kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Tietokirja
Ikoninen ämpäri houkutteli satoja ihmisiä Tokmannin avajaisiin Rovaniemellä – "Ämpärin jonottaminen on perisuomalainen ilmiö", sanoo kulttuurihistorian tutkija

Iko­ni­nen ämpäri hou­kut­te­li satoja ihmisiä Tok­man­nin ava­jai­siin Ro­va­nie­mel­lä – "Äm­pä­rin jo­not­ta­mi­nen on pe­ri­suo­ma­lai­nen ilmiö", sanoo kult­tuu­ri­his­to­rian tutkija

07.09.2023 10:35 21
Tilaajille
Kansien välissä: Tietokirja valottaa muinaissuomalaista maailmankatsomusta – koe kirjastossa myös dokumenttielokuva okkultismin saapumisesta Suomeen

Kansien vä­lis­sä: Tie­to­kir­ja va­lot­taa mui­nais­suo­ma­lais­ta maail­man­kat­so­mus­ta – koe kir­jas­tos­sa myös do­ku­ment­ti­elo­ku­va ok­kul­tis­min saa­pu­mi­ses­ta Suomeen

17.03.2023 13:34
Tilaajille
Lohi on lähes pyhä asia norjalaisille – kriittisille näkökulmille ei ole ollut tilaa, kun miljardit ovat kertyneet muutamien harvojen lohiparoneiden taskuihin

Lohi on lähes pyhä asia nor­ja­lai­sil­le – kriit­ti­sil­le nä­kö­kul­mil­le ei ole ollut tilaa, kun mil­jar­dit ovat ker­ty­neet muu­ta­mien har­vo­jen lo­hi­pa­ro­nei­den tas­kui­hin

13.02.2023 05:00 6
Tilaajille
"Täällä suvaitsevaisuus ja erilaisten ihmisten arvostaminen tuntuu olevan verissä" – Marja Toivonen kirjoitti teoksen Levin matkailun juurista ennen hiihtokeskuksen aikaa

"Täällä su­vait­se­vai­suus ja eri­lais­ten ih­mis­ten ar­vos­ta­mi­nen tuntuu olevan ve­ris­sä" – Marja Toi­vo­nen kir­joit­ti teoksen Levin mat­kai­lun juu­ris­ta ennen hiih­to­kes­kuk­sen aikaa

29.07.2021 18:14
Tilaajille
Suuri punainen kirja sukeltaa esiripun taakse Rovaniemen Teatterin luovaan kuohuntaan

Suuri pu­nai­nen kirja su­kel­taa esi­ri­pun taakse Ro­va­nie­men Teat­te­rin luovaan kuo­hun­taan

04.12.2020 18:19
Tilaajille
Päiväkirja: Tieto-Finlandia löytää hyviä tyyppejä

Päi­vä­kir­ja: Tie­to-Fin­lan­dia löytää hyviä tyyp­pe­jä

28.11.2019 22:15
Tilaajille
Tieto-Finlandia-ehdokas esittäytyy kirjaillassa

Tie­to-Fin­lan­dia-eh­do­kas esit­täy­tyy kir­ja­il­las­sa

21.11.2019 15:45
Mitä suomalaisten tulee tietää saamelaisista: Vaietun historian sanansaattajat

Mitä suo­ma­lais­ten tulee tietää saa­me­lai­sis­ta: Vaietun his­to­rian sa­nan­saat­ta­jat

25.10.2019 18:11
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kunnantalot puuta ja miehet rautaa, hiiohoi

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kun­nan­ta­lot puuta ja miehet rautaa, hiiohoi

21.10.2019 16:07
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Marjo Liukkosen Teloitusjonossa kertoo Hennalan kuolemanarpajaisista

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Marjo Liuk­ko­sen Te­loi­tus­jo­nos­sa kertoo Hen­na­lan kuo­le­man­ar­pa­jai­sis­ta

12.10.2019 11:24
Tilaajille