kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Kumpi näistä ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­meen? Kaa­va­luon­nos esittää kaksi kil­pai­lu­töis­tä tii­vis­ty­nyt­tä vaih­to­eh­toa

Rantareitti säilyy molemmissa vaihtoehdoissa.

Vaihtoehto Viuhka näyttää havainnekuvassa tältä Nätynginniemen suunnasta katsottuna. Havainnekuva ei vastaa täysin kaavaluonnosta, jossa talojen sijoittelu on tiivistynyt hieman etäämmäksi Sairaalanniemen kärjestä. Kaavaluonnosta vastaavat pienoismallit kahdesta vaihtoehtosta tulevat lähiaikoina nähtäville kaupungin palvelupiste Olkkariin kauppakeskus Rinteenkulmaan.
Vaihtoehto Viuhka näyttää havainnekuvassa tältä Nätynginniemen suunnasta katsottuna. Havainnekuva ei vastaa täysin kaavaluonnosta, jossa talojen sijoittelu on tiivistynyt hieman etäämmäksi Sairaalanniemen kärjestä. Kaavaluonnosta vastaavat pienoismallit kahdesta vaihtoehtosta tulevat lähiaikoina nähtäville kaupungin palvelupiste Olkkariin kauppakeskus Rinteenkulmaan.
Vaihtoehto Kruunu & laavu näyttää havainnekuvassa tältä Nätynginniemen suunnasta katsottuna. Havainnekuva ei vastaa täysin kaavaluonnosta, jossa rakennusten sijoittelua on tiivistetty hieman etäämmäksi Sairaalanniemen kärjestä.
Vaihtoehto Kruunu & laavu näyttää havainnekuvassa tältä Nätynginniemen suunnasta katsottuna. Havainnekuva ei vastaa täysin kaavaluonnosta, jossa rakennusten sijoittelua on tiivistetty hieman etäämmäksi Sairaalanniemen kärjestä.

Sairaalanniemen asemakaavan muutos eteni viikko sitten valmisteluvaiheen kuulemiseen.

Kaupunki järjesti kaksi vuotta sitten avoimen suunnittelukilpailun Sairaalaniemen kehittämiseksi. Kuudesta ehdotuksesta kaupunginhallitus valitsi jatkokehitykseen kaksi: Arkkitehti- ja sisustussuunnittelutoimisto Viiri-Ylinenpään ja YIT-rakennuksen Viuhkan sekä Arkkitehtityöhuone APRT:n ja RovaLappi-rakennuksen Kruunu & laavun.

Esillä on nyt kaksi vaihtoehtoa, joista kaupunginhallitus valitsee helmikuussa toisen ehdotusvaiheeseen vietäväksi. Päätöksen asemakaavamuutoksesta tekee kaupunginvaltuusto.

Korkeintaan 7,5 kerrosta

Kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasen mukaan tavoitteet ovat nyt tarkentuneet rakentamisen sijoittelun ja määrän osalta.

– Ehdotusten rakennusoikeusmäärät on yhtenäistetty, jotta toteutettava asemakaavaratkaisu voidaan valita mahdollisimman puhtaasti kaupunkikuvan ja asumisen laadun näkökulmasta.

Kruunu & laavu -vaihtoehdossa on kaikkiaan yhdeksän rakennusta ja 26 550 kerrosneliötä. Kerroksia taloissa on yhdestä vajaaseen seitsemään, kerroslukumäärät laskevat rantaa kohti.

Kaavaselostuksen mukaan kokonaisuus rajautuu luontevasti naapurirakennuksiin ja vanhaan hautausmaahan, ja suojeltavan sairaalan ympärillä on väljyyttä.

Vaihtoehdossa Viuhka on puolestaan 11 rakennusta ja 26 830 kerrosneliötä. Kerroksia on yhdestä seitsemään ja puoleen, rantaa kohti laskien.

Kaavaselostuksen mukaan rakennukset rajautuvat Sairaalakatuun muurimaisesti, korttelin liittyminen pientalojen ja vanhan hautausmaan suuntaan ei ole ongelmaton.

– Etuna tässä on sen sijaan näkymän väljyys rannan suunnasta, Hintsanen avaa.

Rantareitti ja luontovyöhyke säilyvät

Kun kilpailutöissä Sairaalanniemeä jatkettiin keinotekoisesti täyttömaalla, on kaavaluonnoksissa rantareitti jokseenkin nykyisessä muodossaan. Puistovyöhykettä asumisen ja palveluiden kortteli haukkaisi alle 300 neliömetriä.

