Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

koulu
Lukijalta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin iltaisin? Oma ihana lapseni on kokenut olevansa toista sukupuolta ihan pienestä asti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koulu alkoi, mitäkö äitinä mietin il­tai­sin? Oma ihana lapseni on kokenut ole­van­sa toista su­ku­puol­ta ihan pie­nes­tä asti

17.08.2023 10:11
Tilaajille
Vaihtoon voi lähteä lentämättä ja kieliopinnot helpottavat kulttuurishokkia – lue vaihtokokemukset maailmalta

Vaih­toon voi lähteä len­tä­mät­tä ja kie­li­opin­not hel­pot­ta­vat kult­tuu­ri­shok­kia – lue vaih­to­ko­ke­muk­set maail­mal­ta

22.06.2023 06:00
Tilaajille
Peräpohjolan opistosta Torniosta valmistuneet

Pe­rä­poh­jo­lan opis­tos­ta Tor­nios­ta val­mis­tu­neet

30.05.2023 14:28
Lapset tykästyivät läksykerhoihin niin paljon, että aikuisia tarvittaisiin lisää – "Tämä on tosi kätevä!" kehuu ekaluokkalainen Silva Sykkö

Lapset ty­käs­tyi­vät läk­sy­ker­hoi­hin niin paljon, että ai­kui­sia tar­vit­tai­siin lisää – "Tämä on tosi kä­te­vä!" kehuu eka­luok­ka­lai­nen Silva Sykkö

20.05.2023 09:00 2
Tilaajille
Ukrainalaislapset ovat joutuneet odottamaan koulupaikkaa Rovaniemellä – palvelualuepäällikkö lupaa, että koulu alkaa talviloman jälkeen

Uk­rai­na­lais­lap­set ovat jou­tu­neet odot­ta­maan kou­lu­paik­kaa Ro­va­nie­mel­lä – pal­ve­lu­alue­pääl­lik­kö lupaa, että koulu alkaa tal­vi­lo­man jälkeen

27.02.2023 14:51 3
Tilaajille
Simo tekee vielä lisätutkimuksia yhtenäiskoulusta – ala- ja yläkoulun sekä lukion käsittävän kokonaisuuden hinta-arvio on nyt 11 miljoonaa euroa

Simo tekee vielä li­sä­tut­ki­muk­sia yh­te­näis­kou­lus­ta – ala- ja ylä­kou­lun sekä lukion kä­sit­tä­vän ko­ko­nai­suu­den hin­ta-ar­vio on nyt 11 mil­joo­naa euroa

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Kemi uskoo, että kasvu löytyy kiertotaloudesta – ajattelutapaa iskostetaan kaikkiin ysiluokkalaisiin

Kemi uskoo, että kasvu löytyy kier­to­ta­lou­des­ta – ajat­te­lu­ta­paa is­kos­te­taan kaik­kiin ysi­luok­ka­lai­siin

09.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Uusi koulu parantaa oppimista Inarin kylällä – vanhasta ei jää kiveä kiven päälle, mutta muistojen toivotaan säilyvän

Uusi koulu pa­ran­taa op­pi­mis­ta Inarin kylällä – ­van­has­ta ei jää kiveä kiven päälle, mutta muis­to­jen toi­vo­taan säi­ly­vän

23.05.2022 14:21 3
Tilaajille
Lakko pysäytti koulutyön Rovaniemellä, kunnallinen päivähoito taataan kaikkiaan 50–60 lapselle

Lakko py­säyt­ti kou­lu­työn Ro­va­nie­mel­lä, kun­nal­li­nen päi­vä­hoi­to taataan kaik­kiaan 50–60 lap­sel­le

04.05.2022 16:07
Tilaajille
Ivalon koulukeskuksen nimi on Kaarre – sanassa viittaus perinteiseen elinkeinoon

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen nimi on Kaarre – sanassa viit­taus pe­rin­tei­seen elin­kei­noon

30.03.2022 20:50 3
Tilaajille
Inarin kouluhanke etenee – tulevassa koulukiinteistössä tilaa 150:lle oppilaalle, luvassa myös nykyaikaiset puitteet liikuntaan

Inarin kou­lu­han­ke etenee – tu­le­vas­sa kou­lu­kiin­teis­tös­sä tilaa 150:lle op­pi­laal­le, luvassa myös ny­ky­ai­kai­set puit­teet lii­kun­taan

28.03.2022 21:38
Tilaajille
Äitikamut-podcast: Koulupolku – oppimisen iloa

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Kou­lu­pol­ku – op­pi­mi­sen iloa

11.03.2022 09:00
Koltankielinen aapinen on suuren ilon aihe koko yhteisölle

Kol­tan­kie­li­nen aapinen on suuren ilon aihe koko yh­tei­söl­le

16.12.2021 20:34 3
Tilaajille
Aamuherätyksistä valittavat eivät näe pullamössölautasiaan pidemmälle
Kolumni

Aa­mu­he­rä­tyk­sis­tä va­lit­ta­vat eivät näe pul­la­mös­sö­lau­ta­siaan pi­dem­mäl­le

18.09.2021 05:00 3
Tilaajille
Tärkein kouluaine on empatia, koska se tekee meistä ihmisiä
Kolumni

Tärkein kou­lu­ai­ne on em­pa­tia, koska se tekee meistä ihmisiä

20.08.2021 09:16 3
Tilaajille
Kemin yhteiskoulun purkutyöt alkavat kuunvaihteessa – syyskuun puolivälissä tontin pitää olla sileä

Kemin yh­teis­kou­lun pur­ku­työt alkavat kuun­vaih­tees­sa – syys­kuun puo­li­vä­lis­sä tontin pitää olla sileä

27.06.2021 07:00 2
Tilaajille
Koululle katto juhannukseksi – Pelkosenniemen koulusta tulee sähkölämmitteinen

Kou­lul­le katto ju­han­nuk­sek­si – Pel­ko­sen­nie­men kou­lus­ta tulee säh­kö­läm­mit­tei­nen

18.06.2021 19:12 1
Tilaajille
Ranuan monitoimitalon rakentaminen käynnistyi – oppilaat aloittavat uudessa koulussa elokuussa 2022

Ranuan mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyi – op­pi­laat aloit­ta­vat uudessa kou­lus­sa elo­kuus­sa 2022

12.10.2020 09:28
Tilaajille
Ivalon uuden koulun pilareita nostellaan pystyyn parin viikon päästä – Oppilaat pääsevät uuteen kouluun vuonna 2022

Ivalon uuden koulun pi­la­rei­ta nos­tel­laan pystyyn parin viikon päästä – Op­pi­laat pää­se­vät uuteen kouluun vuonna 2022

04.09.2020 17:35
Tilaajille
Elämä on nyt, ja siksi kouluaika on arvokasta

Elämä on nyt, ja siksi kou­lu­ai­ka on ar­vo­kas­ta

08.08.2020 06:00
Tilaajille