koulu
Ranuan monitoimitalon rakentaminen käynnistyi – oppilaat aloittavat uudessa koulussa elokuussa 2022

Ranuan mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyi – op­pi­laat aloit­ta­vat uudessa kou­lus­sa elo­kuus­sa 2022

12.10.2020 09:28 0
Tilaajille
Ivalon uuden koulun pilareita nostellaan pystyyn parin viikon päästä – Oppilaat pääsevät uuteen kouluun vuonna 2022

Ivalon uuden koulun pi­la­rei­ta nos­tel­laan pystyyn parin viikon päästä – Op­pi­laat pää­se­vät uuteen kouluun vuonna 2022

04.09.2020 17:33 0
Tilaajille
Elämä on nyt, ja siksi kouluaika on arvokasta

Elämä on nyt, ja siksi kou­lu­ai­ka on ar­vo­kas­ta

08.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Opetusministeri suosittelee, että pikkukoululaiset pysyvät kotona

Ope­tus­mi­nis­te­ri suo­sit­te­lee, että pik­ku­kou­lu­lai­set pysyvät kotona

23.03.2020 07:54 0
Osa Lapin kunnista seuloo jo koululaisten vanhempien ammatteja – päivähoitomaksuista odotetaan lisätietoa pian

Osa Lapin kun­nis­ta seuloo jo kou­lu­lais­ten van­hem­pien am­mat­te­ja – päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta odo­te­taan li­sä­tie­toa pian

17.03.2020 10:26 0
Tilaajille
Tornion Näätsaaren koulu tyhjennetään varotoimena koronavirusepäilyn vuoksi – Tubetour-tapahtuma perutaan

Tornion Näät­saa­ren koulu tyh­jen­ne­tään va­ro­toi­me­na ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyn vuoksi – Tu­be­tour-ta­pah­tu­ma pe­ru­taan

12.03.2020 09:47 0
Tilaajille
Päiväkirja: Herbaario
Kolumni Jorma Kilpeläinen

Päi­vä­kir­ja: Her­baa­rio

06.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Haaparanta myllää kouluverkkonsa– kielikoulu muuttaa Marielundiin, mutta idean luvataan säilyvän

Haa­pa­ran­ta myllää kou­lu­verk­kon­sa– kie­li­kou­lu muuttaa Ma­rie­lun­diin, mutta idean lu­va­taan säi­ly­vän

14.01.2020 16:57 0
Tilaajille
Peltovuoman koulu jälleen lakkautusuhassa – neljän lapsen äiti: "Tässä ei ajatella lapsia tai perheitä, eikä kyse ole edes säästöistä"

Pel­to­vuo­man koulu jälleen lak­kau­tus­uhas­sa – neljän lapsen äiti: "Tässä ei aja­tel­la lapsia tai per­hei­tä, eikä kyse ole edes sääs­töis­tä"

13.11.2019 20:01 0
Tilaajille
Isät ja miehet tarttuivat Tornion koulun heittämään lukuhaasteeseen – lapsille lukivat eri ammattien edustajat palomiehestä poliisiin

Isät ja miehet tart­tui­vat Tornion koulun heit­tä­mään lu­ku­haas­tee­seen – lap­sil­le lukivat eri am­mat­tien edus­ta­jat pa­lo­mie­hes­tä po­lii­siin

08.11.2019 17:58 0
Tilaajille
Inarin kylälle tarvitaan ja ehkä saadaankin uusi koulutalo, odotellessa hankitaan lisää väistötiloja

Inarin kylälle tar­vi­taan ja ehkä saa­daan­kin uusi kou­lu­ta­lo, odo­tel­les­sa han­ki­taan lisää väis­tö­ti­lo­ja

30.10.2019 11:52 0
Tilaajille
Ylikylän valotaideteos tuo prosenttiperiaatteen Rovaniemen rakentamiseen

Yli­ky­län va­lo­tai­de­teos tuo pro­sent­ti­pe­ri­aat­teen Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­seen

17.09.2019 15:25 0
Koulukiusaaminen saanut todella vakavia sävyjä Oulussa, mukana kannetaan jopa teräaseita

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen saanut todella vakavia sävyjä Ou­lus­sa, mukana kan­ne­taan jopa te­rä­asei­ta

15.09.2019 11:27 0
Tilaajille
Kardemummassa ketään ei jätetä ulkopuolelle

Kar­de­mum­mas­sa ketään ei jätetä ul­ko­puo­lel­le

31.03.2019 09:00 0