Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Päiväkirja
Viimeisin 12 tuntia
Päiväkirja: Poukkoileva koronalinja pitää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pouk­koi­le­va ko­ro­na­lin­ja pitää

05:01 2
Tilaajille
Viikko
Päiväkirja: Tasapainottelua muutoksessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ta­sa­pai­not­te­lua muu­tok­ses­sa

10.08.2022 07:01
Tilaajille
Päiväkirja: Tipsiä huusholhiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tipsiä huus­hol­hiin

09.08.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Hiilenmusta omatunto
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hii­len­mus­ta oma­tun­to

08.08.2022 05:00 4
Tilaajille
Päiväkirja: Otetaanko kuitenkin käpykakku? Kummeli-heitto ei meinannut löytää yleisöä aikuisten joukosta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ote­taan­ko kui­ten­kin kä­py­kak­ku? Kum­me­li-heit­to ei mei­nan­nut löytää yleisöä ai­kuis­ten jou­kos­ta

06.08.2022 05:00 4
Tilaajille
Kuukausi
Päiväkirja: Omista ja korjaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Omista ja korjaa

02.08.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Salapoliisityö vei ihmeellisen kasvin jäljille – kärsivällisyys palkitaan tuntemattomien tunnistamisessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sa­la­po­lii­si­työ vei ih­meel­li­sen kasvin jäl­jil­le – kär­si­väl­li­syys pal­ki­taan tun­te­mat­to­mien tun­nis­ta­mi­ses­sa

01.08.2022 05:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Tunteita merenrannalla – Kemijärven ystävyyskaupungissa on 97:lle noitina tuomitulle finnmarkkilaiselle pystytetty muistoteos
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tun­tei­ta me­ren­ran­nal­la – Ke­mi­jär­ven ys­tä­vyys­kau­pun­gis­sa on 97:lle noitina tuo­mi­tul­le finn­mark­ki­lai­sel­le pys­ty­tet­ty muis­to­teos

28.07.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Retkeilyautolla olet aina perillä – ja minä nukun edelleen teltassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ret­kei­ly­au­tol­la olet aina perillä – ja minä nukun edel­leen tel­tas­sa

27.07.2022 07:30
Tilaajille
Päiväkirja: Täydellistä hiljaisuutta en pääse kokemaan enää koskaan – valitettavasti voin syyttää siitä vain itseäni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Täy­del­lis­tä hil­jai­suut­ta en pääse ko­ke­maan enää koskaan – va­li­tet­ta­vas­ti voin syyttää siitä vain itseäni

26.07.2022 07:30
Tilaajille
Päiväkirja: Työpaikan zombie – uneton viikko paljasti toisen minäni
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Työ­pai­kan zombie – uneton viikko pal­jas­ti toisen minäni

25.07.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Unen laatu vaikuttaa kaikkeen, mutta tarvitaan myös palauttavaa tekemistä – Suolla tarpoessa sielu lepää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Unen laatu vai­kut­taa kaik­keen, mutta tar­vi­taan myös pa­laut­ta­vaa te­ke­mis­tä – Suolla tar­poes­sa sielu lepää

23.07.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ennen kuin aurinko nielaisee maapallon, ehtii aika huijata meitä ihmisiä vielä lukemattomia kertoja
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ennen kuin aurinko nie­lai­see maa­pal­lon, ehtii aika huijata meitä ihmisiä vielä lu­ke­mat­to­mia kertoja

22.07.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Lapsuuden pyöräretkissä oli nykymittapuulla moni asia pielessä, mutta mainiot muistot niistä jäivät
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lap­suu­den pyö­rä­ret­kis­sä oli ny­ky­mit­ta­puul­la moni asia pie­les­sä, mutta mainiot muistot niistä jäivät

20.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Söisitkö hiljempaa, kiitos – maiskutus ja tikittävä kello ajavat misofoniasta kärsivän raivon partaalle
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Söi­sit­kö hil­jem­paa, kiitos – mais­ku­tus ja ti­kit­tä­vä kello ajavat mi­so­fo­nias­ta kär­si­vän raivon par­taal­le

18.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Henkeäsalpaava sankari nimeltä Chihiro – moninaisuuteen pyrkivä taide voi olla lapsen reitti ulos stereotypioista
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hen­keä­sal­paa­va sankari nimeltä Chihiro – mo­ni­nai­suu­teen pyrkivä taide voi olla lapsen reitti ulos ste­reo­ty­piois­ta

16.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Kaikkien aikojen kovin bändi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kaik­kien aikojen kovin bändi

15.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kiven ja ihmisen tarkoitus – tulla heitetyksi ja heittää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiven ja ihmisen tar­koi­tus – tulla hei­te­tyk­si ja heittää

13.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Päiväkirja: Vakavasti otettava tyttöys
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Va­ka­vas­ti otet­ta­va tyttöys

12.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä päässäni liikkui, kun ostin maastopyöräni osina?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mitä pääs­sä­ni liik­kui, kun ostin maas­to­pyö­rä­ni osina?

10.07.2022 20:00 1
Tilaajille