pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Ivalo
Vuoden lappilainen sairaanhoitaja Liisa Kaivosoja on sydämen asialla – "Potilaan kohtaaminen on tärkeintä"

Vuoden lap­pi­lai­nen sai­raan­hoi­ta­ja Liisa Kai­vos­oja on sydämen asialla – "Po­ti­laan koh­taa­mi­nen on tär­kein­tä"

12.05.2022 09:35 4
Tilaajille
Ivalon terveyskeskuksessa henkilöstövajausta – puhelinpalvelu ruuhkautunut ja lääkärien vastaanottoaikoja jouduttu siirtämään

Ivalon ter­veys­kes­kuk­ses­sa hen­ki­lös­tö­va­jaus­ta – pu­he­lin­pal­ve­lu ruuh­kau­tu­nut ja lää­kä­rien vas­taan­ot­to­ai­ko­ja jou­dut­tu siir­tä­mään

11.05.2022 10:32
Lapin asema vahvistuu sotilaskartalla, kun hallituksen päättämä lisäraha tulee käyttöön

Lapin asema vah­vis­tuu so­ti­las­kar­tal­la, kun hal­li­tuk­sen päät­tä­mä li­sä­ra­ha tulee käyt­töön

19.04.2022 18:00 6
Tilaajille
Poliisi IS:lle: Kiilopäällä kadonneen hiihtäjän löytyminen alkaa olla epätodennäköistä – havaintoja ei ole tullut

Poliisi IS:lle: Kii­lo­pääl­lä ka­don­neen hiih­tä­jän löy­ty­mi­nen alkaa olla epä­to­den­nä­köis­tä – ha­vain­to­ja ei ole tullut

12.04.2022 20:05
Tilaajille
Inarissa Kiilopäällä viikonloppuna maastoon kadonnut naishiihtäjä on yhä kateissa – etsinnät jatkuvat, havaintoja toivotaan hätänumeroon 112

Ina­ris­sa Kii­lo­pääl­lä vii­kon­lop­pu­na maas­toon ka­don­nut nais­hiih­tä­jä on yhä ka­teis­sa – et­sin­nät jat­ku­vat, ha­vain­to­ja toi­vo­taan hä­tä­nu­me­roon 112

11.04.2022 13:47
Ivalon koulukeskuksen nimi on Kaarre – sanassa viittaus perinteiseen elinkeinoon

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen nimi on Kaarre – sanassa viit­taus pe­rin­tei­seen elin­kei­noon

30.03.2022 20:50 3
Tilaajille
Lapin lennosto harjoittelee Ivalossa

Lapin len­nos­to har­joit­te­lee Iva­los­sa

14.03.2022 15:57 1
Tilaajille
Kisamatkaa jopa 1 097 kilometriä yhteen suuntaan bensan hinnan vain noustessa – Wintagecrossi hurmasi yleisön Ivalossa, katso kuvat

Ki­sa­mat­kaa jopa 1 097 ki­lo­met­riä yhteen suun­taan bensan hinnan vain nous­tes­sa – Win­ta­gec­ros­si hurmasi yleisön Iva­los­sa, katso kuvat

13.03.2022 11:14 7
Tilaajille
Wintaget mouruavat wanhaan malliin Ivalon kelkkaradalla lauantaina

Win­ta­get mou­rua­vat wanhaan malliin Ivalon kelk­ka­ra­dal­la lauan­tai­na

10.03.2022 13:22
Tilaajille
Ivalo saa uudet K-Supermarketkauppiaat vappuna

Ivalo saa uudet K-Su­per­mar­ket­kaup­piaat vappuna

09.03.2022 10:13 4
Tilaajille

Iva­los­sa si­jait­se­va Pa­ja­kos­ken lei­ri­kes­kus myydään

16.02.2022 08:44 2
Tilaajille
Kissan- ja koiranmuonat pantiin jakoon  Ivalossa – lahjoituksia kertyi yli 3 000 kiloa

Kissan- ja koi­ran­muo­nat pantiin jakoon Iva­los­sa – lah­joi­tuk­sia kertyi yli 3 000 kiloa

01.02.2022 10:49
Tilaajille
Televisiossa Lapin unelmaansa etsinyt Petro Niskanen löysi onnen Ivalosta – Nyt hän vastailee Lappi-kysymyksiin somessa ja kertoo, miksi pohjoiseen kannattaa muuttaa kertarysäyksellä

Te­le­vi­sios­sa Lapin unel­maan­sa etsinyt Petro Nis­ka­nen löysi onnen Iva­los­ta – Nyt hän vas­tai­lee Lap­pi-ky­sy­myk­siin somessa ja kertoo, miksi poh­joi­seen kan­nat­taa muuttaa ker­ta­ry­säyk­sel­lä

31.01.2022 17:00 2
Tilaajille
Hymyilevä suksibussikuski Ahti Similä joutuu pitämään nyt paussia koronatilanteen takia – "Kyllä minä voin taas lähteä ajamaan jos tilanne muuttuu"

Hy­myi­le­vä suk­si­bus­si­kus­ki Ahti Similä joutuu pi­tä­mään nyt paussia ko­ro­na­ti­lan­teen takia – "Kyllä minä voin taas lähteä ajamaan jos tilanne muut­tuu"

25.01.2022 16:55 1
Tilaajille
Ivalossa Koivikon palvelutalossa todettu usealla asukkaalla koronatartunta, altistuneita on runsaasti

Iva­los­sa Koi­vi­kon pal­ve­lu­ta­los­sa todettu usealla asuk­kaal­la ko­ro­na­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta on run­saas­ti

14.01.2022 17:32
Tilaajille
Ivalon terveyskeskuksen vastaanotto on ruuhkautunut

Ivalon ter­veys­kes­kuk­sen vas­taan­ot­to on ruuh­kau­tu­nut

07.01.2022 13:22
Tilaajille
Koronatestauspiste Ivalon lentokentälle – tarkoitettu ensisijaisesti lähteviä matkustajia sekä maahantulotestausta varten

Ko­ro­na­tes­taus­pis­te Ivalon len­to­ken­täl­le – tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti läh­te­viä mat­kus­ta­jia sekä maa­han­tu­lo­tes­taus­ta varten

17.11.2021 19:42
Tilaajille
Rovaniemen, Kittilän ja Ivalon lentoasemille avataan koronatestauspisteet

Ro­va­nie­men, Kit­ti­län ja Ivalon len­to­ase­mil­le avataan ko­ro­na­tes­taus­pis­teet

26.10.2021 13:19
Tilaajille
”Koulukeskus heijastaa luottamusta tulevaisuuteen” – Ivalon uusi koulukeskus rakentuu Ivalojoen rannalle, Inarin kunnan historian suurin julkinen investointi maksaa noin 26 miljoonaa

”Kou­lu­kes­kus hei­jas­taa luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen” – Ivalon uusi kou­lu­kes­kus ra­ken­tuu Iva­lo­joen ran­nal­le, Inarin kunnan his­to­rian suurin jul­ki­nen in­ves­toin­ti maksaa noin 26 mil­joo­naa

14.10.2021 07:00 2
Tilaajille