Asuntolainat
OP-ryhmän johtaja: Asuntolainoihin on haettu historiallisen paljon lyhennysvapaita, kesällä uusien lainojen kysyntä kääntyi kasvuun

OP-ryh­män joh­ta­ja: Asun­to­lai­noi­hin on haettu his­to­rial­li­sen paljon ly­hen­nys­va­pai­ta, kesällä uusien lai­no­jen kysyntä kääntyi kasvuun

30.07.2020 06:00 1
Syrjäseudulle muuttamisen riskit voivat näkyä asuntolainan korossa tai vakuuksien määrässä: "Realismi voi iskeä päin asukkaan näköä julmastiki"

Syr­jä­seu­dul­le muut­ta­mi­sen riskit voivat näkyä asun­to­lai­nan korossa tai va­kuuk­sien mää­räs­sä: "Rea­lis­mi voi iskeä päin asuk­kaan näköä jul­mas­ti­ki"

19.07.2020 11:17 1
Nordean kysely: Noin joka neljäs kipuilee asumismenojensa kanssa koronakriisin vuoksi – poikkeustilanne iskenyt erityisesti nuoriin aikuisiin

Nordean kysely: Noin joka neljäs ki­pui­lee asu­mis­me­no­jen­sa kanssa ko­ro­na­krii­sin vuoksi – poik­keus­ti­lan­ne iskenyt eri­tyi­ses­ti nuoriin ai­kui­siin

27.04.2020 12:51 0