Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Vaaranlammen monitoimitalo
Analyysi: Rovaniemi perui monitoimitalojen taideteokset, vaikka säästö saattoikin olla tuhlausta – ensi vuonna päättäjiltä vaaditaan todellisia säästöjä näytösten sijaan

Ana­lyy­si: Ro­va­nie­mi perui mo­ni­toi­mi­ta­lo­jen tai­de­teok­set, vaikka säästö saat­toi­kin olla tuh­laus­ta – ensi vuonna päät­tä­jil­tä vaa­di­taan to­del­li­sia sääs­tö­jä näy­tös­ten sijaan

22.12.2023 08:23 12
Tilaajille
Rovaniemen ympäristölautakunta myönsi Vaaranlammen monitoimitalolle rakennusluvan

Ro­va­nie­men ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­ta myönsi Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lol­le ra­ken­nus­lu­van

28.06.2023 17:38 4
Tilaajille
Jätti-investoinnit kasvattavat vauhdilla Rovaniemen velkoja ja korkokuluja – "Uusi uimahalli saa odottaa"

Jät­ti-in­ves­toin­nit kas­vat­ta­vat vauh­dil­la Ro­va­nie­men velkoja ja kor­ko­ku­lu­ja – "Uusi ui­ma­hal­li saa odot­taa"

16.06.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ran­lam­mel­la yh­dis­ty­vät ma­te­riaa­lien parhaat puolet – mo­ni­toi­mi­ta­loon ei tule ta­sa­kat­toa

29.04.2023 04:59 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tehdään koko talo hir­res­tä

24.04.2023 04:00 1
Rovaniemen tilajaosto päättää Vaaranlammen monitoimitalon toteuttajan keskiviikkona – esillä myös uimahallin kunnostustyöt

Ro­va­nie­men ti­la­jaos­to päättää Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon to­teut­ta­jan kes­ki­viik­ko­na – esillä myös ui­ma­hal­lin kun­nos­tus­työt

17.04.2023 09:49 2
Tilaajille
Rovaniemi investoi ensi vuonna historiallisen paljon ja rakentaa kaksi monitoimitaloa – kaupungintalo peruskorjataan vain osittain

Ro­va­nie­mi in­ves­toi ensi vuonna his­to­rial­li­sen paljon ja ra­ken­taa kaksi mo­ni­toi­mi­ta­loa – kau­pun­gin­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan vain osit­tain

14.11.2022 15:00 7
Tilaajille
Vaaranlammen koulun valmistuminen voi viivästyä vielä kuukausilla – takarajana nyt elokuu 2025

Vaa­ran­lam­men koulun val­mis­tu­mi­nen voi vii­väs­tyä vielä kuu­kau­sil­la – ta­ka­ra­ja­na nyt elokuu 2025

26.10.2022 14:07 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hir­si­kou­lu Ro­va­nie­mel­le

08.10.2022 11:23 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki rakentaa Vaaranlammen monitoimitalon yksin – koulun purku voidaan aloittaa lähiviikkoina

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ra­ken­taa Vaa­ran­lam­men mo­ni­toi­mi­ta­lon yksin – koulun purku voidaan aloit­taa lä­hi­viik­koi­na

30.09.2022 14:28 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­koo­muk­ses­sa heräsi kou­lu­po­pu­lis­mi

28.09.2022 05:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­kai­sin läh­tö­pis­tee­seen?

24.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ran­lam­men koulu saatava rat­kai­suun

21.09.2022 05:00 4
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemen päättäjät pyytelevät nyt anteeksi Vaaranlammen vatulointia – isännän ääntä olisi voinut käyttää paljon aikaisemmin

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men päät­tä­jät pyy­te­le­vät nyt an­teek­si Vaa­ran­lam­men va­tu­loin­tia – isännän ääntä olisi voinut käyttää paljon ai­kai­sem­min

20.09.2022 19:30 10
Tilaajille
Väistötilakausi laittaa hammashoidon ahtaalle Rovaniemellä – Vaaranlammen ja Saarenputaan hammashoitolat siirtyvät remontin tieltä väistötiloihin keskustaan

Väis­tö­ti­la­kau­si laittaa ham­mas­hoi­don ah­taal­le Ro­va­nie­mel­lä – Vaa­ran­lam­men ja Saa­ren­pu­taan ham­mas­hoi­to­lat siir­ty­vät re­mon­tin tieltä väis­tö­ti­loi­hin kes­kus­taan

25.03.2022 19:30 2
Tilaajille
Hillapolun liikekeskuksen vesittyminen johtui Rovaniemen kaupungin heikosta valmistelusta – Junttila: "Kyllä se on järkevää myöntää, koska kaikkihan sen näkevät"

Hil­la­po­lun lii­ke­kes­kuk­sen ve­sit­ty­mi­nen johtui Ro­va­nie­men kau­pun­gin hei­kos­ta val­mis­te­lus­ta – Junt­ti­la: "Kyllä se on jär­ke­vää myön­tää, koska kaik­ki­han sen nä­ke­vät"

22.03.2022 08:51 11
Tilaajille
Toimittajalta: Liikekeskus oli outo episodi Korkalovaaran monitoimitalon tarinassa ja kertoi huonosta valmistelusta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lii­ke­kes­kus oli outo episodi Kor­ka­lo­vaa­ran mo­ni­toi­mi­ta­lon ta­ri­nas­sa ja kertoi huo­nos­ta val­mis­te­lus­ta

16.03.2022 05:59 4
Tilaajille