Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sairaalanniemi
Sairaalanniemeä ei päästä vielä rakentamaan, sillä kaava poiki kolme valitusta: "Päätöksiä tehtiin jo ennen kaavoitusta"

Sai­raa­lan­nie­meä ei päästä vielä ra­ken­ta­maan, sillä kaava poiki kolme va­li­tus­ta: "Pää­tök­siä tehtiin jo ennen kaa­voi­tus­ta"

04.01.2023 16:38 24
Tilaajille
Rovaniemelle tarvitaan vuokra-asuntoja yli 55-vuotiaille – Sairaalanniemi olisi oiva paikka senioritalolle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­le tar­vi­taan vuok­ra-asun­to­ja yli 55-vuo­tiail­le – Sai­raa­lan­nie­mi olisi oiva paikka se­nio­ri­ta­lol­le

22.11.2022 06:02 3
Tilaajille
Sairaalanniemessä on synnytty, eletty ja kuoltu 7000 vuoden ajan – mitä kaikkea onkaan ollut niemessä, johon rovaniemeläiset eivät halua kerrostaloja?

Sai­raa­lan­nie­mes­sä on syn­nyt­ty, eletty ja kuoltu 7000 vuoden ajan – mitä kaikkea onkaan ollut nie­mes­sä, johon ro­va­nie­me­läi­set eivät halua ker­ros­ta­lo­ja?

15.11.2022 05:00 9
Tilaajille
Sairaalanniemi on Rovaniemen vanhimpia asuinpaikkoja ja viime vuosien kiistakapula – lähivuosina siitä tulee jopa satojen rovaniemeläisten koti

Sai­raa­lan­nie­mi on Ro­va­nie­men van­him­pia asuin­paik­ko­ja ja viime vuosien kiis­ta­ka­pu­la – lä­hi­vuo­si­na siitä tulee jopa satojen ro­va­nie­me­läis­ten koti

14.11.2022 20:27
Aika oli kypsä Sairaalanniemen rakentamiselle – Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuosia väännetyn kaavamuutoksen

Aika oli kypsä Sai­raa­lan­nie­men ra­ken­ta­mi­sel­le – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi vuosia vään­ne­tyn kaa­va­muu­tok­sen

14.11.2022 19:55 20
Tilaajille
Rovaniemen Sairaalanniemen asemakaavamuutos etenee valtuustoon – Henri Ramberg esitti asian palauttamista valmisteluun, esitys ei saanut kannatusta

Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­men ase­ma­kaa­va­muu­tos etenee val­tuus­toon – Henri Ramberg esitti asian pa­laut­ta­mis­ta val­mis­te­luun, esitys ei saanut kan­na­tus­ta

07.11.2022 18:21
Tilaajille
Sairaalanniemi oli ennen Pullinniemi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­raa­lan­nie­mi oli ennen Pul­lin­nie­mi

12.07.2022 05:30
Tilaajille
Sairaalanniemen vanhin rakennus on funkkis-arkkitehtuuria edustava blokkisairaala, joka oli aikanaan osoitus Rovaniemen nousukaudesta

Sai­raa­lan­nie­men vanhin ra­ken­nus on funk­kis-ark­ki­teh­tuu­ria edus­ta­va blok­ki­sai­raa­la, joka oli ai­ka­naan osoitus Ro­va­nie­men nou­su­kau­des­ta

08.07.2022 17:55 3
Tilaajille
Graffiteja, betoniaitaa ja suojeltavia puita – Kävimme kaupunginarkkitehdin kanssa katsomassa, miltä Sairaalanniemessä näyttää nyt

Graf­fi­te­ja, be­to­niai­taa ja suo­jel­ta­via puita – Kävimme kau­pun­gi­nark­ki­teh­din kanssa kat­so­mas­sa, miltä Sai­raa­lan­nie­mes­sä näyttää nyt

11.07.2022 10:14 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voiko Sai­raa­lan­nie­men kaa­vaeh­do­tus­ta kil­la­ta?

05.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Sairaalanniemi alkaa näyttää hyvältä – iloitsen, jos nyt tyhjillään olevalle alueelle saadaan ihmisiä ja elämää
Kolumni

Sai­raa­lan­nie­mi alkaa näyttää hyvältä – iloit­sen, jos nyt tyh­jil­lään ole­val­le alueel­le saadaan ihmisiä ja elämää

30.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Rovaniemen Sairaalanniemen kaa­va­muu­tok­sen uusin ehdotus nähtäville – kuntalaisilla mahdollisuus antaa mielipiteitä

Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­men kaa­va­muu­tok­sen uusin ehdotus näh­tä­vil­le – kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus antaa mie­li­pi­tei­tä

27.06.2022 20:15 3
Tilaajille
Lisää tilaa vanhalle sairaalalle – Tältä näyttää Sairaalanniemen kaavamuutoksen uusin ehdotus

Lisää tilaa van­hal­le sai­raa­lal­le – ­Täl­tä näyttää Sai­raa­lan­nie­men kaa­va­muu­tok­sen uusin ehdotus

14.06.2022 15:20 7
Tilaajille
Kirkonmäen arkkitehtuuria ja arvoja ei saa tuhota Sairaalanniemen uusilla rakennuksilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kir­kon­mäen ark­ki­teh­tuu­ria ja arvoja ei saa tuhota Sai­raa­lan­nie­men uusilla ra­ken­nuk­sil­la

25.01.2022 15:12 4
Tilaajille
Sairaalanniemen kiistelty kaavamuutos valtuustoon ensi vuonna – puiston koko kasvanut, talojen määrä vähentynyt

Sai­raa­lan­nie­men kiis­tel­ty kaa­va­muu­tos val­tuus­toon ensi vuonna – puiston koko kas­va­nut, talojen määrä vä­hen­ty­nyt

17.12.2021 18:00 21
Tilaajille
Sairaalanniemen kaavaluonnos tulossa toisen kerran nähtäville

Sai­raa­lan­nie­men kaa­va­luon­nos tulossa toisen kerran näh­tä­vil­le

16.12.2021 08:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mes­tä viih­tyi­säm­pi kau­pun­ki

21.09.2021 05:30 2
Tilaajille
Niemi täynnä historiaa: Sairaalanniemessä asuttiin jo kivikaudella – nyt alue odottaa päättäjien ratkaisuja

Niemi täynnä his­to­riaa: Sai­raa­lan­nie­mes­sä asut­tiin jo ki­vi­kau­del­la – nyt alue odottaa päät­tä­jien rat­kai­su­ja

16.07.2021 15:34 3
Sairaalanniemen rantaan jää puolentoista hehtaarin puisto – tältä viiden kerrostalon alue näyttää päivitetyssä suunnitelmassa

Sai­raa­lan­nie­men rantaan jää puo­len­tois­ta heh­taa­rin puisto – tältä viiden ker­ros­ta­lon alue näyttää päi­vi­te­tys­sä suun­ni­tel­mas­sa

25.05.2021 14:08 5
Sairaalanniemen kaavoitusta jatketaan Kruunu & Laavu -suunnitelman pohjalta, puistoalueita laajennettu huomattavasti

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus­ta jat­ke­taan Kruunu & Laavu -suun­ni­tel­man poh­jal­ta, puis­toa­luei­ta laa­jen­net­tu huo­mat­ta­vas­ti

24.05.2021 20:32 12
Tilaajille