Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

vanhuspalvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vastuu kuuluu Ro­va­nie­men päät­tä­jil­le

17.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Kuka vastaa iäkkään äitimme sote-seikkailusta? – Vuodeosastolla ei edes tiedetty, mihin taksi oli omaisemme vienyt
Mielipidekirjoitus

Kuka vastaa iäkkään äitimme so­te-seik­kai­lus­ta? – Vuo­de­osas­tol­la ei edes tie­det­ty, mihin taksi oli omai­sem­me vienyt

06.09.2021 13:16 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­ten pal­ve­lu­ta­soa ke­hi­tet­tä­vä

09.06.2021 11:29
Tilaajille
"Kunnat pyrkivät yhä säästämään ikääntyneiden palveluista" – Yksityinen hoivayhtiö toivoo, että valtio korvamerkitsisi henkilöstömitoitusrahaa palveluseteleihin

"Kunnat pyr­ki­vät yhä sääs­tä­mään ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta" – Yk­si­tyi­nen hoi­va­yh­tiö toivoo, että valtio kor­va­mer­kit­si­si hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ra­haa pal­ve­lu­se­te­lei­hin

23.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tehy ei tar­vit­se hoi­va-avus­ta­jia, mutta asiak­kaat tar­vit­se­vat

27.08.2020 10:59 1
Tilaajille