kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lappi
Viikko
Kuntatyö on usein näkymätöntä – ennaltaehkäisevää työtä on vaikea mitata euroissa

Kun­ta­työ on usein nä­ky­mä­tön­tä – en­nal­taeh­käi­se­vää työtä on vaikea mitata eu­rois­sa

02.03.2024 08:00 1
Tilaajille
Syyhytartuntojen määrä on kasvanut Lapissa – "Se on tavattoman kiusallinen tauti"

Syy­hy­tar­tun­to­jen määrä on kas­va­nut Lapissa – "Se on ta­vat­to­man kiu­sal­li­nen tauti"

01.03.2024 15:04 8
Tilaajille
Professori varoittaa riskeistä, kun vetytalous käynnistyy kovalla kiireellä – "En usko, että markkinatalous tätä oikeudenmukaisesti tekee"

Pro­fes­so­ri va­roit­taa ris­keis­tä, kun ve­ty­ta­lous käyn­nis­tyy kovalla kii­reel­lä – "En usko, että mark­ki­na­ta­lous tätä oi­keu­den­mu­kai­ses­ti tekee"

01.03.2024 06:00 6
Tilaajille
Lapin maakuntajohtaja ei pidä Meri-Lapin irtautumista Lapista realistisena – "Realistisempi kysymys olisi, mikä on Lapin maakunnan tulevaisuus"

Lapin maa­kun­ta­joh­ta­ja ei pidä Me­ri-La­pin ir­tau­tu­mis­ta Lapista rea­lis­ti­se­na – "Rea­lis­ti­sem­pi kysymys olisi, mikä on Lapin maa­kun­nan tu­le­vai­suus"

29.02.2024 18:00 37
Tilaajille
Levi kiinnostaa mökinostajia eniten Suomessa – "Levin ja Ylläksen vetovoimaa vahvistaa merkittävästi lentoaseman läheisyys"

Levi kiin­nos­taa mö­ki­nos­ta­jia eniten Suo­mes­sa – "Levin ja Yl­läk­sen ve­to­voi­maa vah­vis­taa mer­kit­tä­väs­ti len­toa­se­man lä­hei­syys"

29.02.2024 16:00
Tilaajille
Lapin pelastuslaitos tarkastaa järjestelmänsä Äkäslompolon turmahostellin virhekirjauksen vuoksi

Lapin pe­las­tus­lai­tos tar­kas­taa jär­jes­tel­män­sä Äkäs­lom­po­lon tur­ma­hos­tel­lin vir­he­kir­jauk­sen vuoksi

28.02.2024 20:06 5
Ruotsin Nato-jäsenyyden varmistuminen tuo Nordic Response-sotaharjoitukseen uudenlaista syvyyttä – Lapilla on Pohjolan linnakkeessa tärkeä rooli
Pääkirjoitus

Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den var­mis­tu­mi­nen tuo Nordic Res­pon­se-so­ta­har­joi­tuk­seen uu­den­lais­ta sy­vyyt­tä – Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

27.02.2024 17:00 3
Kuukausi ja vanhemmat
Nato marssittaa Enontekiölle ensi viikolla jopa 8 000 sotilasta – kaupoissa raivataan tilaa ruuille, energiajuomille ja matkamuistoille

Nato mars­sit­taa Enon­te­kiöl­le ensi vii­kol­la jopa 8 000 so­ti­las­ta – kau­pois­sa rai­va­taan tilaa ruuil­le, ener­gia­juo­mil­le ja mat­ka­muis­toil­le

24.02.2024 15:38 9
Tilaajille
Matkailussa paukkuvat ennätykset, mutta voiko tavoitteena olla pelkkä kasvu?
Pääkirjoitus

Mat­kai­lus­sa pauk­ku­vat en­nä­tyk­set, mutta voiko ta­voit­tee­na olla pelkkä kasvu?

