pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Saamelaisalueen koulutuskeskus
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tiloja remontoidaan – koulun uutta teurastamoa suunnitellaan Inariin

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kuk­sen tiloja re­mon­toi­daan – koulun uutta teu­ras­ta­moa suun­ni­tel­laan Inariin

20.06.2022 09:30
Tilaajille
Ida Tiilikka, 25, toivoi opiskelultaan vaihtelua ja sijaintia Lapissa – nyt hän käy koulua, joka tuntuu lomalta

Ida Tii­lik­ka, 25, toivoi opis­ke­lul­taan vaih­te­lua ja si­jain­tia Lapissa – nyt hän käy koulua, joka tuntuu lomalta

15.02.2022 07:00
Tilaajille
Onnea valmistuneille! Katso Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta valmistuneiden lista

Onnea val­mis­tu­neil­le! Katso Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kuk­ses­ta val­mis­tu­nei­den lista

28.05.2021 15:50 2
Tilaajille
Saamentaitoisia ihmisiä tarvitaan yhä enemmän – Saamelaisalueen koulutuskeskus kouluttaa muun muassa saamea osaavia hoitajia, tulkkeja ja virkamiehiä

Saa­men­tai­toi­sia ihmisiä tar­vi­taan yhä enemmän – Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus kou­lut­taa muun muassa saamea osaavia hoi­ta­jia, tulk­ke­ja ja vir­ka­mie­hiä

26.10.2020 17:03
Tilaajille

Utsjoen kunta ja Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus suun­nit­te­le­vat mat­kai­lu­yrit­tä­jien ja kä­si­työ­läis­ten yh­teis­han­ket­ta

16.10.2020 20:24
Tilaajille
Inarilaiskoulu antoi maskisuosituksen: Saamelaisalueen koulutuskeskus suosittaa maskeja opiskelijoilleen ja henkilökunnalle kahdeksi viikoksi

Ina­ri­lais­kou­lu antoi mas­ki­suo­si­tuk­sen: Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus suo­sit­taa maskeja opis­ke­li­joil­leen ja hen­ki­lö­kun­nal­le kah­dek­si vii­kok­si

10.08.2020 15:16 1
Tilaajille
SAKK lukitsi ovensa Inarissa, etäopetus on onneksi tuttu juttu

SAKK lukitsi ovensa Ina­ris­sa, etä­ope­tus on onneksi tuttu juttu

13.03.2020 15:48
Tilaajille
Porotietämys siirtyy Inarissa Norjan, Ruotsin ja Suomen uusille sukupolville

Po­ro­tie­tä­mys siirtyy Ina­ris­sa Norjan, Ruotsin ja Suomen uusille su­ku­pol­vil­le

30.01.2020 19:35
Tilaajille
Poroa palasiksi puukolla

Poroa pa­la­sik­si puu­kol­la

27.01.2020 14:28
Tilaajille
SAKK:n opiskelija kuvasi revontulia Inarissa ja latasi videot nettiin – kaksi vuotta myöhemmin soi puhelin ja aineisto päätyi Yhdysvaltojen listaykkösen musiikkivideolle

SAKK:n opis­ke­li­ja kuvasi re­von­tu­lia Ina­ris­sa ja latasi videot nettiin – kaksi vuotta myö­hem­min soi puhelin ja ai­neis­to päätyi Yh­dys­val­to­jen lis­ta­yk­kö­sen mu­siik­ki­vi­deol­le

25.01.2020 19:24
Tilaajille
Inarista johtaa 350 kilometrin mittainen oppimisen väylä Lapin yliopistoon

Ina­ris­ta johtaa 350 ki­lo­met­rin mit­tai­nen op­pi­mi­sen väylä Lapin yli­opis­toon

13.01.2020 08:35
Tilaajille

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus ja Pe­rä­poh­jo­lan Opisto sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

08.01.2020 14:19
Tilaajille
Inari haluaa edustajansa takaisin SAKK:n johtokuntaan, opetushallitus antoi paikan Sodankylälle ja alensi inarilaisen varalle

Inari haluaa edus­ta­jan­sa ta­kai­sin SAKK:n joh­to­kun­taan, ope­tus­hal­li­tus antoi paikan So­dan­ky­läl­le ja alensi ina­ri­lai­sen varalle

08.10.2019 12:05
Tilaajille

Ina­ri­lai­nen me­dia-alan opet­ta­ja Erkki Feo­do­roff pal­kit­tiin Vuoden AV-kou­lut­ta­ja­na

03.10.2019 15:07
Tilaajille