Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ukrainan pakolaiset
Viikko
Ukrainalaispakolaiset kaipaavat talvivaatteita ja joulukoristeita – Rovaniemellä tavaraa vastaanotetaan joka torstai

Uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set kai­paa­vat tal­vi­vaat­tei­ta ja jou­lu­ko­ris­tei­ta – Ro­va­nie­mel­lä tavaraa vas­taan­ote­taan joka torstai

30.11.2023 19:19 3
Tilaajille
Oulun vastaanottokeskuksesta siirretyt ukrainalaiset odottavat paluuta parikin viikkoa – järjestelykeskusten perustamisesta ei ole vielä ratkaisua

Oulun vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­ta siir­re­tyt uk­rai­na­lai­set odot­ta­vat paluuta parikin viikkoa – jär­jes­te­ly­kes­kus­ten pe­rus­ta­mi­ses­ta ei ole vielä rat­kai­sua

27.11.2023 16:27
Tilaajille
Kemijärvelle pakkosiirretty Anna pääsi palaamaan Ouluun – näillä näkymin ukrainalaistytön koulu vaihtuu silti

Ke­mi­jär­vel­le pak­ko­siir­ret­ty Anna pääsi pa­laa­maan Ouluun – näillä näkymin uk­rai­na­lais­ty­tön koulu vaihtuu silti

27.11.2023 16:00 11
Tilaajille
Migri perui ukrainalaisten pakkosiirrot saatuaan ministeritasolta lupauksen lisärahasta – Nyt siirretyt ihmiset ovat huolissaan omaisuudestaan, osa ei halua palata Ouluun

Migri perui uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­rot saa­tuaan mi­nis­te­ri­ta­sol­ta lu­pauk­sen li­sä­ra­has­ta – Nyt siir­re­tyt ihmiset ovat huo­lis­saan omai­suu­des­taan, osa ei halua palata Ouluun

27.11.2023 13:59 12
Tilaajille
Vanhemmat
Ukrainalainen Anna pakkosiirrettiin Kemijärvelle perjantaina – myöhemmin päätös peruttiin, mutta perhe pääsee palaamaan Ouluun ehkä vasta tammikuussa

Uk­rai­na­lai­nen Anna pak­ko­siir­ret­tiin Ke­mi­jär­vel­le per­jan­tai­na – myö­hem­min päätös pe­rut­tiin, mutta perhe pääsee pa­laa­maan Ouluun ehkä vasta tam­mi­kuus­sa

25.11.2023 21:45 50
Tilaajille
Maahanmuuttovirasto pyörtää päätöksen Oulun ukrainalaisten pakkosiirrosta Kemijärvelle ja Raaheen – Ouluun tulossa jär­jes­te­ly­kes­kus

Maa­han­muut­to­vi­ras­to pyörtää pää­tök­sen Oulun uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­ros­ta Ke­mi­jär­vel­le ja Raaheen – Ouluun tulossa jär­jes­te­ly­kes­kus

24.11.2023 17:35 14
Ukrainalainen äiti on odottanut seitsemän kuukautta tietoa tyttärensä koulupaikasta – Rovaniemen opetuspäällikkö: "Valoa on tunnelin päässä"

Uk­rai­na­lai­nen äiti on odot­ta­nut seit­se­män kuu­kaut­ta tietoa tyt­tä­ren­sä kou­lu­pai­kas­ta – Ro­va­nie­men ope­tus­pääl­lik­kö: "Valoa on tun­ne­lin päässä"

23.10.2023 05:00 14
Tilaajille
Ukrainalaisen Maksym Riabtsevin tie kouluun on ollut mutkikas – opetuspäällikkö myöntää haasteet Rovaniemellä

Uk­rai­na­lai­sen Maksym Riabt­se­vin tie kouluun on ollut mut­ki­kas – ope­tus­pääl­lik­kö myöntää haas­teet Ro­va­nie­mel­lä

16.08.2023 05:00 2
Tilaajille
Suurin osa ukrainalaisista sotapakolaisista asuu yhä Suomessa – Moni kaipaa jatkuvaa työntekoa

Suurin osa uk­rai­na­lai­sis­ta so­ta­pa­ko­lai­sis­ta asuu yhä Suo­mes­sa – Moni kaipaa jat­ku­vaa työn­te­koa

19.07.2023 18:30 1
Tilaajille
Ukrainasta perheensä kanssa paennut Olha Shavchulis löysi oman alan töitä Torniosta

Uk­rai­nas­ta per­heen­sä kanssa paennut Olha Shavc­hu­lis löysi oman alan töitä Tor­nios­ta

