Lappi
Viimeisin 4 tuntia
Jäämeren radan varaus pysyy Pohjois-Lapin maakuntakaavassa, vaikka yksi halusi varauksen pois

Jää­me­ren radan varaus pysyy Poh­jois-La­pin maa­kun­ta­kaa­vas­sa, vaikka yksi halusi va­rauk­sen pois

14:14 4
Tilaajille
Kuukausi
Kuinka kauan yksi rokote suojaa? – Lapissa on rokotettu lähes 16 500 henkilöä

Kuinka kauan yksi rokote suojaa? – Lapissa on ro­ko­tet­tu lähes 16 500 hen­ki­löä

26.02.2021 07:00
Tilaajille
Lappilaiset ahkerina Pihabongauksessa – Lappilaisin laji oli tällä kertaa lapintiainen

Lap­pi­lai­set ah­ke­ri­na Pi­ha­bon­gauk­ses­sa – Lap­pi­lai­sin laji oli tällä kertaa la­pin­tiai­nen

25.02.2021 16:59
Tilaajille
Ylläksellä mahdollisia korona-altistumisia useissa matkailijoiden suosimissa baareissa ja ravintoloissa – Katso ajat ja paikat tästä

Yl­läk­sel­lä mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia useissa mat­kai­li­joi­den suo­si­mis­sa baa­reis­sa ja ra­vin­to­lois­sa – Katso ajat ja paikat tästä

21.02.2021 21:01 6
Lukijalta Mielipide

Tar­vi­taan­ko rau­ta­tie­tä Lap­piin? – "Ennen suuret puu­mää­rät ui­tet­tiin Ki­ti­sen, Luiron ja Ke­mi­joen kautta Kemiin"

20.02.2021 15:02 2
Tilaajille
Lapin alueella kielletään yli 20 hengen kokoontumiset – Lapin sairaanhoitopiiri siirtyy kiihtymisvaiheeseen

Lapin alueel­la kiel­le­tään yli 20 hengen ko­koon­tu­mi­set – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri siirtyy kiih­ty­mis­vai­hee­seen

19.02.2021 12:09 12
Tilaajille
Lapin edunvalvontaa rakentaen, ei hajottaen
Lukijalta Mielipide

Lapin edun­val­von­taa ra­ken­taen, ei ha­jot­taen

19.02.2021 05:10
Tilaajille
Laulaja Suvi Teräsniska löysi juuriaan Lapista vuosisatojen takaa ja vastauksen pohjoisen suunnattomalle vetovoimalle: "Kyllä minä aika lappilainen olen"

Laulaja Suvi Te­räs­nis­ka löysi juu­riaan Lapista vuo­si­sa­to­jen takaa ja vas­tauk­sen poh­joi­sen suun­nat­to­mal­le ve­to­voi­mal­le: "Kyllä minä aika lap­pi­lai­nen olen"

18.02.2021 18:38 2
Tilaajille
Lapin vihreän kehityksen tiekartta valmisteilla
Lukijalta Mielipide

Lapin vihreän ke­hi­tyk­sen tie­kart­ta val­mis­teil­la

17.02.2021 05:44 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­ta­ve­toi­nen alueel­lis­ta­mi­nen näkyy Lapissa

16.02.2021 19:02
Tilaajille
"Fakta alkoi seuraamaan fiktiota" – Kylmäävä rikossarja Ivalo on matkailun vetonaula

"Fakta alkoi seu­raa­maan fik­tio­ta" – Kyl­mää­vä ri­kos­sar­ja Ivalo on mat­kai­lun ve­to­nau­la

14.02.2021 15:58
Tilaajille
Rakennusmestarien koulutusta taas Lapissakin
Lukijalta Mielipide

Ra­ken­nus­mes­ta­rien kou­lu­tus­ta taas La­pis­sa­kin

13.02.2021 16:46
Tilaajille
Oletko kokeillut liukulumikenkäilyä tai retkikelkkailua Ylläksellä? – "Kaikki tulevat palauttamaan välineitä hymyssä suin, että kyllä oli hienoa"
Mainos Ylläs

Oletko ko­keil­lut liu­ku­lu­mi­ken­käi­lyä tai ret­ki­kelk­kai­lua Yl­läk­sel­lä? – "Kaikki tulevat pa­laut­ta­maan vä­li­nei­tä hymyssä suin, että kyllä oli hienoa"

13.02.2021 08:00
Sähköauton voi ladata pian kahvitauon aikana– suurteholatureita rakentaa Lappiin ainakin Tesla, Neve sai niiden tekemiseen jo valtion tuen

Säh­kö­au­ton voi ladata pian kah­vi­tauon aikana– suur­te­ho­la­tu­rei­ta ra­ken­taa Lappiin ainakin Tesla, Neve sai niiden te­ke­mi­seen jo valtion tuen

06.02.2021 07:00 5
Tilaajille
Asuntoihin panostaminen näkyi Nordean Lapin asuntorahoituksessa – asuntokauppa vilkastui kesällä ja jatkui hyvänä loppuvuoden

Asun­toi­hin pa­nos­ta­mi­nen näkyi Nordean Lapin asun­to­ra­hoi­tuk­ses­sa – asun­to­kaup­pa vil­kas­tui kesällä ja jatkui hyvänä lop­pu­vuo­den

04.02.2021 17:29
Tilaajille
Koronavirusta on löydetty Lapin jätevesistä jo kuukausien ajan – "Jos tartunnan saanut henkilö sattuu lähelle puhdistamoa, voidaan yksittäinenkin tartunta havaita"

Ko­ro­na­vi­rus­ta on löy­det­ty Lapin jä­te­ve­sis­tä jo kuu­kau­sien ajan – "Jos tar­tun­nan saanut henkilö sattuu lähelle puh­dis­ta­moa, voidaan yk­sit­täi­nen­kin tar­tun­ta ha­vai­ta"

03.02.2021 20:34
Tilaajille
Biokaasulaitokselle olisi kysyntää ja investointi olisi kannattava

Bio­kaa­su­lai­tok­sel­le olisi ky­syn­tää ja in­ves­toin­ti olisi kan­nat­ta­va

01.02.2021 20:15
Tilaajille
Vanhemmat
Kelkat pölyyntyvät safarien varastoissa – "Kunnat ja valtion kustannustuki ratkaisevat, onko ohjelmapalveluiden verkostoa enää olemassa ensi talvena"

Kelkat pö­lyyn­ty­vät sa­fa­rien va­ras­tois­sa – "Kunnat ja valtion kus­tan­nus­tu­ki rat­kai­se­vat, onko oh­jel­ma­pal­ve­lui­den ver­kos­toa enää ole­mas­sa ensi tal­ve­na"

28.01.2021 06:30 5
Tilaajille
Ensin Lappiin muutto oli haavepuhetta Facebookissa, nyt myös totta tilastoissa – "Halusimme  enemmän aikaa perheelle", sanovat Äkäslompoloon muuttaneet Mika ja Kaisa

Ensin Lappiin muutto oli haa­ve­pu­het­ta Fa­ce­boo­kis­sa, nyt myös totta ti­las­tois­sa – "Ha­lu­sim­me enemmän aikaa per­heel­le", sanovat Äkäs­lom­po­loon muut­ta­neet Mika ja Kaisa

23.01.2021 06:30 5
Tilaajille
Ivalon virus levittää pelkoa – suomalais-saksalainen rikossarja osuu ajan hermoon

Ivalon virus le­vit­tää pelkoa – suo­ma­lais-sak­sa­lai­nen ri­kos­sar­ja osuu ajan hermoon

17.01.2021 07:00 2