Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Kolumni: Mikä on metsä?

Hiihto: Tor­nio­lai­nen 19-vuo­tias Niko Anttola va­lit­tiin Suomen MM-jouk­kuee­seen Pla­ni­caan – mukana kaik­kiaan 17 hiih­tä­jää

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

vanhuspalvelut
Ikäihmisten päivätoiminta herätti uinuvan taiteilijaresidenssin Kemijärvellä

Ikä­ih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta herätti uinuvan tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin Ke­mi­jär­vel­lä

19.01.2023 07:42
Tilaajille
THL:n tutkimus: Muoniossa ovat Suomen tyytyväisimmät tehostetun palveluasumisen asukkaat

THL:n tut­ki­mus: Muo­nios­sa ovat Suomen tyy­ty­väi­sim­mät te­hos­te­tun pal­ve­lu­asu­mi­sen asuk­kaat

27.11.2022 14:59
Tilaajille
Vanhuspalvelukortteli Sairaalanniemeen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­pal­ve­lu­kort­te­li Sai­raa­lan­nie­meen

08.11.2022 05:00
Tilaajille
Kittilässä ja Pellossa toimiva van­hus­seu­ra­pal­ve­luun eri­kois­tu­nut yritys rantautui myös Sodankylään

Kit­ti­läs­sä ja Pel­los­sa toimiva van­hus­seu­ra­pal­ve­luun eri­kois­tu­nut yritys ran­tau­tui myös So­dan­ky­lään

27.09.2022 14:46
Tilaajille
Hoitajamitoitus ei täyty kaikissa Lapin hoivakodeissa – THL:n seurannan mukaan toistakymmentä lappilaista vanhuspalveluyksikköä rikkoi toukokuussa lakia

Hoi­ta­ja­mi­toi­tus ei täyty kai­kis­sa Lapin hoi­va­ko­deis­sa – THL:n seu­ran­nan mukaan tois­ta­kym­men­tä lap­pi­lais­ta van­hus­pal­ve­lu­yk­sik­köä rikkoi tou­ko­kuus­sa lakia

31.08.2022 07:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tarjoama palveluseteli ei kata ikäihmisten asumispalveluiden kustannuksia – jo toinen palveluntuottaja purkaa sopimuksen, vaikka seteliä korotettiin juuri

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tar­joa­ma pal­ve­lu­se­te­li ei kata ikä­ih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­sia – jo toinen pal­ve­lun­tuot­ta­ja purkaa so­pi­muk­sen, vaikka seteliä ko­ro­tet­tiin juuri

27.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­nei­den pal­ve­lut tur­va­taan

25.01.2022 05:00
Tilaajille
THL: Vanhuspalveluita vaivaa työvoimapula, huonoin tilanne on kotihoidon yksiköissä

THL: Van­hus­pal­ve­lui­ta vaivaa työ­voi­ma­pu­la, huonoin tilanne on ko­ti­hoi­don yk­si­köis­sä

21.01.2022 14:13
Rovaniemen kaupungin hinnankorotus ei riittänyt Attendolle – hoivakotien asukkaiden tilanne on ratkaisematta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin hin­nan­ko­ro­tus ei riit­tä­nyt At­ten­dol­le – hoi­va­ko­tien asuk­kai­den tilanne on rat­kai­se­mat­ta

03.12.2021 19:46 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastuu kuuluu Ro­va­nie­men päät­tä­jil­le

17.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Kuka vastaa iäkkään äitimme sote-seikkailusta? – Vuodeosastolla ei edes tiedetty, mihin taksi oli omaisemme vienyt
Mielipidekirjoitus

Kuka vastaa iäkkään äitimme so­te-seik­kai­lus­ta? – Vuo­de­osas­tol­la ei edes tie­det­ty, mihin taksi oli omai­sem­me vienyt

06.09.2021 13:16 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­ten pal­ve­lu­ta­soa ke­hi­tet­tä­vä

09.06.2021 11:29
Tilaajille
"Kunnat pyrkivät yhä säästämään ikääntyneiden palveluista" – Yksityinen hoivayhtiö toivoo, että valtio korvamerkitsisi henkilöstömitoitusrahaa palveluseteleihin

"Kunnat pyr­ki­vät yhä sääs­tä­mään ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta" – Yk­si­tyi­nen hoi­va­yh­tiö toivoo, että valtio kor­va­mer­kit­si­si hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ra­haa pal­ve­lu­se­te­lei­hin

23.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tehy ei tar­vit­se hoi­va-avus­ta­jia, mutta asiak­kaat tar­vit­se­vat

27.08.2020 10:59 1
Tilaajille