Linnut
Kuukausi
Kurkien muutto sykähdyttävä näytelmä - merilappilaiskurjet matkaavat Ranskaan ja Espanjaan. Osa päätyy aina Etiopiaan saakka.

Kurkien muutto sy­käh­dyt­tä­vä näy­tel­mä - me­ri­lap­pi­lais­kur­jet mat­kaa­vat Rans­kaan ja Es­pan­jaan. Osa päätyy aina Etio­piaan saakka.

21.09.2020 15:52 0
Tunnet kai räkätin, mutta entäpä muut rastaat? – Rastasparvet mässäilevät pihlajanmarjoilla juuri nyt

Tunnet kai rä­kä­tin, mutta entäpä muut ras­taat? – Ras­tas­par­vet mäs­säi­le­vät pih­la­jan­mar­joil­la juuri nyt

20.09.2020 17:00 2
Tilaajille
Lähes valkoinen kanalintu tallentui lukijan videolle Kuusamossa – asiantuntija arvioi, että kyse on leukistisesta metsosta

Lähes val­koi­nen ka­na­lin­tu tal­len­tui lukijan vi­deol­le Kuu­sa­mos­sa – asian­tun­ti­ja arvioi, että kyse on leu­kis­ti­ses­ta met­sos­ta

11.09.2020 21:31 0
Tilaajille
Albiinometso Kuusamossa

Al­bii­no­met­so Kuu­sa­mos­sa

11.09.2020 21:29 0
Tilaajille
Haikarat ovat piristäneet Meri-Lapin lintusyksyä - harmaahaikaroita on nähty jopa pikkuparvin, monet lajit ovat jo  lähteneet muuttomatkalle

Hai­ka­rat ovat pi­ris­tä­neet Me­ri-La­pin lin­tu­syk­syä - har­maa­hai­ka­roi­ta on nähty jopa pik­ku­par­vin, monet lajit ovat jo läh­te­neet muut­to­mat­kal­le

02.09.2020 15:03 0
Kottaraiset olivat aikoinaan Lapin kevään ensimmäisiä muuttolintuja,  kunnes ne yhtäkkiä hävisivät –nyt  laji on palaamassa Tornionlaaksoon

Kot­ta­rai­set olivat ai­koi­naan Lapin kevään en­sim­mäi­siä muut­to­lin­tu­ja, kunnes ne yht­äk­kiä hä­vi­si­vät –nyt laji on pa­laa­mas­sa Tor­nion­laak­soon

28.08.2020 19:20 1
Tilaajille
Vanhemmat
Uhanalaisen linnun ampumisesta voi saada jopa 7400 euron sakon – Sorsastuskausi on alkanut ja suojellutkin linnut ovat metsästäjien tähtäimissä

Uhan­alai­sen linnun am­pu­mi­ses­ta voi saada jopa 7400 euron sakon – Sor­sas­tus­kau­si on alkanut ja suo­jel­lut­kin linnut ovat met­säs­tä­jien täh­täi­mis­sä

20.08.2020 12:17 0
Tilaajille
Käpylinnut liikekannalla – "Käpylinnut ovat tyypillisiä vaelluslintuja, jotka pesivät siellä, missä on riittävästi havupuiden siemeniä"

Kä­py­lin­nut lii­ke­kan­nal­la – "Kä­py­lin­nut ovat tyy­pil­li­siä vael­lus­lin­tu­ja, jotka pesivät siellä, missä on riit­tä­väs­ti ha­vu­pui­den sie­me­niä"

19.08.2020 13:58 0
Tilaajille
Vesilintujen metsästys alkaa torstaina myös metsähanhien osalta – Testaa, tunnistatko vesilintulajit

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa tors­tai­na myös met­sä­han­hien osalta – Testaa, tun­nis­tat­ko ve­si­lin­tu­la­jit

18.08.2020 16:00 1
Tilaajille
Ruskouunilinnusta Lapille uusi lintulaji – huippuharvinainen visertäjä havaittiin Äkäslompolossa

Rus­ko­uu­ni­lin­nus­ta Lapille uusi lin­tu­la­ji – huip­pu­har­vi­nai­nen vi­ser­tä­jä ha­vait­tiin Äkäs­lom­po­los­sa

28.07.2020 14:25 0
Tilaajille
Luonnossa elämä on rajua taistelua ja lisääntyminen on hengissä pysymisen edellytys linnuille

Luon­nos­sa elämä on rajua tais­te­lua ja li­sään­ty­mi­nen on hen­gis­sä py­sy­mi­sen edel­ly­tys lin­nuil­le

23.07.2020 17:35 0
Tilaajille
Sinipyrstön esiintymisessä ennätysvuosi – yli 700 reviiriä löytynyt

Si­ni­pyrs­tön esiin­ty­mi­ses­sä en­nä­tys­vuo­si – yli 700 re­vii­riä löy­ty­nyt

22.07.2020 18:02 0
Tilaajille
Lappiin saapui ennätyksellisen monta muuttolintulajia – Monet niistä olivat melkoisia harvinaisuuksia

Lappiin saapui en­nä­tyk­sel­li­sen monta muut­to­lin­tu­la­jia – Monet niistä olivat mel­koi­sia har­vi­nai­suuk­sia

16.07.2020 09:20 0
Tilaajille
10-vuotias Topi Huhtamella huomasi ison harmaan linnun mansikoiden kasvatuslaatikossa – vieras paljastui harmaahaikaraksi

10-vuo­tias Topi Huh­ta­mel­la huomasi ison harmaan linnun man­si­koi­den kas­va­tus­laa­ti­kos­sa – vieras pal­jas­tui har­maa­hai­ka­rak­si

07.07.2020 15:01 0
Tilaajille
Lintujen kevätmuutto jatkuu yhä – Yleinen syksyvieras Siperiasta nähty Utsjoella

Lin­tu­jen ke­vät­muut­to jatkuu yhä – Yleinen syk­sy­vie­ras Si­pe­rias­ta nähty Uts­joel­la

01.07.2020 09:07 0
Tilaajille
Pellossa nähty isohaarahaukka oli juhannusviikon ainoa uusi muuttolintu Lapissa

Pel­los­sa nähty iso­haa­ra­hauk­ka oli ju­han­nus­vii­kon ainoa uusi muut­to­lin­tu Lapissa

24.06.2020 20:54 0
Tilaajille
Etelän ihmeitä Lapin alkukesässä – Uusia muuttolintuja tulee yhä

Etelän ihmeitä Lapin al­ku­ke­säs­sä – Uusia muut­to­lin­tu­ja tulee yhä

17.06.2020 12:39 0
Tilaajille
Lapin tulvat aiheuttavat harmia lintujen pesänrakentamiseen – "Vesistöjen lähellä olevat pesät ovat tuhoutuneet"

Lapin tulvat ai­heut­ta­vat harmia lin­tu­jen pe­sän­ra­ken­ta­mi­seen – "Ve­sis­tö­jen lähellä olevat pesät ovat tu­hou­tu­neet"

04.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Missä piileskelevät Meri-Lapin kuikat?  - arktisille rannoille kiirehtiviä vesilintuja ja kahlaajia voi vielä nähdä

Missä pii­les­ke­le­vät Me­ri-La­pin kuikat? - ark­ti­sil­le ran­noil­le kii­reh­ti­viä ve­si­lin­tu­ja ja kah­laa­jia voi vielä nähdä

03.06.2020 13:35 0
Huippuharvinainen valkoperäsirri Keminmaassa

Huip­pu­har­vi­nai­nen val­ko­pe­rä­sir­ri Ke­min­maas­sa

02.06.2020 15:55 0
Tilaajille