Työvoima
Lukijalta Mielipide

Työ­voi­man tu­le­vai­suus yh­teis­pe­lil­lä kuntoon

29.04.2021 06:00
Tilaajille

Väki vähenee ja van­he­nee koko Poh­jois-Suo­mes­sa, lisäksi on me­neil­lään ja tulossa suuria teol­li­suu­den hank­kei­ta – Mil­lais­ta työtä on tar­jol­la ja riit­tää­kö niille te­ki­jöi­tä?

20.04.2021 06:00 2
Tilaajille