Asuntokauppa
Ota huomioon ainakin nämä viisi perusasiaa, kun käyt asunto- tai mökkikauppaa – Nurmijärvi-ilmiö voi lisätä ostajien vauhtisokeutta ja tuoda riitoja jatkossa

Ota huo­mioon ainakin nämä viisi pe­ru­sa­siaa, kun käyt asunto- tai mök­ki­kaup­paa – Nur­mi­jär­vi-il­miö voi lisätä os­ta­jien vauh­ti­so­keut­ta ja tuoda riitoja jat­kos­sa

18.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Sijoittajat ottivat aikalisän, mutta opiskelijoille ostetaan pikkukämppiä – "Etelästä tuleville Rovaniemen hintataso on suotuisa"

Si­joit­ta­jat ottivat ai­ka­li­sän, mutta opis­ke­li­joil­le os­te­taan pik­ku­kämp­piä – "E­te­läs­tä tu­le­vil­le Ro­va­nie­men hin­ta­ta­so on suo­tui­sa"

28.08.2020 07:00 2
Tilaajille
Alkuvuonna kuumana käynyt asuntokauppa kävi syvällä, kunnes kesäkuu selätti koronan –"Jos asuntokauppa käy jatkossa näin helposti, niin täytyy kyllä laittaa kädet ristiin"

Al­ku­vuon­na kuumana käynyt asun­to­kaup­pa kävi sy­väl­lä, kunnes kesäkuu selätti koronan –"Jos asun­to­kaup­pa käy jat­kos­sa näin hel­pos­ti, niin täytyy kyllä laittaa kädet ris­tiin"

27.07.2020 19:53 0
Lehto keskeytti rakennustyöt kymppikorttelissa – "Markkinatilanne Rovaniemellä on haastava"

Lehto kes­keyt­ti ra­ken­nus­työt kymp­pi­kort­te­lis­sa – "Mark­ki­na­ti­lan­ne Ro­va­nie­mel­lä on haas­ta­va"

02.07.2020 20:40 3
Tilaajille
Kun maailma tänä keväänä muuttui, päätin minäkin muuttua ja siksi tein elämässäni valtavan päätöksen
Kolumni Eero Leppänen

Kun maailma tänä keväänä muut­tui, päätin minäkin muuttua ja siksi tein elä­mäs­sä­ni val­ta­van pää­tök­sen

10.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Sijoittajat kaikkosivat: Koronavirus laski uusien kerrostaloasuntojen kauppaa roimasti

Si­joit­ta­jat kaik­ko­si­vat: Ko­ro­na­vi­rus laski uusien ker­ros­ta­lo­asun­to­jen kauppaa roi­mas­ti

24.05.2020 15:01 2
Tilaajille
Suoria keinoja asuntokannan arvonmenetykseen on vaikea löytää – Krista Mikkonen: "Asuntoremontteja ja energiatehokkuuden parantamista voidaan tukea"

Suoria keinoja asun­to­kan­nan ar­von­me­ne­tyk­seen on vaikea löytää – Krista Mik­ko­nen: "A­sun­to­re­mont­te­ja ja ener­gia­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mis­ta voidaan tukea"

09.03.2020 06:00 0
Rovaniemen kaupunki myy tai vuokraa uusia asuinrakennuspaikkoja ja asuntotontteja Rautiosaaresta ja Vennivaarasta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki myy tai vuokraa uusia asuin­ra­ken­nus­paik­ko­ja ja asun­to­tont­te­ja Rau­tio­saa­res­ta ja Ven­ni­vaa­ras­ta

06.03.2020 08:49 0
Tilaajille
Lukijalta: Jos hinta on väärä, ei yksikään koti liiku
Lukijalta Mielipide Jari Gardziella

Lu­ki­jal­ta: Jos hinta on väärä, ei yk­si­kään koti liiku

20.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemellä kerrostaloasuntojen lisäksi omakotitalot menevät kaupaksi

Ro­va­nie­mel­lä ker­ros­ta­lo­asun­to­jen lisäksi oma­ko­ti­ta­lot menevät kau­pak­si

19.10.2019 18:24 0
Tilaajille
Rovaniemen Pirkkakadulle nousee 5-kerroksinen kerrostalo – taloyhtiö kieltää asuntojen vuokraamisen Airbnb-toimintaan

Ro­va­nie­men Pirk­ka­ka­dul­le nousee 5-ker­rok­si­nen ker­ros­ta­lo – ta­lo­yh­tiö kieltää asun­to­jen vuok­raa­mi­sen Airbnb-toi­min­taan

18.10.2019 12:31 0
Tilaajille