Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Euroopan Keskuspankki
Työttömyysvakuutusmaksun alennusta ei saa käyttää valtion budjetin tilkkeeksi
Pääkirjoitus

Työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sun alen­nus­ta ei saa käyttää valtion bud­je­tin tilk­keek­si

11.09.2023 17:30 1
EKP:ltä odotetaan 0,25 prosenttiyksikön korotusta ohjauskorkoihin

EKP:ltä odo­te­taan 0,25 pro­sent­ti­yk­si­kön ko­ro­tus­ta oh­jaus­kor­koi­hin

27.07.2023 09:45
Korkotaso putosi ennätyksellisen nopeasti, mutta velallisten helpotus jäänee tilapäiseksi
Pääkirjoitus

Kor­ko­ta­so putosi en­nä­tyk­sel­li­sen no­peas­ti, mutta ve­lal­lis­ten hel­po­tus jäänee ti­la­päi­sek­si

16.03.2023 18:21
Tilaajille
Euroopan keskuspankin neuvoston kokous pidetään tänään Inarin Sajoksessa – aiemmin neuvosto on kokoontunut Suomessa kahdesti

Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin neu­vos­ton kokous pi­de­tään tänään Inarin Sa­jok­ses­sa – aiemmin neu­vos­to on ko­koon­tu­nut Suo­mes­sa kah­des­ti

22.02.2023 09:14 3
Tilaajille
Euroopan keskuspankki kokoustaa Inarissa – edellisestä Suomessa järjestetystä kokouksesta on kulunut yli kymmenen vuotta

Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki ko­kous­taa Ina­ris­sa – edel­li­ses­tä Suo­mes­sa jär­jes­te­tys­tä ko­kouk­ses­ta on kulunut yli kym­me­nen vuotta

10.02.2023 18:47 3
Tilaajille
Euroopan keskuspankin koronnostot tietävät Lapin kymmenilletuhansille velalliselle kovia aikoja
Pääkirjoitus

Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin ko­ron­nos­tot tie­tä­vät Lapin kym­me­nil­le­tu­han­sil­le ve­lal­li­sel­le kovia aikoja

16.12.2022 20:00 12
Tilaajille
Rehn: Euroopan keskuspankki nostanee ohjauskorkoja vielä neljännen kerran – Suomen Pankin pääjohtaja näkee taantuman todennäköisyyden kasvaneen

Rehn: Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki nos­ta­nee oh­jaus­kor­ko­ja vielä nel­jän­nen kerran – Suomen Pankin pää­joh­ta­ja näkee taan­tu­man to­den­nä­köi­syy­den kas­va­neen

22.11.2022 18:30 3
Tilaajille
Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkojaan 0,5 prosenttiyksikköä – ennakoitua suurempi nosto

Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki nosti oh­jaus­kor­ko­jaan 0,5 pro­sent­ti­yk­sik­köä – en­na­koi­tua suu­rem­pi nosto

21.07.2022 19:20 1
Inflaatiopeikko nostaa päätään ja korot seuraavat perässä
Pääkirjoitus

Inf­laa­tio­peik­ko nostaa päätään ja korot seu­raa­vat perässä

19.11.2021 13:39 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kum­mal­lis­ta tu­ki­lo­giik­kaa

30.03.2020 20:33
Tilaajille
EKP aloittaa 750 miljardin euron ostot, vuosiostot jo yli triljoona euroa – Ekonomisti: Valtioiden kulut saadaan alas, markkinat ottanevat toimet vastaan tyytyväisinä

EKP aloit­taa 750 mil­jar­din euron ostot, vuo­si­os­tot jo yli tril­joo­na euroa – Eko­no­mis­ti: Val­tioi­den kulut saadaan alas, mark­ki­nat ot­ta­ne­vat toimet vastaan tyy­ty­väi­si­nä

19.03.2020 09:47
EKP vastaa koronapaniikkiin tukemalla EU-alueen pankkien lainoituskykyä – pitää korot ennallaan

EKP vastaa ko­ro­na­pa­niik­kiin tu­ke­mal­la EU-alueen pank­kien lai­noi­tus­ky­kyä – pitää korot en­nal­laan

12.03.2020 16:08
Kaikki rakastavat ranskalaista rautarouvaa – Jyrki Kataisen mielestä Euroopan keskuspankin uusi pääjohtaja on valtavan karismaattinen

Kaikki ra­kas­ta­vat rans­ka­lais­ta rau­ta­rou­vaa – Jyrki Ka­tai­sen mie­les­tä Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin uusi pää­joh­ta­ja on val­ta­van ka­ris­maat­ti­nen

01.11.2019 07:00
Draghi päätti kautensa EKP:n johdossa odotetusti: ohjauskorko pysyy nollassa

Draghi päätti kau­ten­sa EKP:n joh­dos­sa odo­te­tus­ti: oh­jaus­kor­ko pysyy nol­las­sa

24.10.2019 17:28