Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Vanhustenhoito
Viimeisin 24 tuntia

Ro­va­nie­men kau­pun­ki se­lit­tää ikä­ih­mis­ten siirtoa muihin kun­tiin: Hen­ki­lö­kun­ta­pu­lan vuoksi po­ti­las­tur­val­li­suu­den edel­ly­tyk­set eivät täyty

09:43 5
Tilaajille
Vanhemmat

Hoi­ta­ja­pu­la johtaa po­ti­laan pom­pot­te­luun kodin ja sai­raa­lan välillä – "Meillä ei ole tar­peek­si pal­ve­lu­ta­lo­paik­ko­ja eikä hoi­ta­jia", sanoo Ro­va­nie­men pal­ve­lu­alue­pääl­lik­kö

14.09.2021 14:02 4
Tilaajille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hy­vin­voin­ti­aluei­ta ra­ken­ta­maan – Lappi lu­keu­tuu uu­dis­tuk­sen voit­ta­jiin

01.09.2021 15:30 5

Van­hus­ten­hoi­don val­von­ta ollut lepsua pitkän aikaa – tut­ki­jat eh­dot­ta­vat tulossa ole­vil­le hy­vin­voin­ti­alueil­le mah­dol­li­suut­ta antaa uh­ka­sak­ko

04.07.2021 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­jais­pu­la koet­te­lee van­hus­ten­hoi­toa

07.06.2021 05:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitäpä me nah­juk­set

09.05.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvää elämää ikään­ty­nee­nä­kin

18.02.2021 05:05
Tilaajille

Huoli äidistä val­vot­taa omais­ta: "84-vuo­tias, sydän- ja muis­ti­sai­ras sekä tuki- ja lii­kun­ta­elin­sai­rauk­sis­ta ki­pui­le­va äitini olisi an­sain­nut ih­mis­ar­voi­set elä­män­sä lop­pu­vuo­det"

31.01.2021 13:00 3
Tilaajille
Kolumni

Pienen hetken kaikki olivat van­hus­ten asial­la, sitten korona sulki hoi­va­ko­tien ovet

30.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va­ko­deis­sa myös ko­ro­na­po­ti­lai­ta

28.12.2020 05:46
Tilaajille

Suomeen kou­lu­te­taan en­nä­tys­mää­rä uusia lä­hi­hoi­ta­jia, jotka eri­kois­tu­vat van­hus­työ­hön – Löy­tyy­kö heitä isoja kolhuja saa­neel­le alalle?

16.11.2020 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­toa val­vot­ta­va te­hok­kaam­min

06.11.2020 05:20
Tilaajille
Pääkirjoitus

Sitovan hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teut­ta­mi­nen voi olla mah­do­ton tehtävä

12.10.2020 07:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten­hoi­to kriit­ti­nen alue epi­de­mias­sa

28.04.2020 09:43
Tilaajille

"Ta­va­taan sitten kun kuolet, äiti" – Toi­mit­ta­ja piti vie­rai­lu­kiel­lon aikana hoi­va­ko­tiin yh­teyt­tä vi­deo­pu­he­luil­la ja sai hät­käh­dyt­tä­vän viestin

25.04.2020 10:30
Tilaajille

Muo­nioon uusi pal­ve­lu­asu­mis­yk­sik­kö – ta­voit­tee­na on, että 25-paik­kai­nen hyb­ri­di­yk­sik­kö olisi käy­tös­sä jo ensi vuonna

28.01.2020 18:02
Tilaajille

Val­vi­ra: Van­hus­ten­hoi­don on­gel­ma­yk­si­köi­tä yhä liikaa – kuntien ra­ha­pu­la hei­ken­tää oloja en­ti­ses­tään

23.01.2020 18:12

Mu­sii­kis­ta on iloa ja apua pal­ve­lu­ko­tien arjessa - "Sillä ei ole mer­ki­tys­tä, vaikkei ihminen muista esi­tys­tä jäl­keen­päin"

23.12.2019 17:44

Muis­ti­sai­raus ei kadota ihmisen tai­teel­li­suut­ta – tai­de­tuo­kio on avannut van­hus­ten ta­ri­noi­ta

25.11.2019 20:39
Tilaajille

"Illan kiis­se­lit kas­voil­la vielä aa­mul­la" – van­hus­ten­huol­lon tila on ollut ta­pe­til­la jo pit­kään, silti esille nousee yhä todella vakavia epä­koh­tia

12.11.2019 06:00
Tilaajille