Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Linnut
Kuukausi
Maakotkilla hyvä pesintävuosi, tunturihaukkojen tulevaisuus on pohjoisessa epävarma: "Yksittäinen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi lisääntymässä"

Maa­kot­kil­la hyvä pe­sin­tä­vuo­si, tun­tu­ri­hauk­ko­jen tu­le­vai­suus on poh­joi­ses­sa epä­var­ma: "Yk­sit­täi­nen hyvä vuosi ei ole merkki siitä, että kanta olisi li­sään­ty­mäs­sä"

23.11.2022 08:34 1
Tilaajille
Jouhisorsa ja harjalintu uusina lajeina Lapin talvilintulaskennoissa

Jou­hi­sor­sa ja har­ja­lin­tu uusina lajeina Lapin tal­vi­lin­tu­las­ken­nois­sa

18.11.2022 16:25
Tilaajille
Laulujoutsenkannan kasvu on pysähtynyt – monesta Lapin kunnasta ei tullut yhtään joutsenilmoitusta

Lau­lu­jout­sen­kan­nan kasvu on py­säh­ty­nyt – monesta Lapin kun­nas­ta ei tullut yhtään jout­sen­il­moi­tus­ta

17.11.2022 12:01 1
Tilaajille
Torniossa bongailtiin ahkerasti joutsenia

Tor­nios­sa bon­gail­tiin ah­ke­ras­ti jout­se­nia

05.11.2022 09:53
Päiväkirja: Säästä sähköä siemenillä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Säästä sähköä sie­me­nil­lä

02.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Muuttohaukkojen määrä ehti kymmenkertaistua DDT:n kieltämisen jälkeen, mutta nyt kasvu on pysähtynyt – syyt ovat ainakin osin hämärän peitossa

Muut­to­hauk­ko­jen määrä ehti kym­men­ker­tais­tua DDT:n kiel­tä­mi­sen jäl­keen, mutta nyt kasvu on py­säh­ty­nyt – syyt ovat ainakin osin hämärän pei­tos­sa

31.10.2022 19:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus on neljän tehokkaimman yhdistyksen joukossa Suomen lintuatlashankkeessa

Ke­mi-Tor­nion lin­tu­har­ras­ta­jat Xenus on neljän te­hok­kaim­man yh­dis­tyk­sen jou­kos­sa Suomen lin­tu­at­las­hank­kees­sa

29.10.2022 09:58
Viikonvaihteessa lasketaan syksyiset laulujoutsenet – Lapissa tavattu useita harvinaisia lintuja

Vii­kon­vaih­tees­sa las­ke­taan syk­syi­set lau­lu­jout­se­net – Lapissa tavattu useita har­vi­nai­sia lintuja

26.10.2022 20:43
Tilaajille
Päiväkirja: Tammenterhoja ja sininen välähdys sillan alla – Lapsen loman kohokohdilla on vain vähän tekemistä matkailumainosten kanssa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tam­men­ter­ho­ja ja sininen vä­läh­dys sillan alla – Lapsen loman ko­ho­koh­dil­la on vain vähän te­ke­mis­tä mat­kai­lu­mai­nos­ten kanssa

19.10.2022 06:30
Tilaajille
Laulujoutsenia ja isokoskeloita bongattiin Lapissa runsaasti – Kemissä tavattiin harvinaisuuksia

Lau­lu­jout­se­nia ja iso­kos­ke­loi­ta bon­gat­tiin Lapissa run­saas­ti – Kemissä ta­vat­tiin har­vi­nai­suuk­sia

14.10.2022 07:00
Tilaajille
Jopa 20 000 hanhen aamulento Liminganlahdella on vaikuttava elämys – Katso ja kuuntele videolta, miten tuhannet metsähanhet nousevat siivilleen

Jopa 20 000 hanhen aa­mu­len­to Li­min­gan­lah­del­la on vai­kut­ta­va elämys – Katso ja kuun­te­le vi­deol­ta, miten tu­han­net met­sä­han­het nou­se­vat sii­vil­leen

13.10.2022 17:00 4
Tilaajille
Meri-Lapissa riittää linturetkipaikkoja - katso tästä vinkit syyslomalle

Me­ri-La­pis­sa riittää lin­tu­ret­ki­paik­ko­ja - katso tästä vinkit syys­lo­mal­le

06.10.2022 08:47
Metsähanhien lentoonlähtö

Met­sä­han­hien len­toon­läh­tö

03.10.2022 16:00
Tunturipöllö on ihmeotus jopa kaiken kokeneelle luontokuvaajalle – Jorma Luhta seurasi kiikareilla, kun retkeilijäkaksikko porhalsi pöllöpesueen läpi huomaamatta mitään

Tun­tu­ri­pöl­lö on ih­me­otus jopa kaiken ko­ke­neel­le luon­to­ku­vaa­jal­le – Jorma Luhta seurasi kii­ka­reil­la, kun ret­kei­li­jä­kak­sik­ko por­hal­si pöl­lö­pe­sueen läpi huo­maa­mat­ta mitään

18.09.2022 17:27
Tilaajille
Suomen linnuille laskettiin suojeluarvot – Yksilöiden korvaussummat kaipaisivat päivitystä

Suomen lin­nuil­le las­ket­tiin suo­je­lu­ar­vot – Yk­si­löi­den kor­vaus­sum­mat kai­pai­si­vat päi­vi­tys­tä

15.09.2022 17:07 2
Tilaajille
Torniolainen Martti Alakuijala rakensi törmäpääskyille kerrostalon – pesimiseen sopivat paikat vähentyneet viime vuosikymmenten aikana

Tor­nio­lai­nen Martti Ala­kui­ja­la rakensi tör­mä­pääs­kyil­le ker­ros­ta­lon – pe­si­mi­seen sopivat paikat vä­hen­ty­neet viime vuo­si­kym­men­ten aikana

08.09.2022 09:52 2
Ylä-Lapin riekkokanta kasvussa – "Edellisen talven olosuhteet ovat olleet riekoille hyvät, ja alkukesän lisääntyminen on onnistunut"

Ylä-La­pin riek­ko­kan­ta kas­vus­sa – "E­del­li­sen talven olo­suh­teet ovat olleet rie­koil­le hyvät, ja al­ku­ke­sän li­sään­ty­mi­nen on on­nis­tu­nut"

30.08.2022 13:07 1
Tilaajille
Kummalliset juovaniskaiset linnut herättävät huomiota Haaparannalla – tämä hanhilaji on yhä yleisempi näky pohjoisessa

Kum­mal­li­set juo­va­nis­kai­set linnut he­rät­tä­vät huo­mio­ta Haa­pa­ran­nal­la – tämä han­hi­la­ji on yhä ylei­sem­pi näky poh­joi­ses­sa

16.08.2022 20:59
Tilaajille
15 kilometriä Suomen rajasta sijaitsee kansallispuisto, josta harva on edes kuullut – Hiekkadyynit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan savannit

15 ki­lo­met­riä Suomen rajasta si­jait­see kan­sal­lis­puis­to, josta harva on edes kuullut – Hiek­ka­dyy­nit ja karut rannat tuovat mieleen Afrikan sa­van­nit

13.08.2022 19:30
Tilaajille
Liikenneympyrästä rajalla on tullut kuolemanloukku linnuille

Lii­ken­ne­ym­py­räs­tä rajalla on tullut kuo­le­man­louk­ku lin­nuil­le

12.08.2022 09:00