Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Perusopetus
Koulut alkavat ensi viikolla Lapissa – Sodankylä, Pelkosenniemi ja Inari jatkavat lomailua päivän tai kaksi pitempään, katso lista

Koulut alkavat ensi vii­kol­la Lapissa – So­dan­ky­lä, Pel­ko­sen­nie­mi ja Inari jat­ka­vat lo­mai­lua päivän tai kaksi pi­tem­pään, katso lista

06.08.2022 09:34 1
Tilaajille
Näin kunta–alan lakko vaikuttaa Rovaniemellä: Koulut, päiväkodit ja kirjastot pääosin kiinni, hammashoitoa vain kiireellisissä tapauksissa

Näin kun­ta–a­lan lakko vai­kut­taa Ro­va­nie­mel­lä: Koulut, päi­vä­ko­dit ja kir­jas­tot pääosin kiinni, ham­mas­hoi­toa vain kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa

29.04.2022 12:41 3
Tilaajille
Kunta–alan lakko uhkaa sulkea Rovaniemen koulut viikoksi – myös kouluruuan jakelu ja oppilashuolto keskeytyisivät

Kun­ta–a­lan lakko uhkaa sulkea Ro­va­nie­men koulut vii­kok­si – myös kou­lu­ruuan jakelu ja op­pi­las­huol­to kes­key­tyi­si­vät

27.04.2022 14:18 1
Tilaajille
Uusien ekaluokkalaisten määrä romahti Lapissa – ikäluokkien kutistuminen jatkuu lähivuosina

Uusien eka­luok­ka­lais­ten määrä romahti Lapissa – ikä­luok­kien ku­tis­tu­mi­nen jatkuu lä­hi­vuo­si­na

11.08.2021 06:30 1
Tilaajille
Ekaluokkalaisia on Pelkosenniemellä enemmän kuin vuosiin – Uudet lapsiperheet ovat pienelle kunnalle kuin lottovoitto

Eka­luok­ka­lai­sia on Pel­ko­sen­nie­mel­lä enemmän kuin vuosiin – Uudet lap­si­per­heet ovat pie­nel­le kun­nal­le kuin lot­to­voit­to

11.08.2021 06:30 1
Tilaajille
Lähiopetus on syksyllä lähtökohtainen opetusmuoto, linjaavat opetusministeriö ja THL

Lä­hi­ope­tus on syk­syl­lä läh­tö­koh­tai­nen ope­tus­muo­to, lin­jaa­vat ope­tus­mi­nis­te­riö ja THL

05.08.2021 09:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnan elin­voi­ma luodaan ope­tus­alal­la

30.03.2021 05:04
Tilaajille
Näin lukuvuoden alkuun on valmistauduttu Rovaniemellä – Siivousta, turvavälejä, lisää henkilökuntaa ja valmius sulkea koulu koronan vuoksi

Näin lu­ku­vuo­den alkuun on val­mis­tau­dut­tu Ro­va­nie­mel­lä – Sii­vous­ta, tur­va­vä­le­jä, lisää hen­ki­lö­kun­taa ja valmius sulkea koulu koronan vuoksi

11.08.2020 14:41
Koulut alkavat lähiopetuksessa "hälytysvalmiudessa" ensi viikolla – "Kaksi viikkoa lähiopetusta keväällä oli hyvää harjoitusta syksyä varten"

Koulut alkavat lä­hi­ope­tuk­ses­sa "hä­ly­tys­val­miu­des­sa" ensi vii­kol­la – "Kaksi viikkoa lä­hi­ope­tus­ta ke­vääl­lä oli hyvää har­joi­tus­ta syksyä varten"

07.08.2020 06:30
Tilaajille
Hallituksen lakiesitys: syksyllä perusopetuksessa voidaan vuorotella lähi- ja etäopetuksessa, ammattikoulujen näyttöihin joustoa

Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys: syk­syl­lä pe­rus­ope­tuk­ses­sa voidaan vuo­ro­tel­la lähi- ja etäo­pe­tuk­ses­sa, am­mat­ti­kou­lu­jen näyt­töi­hin joustoa

04.06.2020 16:51
Rovaniemellä koululaisille noutopakkauksia, Salla maksaa koteihin viiden euron ruokarahaa – Kouluruoan tarpeesta keskustellaan vielä paljon

Ro­va­nie­mel­lä kou­lu­lai­sil­le nou­to­pak­kauk­sia, Salla maksaa ko­tei­hin viiden euron ruo­ka­ra­haa – Kou­lu­ruoan tar­pees­ta kes­kus­tel­laan vielä paljon

20.03.2020 17:59
Tilaajille
Sodankylässä moni oppilas jäi kotiin jo maanantaina – Mitä isompi koululainen, sitä varmemmin hän jäi kotiin

So­dan­ky­läs­sä moni oppilas jäi kotiin jo maa­nan­tai­na – Mitä isompi kou­lu­lai­nen, sitä var­mem­min hän jäi kotiin

16.03.2020 17:00
Tilaajille