Hotellihanke: Inarin val­tuus­to torp­pa­si tois­ta­mi­seen luk­sus­ho­tel­lin ra­ken­ta­mi­sen Ina­ri­jär­ven rantaan

Pääkirjoitus: Pakko on hyvä kan­nus­tin hy­vin­voin­ti­alueil­le

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Pölkky Kuusamo koh­taa­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa kello 18

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Asumistuki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­mus petti jälleen lu­pauk­sen­sa

14.09.2023 17:00 1
Leikkuri iskee pienipalkkaisen asumistukeen – Nina tarvitsee asumistukea työtilanteesta riippumatta: "Jos asumistuki leikataan, joudun hakemaan toimeentulotukea"

Leik­ku­ri iskee pie­ni­palk­kai­sen asu­mis­tu­keen – Nina tar­vit­see asu­mis­tu­kea työ­ti­lan­tees­ta riip­pu­mat­ta: "Jos asu­mis­tu­ki lei­ka­taan, joudun ha­ke­maan toi­meen­tu­lo­tu­kea"

20.08.2023 18:30 7
Tilaajille
Lähes 40 prosenttia asumistukea saavista on työssäkäyviä – mikäli ehtoja kiristetään, joutuu useampi turvautumaan toimeentulotukeen, käy ilmi raportista

Lähes 40 pro­sent­tia asu­mis­tu­kea saa­vis­ta on työs­sä­käy­viä – mikäli ehtoja ki­ris­te­tään, joutuu useampi tur­vau­tu­maan toi­meen­tu­lo­tu­keen, käy ilmi ra­por­tis­ta

11.04.2023 08:03 2
Lappiin maksettiin yli 60 miljoonaa euroa asumistukea viime vuonna – Viime joulukuussa tukea sai melkein joka kahdeksas lappilainen ja rovaniemeläisistä jopa lähes viidennes

Lappiin mak­set­tiin yli 60 mil­joo­naa euroa asu­mis­tu­kea viime vuonna – Viime jou­lu­kuus­sa tukea sai melkein joka kah­dek­sas lap­pi­lai­nen ja ro­va­nie­me­läi­sis­tä jopa lähes vii­den­nes

17.10.2020 15:04 1
Tilaajille