Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Saamelaisten kansallispäivä
"Kansallispäivä yhdistää saamelaisia kaikissa Pohjoismaissa" – juhlapäivänä Inarissa keskusteltiin lisääntyneestä vihapuheesta ja oikeusvaltion tarpeellisuudesta

"Kan­sal­lis­päi­vä yh­dis­tää saa­me­lai­sia kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa" – juh­la­päi­vä­nä Ina­ris­sa kes­kus­tel­tiin li­sään­ty­nees­tä vi­ha­pu­hees­ta ja oi­keus­val­tion tar­peel­li­suu­des­ta

06.02.2023 19:22
Tilaajille
Korkealentoa: Saamen kielet elävät kaupungeissa – ne ovat uhanalaisia, mutta elinvoimaisia tulevaisuuden kieliä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­len­toa: Saamen kielet elävät kau­pun­geis­sa – ne ovat uha­na­lai­sia, mutta elin­voi­mai­sia tu­le­vai­suu­den kieliä

06.02.2023 06:13
Tilaajille
Saamelaisten kansallispäivän 30-vuotisjuhlaa vietetään maanantaina: "Kansallispäivä on kehittynyt symboliksi saamelaisten voimasta ja yhteenkuuluvuudesta"

Saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vän 30-vuo­tis­juh­laa vie­te­tään maa­nan­tai­na: "Kan­sal­lis­päi­vä on ke­hit­ty­nyt sym­bo­lik­si saa­me­lais­ten voi­mas­ta ja yh­teen­kuu­lu­vuu­des­ta"

06.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Saamelaiskäräjillä vietetään avoimia ovia maanantain kansallispäivän kunniaksi

Saa­me­lais­kä­rä­jil­lä vie­te­tään avoimia ovia maa­nan­tain kan­sal­lis­päi­vän kun­niak­si

04.02.2023 17:07
Tilaajille
Pohjoissaamelaisen joikaajan ja musiikintekijän Hildá Länsmanin elämässä vuorottelevat etelä ja pohjoinen, estradit ja poronhoito – sydämen ja sielun koti on Saamenmaalla

Poh­jois­saa­me­lai­sen joi­kaa­jan ja mu­sii­kin­te­ki­jän Hildá Läns­ma­nin elä­mäs­sä vuo­rot­te­le­vat etelä ja poh­joi­nen, est­ra­dit ja po­ron­hoi­to – ­sy­dä­men ja sielun koti on Saa­men­maal­la

06.02.2022 06:00
Tilaajille
Saamelaisten kansallispäivää vietetään sunnuntaina virtuaalisesti

Saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vää vie­te­tään sun­nun­tai­na vir­tuaa­li­ses­ti

05.02.2022 15:52
Tilaajille
Saamelaisten kansallispäivää vietetään  virtuaalisesti – Katso tästä suoratoisto tapahtumasta kello 18.00 alkaen

Saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vää vie­te­tään vir­tuaa­li­ses­ti – Katso tästä suo­ra­tois­to ta­pah­tu­mas­ta kello 18.00 alkaen

06.02.2021 17:15 2
Tilaajille
Tenon alueen saamelaisen monitaiteilija-aktivisti Niillas Holmbergin ensimmäinen romaani Halla Helle ilmestyy saamelaisten kansallispäivänä

Tenon alueen saa­me­lai­sen mo­ni­tai­tei­li­ja-ak­ti­vis­ti Niillas Holm­ber­gin en­sim­mäi­nen romaani Halla Helle il­mes­tyy saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vä­nä

08.02.2021 16:15
Tilaajille
Saamelaisten oikeuksia kehitettävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­ten oi­keuk­sia ke­hi­tet­tä­vä

06.02.2021 08:12
Tilaajille
Saamelaisuus on kuin makaronilaatikko
Kolumni

Saa­me­lai­suus on kuin ma­ka­ro­ni­laa­tik­ko

06.02.2021 06:05
Tilaajille
Muotoilija Kaj Franck antoi Nils-Aslak Valkeapään taiteelle suunnan –  saamelaistaiteilijan monet ystävyyssuhteet salattiin

Muo­toi­li­ja Kaj Franck antoi Nils-As­lak Val­kea­pään tai­teel­le suunnan – saa­me­lais­tai­tei­li­jan monet ys­tä­vyys­suh­teet sa­lat­tiin

06.02.2021 06:01 1
Tilaajille
Niillas Holmberg lausuu Nils-Aslak Valkeäpään runon Aurinko, isäni – Katso video

Niillas Holm­berg lausuu Nils-As­lak Val­keä­pään runon Au­rin­ko, isäni – Katso video

06.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Saamelaiset viettävät kansallispäiväänsä kaiken muuttaneen koronavuoden jälkeen

Saa­me­lai­set viet­tä­vät kan­sal­lis­päi­vään­sä kaiken muut­ta­neen ko­ro­na­vuo­den jälkeen

06.02.2021 02:00
Tilaajille
Ohjaaja Katja Gauriloff alkoi opetella perinteistä käsityötaitoa – samalla hän kesytti pelottavan hauen

Ohjaaja Katja Gau­ri­loff alkoi ope­tel­la pe­rin­teis­tä kä­si­työ­tai­toa – samalla hän kesytti pe­lot­ta­van hauen

05.02.2021 17:00
Tilaajille
Ánnámáret juhlii saamelaisten kansallispäivää levynjulkaisukeikalla netissä – tutkimusmatka joikujuurille jatkuu Norjassa kunhan raja taas aukeaa

Ánnámá­ret juhlii saa­me­lais­ten kan­sal­lis­päi­vää le­vyn­jul­kai­su­kei­kal­la netissä – tut­ki­mus­mat­ka joi­ku­juu­ril­le jatkuu Nor­jas­sa kunhan raja taas aukeaa

05.02.2021 13:18
Tilaajille
Saamelaistieto osaksi kouluarkea
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­tie­to osaksi kou­lu­ar­kea

04.02.2021 09:28
Tilaajille
Rovaniemi julkaisee varhaiskasvatussuunnitelman pohjoissaameksi – kansallispäivää juhlitaan tänään päiväkodeissakin

Ro­va­nie­mi jul­kai­see var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man poh­jois­saa­mek­si – kan­sal­lis­päi­vää juh­li­taan tänään päi­vä­ko­deis­sa­kin

06.02.2020 09:37
Kolumni: On aika keittää kahvit ja jahkailla vähän
Kolumni

Ko­lum­ni: On aika keittää kahvit ja jah­kail­la vähän

06.02.2020 07:00
Tilaajille