25.03.2023 16:00 2
Turvapaikka löytyi joulupukin kaupungista: Tapasimme uudelleen kolme ukrainalaisnaista, jotka pakenivat Venäjän hyökkäystä Lappiin ensimmäisten joukossa

Tur­va­paik­ka löytyi jou­lu­pu­kin kau­pun­gis­ta: Ta­pa­sim­me uu­del­leen kolme uk­rai­na­lais­nais­ta, jotka pa­ke­ni­vat Venäjän hyök­käys­tä Lappiin en­sim­mäis­ten jou­kos­sa

25.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Rakennusporukka korjasi Kemissä kuukaudessa 51 asuntoa Ukrainan pakolaisille – uusi vastaanottokeskus pian auki

Ra­ken­nus­po­ruk­ka korjasi Kemissä kuu­kau­des­sa 51 asuntoa Uk­rai­nan pa­ko­lai­sil­le – uusi vas­taan­ot­to­kes­kus pian auki

19.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Onko kotiisi kertynyt ylimääräistä talvikampetta? Rovaniemellä kerätään talvivaatteita ukrainalaisille torstaina ja perjantaina

Onko kotiisi ker­ty­nyt yli­mää­räis­tä tal­vi­kam­pet­ta? Ro­va­nie­mel­lä ke­rä­tään tal­vi­vaat­tei­ta uk­rai­na­lai­sil­le tors­tai­na ja per­jan­tai­na

09.11.2022 10:43
Tilaajille
Ranualle odotetaan noin 40 pakolaista Ukrainasta - kuntalaisilta toivotaan apua asuntojen kalustamiseen

Ra­nual­le odo­te­taan noin 40 pa­ko­lais­ta Uk­rai­nas­ta - kun­ta­lai­sil­ta toi­vo­taan apua asun­to­jen ka­lus­ta­mi­seen

02.09.2022 08:42 1
Tilaajille
Pellon ensimmäiset ukrainalaispakolaiset saapuvat keskiviikkona – asuntoja jo sisustettu valmiiksi,  kuntalaisille yhteinen keskustelutilausuus maanantaina

Pellon en­sim­mäi­set uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­set saa­pu­vat kes­ki­viik­ko­na – asun­to­ja jo si­sus­tet­tu val­miik­si, kun­ta­lai­sil­le yh­tei­nen kes­kus­te­lu­ti­lau­suus maa­nan­tai­na

17.08.2022 11:01 1
Tilaajille
Työpaikka löytyi tekstiilipesulasta – Lappiin tulleet ukrainalaiset ovat löytäneet töitä lähinnä kesäsesongin ajaksi

Työ­paik­ka löytyi teks­tii­li­pe­su­las­ta – Lappiin tulleet uk­rai­na­lai­set ovat löy­tä­neet töitä lähinnä ke­sä­se­son­gin ajaksi

14.08.2022 06:30
Tilaajille
Isä Rauno kritisoi Venäjän patriarkkaa, avaa kirkon ja kolttien suhdetta ja unelmoi Kreikasta – Ivalon pappi vaihtuu yli kymmenen vuoden jälkeen

Isä Rauno kri­ti­soi Venäjän pat­riark­kaa, avaa kirkon ja kolt­tien suh­det­ta ja unelmoi Krei­kas­ta – Ivalon pappi vaihtuu yli kym­me­nen vuoden jälkeen

07.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Pellon kunta toivoo lisää lahjoituksia ukrainalaisille pakolaisille – "Tulijoiden määrä on ennakoitua suurempi"

Pellon kunta toivoo lisää lah­joi­tuk­sia uk­rai­na­lai­sil­le pa­ko­lai­sil­le – "Tu­li­joi­den määrä on en­na­koi­tua suu­rem­pi"

26.07.2022 13:46
Tilaajille
Vastaanottokeskusten paikkamäärää on lisätty Lapissa, Pellossa otetaan käyttöön uusi kuntamalli

Vas­taan­ot­to­kes­kus­ten paik­ka­mää­rää on lisätty La­pis­sa, Pel­los­sa otetaan käyt­töön uusi kun­ta­mal­li

15.07.2022 18:00
Tilaajille
Yle: Rovaniemen vastaanottokeskuksen paikkamäärä nousee neljäänsataan – Suomeen saapunut noin 26 000 Ukrainan pakolaista

Yle: Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen paik­ka­mää­rä nousee nel­jään­sa­taan – Suomeen saa­pu­nut noin 26 000 Uk­rai­nan pa­ko­lais­ta

17.06.2022 19:45
Tilaajille