Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

perusopetus
Kolarikin päätti satsata monitoimitaloon – pieni kunta koettaa minimoida rakentamisen riskit monin tavoin, koska huonoja esimerkkejä on riittämiin

Ko­la­ri­kin päätti satsata mo­ni­toi­mi­ta­loon – pieni kunta koettaa mi­ni­moi­da ra­ken­ta­mi­sen riskit monin tavoin, koska huonoja esi­merk­ke­jä on riit­tä­miin

11.10.2023 05:30 2
Tilaajille
Ukrainalaislasten arkeen kuuluu etäkoulu kotimaahan ja valmistava opetus Suomessa

Uk­rai­na­lais­las­ten arkeen kuuluu etä­kou­lu ko­ti­maa­han ja val­mis­ta­va opetus Suo­mes­sa

04.05.2023 16:08
Ei enää yhtään koulu-uudistusta, vaan opettajille työrauha – Lapissa vierailleen OAJ:n puheenjohtajan mukaan nyt niitetään satoa koulutuksen säästöistä

Ei enää yhtään kou­lu-uu­dis­tus­ta, vaan opet­ta­jil­le työ­rau­ha – Lapissa vie­rail­leen OAJ:n pu­heen­joh­ta­jan mukaan nyt nii­te­tään satoa kou­lu­tuk­sen sääs­töis­tä

03.03.2023 15:25 10
Tilaajille
Ukrainalaislapset ovat joutuneet odottamaan koulupaikkaa Rovaniemellä – palvelualuepäällikkö lupaa, että koulu alkaa talviloman jälkeen

Uk­rai­na­lais­lap­set ovat jou­tu­neet odot­ta­maan kou­lu­paik­kaa Ro­va­nie­mel­lä – pal­ve­lu­alue­pääl­lik­kö lupaa, että koulu alkaa tal­vi­lo­man jälkeen

27.02.2023 14:51 3
Tilaajille
Kouluun voi mennä vuotta aiemmin, mutta nykyisin se on hyvin harvinaista – laki on joustava, mutta koulu on vielä joustavampi

Kouluun voi mennä vuotta aiem­min, mutta ny­kyi­sin se on hyvin har­vi­nais­ta – laki on jous­ta­va, mutta koulu on vielä jous­ta­vam­pi

12.02.2023 16:30 2
Tilaajille
Kemijärvellä tarvitaan lisätilaa peruskoululle – aluksi vuokrataan lisää tiloja, myös moduulikoulun pystyttämistä on suunniteltu

Ke­mi­jär­vel­lä tar­vi­taan li­sä­ti­laa pe­rus­kou­lul­le – a­luk­si vuok­ra­taan lisää tiloja, myös mo­duu­li­kou­lun pys­tyt­tä­mis­tä on suun­ni­tel­tu

29.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Sodan jaloista koulun penkille: ukrainalaislasten opetus on päässyt vauhtiin Rovaniemellä ja Kemissä

Sodan ja­lois­ta koulun pen­kil­le: uk­rai­na­lais­las­ten opetus on päässyt vauh­tiin Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä

27.05.2022 08:47 2
Tilaajille
Ukrainalaisten lasten opetus alkaa Rovaniemellä maanantaina – koulua ehditään käydä pari viikkoa ennen kesälomaa

Uk­rai­na­lais­ten lasten opetus alkaa Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tai­na – koulua eh­di­tään käydä pari viikkoa ennen ke­sä­lo­maa

13.05.2022 12:30
Tilaajille
Historiattomuutta on syytä välttää
Kolumni

His­to­riat­to­muut­ta on syytä välttää

26.04.2022 20:00 3
Tilaajille
Ukrainalaislapsilla on oikeus koulunkäyntiin, mutta ei oppivelvollisuutta Suomessa – avi toivoo, että kunnat valmistautuisivat täyttämän velvollisuuteensa

Uk­rai­na­lais­lap­sil­la on oikeus kou­lun­käyn­tiin, mutta ei op­pi­vel­vol­li­suut­ta Suo­mes­sa – avi toivoo, että kunnat val­mis­tau­tui­si­vat täyt­tä­män vel­vol­li­suu­teen­sa

