Rovaniemen Sairaalanniemi
Lukijalta Mielipide

Sai­raa­lan­nie­mi ei tar­vit­se lisää p-aluei­ta

28.11.2020 10:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Autoton Sai­raa­la­nie­mi

21.11.2020 05:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ra­ken­ta­mi­ses­sa huo­mioi­ta­va his­to­ria

16.11.2020 07:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Uh­raam­me­ko Sai­raa­lan­nie­men?

27.10.2020 15:02 2

Kumpi näistä ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­meen? Kaa­va­luon­nos esittää kaksi kil­pai­lu­töis­tä tii­vis­ty­nyt­tä vaih­to­eh­toa

21.10.2020 13:02 1
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ki­vi­erä­maa­ta­ko ha­luam­me?

16.10.2020 05:25
Tilaajille

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus etenee – uudet luon­nok­set esille tänään

14.10.2020 07:00 1

Sai­raa­lan­nie­men ra­ken­ta­mi­nen etenee – hel­mi­kuus­sa va­li­taan lo­pul­li­nen esitys uudeksi kaa­vak­si

14.10.2020 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­meen kolmas vaih­to­eh­to

24.09.2020 04:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­men ra­ken­nuk­set ter­vey­den­huol­lol­le

23.03.2020 06:23
Tilaajille