Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Asuntolainat
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­na­tan kor­ko­jen ve­ro­vä­hen­nys­oi­keut­ta

06.02.2023 06:00 5
Tilaajille
"Jostain täytyy tinkiä" – vuodessa nollasta yli kolmeen kohonnut viitekorko huolestuttaa monia asuntovelallisia, nyt voit katsoa päiväkohtaiset euribor-lukemat Lapin Kansan netistä

"Jos­tain täytyy tinkiä" – ­vuo­des­sa nol­las­ta yli kolmeen ko­hon­nut vii­te­kor­ko huo­les­tut­taa monia asun­to­ve­lal­li­sia, nyt voit katsoa päi­vä­koh­tai­set eu­ri­bor-lu­ke­mat Lapin Kansan netistä

03.02.2023 19:05 4
Tilaajille
Euriborkorkojen ajantasaiset lukemat

Eu­ri­bor­kor­ko­jen ajan­ta­sai­set lukemat

06.02.2023 11:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­ko­vä­hen­nyk­sen pa­lau­tus nolo vaa­li­tä­ky

27.01.2023 05:00
Tilaajille
Korontarkastuspäivä voi tänä vuonna pelottaa – tämän verran keskimääräisellä lappilaisperheellä on asuntovelkaa

Ko­ron­tar­kas­tus­päi­vä voi tänä vuonna pe­lot­taa – tämän verran kes­ki­mää­räi­sel­lä lap­pi­lais­per­heel­lä on asun­to­vel­kaa

25.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Os­to­voi­man näi­vet­tä­mi­nen py­säy­tet­tä­vä

18.01.2023 04:55
Tilaajille
Vanhemmat
2010-luku oli asumisen hurlumheitä
Kolumni

2010-lu­ku oli asu­mi­sen hur­lum­hei­tä

31.12.2022 06:00
Tilaajille
Auttaisiko pankin vaihto, kun korot nousevat rytisten? Kokosimme viisi vinkkiä asuntovelan painamille

Aut­tai­si­ko pankin vaihto, kun korot nou­se­vat ry­tis­ten? Ko­ko­sim­me viisi vinkkiä asun­to­ve­lan pai­na­mil­le

21.12.2022 20:39 2
Tilaajille
Päiväkirja: Asuntovelallinen muistelee
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Asun­to­ve­lal­li­nen muis­te­lee

14.11.2022 07:00 2
Tilaajille
Koronnousu ei kaada kotitalouksia – lappilaisten kyky suoriutua asuntoveloistaan ei toistaiseksi ole uhattuna

Ko­ron­nou­su ei kaada ko­ti­ta­louk­sia – lap­pi­lais­ten kyky suo­riu­tua asun­to­ve­lois­taan ei tois­tai­sek­si ole uhat­tu­na

22.10.2022 10:09 1
Tilaajille

Vastaa ky­se­lyyn: Miten kor­ko­jen nousu vai­kut­taa kykyysi suo­riu­tua asun­to­lai­nas­ta?

19.10.2022 14:58 4
Tilaajille
Nordealta synkkä ennuste: "Voimme nähdä jo piankin syvän taantuman"

Nor­deal­ta synkkä en­nus­te: "Voimme nähdä jo piankin syvän taan­tu­man"

07.09.2022 13:20 5
Asuntolainojen korot nousevat Lapissakin – sodankyläläinen Mika Värttiö on ottamassa ensilainaa tänä kesänä: "Turhan tavaran ostaminen pitää jättää pois"

Asun­to­lai­no­jen korot nou­se­vat La­pis­sa­kin – so­dan­ky­lä­läi­nen Mika Värttiö on ot­ta­mas­sa en­si­lai­naa tänä kesänä: "Turhan tavaran os­ta­mi­nen pitää jättää pois"

28.07.2022 19:30 1
Tilaajille
Korkojen nousu näkyy asuntovelallisten taloudessa viimeistään ensi vuonna – "Käymme varmasti jokaisen asiakkaan kanssa keskustelun korkokatosta"

Kor­ko­jen nousu näkyy asun­to­ve­lal­lis­ten ta­lou­des­sa vii­meis­tään ensi vuonna – "Käymme var­mas­ti jo­kai­sen asiak­kaan kanssa kes­kus­te­lun kor­ko­ka­tos­ta"

24.04.2022 19:30 6
Tilaajille
Korkojen ja hintojen nousu tekee loven kukkaroon, mutta yöunia ei kannata menettää – kysyimme asiantuntijoilta, mikä kotitalouksia odottaa

Kor­ko­jen ja hin­to­jen nousu tekee loven kuk­ka­roon, mutta yöunia ei kannata me­net­tää – ky­syim­me asian­tun­ti­joil­ta, mikä ko­ti­ta­louk­sia odottaa

23.04.2022 18:30 1
Tilaajille
Pieneltä näyttävä nytkähdys korossa voi paisua tuhansien eurojen lisälaskuksi vuodessa – ekonomistit kehottavat varautumaan siihen, että nollakorkojen aika jää taakse

Pie­nel­tä näyt­tä­vä nyt­käh­dys korossa voi paisua tu­han­sien eurojen li­sä­las­kuk­si vuo­des­sa – eko­no­mis­tit ke­hot­ta­vat va­rau­tu­maan siihen, että nol­la­kor­ko­jen aika jää taakse

18.04.2022 10:17
Yleisin asuntolainan viitekorko pomppasi plussalle ensi kertaa kuuteen vuoteen

Yleisin asun­to­lai­nan vii­te­kor­ko pomp­pa­si plus­sal­le ensi kertaa kuuteen vuoteen

12.04.2022 14:04
Tilaajille
Asuntojen hintojen kasvu hidastuu ja vuokrat nousevat – korkojen nousu näkyy asuntomarkkinoilla vasta ensi vuonna

Asun­to­jen hin­to­jen kasvu hi­das­tuu ja vuokrat nou­se­vat – kor­ko­jen nousu näkyy asun­to­mark­ki­noil­la vasta ensi vuonna

16.02.2022 11:20 3
Tilaajille
Korkotason nousun vaikutuksia asuntojen hintoihin on vaikea arvioida – hintoihin vaikuttavat myös monet muut tekijät kuin korko

Kor­ko­ta­son nousun vai­ku­tuk­sia asun­to­jen hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da – hin­toi­hin vai­kut­ta­vat myös monet muut tekijät kuin korko

12.02.2022 12:00
Myytävien asuntojen määrä putosi Rovaniemellä – vanhaa omakotitaloa ei laiteta myyntiin, jos tarjolla ei ole uudempaa asuntoa, johon vaihtaa

Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

26.10.2021 06:30 4
Tilaajille