kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Asuntolainat
Pienyrittäjä Annika Tuoman asuntohaaveet ovat kaatuneet pankissa kerta toisensa jälkeen – epäilee syyksi "epäkelpoa" ammattiaan

Pie­ny­rit­tä­jä Annika Tuoman asun­to­haa­veet ovat kaa­tu­neet pan­kis­sa kerta toi­sen­sa jälkeen – epäilee syyksi "e­pä­kel­poa" am­mat­tiaan

26.01.2024 16:00 6
Tilaajille
Asuntokauppa piristyi Lapissa viime vuoden lopussa – yksi syy oli ensiasunnon varainsiirtoverovapauden poistuminen

Asun­to­kaup­pa pi­ris­tyi Lapissa viime vuoden lopussa – yksi syy oli en­sia­sun­non va­rain­siir­to­ve­ro­va­pau­den pois­tu­mi­nen

26.01.2024 05:00 2
Tilaajille
Asuntolainojen korkeat korot tekevät syvän loven velallisen lompakkoon – idea korkojen vähennysoikeuden paluusta saa tyrmäyksen osalta asiantuntijoista

Asun­to­lai­no­jen korkeat korot tekevät syvän loven ve­lal­li­sen lom­pak­koon – idea kor­ko­jen vä­hen­ny­soi­keu­den pa­luus­ta saa tyr­mäyk­sen osalta asian­tun­ti­jois­ta

11.09.2023 18:30 7
Tilaajille
EKP:ltä odotetaan 0,25 prosenttiyksikön korotusta ohjauskorkoihin

EKP:ltä odo­te­taan 0,25 pro­sent­tiyk­si­kön ko­ro­tus­ta oh­jaus­kor­koi­hin

27.07.2023 09:45
OP: Asuntojen hinnat jatkavat laskuaan ja asunnonostokyky on painunut koko 2000-luvun heikoimmaksi

OP: Asun­to­jen hinnat jat­ka­vat las­kuaan ja asun­no­nos­to­ky­ky on pai­nu­nut koko 2000-lu­vun hei­koim­mak­si

28.04.2023 10:05 1
Asun­to­si­joit­ta­jat ovat säik­ky­neet ko­hon­nei­ta korkoja myös Lapissa –  asuntolainahakemusten määrä on kasvanut kevään edetessä, mutta kauppoja tehdään nyt aiempaan varovaisemmin

Asun­to­si­joit­ta­jat ovat säik­ky­neet ko­hon­nei­ta korkoja myös Lapissa – asun­to­lai­na­ha­ke­mus­ten määrä on kas­va­nut kevään ede­tes­sä, mutta kaup­po­ja tehdään nyt aiem­paan va­ro­vai­sem­min

25.04.2023 15:02 1
Tilaajille
Yllättävän hyvä uutinen asuntovelallisille, vuoden euriborin käyrä kääntyi – Nordean asiantuntija: "Toiveet pysyvämmästä laskusta ennenaikaisia"

Yl­lät­tä­vän hyvä uutinen asun­to­ve­lal­li­sil­le, vuoden eu­ri­bo­rin käyrä kääntyi – Nordean asian­tun­ti­ja: "Toi­veet py­sy­väm­mäs­tä las­kus­ta en­ne­nai­kai­sia"

13.03.2023 16:26 4
Tilaajille
Korkojen raju nousu tietää monille kotitalouksille tuhansien eurojen vuotuisia lisämenoja – uuteen, jo ennen nähtyyn aikaan on vain pakko sopeutua
Pääkirjoitus

Kor­ko­jen raju nousu tietää monille ko­ti­ta­louk­sil­le tu­han­sien eurojen vuo­tui­sia li­sä­me­no­ja – uuteen, jo ennen nähtyyn aikaan on vain pakko so­peu­tua

12.03.2023 16:29 8
Katso, miten erilaiset lyhennystavat kohtelevat asuntovelallisia, kun korot nousevat

Katso, miten eri­lai­set ly­hen­nys­ta­vat koh­te­le­vat asun­to­ve­lal­li­sia, kun korot nou­se­vat

06.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Korkokäyrä näyttää yhä edelleen ylöspäin – suosituin asuntolainan viitekorko yli 3,7 prosenttia

Kor­ko­käy­rä näyttää yhä edel­leen ylös­päin – suo­si­tuin asun­to­lai­nan vii­te­kor­ko yli 3,7 pro­sent­tia

28.02.2023 14:59 2
Tilaajille
Vuoden euribor lähenee 3,6 prosenttia – asiantuntija varoittaa asuntovelallisten taakan kasvusta: "Korkohuippu ei ollutkaan takana"

Vuoden euribor lähenee 3,6 pro­sent­tia – asian­tun­ti­ja va­roit­taa asun­to­ve­lal­lis­ten taakan kas­vus­ta: "Kor­ko­huip­pu ei ol­lut­kaan takana"

20.02.2023 15:07
Tilaajille
Korkojen nousu ei saanut suomalaisia tyhjäämään säästöpossujaan ekstralyhennyksiin – nollakorkosukupolvi opettelee nyt vanhaa normaalia

Kor­ko­jen nousu ei saanut suo­ma­lai­sia tyh­jää­mään sääs­tö­pos­su­jaan ekst­ra­ly­hen­nyk­siin – nol­la­kor­ko­su­ku­pol­vi opet­te­lee nyt vanhaa nor­maa­lia

20.02.2023 12:46 2
Vuoden euribor hipoo viikon päätteeksi jo kolmea ja puolta prosenttia – katso tästä ajantasaiset lukemat

Vuoden euribor hipoo viikon päät­teek­si jo kolmea ja puolta pro­sent­tia – katso tästä ajan­ta­sai­set lukemat

10.02.2023 14:16 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­na­tan kor­ko­jen ve­ro­vä­hen­ny­soi­keut­ta

06.02.2023 06:00 5
Tilaajille
"Jostain täytyy tinkiä" – vuodessa nollasta yli kolmeen kohonnut viitekorko huolestuttaa monia asuntovelallisia, nyt voit katsoa päiväkohtaiset euribor-lukemat Lapin Kansan netistä

"Jos­tain täytyy tinkiä" – ­vuo­des­sa nol­las­ta yli kolmeen ko­hon­nut vii­te­kor­ko huo­les­tut­taa monia asun­to­ve­lal­li­sia, nyt voit katsoa päi­vä­koh­tai­set eu­ri­bor-lu­ke­mat Lapin Kansan netistä

03.02.2023 19:05 4
Tilaajille
Euriborkorkojen ajantasaiset lukemat

Eu­ri­bor­kor­ko­jen ajan­ta­sai­set lukemat

06.02.2023 11:27 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­ko­vä­hen­nyk­sen pa­lau­tus nolo vaa­li­tä­ky

27.01.2023 05:00
Tilaajille
Korontarkastuspäivä voi tänä vuonna pelottaa – tämän verran keskimääräisellä lappilaisperheellä on asuntovelkaa

Ko­ron­tar­kas­tus­päi­vä voi tänä vuonna pe­lot­taa – tämän verran kes­ki­mää­räi­sel­lä lap­pi­lais­per­heel­lä on asun­to­vel­kaa

25.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Os­to­voi­man näi­vet­tä­mi­nen py­säy­tet­tä­vä

18.01.2023 04:55
Tilaajille
2010-luku oli asumisen hurlumheitä
Kolumni

2010-lu­ku oli asu­mi­sen hur­lum­hei­tä

31.12.2022 06:00
Tilaajille