Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Linnut
Kuukausi

Me­ri­kot­kan poi­ka­sia kuoli kesällä lin­tu­inf­luens­saan – kanta vah­vis­tuu vä­hi­tel­len monissa paikoin Poh­jois-Suo­mes­sa

21.09.2021 08:05
Tilaajille

Lin­tu­har­ras­ta­jan unel­ma­päi­vä Ro­va­nie­mel­lä –Vik­ke­lää öiden aa­ve­mais­ta hu­hui­li­jaa ei moni ole on­nis­tu­nut len­nos­sa nä­ke­mään

14.09.2021 12:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­koi­sen kesän il­miöi­tä

04.09.2021 05:30
Tilaajille

Mus­ta­pää­sirk­ku bon­gat­tiin Enon­te­kiöl­lä

29.08.2021 10:54
Tilaajille
Lukijalta

Lukijan kuvat: Pik­ku­lin­nut suun­nit­te­le­vat jo ete­län­mat­kaa

25.08.2021 15:18
Vanhemmat

Lin­tu­jen syys­muut­to – Maail­man suurin eläin­vael­lus

23.08.2021 08:12
Tilaajille

Lapin tai­ga­met­sä­han­hi­kan­ta on yhä harva – Enon­te­kiöl­lä ja Ina­ris­sa ei ha­vait­tu sul­ki­via hanhia lain­kaan

12.08.2021 09:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ju­mis­kon voi­ma­la­re­mont­ti tuhosi lin­nun­pe­sät

12.08.2021 05:30 2
Tilaajille

Riek­ko­kan­ta kasvoi Lapissa – Lintu näyt­täi­si toi­pu­neen muu­ta­man vuoden ta­kai­ses­ta aal­lon­poh­jas­ta

10.08.2021 13:39
Tilaajille

Röyh­keät lokit är­syt­tä­vät sa­ta­mas­sa - hel­po­tus­ta on­gel­maan on haettu sii­mois­ta ja eri­lai­sis­ta kar­kot­teis­ta

04.08.2021 09:44

Su­pi­koi­ra osoit­tau­tui riis­ta­ka­me­ra­ku­vis­sa ai­ka­moi­sek­si sor­san­pe­sä­ros­vok­si – ve­si­lin­tu­kan­to­jen taan­tu­mi­seen useita syitä

29.07.2021 10:45 1
Tilaajille

Yli­tor­niol­la ha­vait­tiin sun­nun­tai­na täysin val­koi­nen haa­ra­pääs­ky – Al­bii­not ovat yleensä ly­hyt­ikäi­siä

27.07.2021 21:05
Tilaajille

Tuleeko tai­ga­uu­ni­lin­nus­ta uusi ke­vät­muut­ta­ja Suo­meen? – En­sim­mäis­tä kertaa Eu­roo­pas­sa ha­vait­tu kam­tshat­ka­nuu­ni­lin­nun laulua saatiin ää­ni­tet­tyä Kil­pis­jär­vel­lä

22.07.2021 16:35
Tilaajille

Kil­pis­jär­vel­lä ha­vait­tiin sun­nun­tai­na koko Eu­roo­pas­sa täysin uusi lin­tu­la­ji, kam­tshat­ka­nuu­ni­lin­tu

18.07.2021 21:28

Yli­tor­niol­la tehtiin lin­tu­jen las­ken­to­ja - joi­den­kin lajien mää­ris­sä ta­pah­tu­nut dra­maat­ti­nen muutos

16.07.2021 12:54

Pak­su­jal­ka päätti lin­tu­jen ke­vät­muut­to­kau­den – Har­vi­nai­suuk­sia osui kii­ka­rei­hin neljä

08.07.2021 10:02
Tilaajille

Huip­pu­har­vi­nai­sia lintuja Lapissa – Pak­su­jal­ka vie­rai­li Juu­jär­vel­lä

01.07.2021 11:53
Tilaajille

Sorsat pouk­koi­li­vat au­to­tiel­lä Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tas­sa – pe­las­tus­lai­tok­sen väki saat­te­li sor­sa­per­heen turvaan

29.06.2021 20:33 5
Tilaajille

Sor­sa­poi­kue pe­las­tet­tiin kii­pe­lis­tä Po­siol­la – poi­ka­set olivat pu­don­neet vanhaan lie­te­säi­liöön, un­tu­vi­kot nou­kit­tiin ylös haavin avulla

22.06.2021 14:54
Tilaajille

Erit­täin uhan­alai­sia muut­to­lin­tu­ja ha­vait­tiin Lapin al­ku­ke­säs­sä

16.06.2021 08:00
Tilaajille