11.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemi hakee kahta ukrainankielistä opettajaa ja valmistautuu tarjoamaan aivan uudenlaista opetusta – "Oletus on, että ovat palaamassa takaisin"

Ro­va­nie­mi hakee kahta uk­rai­nan­kie­lis­tä opet­ta­jaa ja val­mis­tau­tuu tar­joa­maan aivan uu­den­lais­ta ope­tus­ta – "Oletus on, että ovat pa­laa­mas­sa ta­kai­sin"

11.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Ensi viikolle suunnitellut työtaistelutoimet voivat laittaa koulut kiinni Rovaniemellä – vaikutuksia myös varhaiskasvatukseen

Ensi vii­kol­le suun­ni­tel­lut työ­tais­te­lu­toi­met voivat laittaa koulut kiinni Ro­va­nie­mel­lä – vai­ku­tuk­sia myös var­hais­kas­va­tuk­seen

01.04.2022 14:14 2
Tilaajille
Rovaniemi lykkäsi jälleen Vaaranlammen koulupäätöstä

Ro­va­nie­mi lykkäsi jälleen Vaa­ran­lam­men kou­lu­pää­tös­tä

01.12.2021 18:39 6
Tilaajille
Saamen opiskelijoita ennätysmäärä – "Asenteet saamea kohtaan ovat muuttuneet hirveän paljon myönteisemmäksi"

Saamen opis­ke­li­joi­ta en­nä­tys­mää­rä – "A­sen­teet saamea kohtaan ovat muut­tu­neet hirveän paljon myön­tei­sem­mäk­si"

09.08.2021 06:30 4
Tilaajille
Peruskoulut alkavat tällä viikolla – Katso listasta Lapin kuntien peruskoulujen aloituspäivät

Pe­rus­kou­lut alkavat tällä vii­kol­la – Katso lis­tas­ta Lapin kuntien pe­rus­kou­lu­jen aloi­tus­päi­vät

04.08.2021 13:09 1
Tilaajille
Saamen kielten etäopetushankkeelle jatkorahoitus – Suomeen rakennetaan etäopetusta, joka palvelisi lapsia koko maassa

Saamen kielten etä­ope­tus­hank­keel­le jat­ko­ra­hoi­tus – Suomeen ra­ken­ne­taan etäo­pe­tus­ta, joka pal­ve­li­si lapsia koko maassa

03.06.2021 11:23
Tilaajille
Peruskoulun valmentajasyndrooma – "meidän liikuntaa harrastamattomien ponnistukset eivät kiinnostaneet"
Kolumni

Pe­rus­kou­lun val­men­ta­ja­synd­roo­ma – "meidän lii­kun­taa har­ras­ta­mat­to­mien pon­nis­tuk­set eivät kiin­nos­ta­neet"

18.04.2021 21:00 4
Tilaajille
Lapissa ei ehkä siirrytäkään etäopetukseen hiihtoloman jälkeen – Lapin shp: "Yläkoulujen osalta ei ole nyt perusteita"

Lapissa ei ehkä siir­ry­tä­kään etä­ope­tuk­seen hiih­to­lo­man jälkeen – Lapin shp: "Y­lä­kou­lu­jen osalta ei ole nyt pe­rus­tei­ta"

02.03.2021 13:30
Tilaajille
Tuhannen asukkaan Savukoski sai uuden puukoulun – "Entisessä koulussa ei saanut henkeä, täällä on hyvä ilma"

Tu­han­nen asuk­kaan Sa­vu­kos­ki sai uuden puu­kou­lun – "En­ti­ses­sä kou­lus­sa ei saanut henkeä, täällä on hyvä ilma"

17.02.2021 19:16
Tilaajille
Kemin toinen yläkoulu voi tulla lukion kylkeen – koulutuslautakunta ei lämmennyt jättiyläkoululle

Kemin toinen ylä­kou­lu voi tulla lukion kylkeen – kou­lu­tus­lau­ta­kun­ta ei läm­men­nyt jät­ti­ylä­kou­lul­le

27.11.2020 16:37
Tilaajille