Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­löyö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Linnut
Siperian terveiset ilahduttivat lintuharrastajia

Si­pe­rian ter­vei­set ilah­dut­ti­vat lin­tu­har­ras­ta­jia

01.12.2023 16:23 1
Lokakuun ihmelintujen joukossa idänturturikyyhky, kuningaskalastaja ja moni muu – äkkitalvi yllätti monet lajit

Lo­ka­kuun ih­me­lin­tu­jen jou­kos­sa idän­tur­tu­ri­kyyh­ky, ku­nin­gas­ka­las­ta­ja ja moni muu – äk­ki­tal­vi yllätti monet lajit

28.10.2023 10:45
Tilaajille
"Aikuinen lintu ei jäädy kiinni" – jäällä oleva joutsen on harvoin pulassa, mutta ilmoituksia niistä tulee Lapin pelastuslaitokselle paljon

"Ai­kui­nen lintu ei jäädy kiinni" – jäällä oleva joutsen on harvoin pu­las­sa, mutta il­moi­tuk­sia niistä tulee Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­le paljon

26.10.2023 14:45 1
Tilaajille
Miljoonia lintuja kuolee Suomessa joka vuosi ikkunoihin – asiantuntijan mukaan ongelman mittakaavaa ei osata hahmottaa

Mil­joo­nia lintuja kuolee Suo­mes­sa joka vuosi ik­ku­noi­hin – asian­tun­ti­jan mukaan on­gel­man mit­ta­kaa­vaa ei osata hah­mot­taa

12.10.2023 19:30 4
Tilaajille
Tilhi ja räkättirastas kärjessä Lapin EuroBirdwatchissa

Tilhi ja rä­kät­ti­ras­tas kär­jes­sä Lapin Eu­ro­Bird­watc­his­sa

11.10.2023 16:00
Tilaajille
Kurkien pääjoukot lähtivät komeasti

Kurkien pää­jou­kot läh­ti­vät ko­meas­ti

02.10.2023 10:35
EuroBirdwatch-lintuharrastustapahtuma täyttää 30 vuotta

Eu­ro­Bird­watch-lin­tu­har­ras­tus­ta­pah­tu­ma täyttää 30 vuotta

28.09.2023 18:09
Tilaajille
"On aika harvinaista nähdä tällainen lintu" – lähes valkoinen metso tepasteli keskellä metsäautotietä Sallassa, katso video

"On aika har­vi­nais­ta nähdä täl­lai­nen lintu" – lähes val­koi­nen metso te­pas­te­li kes­kel­lä met­sä­au­to­tie­tä Sal­las­sa, katso video

28.09.2023 15:58 1
Tilaajille
Vilkkain kurkimuutto vielä odotuslistalla

Vilk­kain kur­ki­muut­to vielä odo­tus­lis­tal­la

23.09.2023 15:50
Merimetso yleistyi Perämerellä – etelämpänä merikotkien "nuorisojengit" tuhoavat kolonioita

Me­ri­met­so yleis­tyi Pe­rä­me­rel­lä – ete­läm­pä­nä me­ri­kot­kien "nuo­ri­so­jen­git" tu­hoa­vat ko­lo­nioi­ta

15.09.2023 16:41 5
Tilaajille
Meri-Lapin syysmuutto ponnistaa suotuisasta pesintäkesästä

Me­ri-La­pin syys­muut­to pon­nis­taa suo­tui­sas­ta pe­sin­tä­ke­säs­tä

26.08.2023 14:22
Harvinainen arokotka nähtiin Torniossa – Aasian kuivilla avomailla pesivä laji tavattiin ensi kertaa Meri-Lapissa

Har­vi­nai­nen aro­kot­ka nähtiin Tor­nios­sa – Aasian kui­vil­la avo­mail­la pesivä laji ta­vat­tiin ensi kertaa Me­ri-La­pis­sa

23.08.2023 18:00
Tilaajille
Lapissa ei ole todettu uusia lintuinfluenssatapauksia – tämän vuoden epidemia ollut poikkeuksellinen

Lapissa ei ole todettu uusia lin­tu­inf­luens­sa­ta­pauk­sia – tämän vuoden epi­de­mia ollut poik­keuk­sel­li­nen

22.08.2023 16:11 1
Tilaajille
Lintuinfluenssaa löytyi uudelta turkistarhalta, Mikkelissä tautiin kuolleita lokkeja

Lin­tu­inf­luens­saa löytyi uudelta tur­kis­tar­hal­ta, Mik­ke­lis­sä tautiin kuol­lei­ta lokkeja

21.08.2023 17:28 1
Tilaajille
Lintuinfluenssan tapausmäärät ovat olleet koholla vuodesta 2021, mutta syytä ei tiedä kukaan – "Kyse on luultavasti biologisesta sattumasta"

Lin­tu­inf­luens­san ta­paus­mää­rät ovat olleet koholla vuo­des­ta 2021, mutta syytä ei tiedä kukaan – "Kyse on luul­ta­vas­ti bio­lo­gi­ses­ta sat­tu­mas­ta"

10.08.2023 12:00 2
Tilaajille
Metsästyskausi alkaa lintuinfluenssasta huolimatta – riistapäällikkö koiranomistajille: ”Ei anneta niitä herkkupaloja tänä vuonna”

Met­säs­tys­kau­si alkaa lin­tu­inf­luens­sas­ta huo­li­mat­ta – riis­ta­pääl­lik­kö koi­ra­no­mis­ta­jil­le: ”Ei anneta niitä herk­ku­pa­lo­ja tänä vuonna”

09.08.2023 20:00
Tilaajille
Turkistarhoilla leviävä lintuinfluenssa on vakavasti otettava riski myös ihmisille – lintujen syysmuutot voivat tuoda taudin Norjan rannikolta Lappiin
Pääkirjoitus

Tur­kis­tar­hoil­la leviävä lin­tu­inf­luens­sa on va­ka­vas­ti otet­ta­va riski myös ih­mi­sil­le – ­lin­tu­jen syys­muu­tot voivat tuoda taudin Norjan ran­ni­kol­ta Lappiin

31.07.2023 05:00 5
NRK: Maaherra pyytää Norjan valtion apua Vesisaaren pahaan lintuinfluenssatilanteeseen

NRK: Maa­her­ra pyytää Norjan valtion apua Ve­si­saa­ren pahaan lin­tu­inf­luens­sa­ti­lan­tee­seen

27.07.2023 22:19 1
Tilaajille
Metsästäjäliitto päivitti suosituksensa lintuinfluenssan vuoksi – riistalintuja ei tule ruokkia Suomessa

Met­säs­tä­jä­liit­to päi­vit­ti suo­si­tuk­sen­sa lin­tu­inf­luens­san vuoksi – ­riis­ta­lin­tu­ja ei tule ruokkia Suo­mes­sa

26.07.2023 18:23 4
Tilaajille
Norjan "lintuparatiisissa" Vesisaaressa tuhansia kuolleita lokkeja – Lappikaan ei ole turvassa lintuinfluenssalta

Norjan "lin­tu­pa­ra­tii­sis­sa" Ve­si­saa­res­sa tu­han­sia kuol­lei­ta lokkeja – Lap­pi­kaan ei ole tur­vas­sa lin­tu­inf­luens­sal­ta

26.07.2023 17:23 4
Tilaajille