Sipi Hintsasen mukaan tähän vaikutti kilpailutöiden kirvoittama kuntalaispalaute.

– Onhan se järkevää säilyttää olemassa oleva ulkoilureitti eikä istuttaa uusia puita sitä varten, hän summaa.

Ratkaisuun vaikutti myös vyöhyke Kemijoen ja rantareitin välissä, joka on osayleiskaavassa saanut merkinnän ”luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue”.

Koskemattomaksi jätettävällä rantavyöhykkeellä kasvaa pääasiassa koivuja, heiniä, pajuja ja niittykukkia.

Koskemattomaksi jätettävällä rantavyöhykkeellä kasvaa pääasiassa koivuja, heiniä, pajuja ja niittykukkia.

Molempiin ehdotuksiin sisältyy entisen terveyskeskuksen suojeltu osuus, jolle on suunniteltu uudiskäyttöä vanhusten palveluasumisesta taidegalleriaan.

Alun perin kaavamuutosalueen itäreunalla, Kemijoen voimakkaan virran kohdalla ollut sauna- ja ravintolakortteli on siirretty lähemmäs nykyistä laavua.


Sairaalanniemen kaavaluonnoksiin sisältyy käytöstä poistetun terveyskeskuksen suojeltu osio. Sen peruskorjaaminen uuteen käyttöön sisältyy alueen rakentamissuunnitelmaan.
Sairaalanniemen kaavaluonnoksiin sisältyy käytöstä poistetun terveyskeskuksen suojeltu osio. Sen peruskorjaaminen uuteen käyttöön sisältyy alueen rakentamissuunnitelmaan.
Kuva: Anssi Jokiranta

Koti yli 500 asukkaalle

Laajuudeltaan Sairaalanniemen rakennussuunnitelma on Rovaniemen mittakaavassa merkittävä. Suunniteltuihin kerrostaloihin mahtuisi runsaat 500 asukasta.

– Vertailun vuoksi rivitaloasuntojen rakentaminen samalle ihmismäärälle vaatisi vähintään kahdesta kolmeen kertaisen maa-alan, omakotitalojen rakentaminen vähintään viisinkertaisen, Hintsanen sanoo.

– Niille on toki kysyntää ja tarvetta jatkossakin, hän lisää.

Uusien rivitalo- ja omakotitalotonttien kaavoittaminen on kaupungille huomattavasti kalliimpaa, sillä uudet asuinalueet vaativat tiet ja kunnallistekniikan. Sairaalanniemessä ne ovat valmiina.

– Ainoastaan Sairaalakatua on luonnoksissa levennetty kevyen liikenteen väylää varten.

Tiedossa on, että kerrostaloasumiselle on nykyään kysyntää lähinnä keskusta-alueella palveluiden läheisyydessä.

– Kun tuotantoa tehdään sinne, missä on kysyntää, vähentää se kokemuksen mukaan hintapainetta muualla, jolloin esimerkiksi perheystävällisiä rivitaloasuntoja saadaan tarjolle melko lähellekin keskustaa, Hintsanen valottaa kokonaisuutta.

Mikä?

Kaavamuutos

Alueeseen kuuluu 23 622 neliömetrin laajuinen kortteli 48 sekä viereiset katu- ja virkistysalueet.

Alue rajautuu Sairaalakatuun, Jyrhämänkujaan ja Yliopistonkatuun sekä Kemijokeen.

Alueella sijaitsee Jyrhämänpuisto sekä käytöstä poistettu terveyskeskus. Sen suojellun osan peruskorjaus ja uudiskäyttö kuuluu suunnitelmaan.

Tavoitteena ”tutkia vaihtoehtoisia ratkaisuja suojeltavan kiinteistön kehittämiseksi, luoda kaupunkikuvallisesti omaleimainen, toiminnallisesti korkeatasoinen sekä houkutteleva kaupunkikortteli, joka luo viihtyisän sekä turvallisen asuinympäristön ja liittyy luontevasti ympäröivään kaupunkirakenteeseen.”

Kaavaluonnos on esillä Rovaniemen kaupungin kaavatorilla: rovaniemi.fi/kaavatori.

Lausuntoja siitä voi jättää 12.11. saakka.