haluaa edistää alueen voimaurheilua

Me­ri-La­pin voima haluaa edistää alueen voi­ma­ur­hei­lua

26.02.2022 09:47
Kemin kaupunki uusii yhdistystukien jakoperiaatteita – tänä vuonna jaossa säästöbudjettiin soviteltu summa

Kemin kau­pun­ki uusii yh­dis­tys­tu­kien ja­ko­pe­ri­aat­tei­ta – tänä vuonna jaossa sääs­tö­bud­jet­tiin so­vi­tel­tu summa

27.01.2022 15:31

Majakka ry:n entinen toi­min­nan­joh­ta­ja työs­ken­te­li ilman val­von­taa – oma työai­ka­kir­jan­pi­to, palk­ko­ja Suomeen ja Ruot­siin sekä muita töitä samaan aikaan

29.10.2021 16:04 3
Tilaajille
Merilappilaiselta Majakka ry:ltä aiotaan periä 100 000 euroa avustusrahoja takaisin, varojen käytössä epäselvyyksiä

Me­ri­lap­pi­lai­sel­ta Majakka ry:ltä aiotaan periä 100 000 euroa avus­tus­ra­ho­ja ta­kai­sin, varojen käy­tös­sä epä­sel­vyyk­siä

29.10.2021 09:14
Tilaajille
Talkoovoimin rakennettu ravintola valmistui, yrittäjä perui päivää myöhemmin tulonsa – "Kyllähän se pahalta tuntui, mutta varmasti se ihan oikea syy oli"

Tal­koo­voi­min ra­ken­net­tu ra­vin­to­la val­mis­tui, yrit­tä­jä perui päivää myö­hem­min tulonsa – "Kyl­lä­hän se pahalta tuntui, mutta var­mas­ti se ihan oikea syy oli"

06.07.2021 21:13 3
Tilaajille
Vaalien yhteydessä on kerätty rahaa hyväntekeväisyyteen viimeiset 114 vuotta – tämä vuosi uhkaa jäädä perinteen viimeiseksi

Vaalien yh­tey­des­sä on kerätty rahaa hy­vän­te­ke­väi­syy­teen vii­mei­set 114 vuotta – tämä vuosi uhkaa jäädä pe­rin­teen vii­mei­sek­si

04.06.2021 14:52 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­dis­tys­ten va­rain­han­kin­ta py­säh­ty­nyt

12.12.2020 05:20
Tilaajille
Yhtenäiset säännöt avulle – Rovaniemen kaupunki avusti viime vuonna erilaisia yhdistyksiä, järjestöjä ja rekisteröimättömiä yhteisöjä 4,7 miljoonalla eurolla

Yh­te­näi­set säännöt avulle – Ro­va­nie­men kau­pun­ki avusti viime vuonna eri­lai­sia yh­dis­tyk­siä, jär­jes­tö­jä ja re­kis­te­röi­mät­tö­miä yh­tei­sö­jä 4,7 mil­joo­nal­la eurolla

30.11.2020 19:30 2
Tilaajille
Kemiin puuhataan siirtolapuutarhaa – kiinnostuneita kutsutaan perustamaan yhdistystä

Kemiin puu­ha­taan siir­to­la­puu­tar­haa – kiin­nos­tu­nei­ta kut­su­taan pe­rus­ta­maan yh­dis­tys­tä

19.10.2020 14:54
Tilaajille
Kansalaistalolla alkaa elokuussa koulujen ylijäämäruoan jako, mutta asukkaiden kohtaustila pysyy kiinni

Kan­sa­lais­ta­lol­la alkaa elo­kuus­sa kou­lu­jen yli­jää­mä­ruoan jako, mutta asuk­kai­den koh­taus­ti­la pysyy kiinni

03.08.2020 12:16