Rakentaminen
Kuukausi
Rovaniemi aloitti rakentamiskehotusten jakamisen kuntaliitoksen jälkeen – urakka alkaa olla kohta ohi ja viimeisiä viedään

Ro­va­nie­mi aloitti ra­ken­ta­mis­ke­ho­tus­ten ja­ka­mi­sen kun­ta­lii­tok­sen jälkeen – urakka alkaa olla kohta ohi ja vii­mei­siä viedään

16.10.2020 07:00 2
Tilaajille
Ylitorniolle hirsirakenteinen päiväkoti – syksyllä 2021 valmistuvaan päiväkotiin hoitopaikka 84 lapselle

Yli­tor­niol­le hir­si­ra­ken­tei­nen päi­vä­ko­ti – syk­syl­lä 2021 val­mis­tu­vaan päi­vä­ko­tiin hoi­to­paik­ka 84 lap­sel­le

14.10.2020 13:08 0
Tilaajille
Kolmentoista miljoonan euron rakennushanke alkaa Kemissä – psykiatriatalo korvaa Keroputaan sairaalan

Kol­men­tois­ta mil­joo­nan euron ra­ken­nus­han­ke alkaa Kemissä – psy­kiat­ria­ta­lo korvaa Ke­ro­pu­taan sai­raa­lan

14.10.2020 10:37 0
Tilaajille
Ranuan monitoimitalon rakentaminen käynnistyi – oppilaat aloittavat uudessa koulussa elokuussa 2022

Ranuan mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyi – op­pi­laat aloit­ta­vat uudessa kou­lus­sa elo­kuus­sa 2022

12.10.2020 09:28 0
Tilaajille
Pajarinrannan päiväkodin työmaalta löytyi öljyinen viemäriputki, joka tuli kalliiksi Kemin kaupungille

Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din työ­maal­ta löytyi öl­jyi­nen vie­mä­ri­put­ki, joka tuli kal­liik­si Kemin kau­pun­gil­le

09.10.2020 11:51 0
Tilaajille
Simon kunta osti Stora Enson vanhan mökkikylän ja aikoo kaavoittaa merenrantaan unelmien omakotialueen

Simon kunta osti Stora Enson vanhan mök­ki­ky­län ja aikoo kaa­voit­taa me­ren­ran­taan unel­mien oma­ko­ti­alueen

02.10.2020 16:32 0
Tilaajille
Lapin keskussairaalalle rakennetaan lisätilaa noin kolmen jalkapallokentän verran – katso kuvat, miltä työmaalla näyttää nyt ja millainen sairaala on valmiina

Lapin kes­kus­sai­raa­lal­le ra­ken­ne­taan li­sä­ti­laa noin kolmen jal­ka­pal­lo­ken­tän verran – katso kuvat, miltä työ­maal­la näyttää nyt ja mil­lai­nen sai­raa­la on val­mii­na

02.10.2020 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Harri Rapo

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ra­lam­men uusi koulu vanhan ton­til­le

18.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Tein terassin melkein itse
Kolumni Mikko Kinisjärvi

Päi­vä­kir­ja: Tein te­ras­sin melkein itse

09.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Kesko ostaa Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulman rakennukset 500 000 eurolla – suunnitelmissa huonokuntoisten rakennusten purkaminen

Kesko ostaa Kiin­teis­tö Oy Kit­ti­län Sääs­tö­kul­man ra­ken­nuk­set 500 000 eurolla – suun­ni­tel­mis­sa huo­no­kun­tois­ten ra­ken­nus­ten pur­ka­mi­nen

08.09.2020 15:33 1
Tilaajille
Stora Enso rakentaa uuden ristiinliimatun puun tuotantolinjan – 79 miljoonaa euroa ja 110 uutta työpaikkaa Tšekkiin

Stora Enso ra­ken­taa uuden ris­tiin­lii­ma­tun puun tuo­tan­to­lin­jan – 79 mil­joo­naa euroa ja 110 uutta työ­paik­kaa Tšek­kiin

07.09.2020 15:01 0
Tilaajille
Ivalon koulukeskuksen rakentaminen aloitettiin kesällä – kustannukset 26,3 miljoonaa euroa, rakennukseen on suunniteltu opetustilojen lisäksi kuntosali ja elokuvateatteri

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin kesällä – kus­tan­nuk­set 26,3 mil­joo­naa euroa, ra­ken­nuk­seen on suun­ni­tel­tu ope­tus­ti­lo­jen lisäksi kun­to­sa­li ja elo­ku­va­teat­te­ri

04.09.2020 08:56 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Kovala

Lu­ki­jal­ta: Kau­ko­läm­mön ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lus­saan

03.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Virkamiehet vakuuttavat: Rovaniemellä rakennetaan tulvarajan yläpuolelle

Vir­ka­mie­het va­kuut­ta­vat: Ro­va­nie­mel­lä ra­ken­ne­taan tul­va­ra­jan ylä­puo­lel­le

03.06.2020 19:30 2
Tilaajille

Kel­lo­se­län radan kun­nos­tus ha­lu­taan el­vy­tys­pa­ket­tiin

02.06.2020 10:30 1
Tilaajille
Tällainen tuli Rovaniemen rakentamisen kiistakapulasta – Kiela-korttelin asukkaiden viihtyvyys oli aluksi vähissä, mutta nyt kaikki alkaa olla mallillaan

Täl­lai­nen tuli Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­sen kiis­ta­ka­pu­las­ta – Kie­la-kort­te­lin asuk­kai­den viih­ty­vyys oli aluksi vä­his­sä, mutta nyt kaikki alkaa olla mal­lil­laan

01.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Kaupunginjohtaja esittää Rovaniemen Koskipuiston kaavan palauttamista valmisteluun

Kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää Ro­va­nie­men Kos­ki­puis­ton kaavan pa­laut­ta­mis­ta val­mis­te­luun

27.05.2020 13:56 3
Tilaajille

Ivalon kou­lu­kes­kuk­ses­ta vain yksi tarjous – Lehto ra­ken­taa elin­kaa­ri-mal­lil­la

08.05.2020 14:11 0
Tilaajille
Ounasrinteellä kiista uuden pyörätien paikasta: asukkaat valittivat hallinto-oikeuteen

Ou­nas­rin­teel­lä kiista uuden pyö­rä­tien pai­kas­ta: asuk­kaat va­lit­ti­vat hal­lin­to-oi­keu­teen

29.04.2020 09:26 0
Moni katto on kantanut tänä talvena liian raskasta taakkaa ja romahtanut Lapissa – yksi vika voi olla rakennusmääräyksissä

Moni katto on kan­ta­nut tänä talvena liian ras­kas­ta taakkaa ja ro­mah­ta­nut Lapissa – yksi vika voi olla ra­ken­nus­mää­räyk­sis­sä

16.04.2020 07:00 0
Tilaajille