Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Opiskelijat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­jat luovat uskoa tu­le­vai­suu­teen

03.10.2023 06:00 1
Opiskelijalle raippa viuhuu, kun velkalaiva kääntyy – eikä siihen auta hengailu yliopiston aulassa
Kolumni

Opis­ke­li­jal­le raippa viuhuu, kun vel­ka­lai­va kääntyy – eikä siihen auta hen­gai­lu yli­opis­ton aulassa

02.10.2023 06:00 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­mus petti jälleen lu­pauk­sen­sa

14.09.2023 17:00 1
DAS:in tavoitteena tukea opiskelijoiden menestymistä – "Haluamme mahdollistaa nuorten opiskelua ja tukea sitä, että he löytävät paikkansa yhteiskunnasta"

DAS:in ta­voit­tee­na tukea opis­ke­li­joi­den me­nes­ty­mis­tä – "­Ha­luam­me mah­dol­lis­taa nuorten opis­ke­lua ja tukea sitä, että he löy­tä­vät paik­kan­sa yh­teis­kun­nas­ta"

25.07.2023 16:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

YTHS-mak­sul­le pa­rem­paa vas­ti­net­ta

25.05.2023 05:00
Tilaajille
Jätkä sai taas lakkinsa vapun kunniaksi – opiskelijat kokoontuivat Rovaniemellä viettämään vappua perinteisin menoin

Jätkä sai taas lak­kin­sa vapun kun­niak­si – opis­ke­li­jat ko­koon­tui­vat Ro­va­nie­mel­lä viet­tä­mään vappua pe­rin­tei­sin menoin

30.04.2023 18:31 1
Tilaajille
Teekkari on aina valmis lauluun – Suomessa elää uniikki teekkarilauluperinne, jollaista ei muualta maailmasta löydy

Teek­ka­ri on aina valmis lauluun – Suo­mes­sa elää uniikki teek­ka­ri­lau­lu­pe­rin­ne, jol­lais­ta ei muualta maail­mas­ta löydy

29.04.2023 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näpit irti opis­ke­li­joi­den ra­hois­ta, taas!

12.04.2023 06:01
Tilaajille
Korkealentoa: Harjoitteluista elinvoimaa Rovaniemelle – toivottavasti myös elinkeinoelämä tarttuu haasteeseen
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Har­joit­te­luis­ta elin­voi­maa Ro­va­nie­mel­le – toi­vot­ta­vas­ti myös elin­kei­no­elä­mä tarttuu haas­tee­seen

06.04.2023 16:46
Omstart! Loimuspeksin uudessa esityksessä kuljetaan kohti alamaailman pyörteitä

Oms­tart! Loi­mus­pek­sin uudessa esi­tyk­ses­sä kul­je­taan kohti ala­maail­man pyör­tei­tä

03.04.2023 09:00
Tilaajille
Redun ensisijaisten hakijoiden määrä yhteishaussa kasvoi – eniten kiinnostivat sähköasentajan, perustason ensihoitajan ja putkiasentajan koulutukset

Redun en­si­si­jais­ten ha­ki­joi­den määrä yh­teis­haus­sa kasvoi – eniten kiin­nos­ti­vat säh­köa­sen­ta­jan, pe­rus­ta­son en­si­hoi­ta­jan ja put­ki­asen­ta­jan kou­lu­tuk­set

29.03.2023 09:45
Tilaajille
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei horjuttanut Siiri Vähämetsän päätöstä mennä armeijaan – "Haluan tehdä oman osuuteni ja osoittaa kunnioitusta isovanhemmilleni"

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ei hor­jut­ta­nut Siiri Vä­hä­met­sän pää­tös­tä mennä ar­mei­jaan – "Haluan tehdä oman osuu­te­ni ja osoit­taa kun­nioi­tus­ta iso­van­hem­mil­le­ni"

07.03.2023 06:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä vii­py­vät rampit?

31.01.2023 05:15
Tilaajille
Liittojen ja opiskelijoiden huoli heräsi taas: lukukausimaksut loisivat kahden kerroksen korkeakoulut

Liit­to­jen ja opis­ke­li­joi­den huoli heräsi taas: lu­ku­kau­si­mak­sut loi­si­vat kahden ker­rok­sen kor­kea­kou­lut

07.01.2023 19:30 3
Pohjois-Pohjalainen osakunta

Poh­jois-Poh­ja­lai­nen osa­kun­ta

31.12.2022 08:00
Tilaajille
Oululaisten Toivo ja lappilaisten Luppo ikävän lievittäjinä – Pohjoisen nuoret viettävät railakasta opiskelijaelämää kaukana etelässä

Ou­lu­lais­ten Toivo ja lap­pi­lais­ten Luppo ikävän lie­vit­tä­ji­nä – Poh­joi­sen nuoret viet­tä­vät rai­la­kas­ta opis­ke­li­ja­elä­mää kaukana ete­läs­sä

31.12.2022 08:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Poh­jois-Poh­ja­lai­nen Osa­kun­ta

30.12.2022 15:22
Tilaajille
Opintojensa kanssa kamppailevat opiskelijat saavat "mitä kuuluu" -soittoja yliopistoilta – opiskelijat ovat palanneet kampuksille, mutta osa vaatii etäopiskelun jatkumista

Opin­to­jen­sa kanssa kamp­pai­le­vat opis­ke­li­jat saavat "mitä kuuluu" -soit­to­ja yli­opis­toil­ta – opis­ke­li­jat ovat pa­lan­neet kam­puk­sil­le, mutta osa vaatii etä­opis­ke­lun jat­ku­mis­ta

10.12.2022 19:30
Opiskelijat avautuvat DAS-asuntosäätiön ongelmista: talvisin 14 astetta ja 750 euron lasku pihkaisesta katosta

Opis­ke­li­jat avau­tu­vat DAS-asun­to­sää­tiön on­gel­mis­ta: tal­vi­sin 14 astetta ja 750 euron lasku pih­kai­ses­ta katosta

05.11.2022 11:00 15
Tilaajille
Eduskunnasta: Opiskelijan kohtaaminen työssäoppimisjaksoilla on tärkeää – hän voi olla tuleva työntekijä tai menetetty sellainen
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Opis­ke­li­jan koh­taa­mi­nen työs­sä­op­pi­mis­jak­soil­la on tär­keää – hän voi olla tuleva työn­te­ki­jä tai me­ne­tet­ty sel­lai­nen

01.11.2022 15:12
Tilaajille