Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lähes 40 pro­sent­tia asu­mis­tu­kea saa­vis­ta on työs­sä­käy­viä – mikäli ehtoja ki­ris­te­tään, joutuu useampi tur­vau­tu­maan toi­meen­tu­lo­tu­keen, käy ilmi ra­por­tis­ta

VTV:n mukaan vuonna 2015 tehty yleisen asumistuen kokonaisuudistus lisäsi valtion menoja huomattavasti enemmän kuin etukäteen arvioitiin.

Yhä useampi työssäkäyvä suomalainen saa yleistä asumistukea, käy ilmi raportista. Arkistokuva.
Yhä useampi työssäkäyvä suomalainen saa yleistä asumistukea, käy ilmi raportista. Arkistokuva.
Kuva: Ari-Matti Ruuska

Yhä useampi työssäkäyvä suomalainen saa yleistä asumistukea. Työssäkäyvien osuus tuensaajista nousi sen jälkeen, kun ansiotulovähennys otettiin käyttöön, käy ilmi Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tekemästä tarkastusraportista.

Yleisessä asumistuessa otettiin syksyllä 2015 käyttöön ansiotulojen 300 euron ansiotulovähennys, mikä mahdollisti sen, että asumistukea on mahdollista saada aiempaa korkeammilla ansiotuloilla. Lisäksi uudistuksessa yksinkertaistettiin asumistuen myöntöperusteita, korotettiin enimmäisvuokria ja alennettiin omavastuuosuuksia.

Raportin mukaan ansiotuloja saavien osuus yleisen asumistuen saajista kasvoi uudistuksen jälkeen 24 prosentista 39 prosenttiin. Opiskelijat eivät ole mukana luvussa.

– Esimerkkilaskelmien perusteella ansiotulovähennys on myös lisännyt tuensaajien kannusteita työllistyä osa-aikaisesti. Muutos korotti asumistuen tulorajoja ja lisäsi siten tuensaajan käteen jääviä tuloja, sanoo VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Ville-Veikko Pulkka tiedotteessa.

VTV:n mukaan entistä useampi tuensaaja joutuu turvautumaan toimeentulotukeen, mikäli asumistuen ehtoja kiristetään.

Kulut yli tuplasti arviota suuremmat

VTV:n mukaan yleisen asumistuen kokonaisuudistus lisäsi valtion menoja huomattavasti. Vuosittaiseksi menolisäykseksi arvioitiin uudistusta tehdessä 68 miljoonaa euroa, mutta arviot toteutuneesta vuosittaisesta menolisäyksestä vaihtelevat 150–259 miljoonan euron välillä.

– Hallituksen esityksessä ei käsitelty lainkaan ansiotulovähennyksen menovaikutuksia tai tavoitteita, vaikka vähennys oli merkittävä osa uudistusta, sanoo VTV:n projektiassistentti Pauliina Hakkarainen tiedotteessa.

Raportissa VTV selvitti Kelan rekisteritietojen perusteella asumistuen kokonaisuudistuksessa tehdyn ansiotulovähennyksen vaikutusta siihen, ketkä saavat yleistä asumistukea. Tarkastuksessa arvioitiin myös ansiotulovähennyksen kannustinvaikutuksia sekä asumistuen yhteensopivuutta opintorahan ja toimeentulotuen kanssa.