Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Asuminen
Rovaniemen väkiluku kasvoi viime vuonna yli 65 000 hengen – kasvua jo 21 vuotta peräkkäin

Ro­va­nie­men vä­ki­lu­ku kasvoi viime vuonna yli 65 000 hengen – kasvua jo 21 vuotta pe­räk­käin

29.01.2024 16:53 3
Tilaajille
Lukijalta: Majoitus asuintaloissa murtaa yhteisöllisyyden
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ma­joi­tus asuin­ta­lois­sa murtaa yh­tei­söl­li­syy­den

13.12.2023 15:29 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hel­po­tus­ta ikä­ih­mi­sil­le hel­teel­lä

17.06.2023 05:00
Kaupunki ilmoitti sulkevansa leikkipuiston Kemin Ritikassa – alueen asukkaat eivät tyytyneet kohtaloonsa vaan pelastivat puiston

Kau­pun­ki il­moit­ti sul­ke­van­sa leik­ki­puis­ton Kemin Ri­ti­kas­sa – alueen asuk­kaat eivät tyy­ty­neet koh­ta­loon­sa vaan pe­las­ti­vat puiston

11.06.2023 16:30 1
Tilaajille
Lähes 40 prosenttia asumistukea saavista on työssäkäyviä – mikäli ehtoja kiristetään, joutuu useampi turvautumaan toimeentulotukeen, käy ilmi raportista

Lähes 40 pro­sent­tia asu­mis­tu­kea saa­vis­ta on työs­sä­käy­viä – mikäli ehtoja ki­ris­te­tään, joutuu useampi tur­vau­tu­maan toi­meen­tu­lo­tu­keen, käy ilmi ra­por­tis­ta

11.04.2023 08:03 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä vanhat ha­lua­vat asua?

15.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Lapsuudenkodista muutetaan pois entistä nuoremmalla iällä – aikaistuminen jatkui myös korona-aikana

Lap­suu­den­ko­dis­ta muu­te­taan pois entistä nuo­rem­mal­la iällä – ai­kais­tu­mi­nen jatkui myös ko­ro­na-ai­ka­na

05.02.2023 16:20
Rovaniemelle tarvitaan vuokra-asuntoja yli 55-vuotiaille – Sairaalanniemi olisi oiva paikka senioritalolle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­le tar­vi­taan vuok­ra-asun­to­ja yli 55-vuo­tiail­le – Sai­raa­lan­nie­mi olisi oiva paikka se­nio­ri­ta­lol­le

22.11.2022 06:02 3
Tilaajille
Paperiset osakekirjat jäävät historiaan – Vasta kahdeksan prosenttia siirtovelvollisista taloyhtiöistä on hoitanut itsensä sähköiseen rekisteriin

Pa­pe­ri­set osa­ke­kir­jat jäävät his­to­riaan – Vasta kah­dek­san pro­sent­tia siir­to­vel­vol­li­sis­ta ta­lo­yh­tiöis­tä on hoi­ta­nut itsensä säh­köi­seen re­kis­te­riin

18.11.2022 20:40
Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio: "Kimppakämppä voisi olla uusi malli rakentaa ja omistaa"

Oulun Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Keijo Posio: "Kimp­pa­kämp­pä voisi olla uusi malli ra­ken­taa ja omis­taa"

04.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Lappi houkuttelee asuinpaikkana
Pääkirjoitus

Lappi hou­kut­te­lee asuin­paik­ka­na

01.06.2022 10:00
Yllättävän pitkä saattohoito
Kolumni

Yl­lät­tä­vän pitkä saat­to­hoi­to

07.04.2022 06:00 4
Tilaajille
Kemin Pruntsin kortteliin moderneja asuntoja ikäihmisille – kemiläisten vanhusten asuntosäätiö tekee 44 kohtuullisen kokoista huoneistoa keskustaan

Kemin Prunt­sin kort­te­liin mo­der­ne­ja asun­to­ja ikä­ih­mi­sil­le – ke­mi­läis­ten van­hus­ten asun­to­sää­tiö tekee 44 koh­tuul­li­sen ko­kois­ta huo­neis­toa kes­kus­taan

10.12.2021 11:15
Tilaajille
Päiväkirja: Taakka kevenee, kun tavara hupenee
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Taakka ke­ve­nee, kun tavara hupenee

13.08.2021 07:00
Tilaajille
Moni huonekasvi on vaaraksi lemmikille –  Liljan kaikki osat, myös siitepöly, aiheuttavat kissalle hengenvaaran

Moni huo­ne­kas­vi on vaa­rak­si lem­mi­kil­le –  Liljan kaikki osat, myös sii­te­pö­ly, ai­heut­ta­vat kis­sal­le hen­gen­vaa­ran

27.05.2021 17:12 1
Tilaajille
Marjatta Hanhijoki haki pitkään ateljeeasuntoa Lallukasta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huoneistoa – Katso kuvat upeasti entisöidystä taiteilijatalosta

Mar­jat­ta Han­hi­jo­ki haki pitkään atel­jee­asun­toa Lal­lu­kas­ta, josta Tove Jansson ei saanut omaa huo­neis­toa – Katso kuvat upeasti en­ti­söi­dys­tä tai­tei­li­ja­ta­los­ta

20.03.2021 07:00
Tilaajille