Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vaaranlammen koulu
Vaaranlammen monitoimitalon rakennustyöt alkavat Rovaniemellä – käyttöönotto tavoitteena viimeistään elokuussa 2025

Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon ra­ken­nus­työt alkavat Ro­va­nie­mel­lä – käyt­töön­ot­to ta­voit­tee­na vii­meis­tään elo­kuus­sa 2025

14.09.2023 15:52 4
Tilaajille
Ympäristölautakunta käsittelee ensi viikolla Vaaranlammen koulun rakennuslupaa Rovaniemellä

Ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee ensi vii­kol­la Vaa­ran­lam­men koulun ra­ken­nus­lu­paa Ro­va­nie­mel­lä

25.06.2023 16:22 3
Tilaajille
Vaaranlammen vanha koulu Rovaniemellä on nyt purettu – uuden monitoimitalohankkeen etenemisestä kerrotaan kaupunkilaisille kesäkuussa

Vaa­ran­lam­men vanha koulu Ro­va­nie­mel­lä on nyt purettu – uuden mo­ni­toi­mi­ta­lo­hank­keen ete­ne­mi­ses­tä ker­ro­taan kau­pun­ki­lai­sil­le ke­sä­kuus­sa

28.04.2023 10:54 1
Tilaajille
Vaaranlammen monitoimitalon julkisivu rakennetaan hirrestä – hankkeen hinnaksi 22,3 miljoonaa euroa

Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon jul­ki­si­vu ra­ken­ne­taan hir­res­tä – hank­keen hin­nak­si 22,3 mil­joo­naa euroa

19.04.2023 18:17 9
Tilaajille
Rovaniemen Vaaranlammen koulualueen rakennuksista yli puolet on purettu – uuden monitoimitalon toteuttaja valitaan kevään aikana

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men kou­lu­alueen ra­ken­nuk­sis­ta yli puolet on purettu – uuden mo­ni­toi­mi­ta­lon to­teut­ta­ja va­li­taan kevään aikana

20.02.2023 13:55 1
Tilaajille
Vaaranlammen kouluhankkeen toteuttajan valinnassa jatkoon pääsi kolme yritystä, lopullinen päätös tehdään maaliskuussa

Vaa­ran­lam­men kou­lu­hank­keen to­teut­ta­jan va­lin­nas­sa jatkoon pääsi kolme yri­tys­tä, lo­pul­li­nen päätös tehdään maa­lis­kuus­sa

09.01.2023 14:58
Tilaajille
Rovaniemen Vaaranlammen koulun purku etenee aikataulussa – rakennusta aletaan purkaa tammikuussa

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men koulun purku etenee ai­ka­tau­lus­sa – ra­ken­nus­ta aletaan purkaa tam­mi­kuus­sa

08.12.2022 13:29
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa opettajille työpuhelimet ja oppilaille kirjoja – kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen vain pieniä muutoksia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa opet­ta­jil­le työ­pu­he­li­met ja op­pi­lail­le kirjoja – kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen vain pieniä muu­tok­sia

28.11.2022 19:30 6
Tilaajille
Rovaniemen Vaaranlammen koulun purkaminen alkaa – pari kuukautta kestävä käsinpurkuvaihe käynnistyy noin 400 ikkunan irrottamisella

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men koulun pur­ka­mi­nen alkaa – pari kuu­kaut­ta kestävä kä­sin­pur­ku­vai­he käyn­nis­tyy noin 400 ikkunan ir­rot­ta­mi­sel­la

01.11.2022 10:35 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valojen puut­tu­mi­nen johtui kaa­pe­li­vias­ta

29.10.2022 05:00
Tilaajille
Vaaranlammen koulu toteutetaan Suunnittele ja rakenna -yhteistoimintamallilla

Vaa­ran­lam­men koulu to­teu­te­taan Suun­nit­te­le ja rakenna -yh­teis­toi­min­ta­mal­lil­la

27.10.2022 17:45 1
Tilaajille
Vaaranlammen koulun valmistuminen voi viivästyä vielä kuukausilla – takarajana nyt elokuu 2025

Vaa­ran­lam­men koulun val­mis­tu­mi­nen voi vii­väs­tyä vielä kuu­kau­sil­la – ta­ka­ra­ja­na nyt elokuu 2025

26.10.2022 14:07 8
Tilaajille
Kuka sammutti ulkona leikkiviltä lapsilta valot?
Kolumni

Kuka sam­mut­ti ulkona leik­ki­vil­tä lap­sil­ta valot?

23.10.2022 17:25 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki rakentaa Vaaranlammen monitoimitalon yksin – koulun purku voidaan aloittaa lähiviikkoina

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ra­ken­taa Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon yksin – koulun purku voidaan aloit­taa lä­hi­viik­koi­na

30.09.2022 14:28 2
Tilaajille
Koulutyö Vaaranlammella alkaisi tammikuussa 2025 – Rovaniemen kaupunginhallitus esitti, että monitoimitalohanke voitaisiin toteuttaa Markkinakiinteistöjen kanssa

Kou­lu­työ Vaa­ran­lam­mel­la alkaisi tam­mi­kuus­sa 2025 – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus esitti, että mo­ni­toi­mi­ta­lo­han­ke voi­tai­siin to­teut­taa Mark­ki­na­kiin­teis­tö­jen kanssa

12.09.2022 19:15 5
Tilaajille
Kouluhanke etenee haasteista huolimatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­han­ke etenee haas­teis­ta huo­li­mat­ta

09.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kou­lu­han­ke siirtyi taas?

03.09.2022 05:00 5
Tilaajille
Vaaranlammen kouluhanke etenee –  Tavoitteena on, että uusi koulu otetaan käyttöön vuonna 2025

Vaa­ran­lam­men kou­lu­han­ke etenee – Ta­voit­tee­na on, että uusi koulu otetaan käyt­töön vuonna 2025

01.09.2022 16:16 1
Tilaajille
"Koulumatkaa ei koeta riittävän turvalliseksi" – Moni pieni koululainen kulkee Vaaranlammen väistökouluun autokyydillä

"Kou­lu­mat­kaa ei koeta riit­tä­vän tur­val­li­sek­si" – Moni pieni kou­lu­lai­nen kulkee Vaa­ran­lam­men väis­tö­kou­luun au­to­kyy­dil­lä

10.08.2022 09:27
Tilaajille
Turvallista koulumatkaa!
Kolumni

Tur­val­lis­ta kou­lu­mat­kaa!

10.08.2022 08:36
Tilaajille