Koronaseuranta: Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa monen tar­tun­nan lähde on jäänyt epä­sel­väk­si

Eläimet: Tor­nios­sa ka­don­nut­ta Paa­vo-koi­raa et­sit­tiin viisi päivää – lopulta Paavo löytyi, mutta louk­kaan­tu­nee­na

Rakentaminen
Kuukausi

Pa­ke­toi­tu talo ha­lu­taan avata ja jatkaa ra­ken­ta­mis­ta – kymp­pi­kort­te­lin asun­to­jen en­nak­ko­myyn­ti on aloi­tet­tu uu­des­taan

19.07.2021 18:00 10
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Onko Suo­mes­sa nyt syytä va­rau­tua hel­tei­siin ihan uudella ta­val­la? – "Ra­ken­nuk­sia suun­ni­tel­laan van­hoil­la 1980-2010 sää­tie­doil­la"

11.07.2021 12:00 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men suosio laski rei­lus­ti asun­to­si­joit­ta­jien sil­mis­sä – yk­kös­si­ja me­ne­tet­tiin jo viime vuonna, nyt kau­pun­ki on sijalla seit­se­män

07.07.2021 14:50
Tilaajille

Pyöreä talo muokkaa asu­mi­sen muotoa uuteen uskoon – Loh­jal­la al­ka­vien asun­to­mes­su­jen kä­vi­jä­mää­rää ra­joi­te­taan ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

03.07.2021 06:30
Tilaajille
Vanhemmat

Ro­va­nie­mel­le tulossa pa­ri­kym­men­tä uutta ran­ta­tont­tia – Kaa­voit­ta­ja: "Ehkä yksi urani haas­ta­vim­mis­ta töistä"

11.06.2021 19:30 7
Tilaajille

Ro­va­nie­mi kan­nat­taa ne­los­tien uudeksi lin­jak­si pi­tem­pää ja kal­liim­paa vaih­to­eh­toa – Paa­val­nie­men silta ja ne­los­tien siirto kauem­mas joesta antavat mah­dol­li­suu­den kasvaa

28.05.2021 06:30 15
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen käy kuumana Ro­va­nie­mel­lä – "Oma talo pien­ta­lo­alueel­ta tuntuu hou­kut­te­le­van"

25.05.2021 11:53 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­mai­nen kivi tuo työtä

15.05.2021 05:30
Tilaajille

Py­hä­tun­tu­ril­le ra­ken­ne­taan uusi huo­neis­to­ho­tel­li – Hanke nostaa alueen ko­ko­nais­in­ves­toin­nit 15 mil­joo­naan euroon

23.04.2021 13:50 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­vaa­ra on säi­ly­tet­tä­vä vir­kis­tys­koh­tee­na

17.03.2021 04:45
Tilaajille

Tam­pe­re­lai­nen maail­man­mat­kaa­ja Jyrki Peltola osti vuosia sitten Po­siol­ta tontin – nyt hän alkaa ra­ken­taa sinne säh­kö­tön­tä kotia: "Täällä ei tarvita jää­kaap­pia"

14.03.2021 14:26 1
Tilaajille

Val­ta­ka­dun ja Ruo­ka­sen­ka­dun kulmaan suun­nit­teil­la kuu­si­ker­rok­si­sia taloja, myös Sie­ri­län ase­ma­kaa­va jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le

10.03.2021 13:42
Tilaajille

Kau­kon­lam­men kaa­va-aluet­ta ra­ken­ne­taan Ni­va­vaa­ras­sa – työmaa sulkee ladun ja muuttaa kevyen lii­ken­teen kulkua

08.03.2021 09:37

Kemin pa­raa­ti­pai­kal­le nousee ehkä uusia ker­ros­ta­lo­asun­to­ja – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri haluaa loh­kais­ta tontin uudelle ker­ros­ta­lol­le me­ren­ran­nas­ta ja myydä pois vanhoja ta­lo­jaan

07.03.2021 19:10 1
Tilaajille

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa kun­nos­te­taan reit­te­jä ja ra­ken­ne­taan uutta kesällä – Joitain reit­te­jä voidaan joutua sul­ke­maan ti­la­päi­ses­ti

05.03.2021 13:20 1
Tilaajille

Se­naat­ti­kiin­teis­töt haluaa Ro­va­nie­men Val­ta­ka­dun ja Ruo­ka­sen­ka­dun kulmaan lisää ra­ken­nus­kor­keut­ta

02.03.2021 20:15 1
Tilaajille

Ivalon kou­lu­lai­set pää­se­vät uusiin ti­loi­hin elo­kuus­sa 2022 – kou­lu­kes­kuk­sen elin­kaa­rek­si on las­ket­tu sata vuotta

22.02.2021 06:11
Tilaajille

Ro­va­nie­men uusin myyn­ti­lis­ta: Ni­va­vaa­ran kammi, kaksi tyhjää päi­vä­ko­tia ja yksi pa­lo­ase­ma

18.02.2021 19:30 10
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä poh­di­taan, onko ra­ken­net­ta­van alueen eli Kielan toisen osan myy­mi­nen vuok­raa­mis­ta parempi vaih­to­eh­to

15.02.2021 06:30 2
Tilaajille

Tyhjien tilojen yl­lä­pi­to maksaa Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le lähes mil­joo­na euroa vuo­des­sa – ja samaan aikaan moni kau­pun­gin yksikkö toimii vuok­ra­ti­lois­sa

11.02.2021 06:30 4
Tilaajille