Vanhustenhoito
Sitovan hoitajamitoituksen toteuttaminen voi olla mahdoton tehtävä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Sitovan hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teut­ta­mi­nen voi olla mah­do­ton tehtävä

12.10.2020 07:57 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten­hoi­to kriit­ti­nen alue epi­de­mias­sa

28.04.2020 09:43 0
Tilaajille
"Tavataan sitten kun kuolet, äiti" – Toimittaja piti vierailukiellon aikana hoivakotiin yhteyttä videopuheluilla ja sai hätkähdyttävän viestin

"Ta­va­taan sitten kun kuolet, äiti" – Toi­mit­ta­ja piti vie­rai­lu­kiel­lon aikana hoi­va­ko­tiin yh­teyt­tä vi­deo­pu­he­luil­la ja sai hät­käh­dyt­tä­vän viestin

25.04.2020 08:01 0
Tilaajille
Muonioon uusi palveluasumisyksikkö – tavoitteena on, että 25-paikkainen hybridiyksikkö olisi käytössä jo ensi vuonna

Muo­nioon uusi pal­ve­lu­asu­mis­yk­sik­kö – ta­voit­tee­na on, että 25-paik­kai­nen hyb­ri­di­yk­sik­kö olisi käy­tös­sä jo ensi vuonna

28.01.2020 18:02 0
Tilaajille
Valvira: Vanhustenhoidon ongelmayksiköitä yhä liikaa – kuntien rahapula heikentää oloja entisestään

Val­vi­ra: Van­hus­ten­hoi­don on­gel­ma­yk­si­köi­tä yhä liikaa – kuntien ra­ha­pu­la hei­ken­tää oloja en­ti­ses­tään

23.01.2020 18:11 0
Musiikista on iloa ja apua palvelukotien arjessa - "Sillä ei ole merkitystä, vaikkei ihminen muista esitystä jälkeenpäin"

Mu­sii­kis­ta on iloa ja apua pal­ve­lu­ko­tien arjessa - "Sillä ei ole mer­ki­tys­tä, vaikkei ihminen muista esi­tys­tä jäl­keen­päin"

23.12.2019 17:44 0
Muistisairaus ei kadota ihmisen taiteellisuutta – taidetuokio on avannut vanhusten tarinoita

Muis­ti­sai­raus ei kadota ihmisen tai­teel­li­suut­ta – tai­de­tuo­kio on avannut van­hus­ten ta­ri­noi­ta

25.11.2019 20:39 0
Tilaajille
"Illan kiisselit kasvoilla vielä aamulla" – vanhustenhuollon tila on ollut tapetilla jo pitkään, silti esille nousee yhä todella vakavia epäkohtia

"Illan kiis­se­lit kas­voil­la vielä aa­mul­la" – van­hus­ten­huol­lon tila on ollut ta­pe­til­la jo pit­kään, silti esille nousee yhä todella vakavia epä­koh­tia

12.11.2019 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Lasse Orava

Lu­ki­jal­ta: Jul­ki­nen ki­ris­tys

26.10.2019 06:00 0
Tilaajille
Keminmaan ja Attendon välille puhkesi rahakiista, joka voi johtaa hoivakodin siirtämiseen Kemiin

Ke­min­maan ja At­ten­don välille puhkesi ra­ha­kiis­ta, joka voi johtaa hoi­va­ko­din siir­tä­mi­seen Kemiin

22.10.2019 17:26 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

Lu­ki­jal­ta: Riit­tä­vä hen­ki­lös­tö­mää­rä edel­ly­tys hyvälle hoi­dol­le

16.10.2019 08:37 0
Tilaajille
Vanhuspsykiatrin neuvo hyvään vanhuuteen: "Hyväksy eletty elämä ja se, että sitä ei voi muuttaa"

Van­hus­psy­kiat­rin neuvo hyvään van­huu­teen: "Hy­väk­sy eletty elämä ja se, että sitä ei voi muut­taa"

10.10.2019 17:29 0
Tilaajille
Vanhukset harhailivat pakkasessa – rollaattorin jälki johdatti naapurin eksyneen luo

Van­huk­set har­hai­li­vat pak­ka­ses­sa – rol­laat­to­rin jälki joh­dat­ti naa­pu­rin ek­sy­neen luo

17.08.2019 19:51 0