Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Omakotitalot
Tiedätkö oman sähkönkulutuksesi? Juha Säkkinen osti mökilleen ilmalämpöpumpun pienentääkseen sähkölaskua – "Nyt hinnannousu on niin rajua, että lämmön laskeminen ei riitä"

Tie­dät­kö oman säh­kön­ku­lu­tuk­se­si? Juha Säk­ki­nen osti mö­kil­leen il­ma­läm­pö­pum­pun pie­nen­tääk­seen säh­kö­las­kua – "Nyt hin­nan­nou­su on niin rajua, että lämmön las­ke­mi­nen ei riitä"

19.10.2021 22:09 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lol­li­ses­ta tulossa yh­teis­kun­nan torp­pa­ri

15.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Erikan ja Jyrin talossa puukaiteet vaihtuivat rautaan ja köysiin – puutavaran hinnannousu kurittaa rakentajia ja yrittäjiä

Erikan ja Jyrin talossa puu­kai­teet vaih­tui­vat rautaan ja köysiin – ­puu­ta­va­ran hin­nan­nou­su ku­rit­taa ra­ken­ta­jia ja yrit­tä­jiä

14.09.2021 06:30 2
Tilaajille
Mikä omakotitalossa nyt vetää? Lundit ostivat ja Huovisen-Pystysen perhe rakensi uuden kodin – he tuntevat hurman syyt mutta tietävät myös, mihin on oltava valmis

Mikä oma­ko­ti­ta­los­sa nyt vetää? Lundit ostivat ja Huo­vi­sen-Pys­ty­sen perhe rakensi uuden kodin – he tun­te­vat hurman syyt mutta tie­tä­vät myös, mihin on oltava valmis

07.08.2021 06:30
Tilaajille
Lapissa kilpaillaan kohtuuhintaisista omakotitaloista – Kiinteistönvälittäjä: "Aikaisemmin puhuttiin kuukausien myyntiajoista, mutta nyt puhutaan viikoista"

Lapissa kil­pail­laan koh­tuu­hin­tai­sis­ta oma­ko­ti­ta­lois­ta – Kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä: "Ai­kai­sem­min pu­hut­tiin kuu­kau­sien myyn­tia­jois­ta, mutta nyt pu­hu­taan vii­kois­ta"

23.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Pyöreä talo muokkaa asumisen muotoa uuteen uskoon – Lohjalla alkavien asuntomessujen kävijämäärää rajoitetaan koronatilanteen vuoksi

Pyöreä talo muokkaa asu­mi­sen muotoa uuteen uskoon – Loh­jal­la al­ka­vien asun­to­mes­su­jen kä­vi­jä­mää­rää ra­joi­te­taan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

03.07.2021 06:30
Tilaajille
Kirjailija Riina Mattila on aina halunnut aaseja – Niitä saadakseen hänen piti ostaa 1930-luvulla rakennettu hirsitalo ja muuttaa maalle

Kir­jai­li­ja Riina Mattila on aina ha­lun­nut aaseja – Niitä saa­dak­seen hänen piti ostaa 1930-lu­vul­la ra­ken­net­tu hir­si­ta­lo ja muuttaa maalle

13.06.2021 06:30 2
Tilaajille
Omakotitalojen rakentaminen käy kuumana Rovaniemellä – "Oma talo pientaloalueelta tuntuu houkuttelevan"

Oma­ko­ti­ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen käy kuumana Ro­va­nie­mel­lä – "Oma talo pien­ta­lo­alueel­ta tuntuu hou­kut­te­le­van"

25.05.2021 11:53 8
Tilaajille

Vuoden oma­ko­ti­asuk­kaak­si va­lit­tiin Sirk­ka-Lii­sa Mäl­li­nen Ke­min­maal­ta

26.04.2021 08:11
Tilaajille
Keskuspölynimurin pölypussi syttyi palamaan omakotitalossa Sallassa – Savu levisi talon rakenteisiin

Kes­kus­pö­lyn­imu­rin pö­ly­pus­si syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Sal­las­sa – Savu levisi talon ra­ken­tei­siin

22.02.2021 13:21
Tilaajille
Kolarin omakotitalopalossa kuoli iäkäs mies – Poliisi jatkaa syttymissyyn selvittämistä

Kolarin oma­ko­ti­ta­lo­pa­los­sa kuoli iäkäs mies – Poliisi jatkaa syt­ty­mis­syyn sel­vit­tä­mis­tä

26.12.2020 11:10
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Jäm­säs­sä – yli­kuu­men­nut kiuas sytytti ker­ros­ta­lon saunan pa­la­maan Hy­vin­kääl­lä

26.12.2020 09:23
Täältä voit saada omakotitalon 20 000–30 000 eurolla – Rovaniemellä mediaanihinta 156 000, Kemijärvellä 29 000

Täältä voit saada oma­ko­ti­ta­lon 20 000–30 000 eurolla – Ro­va­nie­mel­lä me­diaa­ni­hin­ta 156 000, Ke­mi­jär­vel­lä 29 000

14.11.2020 08:00
Tilaajille
Päiväkirja: 13. talvena unelmat viimein todeksi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: 13. talvena unelmat viimein todeksi

30.10.2020 07:30
Tilaajille
"Elpyminen luo tulevaisuuden uskoa kriisin keskellä" – Rovaniemellä rakennetaan omakotitaloja enemmän kuin viimeiseen viiteen vuoteen

"El­py­mi­nen luo tu­le­vai­suu­den uskoa kriisin kes­kel­lä" – Ro­va­nie­mel­lä ra­ken­ne­taan oma­ko­ti­ta­lo­ja enemmän kuin vii­mei­seen viiteen vuoteen

30.06.2020 09:02 1
Tilaajille
Omakotitalo pärjää pitkänkin ajan omillaan, kun lähtö on hoidettu huolella – katso lomallelähtijän muistilista

Oma­ko­ti­ta­lo pärjää pit­kän­kin ajan omil­laan, kun lähtö on hoi­det­tu huo­lel­la – katso lo­mal­le­läh­ti­jän muis­ti­lis­ta

16.06.2020 06:30
Tilaajille
Perhe rakensi 35 neliön talon ja viihtyy pienissä tiloissaan: "Moni on sanonut tämän tuntuvan isommalta kuin neliöt antaisivat ymmärtää"

Perhe rakensi 35 neliön talon ja viihtyy pie­nis­sä ti­lois­saan: "Moni on sanonut tämän tun­tu­van isom­mal­ta kuin neliöt an­tai­si­vat ym­mär­tää"

10.04.2020 17:00
Tilaajille
Omakotitalo maksaa Rovaniemellä saman verran kuin uusi 60–70 neliön osake kaupungin keskustassa: Reilusti yli sata omakotitaloa rakennetaan Rovaniemelle joka vuosi

Oma­ko­ti­ta­lo maksaa Ro­va­nie­mel­lä saman verran kuin uusi 60–70 neliön osake kau­pun­gin kes­kus­tas­sa: Rei­lus­ti yli sata oma­ko­ti­ta­loa ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­mel­le joka vuosi

24.02.2020 10:16
Tilaajille
Poliisi: Suomessa on meneillään omakotitaloihin kohdistuva asuntomurtosarja – tapauksia ollut myös Pohjois-Suomessa

Po­lii­si: Suo­mes­sa on me­neil­lään oma­ko­ti­ta­loi­hin koh­dis­tu­va asun­to­mur­to­sar­ja – ta­pauk­sia ollut myös Poh­jois-Suo­mes­sa

12.11.2019 18:32
Tilaajille