Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työvoima
Viime talveksi Rovaniemelle saapui lähes 600 ulkomaalaista kausityöntekijää – nyt tekijöitä tarvitaan jopa neljännes enemmän

Viime tal­vek­si Ro­va­nie­mel­le saapui lähes 600 ul­ko­maa­lais­ta kau­si­työn­te­ki­jää – nyt te­ki­jöi­tä tar­vi­taan jopa nel­jän­nes enemmän

27.09.2023 16:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­tys­ten ole­mas­sa­olo pe­rus­tuu me­nes­tyk­seen

18.08.2023 05:00
Poliisi tarkasti Lapissa ihmiskaupan torjuntaan liittyvässä valvonnassa seitsemän kohdetta – yksi ulkomaalaisrikkomus paljastui

Poliisi tar­kas­ti Lapissa ih­mis­kau­pan tor­jun­taan liit­ty­väs­sä val­von­nas­sa seit­se­män koh­det­ta – yksi ul­ko­maa­lais­rik­ko­mus pal­jas­tui

11.07.2023 16:30 2
Tilaajille
Ranua vastustaa tuulivoimaa, muttei Suhangon kaivosta, josta odotetaan kunnan pelastajaa – hiljaisen vähemmistön huoliakin on syytä kuunnella
Pääkirjoitus

Ranua vas­tus­taa tuu­li­voi­maa, muttei Su­han­gon kai­vos­ta, josta odo­te­taan kunnan pe­las­ta­jaa – hil­jai­sen vä­hem­mis­tön huo­lia­kin on syytä kuun­nel­la

29.03.2023 04:00
Jos kannatat kurjistamista, myönnä se
Kolumni

Jos kan­na­tat kur­jis­ta­mis­ta, myönnä se

23.03.2023 06:00 33
Pohjoisen lumovoima on kansainvälistymistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen lu­mo­voi­ma on kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä

12.01.2023 16:45
Tilaajille
Matkailun maksettava tuet takaisin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lun mak­set­ta­va tuet ta­kai­sin

16.11.2022 04:00
Tilaajille
Lappilaisten työttömien määrä laski jälleen syyskuussa – kasvua vain Kemijärvellä ja Simossa

Lap­pi­lais­ten työt­tö­mien määrä laski jälleen syys­kuus­sa – kasvua vain Ke­mi­jär­vel­lä ja Simossa

25.10.2022 09:22 1
Tilaajille
Päiväkirja: Työvoimapula johtaa kannibalismiin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Työ­voi­ma­pu­la johtaa kan­ni­ba­lis­miin

17.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Työttömiä oli Lapissa heinäkuussa jo vähemmän kuin ennen koronapandemiaa – alhaisin työttömyysprosentti Sodankylässä

Työt­tö­miä oli Lapissa hei­nä­kuus­sa jo vä­hem­män kuin ennen ko­ro­na­pan­de­miaa – al­hai­sin työt­tö­myys­pro­sent­ti So­dan­ky­läs­sä

23.08.2022 10:01
Tilaajille
Hallituksen valmistelema maastapoistumisvero voi karkottaa ulkomaisia osaajia – yrityksen kärsivät osaajapulasta jo nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen val­mis­te­le­ma maas­ta­pois­tu­mis­ve­ro voi kar­kot­taa ul­ko­mai­sia osaajia – yri­tyk­sen kär­si­vät osaa­ja­pu­las­ta jo nyt

19.07.2022 15:17 1
Tilaajille
Liikkuminen on valttia pohjoisilla työmarkkinoilla – toisen maan asioiden huono tuntemus ja byrokratia voivat haitata työllistymistä

Liik­ku­mi­nen on valttia poh­joi­sil­la työ­mark­ki­noil­la – ­toi­sen maan asioi­den huono tun­te­mus ja by­ro­kra­tia voivat haitata työl­lis­ty­mis­tä

21.06.2022 07:00
Tilaajille
Kunnat ja hyvinvointialueet ovat ennen näkemättömän rekrytointikilpailun edessä – häviäjien osa ei ole häävi
Pääkirjoitus

Kunnat ja hy­vin­voin­ti­alueet ovat ennen nä­ke­mät­tö­män rek­ry­toin­ti­kil­pai­lun edessä – hä­viä­jien osa ei ole häävi

27.03.2022 20:00 1
Tilaajille
Työttömien määrä on vähentynyt Lapissa – vuosi sitten työttömiä oli yli 1 700 enemmän

Työt­tö­mien määrä on vä­hen­ty­nyt Lapissa – vuosi sitten työt­tö­miä oli yli 1 700 enemmän

26.10.2021 09:47 1
Tilaajille
Työvoiman kysyntä on jatkunut Lapissa ennätyksellisen vilkkaana

Työ­voi­man kysyntä on jat­ku­nut Lapissa en­nä­tyk­sel­li­sen vilk­kaa­na

21.09.2021 09:11 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­man tar­ve­har­kin­nas­ta ei saa luopua

02.09.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin olemme me­nos­sa?

01.09.2021 06:00 1
Tilaajille
Saatavuusharkinta joutaa romukoppaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­ta­vuus­har­kin­ta joutaa ro­mu­kop­paan

28.08.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man menoa meillä ja muualla

26.07.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sain­vä­li­ses­tä työ­voi­mas­ta kasvua Lap­piin?

19.06.2021 05:30
Tilaajille