Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki nosti oh­jaus­kor­ko­jaan 0,5 pro­sent­ti­yk­sik­köä – en­na­koi­tua suu­rem­pi nosto

Euroopan keskuspankki (EKP) on päättänyt nostaa ohjauskorkojaan 0,50 prosenttiyksiköllä. Kyseessä on ensimmäinen nosto sitten vuoden 2011.

Euroopan keskuspankki (EKP) on päättänyt nostaa ohjauskorkojaan ennakoitua enemmän, kertoo EKP tiedotteessaan. Ohjauskorkoja nostetaan 0,50 prosenttiyksiköllä.

Rahapolitiikan kiristämisellä pyritään inflaation hillintään euroalueella. Kyseessä on ensimmäinen koronnosto sitten vuoden 2011.

Ennakoitua suuremman koronnoston syynä on muuttunut arvio inflaatioriskeistä. EKP hyväksyi myös uuden rahapolitiikan välineen, jolla voidaan tarvittaessa tasata koronnoston vaikutuksia eri euromaissa. Joidenkin maiden valtionvelan korot ovat herättäneet huolta.

EKP:n mukaan korkoja on tarpeen nostaa vielä lisää tulevissa kokouksissa, mutta korkopäätökset tehdään tilanteen mukaan. Päätösten taustalla ovat tuoreimmat tiedot talouskehityksestä.

Haastava tilanne

EKP tekee rahapolitiikkaa haastavassa tilanteessa, sillä yhtä aikaa nopean inflaation kanssa talouskasvun odotetaan heikkenevän.

– Taloudellinen aktiivisuus hidastuu, ja Venäjän oikeutukseton hyökkäys Ukrainaan on jatkuva hidaste talouskasvulle, sanoi EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde tiedotustilaisuudessa tänään.

Lagarden mukaan yritykset kärsivät yhä katkoksista toimitusketjuissa, mutta toisaalta näkyvillä on alustavia merkkejä siitä, että jotkin pullonkaulat ovat helpottamassa.

Talouksien aukeneminen koronasulkujen jälkeen ja vahvat työmarkkinat lisäävät taloudellista aktiivisuutta.

Tiedot päivitetty, lisätty toinen kappale kello 19.19.