Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Perusopetus
Matematiikan opettaja Miikka Mattila on ladannut nettiin noin 2 000 opetusvideota – Kehitti matematiikan opetusympäristön omalla ajallaan

Ma­te­ma­tii­kan opet­ta­ja Miikka Mattila on la­dan­nut nettiin noin 2 000 ope­tus­vi­deo­ta – Kehitti ma­te­ma­tii­kan ope­tus­ym­pä­ris­tön omalla ajal­laan

12.02.2024 21:09 1
Tilaajille
Koululaisten määrä on kasvanut Kemijärvellä niin paljon, että tilapulaa helpottamaan hankittiin moduulikoulu

Kou­lu­lais­ten määrä on kas­va­nut Ke­mi­jär­vel­lä niin paljon, että ti­la­pu­laa hel­pot­ta­maan han­kit­tiin mo­duu­li­kou­lu

08.08.2023 20:49 4
Tilaajille
Hallitusohjelmassa on monta hyvää tavoitetta, jotka vahvistaisivat perusopetusta – järjestyshäiriöiden suitsiminen lainsäädännöllä voi olla vaikeaa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on monta hyvää ta­voi­tet­ta, jotka vah­vis­tai­si­vat pe­rus­ope­tus­ta – jär­jes­tys­häi­riöi­den suit­si­mi­nen lain­sää­dän­nöl­lä voi olla vaikeaa

08.08.2023 05:00 4
Kemin Karihaaran kasiluokkalaiset voittivat Lapin aluemestaruuden nuorten turvallisuusosaamisessa

Kemin Ka­ri­haa­ran ka­si­luok­ka­lai­set voit­ti­vat Lapin alue­mes­ta­ruu­den nuorten tur­val­li­suus­osaa­mi­ses­sa

07.04.2023 16:21
Tilaajille
Viikon kuva: Ounasrinteen peruskoulun oppilaiden luontoretkellä opeteltiin erätaitoja
Kolumni

Viikon kuva: Ou­nas­rin­teen pe­rus­kou­lun op­pi­lai­den luon­to­ret­kel­lä ope­tel­tiin erä­tai­to­ja

19.08.2022 14:43
Tilaajille
Koulut alkavat ensi viikolla Lapissa – Sodankylä, Pelkosenniemi ja Inari jatkavat lomailua päivän tai kaksi pitempään, katso lista

Koulut alkavat ensi vii­kol­la Lapissa – So­dan­ky­lä, Pel­ko­sen­nie­mi ja Inari jat­ka­vat lo­mai­lua päivän tai kaksi pi­tem­pään, katso lista

06.08.2022 09:34 1
Tilaajille
Näin kunta–alan lakko vaikuttaa Rovaniemellä: Koulut, päiväkodit ja kirjastot pääosin kiinni, hammashoitoa vain kiireellisissä tapauksissa

Näin kun­ta–a­lan lakko vai­kut­taa Ro­va­nie­mel­lä: Koulut, päi­vä­ko­dit ja kir­jas­tot pääosin kiinni, ham­mas­hoi­toa vain kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa

29.04.2022 12:41 3
Tilaajille
Kunta–alan lakko uhkaa sulkea Rovaniemen koulut viikoksi – myös kouluruuan jakelu ja oppilashuolto keskeytyisivät

Kun­ta–a­lan lakko uhkaa sulkea Ro­va­nie­men koulut vii­kok­si – myös kou­lu­ruuan jakelu ja op­pi­las­huol­to kes­key­tyi­si­vät

27.04.2022 14:18 1
Tilaajille
Uusien ekaluokkalaisten määrä romahti Lapissa – ikäluokkien kutistuminen jatkuu lähivuosina

Uusien eka­luok­ka­lais­ten määrä romahti Lapissa – ikä­luok­kien ku­tis­tu­mi­nen jatkuu lä­hi­vuo­si­na

11.08.2021 06:30 1
Tilaajille
Ekaluokkalaisia on Pelkosenniemellä enemmän kuin vuosiin – Uudet lapsiperheet ovat pienelle kunnalle kuin lottovoitto

Eka­luok­ka­lai­sia on Pel­ko­sen­nie­mel­lä enemmän kuin vuosiin – Uudet lap­si­per­heet ovat pie­nel­le kun­nal­le kuin lot­to­voit­to

11.08.2021 06:30 1
Tilaajille
Lähiopetus on syksyllä lähtökohtainen opetusmuoto, linjaavat opetusministeriö ja THL

Lä­hi­ope­tus on syk­syl­lä läh­tö­koh­tai­nen ope­tus­muo­to, lin­jaa­vat ope­tus­mi­nis­te­riö ja THL

05.08.2021 09:54
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnan elin­voi­ma luodaan ope­tus­alal­la

30.03.2021 05:04
Tilaajille
Näin lukuvuoden alkuun on valmistauduttu Rovaniemellä – Siivousta, turvavälejä, lisää henkilökuntaa ja valmius sulkea koulu koronan vuoksi

Näin lu­ku­vuo­den alkuun on val­mis­tau­dut­tu Ro­va­nie­mel­lä – Sii­vous­ta, tur­va­vä­le­jä, lisää hen­ki­lö­kun­taa ja valmius sulkea koulu koronan vuoksi

11.08.2020 14:41
Koulut alkavat lähiopetuksessa "hälytysvalmiudessa" ensi viikolla – "Kaksi viikkoa lähiopetusta keväällä oli hyvää harjoitusta syksyä varten"

Koulut alkavat lä­hi­ope­tuk­ses­sa "hä­ly­tys­val­miu­des­sa" ensi vii­kol­la – "Kaksi viikkoa lä­hi­ope­tus­ta ke­vääl­lä oli hyvää har­joi­tus­ta syksyä varten"

07.08.2020 06:30
Tilaajille
Hallituksen lakiesitys: syksyllä perusopetuksessa voidaan vuorotella lähi- ja etäopetuksessa, ammattikoulujen näyttöihin joustoa

Hal­li­tuk­sen la­kie­si­tys: syk­syl­lä pe­rus­ope­tuk­ses­sa voidaan vuo­ro­tel­la lähi- ja etäo­pe­tuk­ses­sa, am­mat­ti­kou­lu­jen näyt­töi­hin joustoa

04.06.2020 16:51
Rovaniemellä koululaisille noutopakkauksia, Salla maksaa koteihin viiden euron ruokarahaa – Kouluruoan tarpeesta keskustellaan vielä paljon

Ro­va­nie­mel­lä kou­lu­lai­sil­le nou­to­pak­kauk­sia, Salla maksaa ko­tei­hin viiden euron ruo­ka­ra­haa – Kou­lu­ruoan tar­pees­ta kes­kus­tel­laan vielä paljon

20.03.2020 17:59
Tilaajille
Sodankylässä moni oppilas jäi kotiin jo maanantaina – Mitä isompi koululainen, sitä varmemmin hän jäi kotiin

So­dan­ky­läs­sä moni oppilas jäi kotiin jo maa­nan­tai­na – Mitä isompi kou­lu­lai­nen, sitä var­mem­min hän jäi kotiin

16.03.2020 17:00
Tilaajille