kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

koulu
Uusi koulu parantaa oppimista Inarin kylällä – vanhasta ei jää kiveä kiven päälle, mutta muistojen toivotaan säilyvän

Uusi koulu pa­ran­taa op­pi­mis­ta Inarin kylällä – ­van­has­ta ei jää kiveä kiven päälle, mutta muis­to­jen toi­vo­taan säi­ly­vän

23.05.2022 14:21 3
Tilaajille
Lakko pysäytti koulutyön Rovaniemellä, kunnallinen päivähoito taataan kaikkiaan 50–60 lapselle

Lakko py­säyt­ti kou­lu­työn Ro­va­nie­mel­lä, kun­nal­li­nen päi­vä­hoi­to taataan kaik­kiaan 50–60 lap­sel­le

04.05.2022 16:07
Tilaajille
Ivalon koulukeskuksen nimi on Kaarre – sanassa viittaus perinteiseen elinkeinoon

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen nimi on Kaarre – sanassa viit­taus pe­rin­tei­seen elin­kei­noon

30.03.2022 20:50 3
Tilaajille
Inarin kouluhanke etenee – tulevassa koulukiinteistössä tilaa 150:lle oppilaalle, luvassa myös nykyaikaiset puitteet liikuntaan

Inarin kou­lu­han­ke etenee – tu­le­vas­sa kou­lu­kiin­teis­tös­sä tilaa 150:lle op­pi­laal­le, luvassa myös ny­ky­ai­kai­set puit­teet lii­kun­taan

28.03.2022 21:38
Tilaajille
Äitikamut-podcast: Koulupolku – oppimisen iloa

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Kou­lu­pol­ku – op­pi­mi­sen iloa

11.03.2022 09:00
Koltankielinen aapinen on suuren ilon aihe koko yhteisölle

Kol­tan­kie­li­nen aapinen on suuren ilon aihe koko yh­tei­söl­le

16.12.2021 20:34 3
Tilaajille
Aamuherätyksistä valittavat eivät näe pullamössölautasiaan pidemmälle
Kolumni

Aa­mu­he­rä­tyk­sis­tä va­lit­ta­vat eivät näe pul­la­mös­sö­lau­ta­siaan pi­dem­mäl­le

18.09.2021 05:00 3
Tilaajille
Tärkein kouluaine on empatia, koska se tekee meistä ihmisiä
Kolumni

Tärkein kou­lu­ai­ne on em­pa­tia, koska se tekee meistä ihmisiä

20.08.2021 09:16 3
Tilaajille
Kemin yhteiskoulun purkutyöt alkavat kuunvaihteessa – syyskuun puolivälissä tontin pitää olla sileä

Kemin yh­teis­kou­lun pur­ku­työt alkavat kuun­vaih­tees­sa – syys­kuun puo­li­vä­lis­sä tontin pitää olla sileä

27.06.2021 07:00 2
Tilaajille
Koululle katto juhannukseksi – Pelkosenniemen koulusta tulee sähkölämmitteinen

Kou­lul­le katto ju­han­nuk­sek­si – Pel­ko­sen­nie­men kou­lus­ta tulee säh­kö­läm­mit­tei­nen

18.06.2021 19:12 1
Tilaajille
Ranuan monitoimitalon rakentaminen käynnistyi – oppilaat aloittavat uudessa koulussa elokuussa 2022

Ranuan mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyi – op­pi­laat aloit­ta­vat uudessa kou­lus­sa elo­kuus­sa 2022

12.10.2020 09:28
Tilaajille
Ivalon uuden koulun pilareita nostellaan pystyyn parin viikon päästä – Oppilaat pääsevät uuteen kouluun vuonna 2022

Ivalon uuden koulun pi­la­rei­ta nos­tel­laan pystyyn parin viikon päästä – Op­pi­laat pää­se­vät uuteen kouluun vuonna 2022

04.09.2020 17:35
Tilaajille
Elämä on nyt, ja siksi kouluaika on arvokasta

Elämä on nyt, ja siksi kou­lu­ai­ka on ar­vo­kas­ta

08.08.2020 06:00
Tilaajille
Opetusministeri suosittelee, että pikkukoululaiset pysyvät kotona

Ope­tus­mi­nis­te­ri suo­sit­te­lee, että pik­ku­kou­lu­lai­set pysyvät kotona

23.03.2020 07:54
Osa Lapin kunnista seuloo jo koululaisten vanhempien ammatteja – päivähoitomaksuista odotetaan lisätietoa pian

Osa Lapin kun­nis­ta seuloo jo kou­lu­lais­ten van­hem­pien am­mat­te­ja – päi­vä­hoi­to­mak­suis­ta odo­te­taan li­sä­tie­toa pian

17.03.2020 10:26
Tilaajille
Tornion Näätsaaren koulu tyhjennetään varotoimena koronavirusepäilyn vuoksi – Tubetour-tapahtuma perutaan

Tornion Näät­saa­ren koulu tyh­jen­ne­tään va­ro­toi­me­na ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyn vuoksi – Tu­be­tour-ta­pah­tu­ma pe­ru­taan

12.03.2020 10:39
Tilaajille
Päiväkirja: Herbaario
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Her­baa­rio

06.03.2020 07:00
Tilaajille
Haaparanta myllää kouluverkkonsa– kielikoulu muuttaa Marielundiin, mutta idean luvataan säilyvän

Haa­pa­ran­ta myllää kou­lu­verk­kon­sa– kie­li­kou­lu muuttaa Ma­rie­lun­diin, mutta idean lu­va­taan säi­ly­vän

14.01.2020 16:57
Tilaajille
Peltovuoman koulu jälleen lakkautusuhassa – neljän lapsen äiti: "Tässä ei ajatella lapsia tai perheitä, eikä kyse ole edes säästöistä"

Pel­to­vuo­man koulu jälleen lak­kau­tus­uhas­sa – neljän lapsen äiti: "Tässä ei aja­tel­la lapsia tai per­hei­tä, eikä kyse ole edes sääs­töis­tä"

13.11.2019 20:01
Tilaajille
Isät ja miehet tarttuivat Tornion koulun heittämään lukuhaasteeseen – lapsille lukivat eri ammattien edustajat palomiehestä poliisiin

Isät ja miehet tart­tui­vat Tornion koulun heit­tä­mään lu­ku­haas­tee­seen – lap­sil­le lukivat eri am­mat­tien edus­ta­jat pa­lo­mie­hes­tä po­lii­siin

08.11.2019 17:58
Tilaajille