Lappi
Viimeisin 4 tuntia
Etelä-Lappiin kulkeutuu jo lepän siitepölyä – Kukinta alkanee ensi viikolla ja siitepölyä on luvassa runsaasti

Ete­lä-Lap­piin kul­keu­tuu jo lepän sii­te­pö­lyä – Kukinta alkanee ensi vii­kol­la ja sii­te­pö­lyä on luvassa run­saas­ti

11:11
Tilaajille
Viikko
Metsästysasetukseen muutoksia: hirven kiimarauhoitus lyhenee Lapissa viikolla

Met­säs­tys­ase­tuk­seen muu­tok­sia: hirven kii­ma­rau­hoi­tus lyhenee Lapissa vii­kol­la

16.04.2021 08:33 10
Tilaajille
Lapin kunnat käyttävät puuta julkisten rakennusten tekemisessä vain vähän, mutta tahtoa sen käytön lisäämiseksi on – Kansalliset puurakentamistavoitteet ovat kovat

Lapin kunnat käyt­tä­vät puuta jul­kis­ten ra­ken­nus­ten te­ke­mi­ses­sä vain vähän, mutta tahtoa sen käytön li­sää­mi­sek­si on – Kan­sal­li­set puu­ra­ken­ta­mis­ta­voit­teet ovat kovat

15.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Mat­kai­lu jättää huo­mat­ta­vat tulot

15.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Metsät turvaavat hyvinvointia ja suojeluarvoja
Lukijalta Mielipide

Metsät tur­vaa­vat hy­vin­voin­tia ja suo­je­lu­ar­vo­ja

15.04.2021 06:00
Tilaajille
Rovaniemi ja Kemi-Tornio saavat toistuvasti kehnon arvosanan yritysvertailuissa. Viesti kannattaa ottaa tosissaan

Ro­va­nie­mi ja Ke­mi-Tor­nio saavat tois­tu­vas­ti kehnon ar­vo­sa­nan yri­tys­ver­tai­luis­sa. Viesti kan­nat­taa ottaa to­sis­saan

13.04.2021 06:00 4
Tilaajille
Kuukausi
Oulujoesta tuli Suomen susiraja – Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun nuoret sudet lähtevät nyt vaeltamaan poronhoitoalueelle

Ou­lu­joes­ta tuli Suomen su­si­ra­ja – Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun nuoret sudet läh­te­vät nyt vael­ta­maan po­ron­hoi­to­alueel­le

09.04.2021 08:00 2
Tilaajille
Naisvaje heikentää Lapin kuntien elinvoimaisuutta – "Tämä on ollut päättäjille sokea piste"

Nais­va­je hei­ken­tää Lapin kuntien elin­voi­mai­suut­ta – "Tämä on ollut päät­tä­jil­le sokea piste"

05.04.2021 11:00 6
Tilaajille
Lapissa on sattunut pääsiäisenä kolme vakavaa kelkkaonnettomuutta – kaksi henkilöä on kuollut ja kolme loukkaantunut vakavasti

Lapissa on sat­tu­nut pää­siäi­se­nä kolme vakavaa kelk­ka­on­net­to­muut­ta – kaksi hen­ki­löä on kuollut ja kolme louk­kaan­tu­nut va­ka­vas­ti

04.04.2021 14:41 34
Sammaleentuntua näytteenottotuoliin, revontulia synnärille, virtuaalilasit pitkäaikaissairaalle – Pohjoisen luonnon hoitava vaikutus tulee sairaaloihin virtuaalisena

Sam­ma­leen­tun­tua näyt­tee­not­to­tuo­liin, re­von­tu­lia syn­nä­ril­le, vir­tuaa­li­la­sit pit­kä­ai­kais­sai­raal­le – Poh­joi­sen luonnon hoitava vai­ku­tus tulee sai­raa­loi­hin vir­tuaa­li­se­na

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

So­te-jär­jes­töt uu­dis­tus­ten pyör­teis­sä

01.04.2021 05:50
Tilaajille
Poliisi arvioi: Pääsiäisen meno- ja paluuliikenne voi jonoutua Lapissa erityisesti Nelostiellä

Poliisi arvioi: Pää­siäi­sen meno- ja pa­luu­lii­ken­ne voi jo­nou­tua Lapissa eri­tyi­ses­ti Ne­los­tiel­lä

30.03.2021 13:45 1
Tilaajille
Kohtuus luonnonsuojelussakin
Lukijalta Mielipide Ahti Alatalo

Kohtuus luon­non­suo­je­lus­sa­kin

27.03.2021 09:59 7
Tilaajille
Viimeinen mahdollisuus – Taistelu synnynnäistä sydänvikaa vastaan vei Taneli Roinisen matkalle maailman laidalle

Vii­mei­nen mah­dol­li­suus – Tais­te­lu syn­nyn­näis­tä sy­dän­vi­kaa vastaan vei Taneli Roi­ni­sen mat­kal­le maail­man lai­dal­le

27.03.2021 06:30 2
Tilaajille
Pohjois-Suomen koronatilanne saatu rauhoitettua muun muassa rajoituksia noudattamalla – "Se on sellainen luku, johon ei ole etelässä koskaan päästy"

Poh­jois-Suo­men ko­ro­na­ti­lan­ne saatu rau­hoi­tet­tua muun muassa ra­joi­tuk­sia nou­dat­ta­mal­la – "Se on sel­lai­nen luku, johon ei ole ete­läs­sä koskaan päästy"

25.03.2021 18:01 2
Tilaajille
Lapin mökit on myyty lähes loppuun pääsiäisen ajalle – "Ylläkseltä on vapaana yksi mökki"

Lapin mökit on myyty lähes loppuun pää­siäi­sen ajalle – "Yl­läk­sel­tä on vapaana yksi mökki"

24.03.2021 11:33
Tilaajille
Metsähallitus kunnostaa hoitamiaan kelkkailu-uria Pohjois-Suomessa – apuna eduskunnan myöntämä 1,3 miljoonan euron erillisrahoitus

Met­sä­hal­li­tus kun­nos­taa hoi­ta­miaan kelk­kai­lu-uria Poh­jois-Suo­mes­sa – apuna edus­kun­nan myön­tä­mä 1,3 mil­joo­nan euron eril­lis­ra­hoi­tus

18.03.2021 15:54
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Ismo Mursu

Miten hankin säh­köau­ton?

13.03.2021 08:00 6
Tilaajille
Suohon vajonnut hauki, hirsitalo ja Ylitornio
Kolumni Anna Ruohonen

Suohon va­jon­nut hauki, hir­si­ta­lo ja Yli­tor­nio

13.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Viherpeipot ovat vähentyneet romahdusmaisesti Lapissa

Vi­her­pei­pot ovat vä­hen­ty­neet ro­mah­dus­mai­ses­ti Lapissa

12.03.2021 09:26 1
Tilaajille