Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Päiväkirja
Päiväkirja: Kumpi on parempi, ylä- vai alamäki?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kumpi on pa­rem­pi, ylä- vai ala­mä­ki?

21.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Saunan mie kyllä lämmitän
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Saunan mie kyllä läm­mi­tän

18.01.2023 06:01 1
Tilaajille
Ihminen pilasi internetin – sosiaalisen median kommentit olivat liikaa THL:lle ja minulle
Kolumni

Ihminen pilasi in­ter­ne­tin – so­siaa­li­sen median kom­men­tit olivat liikaa THL:lle ja minulle

17.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Päiväkirja: Annoin itselleni luvan herkutella, enkä ole koskaan elänyt terveellisemmin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Annoin it­sel­le­ni luvan her­ku­tel­la, enkä ole koskaan elänyt ter­veel­li­sem­min

16.01.2023 06:05 1
Tilaajille
Päiväkirja: Konsoli löysi tiensä kotiin pitkän odotuksen jälkeen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Konsoli löysi tiensä kotiin pitkän odo­tuk­sen jälkeen

12.01.2023 05:01
Tilaajille
Päiväkirja: Perheenäidin lepohetki kirjaston siipien suojassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Per­heen­äi­din le­po­het­ki kir­jas­ton siipien suo­jas­sa

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Pitääkö sitä sokeria kaikkeen tunkea ja saako juoda punaviiniä?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pitääkö sitä sokeria kaik­keen tunkea ja saako juoda pu­na­vii­niä?

10.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Lomapäivien vierailurituaali alkaa, kun astuu ulos junasta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lo­ma­päi­vien vie­rai­lu­ri­tuaa­li alkaa, kun astuu ulos junasta

06.01.2023 05:30
Tilaajille
Päiväkirja: Hyvinvointivaltion idea ei auennut amerikkalaisille turistipariskunnalle, mutta joulun ihmeen hekin saivat kokea sosialistisessa Suomessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hy­vin­voin­ti­val­tion idea ei auennut ame­rik­ka­lai­sil­le tu­ris­ti­pa­ris­kun­nal­le, mutta joulun ihmeen hekin saivat kokea so­sia­lis­ti­ses­sa Suo­mes­sa

05.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Haalarikansan keskellä asuminen ei harmita, koska iso osa Rovaniemestä on edelleen paikallisten hallussa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Haa­la­ri­kan­san kes­kel­lä asu­mi­nen ei har­mi­ta, koska iso osa Ro­va­nie­mes­tä on edel­leen pai­kal­lis­ten hal­lus­sa

04.01.2023 07:30 8
Tilaajille
Päiväkirja: Tyypillinen rovaniemeläinen on akateeminen keski-ikäinen maastopyöräilijä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tyy­pil­li­nen ro­va­nie­me­läi­nen on aka­tee­mi­nen kes­ki-ikäi­nen maas­to­pyö­räi­li­jä

02.01.2023 06:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Maaseutua, matkailua ja mielenterveyttä – vuoden paras tv-sarja tehtiin 30 vuotta sitten
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Maa­seu­tua, mat­kai­lua ja mie­len­ter­veyt­tä – vuoden paras tv-sar­ja tehtiin 30 vuotta sitten

30.12.2022 05:30 2
Tilaajille
Päiväkirja: Kuminaamarinen pukki pilasi taas monen lapsen joulun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ku­mi­naa­ma­ri­nen pukki pilasi taas monen lapsen joulun

29.12.2022 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Tehdään puuvillasukan hiukikuluneesta kantapäästä statussymboli
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tehdään puu­vil­la­su­kan hiu­ki­ku­lu­nees­ta kan­ta­pääs­tä sta­tus­sym­bo­li

27.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Visaiset valinnat jälleen tulossa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Vi­sai­set va­lin­nat jälleen tulossa

23.12.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tehoton, mutta toimiva organisaatiomalli
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Te­ho­ton, mutta toimiva or­ga­ni­saa­tio­mal­li

22.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: ”On eessä firman hevonen...” – nämä kaikki joululaulut olen lapsena kuullut tai ymmärtänyt väärin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: ”On eessä firman he­vo­nen...” – nämä kaikki jou­lu­lau­lut olen lapsena kuullut tai ym­mär­tä­nyt väärin

20.12.2022 06:30 4
Tilaajille
Päiväkirja: Napsakoita käännöksiä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Nap­sa­koi­ta kään­nök­siä

16.12.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tavalliset Möttöset, Harry ja Meghan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ta­val­li­set Möt­tö­set, Harry ja Meghan

15.12.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Tein sen taas kerran – postitin joulukortit
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tein sen taas kerran – pos­ti­tin jou­lu­kor­tit

14.12.2022 10:11
Tilaajille