Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työperäinen maahanmuutto
Toimeentulovaatimuksen nosto huolestuttaa Ruotsissa – Tornionlaakosssa vaikutuksen arvioidaan olevan vähäisempi

Toi­meen­tu­lo­vaa­ti­muk­sen nosto huo­les­tut­taa Ruot­sis­sa – Tor­nion­laa­koss­sa vai­ku­tuk­sen ar­vioi­daan olevan vä­häi­sem­pi

29.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Lakimuutoksessa työperäiseen oleskelulupaan sisällytettäisiin ensi vuonna 1 600 euron vähimmäistuloraja – vaikutuksia osa-aikatyöntekijöille

La­ki­muu­tok­ses­sa työ­pe­räi­seen oles­ke­lu­lu­paan si­säl­ly­tet­täi­siin ensi vuonna 1 600 euron vä­him­mäis­tu­lo­ra­ja – vai­ku­tuk­sia osa-ai­ka­työn­te­ki­jöil­le

05.09.2023 09:35 5
Tilaajille
Hallitusohjelmasta henkii maahanmuuttovastainen asenne tilanteessa, missä työväkeä tarvitaan kipeästi lisää – osa kiristyksistä jää toivottavasti tekemättä
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­mas­ta henkii maa­han­muut­to­vas­tai­nen asenne ti­lan­tees­sa, missä työ­vä­keä tar­vi­taan ki­peäs­ti lisää – osa ki­ris­tyk­sis­tä jää toi­vot­ta­vas­ti te­ke­mät­tä

07.07.2023 18:00 70
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­ta­jien kie­li­kou­lu­tuk­seen on jo op­pi­lai­tok­set

06.07.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to hal­li­tus­oh­jel­man musta piste

04.07.2023 05:00 2
Uusi hallituslinjaus antaa kolme kuukautta aikaa löytää töitä – Asiantuntijat kertovat, miksi työperäiseen maahanmuuttoon linjattu tavoite on ongelmallinen

Uusi hal­li­tus­lin­jaus antaa kolme kuu­kaut­ta aikaa löytää töitä – Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, miksi työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon lin­jat­tu tavoite on on­gel­mal­li­nen

29.06.2023 19:54 7
Tilaajille
Lapin matkailu on hädin tuskin toipunut pandemiasta kun nurkan takana odottaa jo uusi ongelma – alv-nosto osuisi huonoon saumaan
Pääkirjoitus

Lapin mat­kai­lu on hädin tuskin toi­pu­nut pan­de­mias­ta kun nurkan takana odottaa jo uusi ongelma – alv-nos­to osuisi huonoon saumaan

27.06.2023 21:00 31
Perussuomalaisten tavoittelema maahanmuuton tulorajan tuntuva kiristys on kutistumassa kosmeettiseksi muutokseksi – se on hyvä uutinen Lapille
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ta­voit­te­le­ma maa­han­muu­ton tu­lo­ra­jan tuntuva ki­ris­tys on ku­tis­tu­mas­sa kos­meet­ti­sek­si muu­tok­sek­si – se on hyvä uutinen Lapille

30.05.2023 20:23 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muu­tol­la elin­voi­mai­suut­ta

29.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­vos­tus­ta ul­ko­mai­den tut­kin­noil­le

23.05.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei varaa neljän vuoden py­säh­ty­nei­syy­teen

12.05.2023 05:00 3
Orpon rosteri voi maahanmuuttosolmun vuoksi mennä vielä vaihtoon
Kolumni

Orpon rosteri voi maa­han­muut­to­sol­mun vuoksi mennä vielä vaih­toon

05.05.2023 15:41 45
Kysely: Lappilaisyrityksistä yli 86 prosenttia pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä tulevalla hallituskaudella

Kysely: Lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä yli 86 pro­sent­tia pitää työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sää­mis­tä tär­keä­nä tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la

03.05.2023 18:07 9
Tilaajille
Lapin matkailualan kasvua tuettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin mat­kai­lu­alan kasvua tuet­ta­va

25.04.2023 05:00 5
Tilaajille
Perussuomalaisten maahanmuuttolinja on rkp:n maahanmuuttolinjan vastakohta – miten tästä yhtälöstä voidaan rakentaa kompromissi?
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten maa­han­muut­to­lin­ja on rkp:n maa­han­muut­to­lin­jan vas­ta­koh­ta – miten tästä yh­tä­lös­tä voidaan ra­ken­taa komp­ro­mis­si?

24.04.2023 17:00 20
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to ja omat työt­tö­mät

18.04.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kie­li­tai­dot­to­muus ei este työn­te­koon

24.03.2023 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa

23.03.2023 06:30
Tilaajille
Jos kannatat kurjistamista, myönnä se
Kolumni

Jos kan­na­tat kur­jis­ta­mis­ta, myönnä se

23.03.2023 06:00 33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­han­muut­to ei pelasta hy­vin­voin­ti­val­tio­ta

08.02.2023 12:31 3
Tilaajille