Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Pääkirjoitus: Vii­mei­nen­kin hy­väk­syi, Na­to-kat­se nyt pi­kai­ses­ti Suomen rooliin puo­lus­tus­lii­tos­sa

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Korkotaso
Korkotaso putosi ennätyksellisen nopeasti, mutta velallisten helpotus jäänee tilapäiseksi
Pääkirjoitus

Kor­ko­ta­so putosi en­nä­tyk­sel­li­sen no­peas­ti, mutta ve­lal­lis­ten hel­po­tus jäänee ti­la­päi­sek­si

16.03.2023 18:21
Tilaajille
Katso, miten erilaiset lyhennystavat kohtelevat asuntovelallisia, kun korot nousevat

Katso, miten eri­lai­set ly­hen­nys­ta­vat koh­te­le­vat asun­to­ve­lal­li­sia, kun korot nou­se­vat

06.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Omakotitalojen kauppamäärät Lapissa laskivat viime vuonna selvästi toissa vuoteen verrattuna – rovaniemeläistalon keskihinta 165 tuhatta euroa

Oma­ko­ti­ta­lo­jen kaup­pa­mää­rät Lapissa las­ki­vat viime vuonna sel­väs­ti toissa vuoteen ver­rat­tu­na – ­ro­va­nie­me­läis­ta­lon kes­ki­hin­ta 165 tuhatta euroa

10.02.2023 10:17
Tilaajille
Euroopan keskuspankin koronnostot tietävät Lapin kymmenilletuhansille velalliselle kovia aikoja
Pääkirjoitus

Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin ko­ron­nos­tot tie­tä­vät Lapin kym­me­nil­le­tu­han­sil­le ve­lal­li­sel­le kovia aikoja

16.12.2022 20:00 12
Tilaajille
Korkojen nousun takia yhä useampi asuntovelallinen kysyy pankilta neuvoa – kiinnostus kuukausisäästämiseen selvässä kasvussa

Kor­ko­jen nousun takia yhä useampi asun­to­ve­lal­li­nen kysyy pan­kil­ta neuvoa – kiin­nos­tus kuu­kau­si­sääs­tä­mi­seen sel­väs­sä kas­vus­sa

18.07.2022 15:31
Tilaajille
Hallitus pyrkii torjumaan kotitalouksien ylivelkaantumista lainan maksuaikaa ja lyhennysvapaita rajoittamalla – se tuskin riittää tässä tilanteessa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus pyrkii tor­ju­maan ko­ti­ta­louk­sien yli­vel­kaan­tu­mis­ta lainan mak­su­ai­kaa ja ly­hen­nys­va­pai­ta ra­joit­ta­mal­la – se tuskin riittää tässä ti­lan­tees­sa

17.06.2022 20:37 9
Tilaajille
Kansalaisten ostovoima turvattaisiin parhaiten veronkevennyksillä
Pääkirjoitus

Kan­sa­lais­ten os­to­voi­ma tur­vat­tai­siin par­hai­ten ve­ron­ke­ven­nyk­sil­lä

03.06.2022 12:59 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulojen ve­rot­ta­mi­nen olisi rei­lum­paa

05.05.2022 05:00 3
Tilaajille
Yleisin asuntolainan viitekorko pomppasi plussalle ensi kertaa kuuteen vuoteen

Yleisin asun­to­lai­nan vii­te­kor­ko pomp­pa­si plus­sal­le ensi kertaa kuuteen vuoteen

12.04.2022 14:04
Tilaajille
Korkotason nousun vaikutuksia asuntojen hintoihin on vaikea arvioida – hintoihin vaikuttavat myös monet muut tekijät kuin korko

Kor­ko­ta­son nousun vai­ku­tuk­sia asun­to­jen hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da – hin­toi­hin vai­kut­ta­vat myös monet muut tekijät kuin korko

12.02.2022 12:00
Inflaatiopeikko nostaa päätään ja korot seuraavat perässä
Pääkirjoitus

Inf­laa­tio­peik­ko nostaa päätään ja korot seu­raa­vat perässä

19.11.2021 13:39 2
Tilaajille
Milloin velat muuttuivat saataviksi?
Kolumni

Milloin velat muut­tui­vat saa­ta­vik­si?

16.09.2021 06:44 16
Tilaajille