Linnut
Viimeisin tunti
Pikkukanadanhanhi nähtiin Kemissä – Kyseessä on ilmeisesti kaikkien aikojen ensimmäinen havainto lajista Lapissa

Pik­ku­ka­na­dan­han­hi nähtiin Kemissä – Ky­sees­sä on il­mei­ses­ti kaik­kien aikojen en­sim­mäi­nen ha­vain­to lajista Lapissa

14:30
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Lintuharrastajien joukko on kasvanut koronapandemian aikana– Suomi on yli miljoonan linnunpöntön maa

Lin­tu­har­ras­ta­jien joukko on kas­va­nut ko­ro­na­pan­de­mian aikana– Suomi on yli mil­joo­nan lin­nun­pön­tön maa

12.04.2021 15:23
Kuukausi
Anna-Liisa Palomaa kohtasi pöyhkeän fasaanikukon kahden naaraan seurassa: "Minähän en pakoon lähde"

An­na-Lii­sa Palomaa kohtasi pöyh­keän fa­saa­ni­ku­kon kahden naaraan seu­ras­sa: "Mi­nä­hän en pakoon lähde"

09.04.2021 14:38
Vuoden lintu on pieni ja pippurinen pikkutikka, lintuharrastajien aktiivinen panos mahdollistaa lajin seuraamisen

Vuoden lintu on pieni ja pip­pu­ri­nen pik­ku­tik­ka, lin­tu­har­ras­ta­jien ak­tii­vi­nen panos mah­dol­lis­taa lajin seu­raa­mi­sen

09.04.2021 08:43
Tilaajille
Lintukevät alkoi - liki kurjen kokoinen jalohaikara seikkaili eri puolilla Kemiä

Lin­tu­ke­vät alkoi - liki kurjen ko­koi­nen ja­lo­hai­ka­ra seik­kai­li eri puo­lil­la Kemiä

08.04.2021 12:25
Lintumuutto nytkähtänyt käyntiin

Lin­tu­muut­to nyt­käh­tä­nyt käyn­tiin

18.03.2021 10:33 1
Tilaajille
Vanhemmat
Viherpeipot ovat vähentyneet romahdusmaisesti Lapissa

Vi­her­pei­pot ovat vä­hen­ty­neet ro­mah­dus­mai­ses­ti Lapissa

12.03.2021 09:26 1
Tilaajille
Leppoisa lintumies Kemistä valittiin vuoden lintulaskijaksi – Rauhalan Penalle jokainen retki on ainutlaatuinen

Lep­poi­sa lin­tu­mies Kemistä va­lit­tiin vuoden lin­tu­las­ki­jak­si – Rau­ha­lan Penalle jo­kai­nen retki on ai­nut­laa­tui­nen

28.02.2021 17:00
Tilaajille
Lappilaiset ahkerina Pihabongauksessa – Lappilaisin laji oli tällä kertaa lapintiainen

Lap­pi­lai­set ah­ke­ri­na Pi­ha­bon­gauk­ses­sa – Lap­pi­lai­sin laji oli tällä kertaa la­pin­tiai­nen

25.02.2021 16:59
Tilaajille
Päiväkirja: Poskikara saa pään kääntymään
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Pos­ki­ka­ra saa pään kään­ty­mään

08.02.2021 05:00
Tilaajille
Angelilaiset poronhoitajat hämmästyivät ison linnun tupsahtaessa lumihankeen –Muuttomatkalla ollut harvinainen jääkuikka toipuu Ranuan eläinpuistossa

An­ge­li­lai­set po­ron­hoi­ta­jat häm­mäs­tyi­vät ison linnun tup­sah­taes­sa lu­mi­han­keen –Muut­to­mat­kal­la ollut har­vi­nai­nen jää­kuik­ka toipuu Ranuan eläin­puis­tos­sa

05.02.2021 09:29
Tilaajille
Viime viikot ovat olleet Meri-Lapissa talvehtiville linnuille vaikeaa aikaa, sillä entistä harvemmissa pihapiireissä näyttää olevan tarjolla vatsantäytettä

Viime viikot ovat olleet Me­ri-La­pis­sa tal­veh­ti­vil­le lin­nuil­le vaikeaa aikaa, sillä entistä har­vem­mis­sa pi­ha­pii­reis­sä näyttää olevan tar­jol­la vat­san­täy­tet­tä

03.02.2021 09:42 1
Suomen suurin luontotapahtuma järjestetään jälleen viikonloppuna – kuka vain voi osallistua pikkulintujen bongaamiseen

Suomen suurin luon­to­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään jälleen vii­kon­lop­pu­na – kuka vain voi osal­lis­tua pik­ku­lin­tu­jen bon­gaa­mi­seen

28.01.2021 12:31
Tilaajille
Moottorikelkkailijat pelastivat heikkokuntoisen ja eksyneen kookkaan sorsan Sodankylässä – pilkkasiiven tarina sai onnellisen lopun

Moot­to­ri­kelk­kai­li­jat pe­las­ti­vat heik­ko­kun­toi­sen ja ek­sy­neen kook­kaan sorsan So­dan­ky­läs­sä – pilk­ka­sii­ven tarina sai on­nel­li­sen lopun

26.01.2021 14:26 1
Tilaajille
Lintujen ulkonapitokielto aikaistuu lintuinfluenssan vuoksi helmikuun alkupuolelle

Lin­tu­jen ul­ko­na­pi­to­kiel­to ai­kais­tuu lin­tu­inf­luens­san vuoksi hel­mi­kuun al­ku­puo­lel­le

25.01.2021 16:23
Pakkanen lisää vilskettä Lapin lintulaudoilla – Maakunnassa talvehtii arviolta 20–30 lintulajia

Pak­ka­nen lisää vils­ket­tä Lapin lin­tu­lau­doil­la – Maa­kun­nas­sa tal­veh­tii ar­viol­ta 20–30 lin­tu­la­jia

27.12.2020 17:00
Tilaajille
Meri-Lapin vesilinnut  ovat lykänneet lähtöään - Kattilalahdella nähty vielä tukkasotka

Me­ri-La­pin ve­si­lin­nut ovat ly­kän­neet läh­töään - Kat­ti­la­lah­del­la nähty vielä tuk­ka­sot­ka

16.12.2020 14:43
Tutkimus: Linnusto vaikuttaa ihmisten onnellisuuteen jopa yhtä paljon kuin tulot

Tut­ki­mus: Lin­nus­to vai­kut­taa ih­mis­ten on­nel­li­suu­teen jopa yhtä paljon kuin tulot

05.12.2020 21:06
Harvinainen linturisteymä ilmestyi talviruokintapaikalle Ivalossa

Har­vi­nai­nen lin­tu­ris­tey­mä il­mes­tyi tal­vi­ruo­kin­ta­pai­kal­le Iva­los­sa

03.12.2020 12:25
Tilaajille
Halvoilla kiikareilla alkuun – BirdLife Suomi on valinnut posiolaisen Akseli Myllynevan vuoden 2020 nuoreksi lintuharrastajaksi

Hal­voil­la kii­ka­reil­la alkuun – Bird­Li­fe Suomi on va­lin­nut po­sio­lai­sen Akseli Myl­ly­ne­van vuoden 2020 nuo­rek­si lin­tu­har­ras­ta­jak­si

22.11.2020 18:00
Tilaajille