Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Vaaranlammen koulu
Vaaranlammen kouluhankkeen toteuttajan valinnassa jatkoon pääsi kolme yritystä, lopullinen päätös tehdään maaliskuussa

Vaa­ran­lam­men kou­lu­hank­keen to­teut­ta­jan va­lin­nas­sa jatkoon pääsi kolme yri­tys­tä, lo­pul­li­nen päätös tehdään maa­lis­kuus­sa

09.01.2023 14:58
Tilaajille
Rovaniemen Vaaranlammen koulun purku etenee aikataulussa – rakennusta aletaan purkaa tammikuussa

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men koulun purku etenee ai­ka­tau­lus­sa – ra­ken­nus­ta aletaan purkaa tam­mi­kuus­sa

08.12.2022 13:29
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus haluaa opettajille työpuhelimet ja oppilaille kirjoja – kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen vain pieniä muutoksia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus haluaa opet­ta­jil­le työ­pu­he­li­met ja op­pi­lail­le kirjoja – kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen vain pieniä muu­tok­sia

28.11.2022 19:30 6
Tilaajille
Rovaniemen Vaaranlammen koulun purkaminen alkaa – pari kuukautta kestävä käsinpurkuvaihe käynnistyy noin 400 ikkunan irrottamisella

Ro­va­nie­men Vaa­ran­lam­men koulun pur­ka­mi­nen alkaa – pari kuu­kaut­ta kestävä kä­sin­pur­ku­vai­he käyn­nis­tyy noin 400 ikkunan ir­rot­ta­mi­sel­la

01.11.2022 10:35 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valojen puut­tu­mi­nen johtui kaa­pe­li­vias­ta

29.10.2022 05:00
Tilaajille
Vaaranlammen koulu toteutetaan Suunnittele ja rakenna -yhteistoimintamallilla

Vaa­ran­lam­men koulu to­teu­te­taan Suun­nit­te­le ja rakenna -yh­teis­toi­min­ta­mal­lil­la

27.10.2022 17:45 1
Tilaajille
Vaaranlammen koulun valmistuminen voi viivästyä vielä kuukausilla – takarajana nyt elokuu 2025

Vaa­ran­lam­men koulun val­mis­tu­mi­nen voi vii­väs­tyä vielä kuu­kau­sil­la – ta­ka­ra­ja­na nyt elokuu 2025

26.10.2022 14:07 8
Tilaajille
Kuka sammutti ulkona leikkiviltä lapsilta valot?
Kolumni

Kuka sam­mut­ti ulkona leik­ki­vil­tä lap­sil­ta valot?

23.10.2022 17:25 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki rakentaa Vaaranlammen monitoimitalon yksin – koulun purku voidaan aloittaa lähiviikkoina

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ra­ken­taa Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon yksin – koulun purku voidaan aloit­taa lä­hi­viik­koi­na

30.09.2022 14:28 2
Tilaajille
Koulutyö Vaaranlammella alkaisi tammikuussa 2025 – Rovaniemen kaupunginhallitus esitti, että monitoimitalohanke voitaisiin toteuttaa Markkinakiinteistöjen kanssa

Kou­lu­työ Vaa­ran­lam­mel­la alkaisi tam­mi­kuus­sa 2025 – Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus esitti, että mo­ni­toi­mi­ta­lo­han­ke voi­tai­siin to­teut­taa Mark­ki­na­kiin­teis­tö­jen kanssa

12.09.2022 19:15 5
Tilaajille
Kouluhanke etenee haasteista huolimatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­han­ke etenee haas­teis­ta huo­li­mat­ta

09.09.2022 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kou­lu­han­ke siirtyi taas?

03.09.2022 05:00 5
Tilaajille
Vaaranlammen kouluhanke etenee –  Tavoitteena on, että uusi koulu otetaan käyttöön vuonna 2025

Vaa­ran­lam­men kou­lu­han­ke etenee – Ta­voit­tee­na on, että uusi koulu otetaan käyt­töön vuonna 2025

01.09.2022 16:16 1
Tilaajille
"Koulumatkaa ei koeta riittävän turvalliseksi" – Moni pieni koululainen kulkee Vaaranlammen väistökouluun autokyydillä

"Kou­lu­mat­kaa ei koeta riit­tä­vän tur­val­li­sek­si" – Moni pieni kou­lu­lai­nen kulkee Vaa­ran­lam­men väis­tö­kou­luun au­to­kyy­dil­lä

10.08.2022 09:27
Tilaajille
Turvallista koulumatkaa!
Kolumni

Tur­val­lis­ta kou­lu­mat­kaa!

10.08.2022 08:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ran­lam­men kou­lu­han­ke ei ole jäissä

12.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Hillapolun liikekeskuksen vesittyminen johtui Rovaniemen kaupungin heikosta valmistelusta – Junttila: "Kyllä se on järkevää myöntää, koska kaikkihan sen näkevät"

Hil­la­po­lun lii­ke­kes­kuk­sen ve­sit­ty­mi­nen johtui Ro­va­nie­men kau­pun­gin hei­kos­ta val­mis­te­lus­ta – Junt­ti­la: "Kyllä se on jär­ke­vää myön­tää, koska kaik­ki­han sen nä­ke­vät"

22.03.2022 08:51 11
Tilaajille
Vaaranlammen koulusta päätös lähiaikoina

Vaa­ran­lam­men kou­lus­ta päätös lä­hi­ai­koi­na

21.03.2022 07:00 2
Tilaajille
Toimittajalta: Liikekeskus oli outo episodi Korkalovaaran monitoimitalon tarinassa ja kertoi huonosta valmistelusta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lii­ke­kes­kus oli outo episodi Kor­ka­lo­vaa­ran mo­ni­toi­mi­ta­lon ta­ri­nas­sa ja kertoi huo­nos­ta val­mis­te­lus­ta

16.03.2022 05:59 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginhallitus päätti: kirjasto- ja nuorisotilat tulevat Vaaranlammen koulurakennuksen yhteyteen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: kir­jas­to- ja nuo­ri­so­ti­lat tulevat Vaa­ran­lam­men kou­lu­ra­ken­nuk­sen yh­tey­teen

14.03.2022 19:32 3
Tilaajille