22.02.2024 17:00 20
Tilaajille
Kaksi raskasta ajoneuvoa kolaroi Petäjäisen kohdalla Kemintiellä – nostotöitä jatketaan myöhemmin, tie avattu jälleen liikenteelle

Kaksi ras­kas­ta ajo­neu­voa kolaroi Pe­tä­jäi­sen koh­dal­la Ke­min­tiel­lä – nos­to­töi­tä jat­ke­taan myö­hem­min, tie avattu jälleen lii­ken­teel­le

21.02.2024 17:19
Tilaajille
Kommentti: Kiire voi johtaa paniikkiratkaisuihin Lapin hyvinvointialueen säästösavotassa
Kolumni

Kom­ment­ti: Kiire voi johtaa pa­niik­ki­rat­kai­sui­hin Lapin hy­vin­voin­tia­lueen sääs­tö­sa­vo­tas­sa

20.02.2024 20:14 21
Tilaajille
Näin aluevaltuutetut äänestivät Kemin synnytysten lopettamisesta – katso, ketkä olivat puolesta ja ketkä vastaan

Näin alue­val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät Kemin syn­ny­tys­ten lo­pet­ta­mi­ses­ta – katso, ketkä olivat puo­les­ta ja ketkä vastaan

20.02.2024 09:59 39
Tilaajille
Viisi ahventa, joiden paino ylitti puolitoista kiloa – tällaisia saaliita saatiin Lapin Kansan kalakilpailussa

Viisi ah­ven­ta, joiden paino ylitti puo­li­tois­ta kiloa – täl­lai­sia saa­lii­ta saatiin Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lus­sa

19.02.2024 19:02
Suuret ahvenet ja hurjat harjukset näkyivät Lapin Kansan kalakilpailussa

Suuret ahvenet ja hurjat har­juk­set nä­kyi­vät Lapin Kansan ka­la­kil­pai­lus­sa

19.02.2024 19:00 2
Maakuntajohtaja herää ja herättelee
Mielipidekirjoitus

Maa­kun­ta­joh­ta­ja herää ja he­rät­te­lee

18.02.2024 20:51 6
Massaturismi tuo myös ongelmia, pohtii Jorma Törmänen
Mielipidekirjoitus

Mas­sa­tu­ris­mi tuo myös on­gel­mia, pohtii Jorma Tör­mä­nen

16.02.2024 18:00 3
Pohjoisille investoinneille jarrun sijaan vakaata kasvutavoitetta
Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sil­le in­ves­toin­neil­le jarrun sijaan vakaata kas­vu­ta­voi­tet­ta

16.02.2024 11:05 4
"On käsittämätöntä, että Pohjois-Suomeen kohdistuvaa aluepolitiikkaa pidetään silmätikkuna"
Mielipidekirjoitus

"On kä­sit­tä­mä­tön­tä, että Poh­jois-Suo­meen koh­dis­tu­vaa alue­po­li­tiik­kaa pi­de­tään sil­mä­tik­ku­na"

15.02.2024 17:43 6
Lapin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on koko maan parhaat suhdannenäkymät – eniten kasvua odottavia yrityksiä on majoitus- ja ravitsemistoiminnan alalla

Lapin pie­nis­sä ja kes­ki­suu­ris­sa yri­tyk­sis­sä on koko maan parhaat suh­dan­ne­nä­ky­mät – eniten kasvua odot­ta­via yri­tyk­siä on ma­joi­tus- ja ra­vit­se­mis­toi­min­nan alalla

13.02.2024 21:15
Tilaajille
Lapista löytyvät Suomen haavistolaisimmat kunnat – presidentinvaalien äänestäjistä moni jätti leikin kesken

Lapista löy­ty­vät Suomen haa­vis­to­lai­sim­mat kunnat – pre­si­den­tin­vaa­lien ää­nes­tä­jis­tä moni jätti leikin kesken

13.02.2024 05:30 6
Tilaajille