pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Saamelaisten oikeudet
Tiina Sanila-Aikio: "Meidän silmin se näyttää mustalta siirtymältä" – vihreän siirtymän aiheuttamat maankäyttöpaineet huolettavat saamelaisalueella

Tiina Sa­ni­la-Ai­kio: "Meidän silmin se näyttää mus­tal­ta siir­ty­mäl­tä" – vihreän siir­ty­män ai­heut­ta­mat maan­käyt­tö­pai­neet huo­let­ta­vat saa­me­lais­alueel­la

21.08.2023 20:00 9
Tilaajille
Inarin kunta esittää kokonaan uutta lakia saamelaisten kotiseutualueelle – kunnan mukaan laki edistäisi yhdenvertaisuutta, aktivistit syyttävät kuntaa saamelaisvastaisuudesta

Inarin kunta esittää ko­ko­naan uutta lakia saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­le – kunnan mukaan laki edis­täi­si yh­den­ver­tai­suut­ta, ak­ti­vis­tit syyt­tä­vät kuntaa saa­me­lais­vas­tai­suu­des­ta

07.02.2023 05:00 17
Tilaajille
Lapin käräjäoikeuden vapauttava kalastusrikkomuspäätös horjuttaa ylälappilaisten uskoa kansalaisten yhdenvertaisuuteen lain edessä – tiesikö KKO, mitä viime keväänä teki?
Pääkirjoitus

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­den va­paut­ta­va ka­las­tus­rik­ko­mus­pää­tös hor­jut­taa ylä­lap­pi­lais­ten uskoa kan­sa­lais­ten yh­den­ver­tai­suu­teen lain edessä – tiesikö KKO, mitä viime keväänä teki?

16.08.2022 08:59 11
Tilaajille
Ovatko saamelaiset tasaveroisia Suomessa? – viisi saamelaista kertoo näkemyksensä

Ovatko saa­me­lai­set ta­sa­ve­roi­sia Suo­mes­sa? – viisi saa­me­lais­ta kertoo nä­ke­myk­sen­sä

06.02.2022 08:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Syr­ji­tään­kö saa­me­lai­sia?

18.05.2021 05:45
Tilaajille
Saamelaisten oikeuksia kehitettävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­ten oi­keuk­sia ke­hi­tet­tä­vä

06.02.2021 08:12
Tilaajille
Lukijalta: Saamelaisten vanhat oikeudet yhä voimassa – kenelle?

Lu­ki­jal­ta: Saa­me­lais­ten vanhat oi­keu­det yhä voi­mas­sa – ke­nel­le?

07.02.2020 09:54
Tilaajille
Johan Aslak Labban kokemukset saamelaisten asemasta herättivät huomiota: "Jokaisella on omat kokemuksensa ja syynsä, yhtäkään ei pidä väheksyä"
Kolumni

Johan Aslak Labban ko­ke­muk­set saa­me­lais­ten ase­mas­ta he­rät­ti­vät huo­mio­ta: "Jo­kai­sel­la on omat ko­ke­muk­sen­sa ja syynsä, yh­tä­kään ei pidä vä­hek­syä"

21.11.2019 09:35 3
Tilaajille
Mitä suomalaisten tulee tietää saamelaisista: Vaietun historian sanansaattajat

Mitä suo­ma­lais­ten tulee tietää saa­me­lai­sis­ta: Vaietun his­to­rian sa­nan­saat­ta­jat

25.10.2019 18:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­tä­mät­tö­miä pe­rus­te­lu­ja

03.10.2019 08:29
Tilaajille