Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ivalo
Inariin syntyi uusi urheiluseura – voimalajiharrastajien tarpeisiin perustettuun Ylä-Lapin Voimaan on liittynyt parissa kuukaudessa jo yli 50 jäsentä

Inariin syntyi uusi ur­hei­lu­seu­ra – voi­ma­la­ji­har­ras­ta­jien tar­pei­siin pe­rus­tet­tuun Ylä-La­pin Voimaan on liit­ty­nyt parissa kuu­kau­des­sa jo yli 50 jäsentä

15.11.2023 19:30
Tilaajille
Pohjoissuomalaiset menestyivät Vuoden Luontokuva -kisassa – ivalolaisen Jouni Männistön riekkokuva oli yksi voittajista

Poh­jois­suo­ma­lai­set me­nes­tyi­vät Vuoden Luon­to­ku­va -ki­sas­sa – iva­lo­lai­sen Jouni Män­nis­tön riek­ko­ku­va oli yksi voit­ta­jis­ta

30.10.2023 15:08 4
Tilaajille
Lapin lentoasemille luvassa ennätyssesonki – talvikaudeksi avautuu 18 uutta Euroopan reittiyhteyttä

Lapin len­to­ase­mil­le luvassa en­nä­tys­se­son­ki – tal­vi­kau­dek­si avautuu 18 uutta Eu­roo­pan reit­ti­yh­teyt­tä

30.10.2023 09:11 8
Tilaajille
Poliisi tarkentaa: Ivalon torstainen koulu-uhkaus ei ollut tiedossa päivän alkaessa

Poliisi tar­ken­taa: Ivalon tors­tai­nen kou­lu-uh­kaus ei ollut tie­dos­sa päivän al­kaes­sa

09.10.2023 14:16
Tilaajille
Ivalon koulukeskukseen tehtiin uusi koulu-uhkaus – tapahtuneesta järjestetään illalla tiedotustilaisuus oppilaiden huoltajille

Ivalon kou­lu­kes­kuk­seen tehtiin uusi kou­lu-uh­kaus – ta­pah­tu­nees­ta jär­jes­te­tään illalla tie­do­tus­ti­lai­suus op­pi­lai­den huol­ta­jil­le

05.10.2023 15:14 7
Sosiaalisessa mediassa tehtiin Ivalon koulukeskukseen kohdistunut uhkaus – tunteja kestäneen eristyksen aikana noin 300 henkilöä oli suljettuna koulun sisälle

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tehtiin Ivalon kou­lu­kes­kuk­seen koh­dis­tu­nut uhkaus – tunteja kes­tä­neen eris­tyk­sen aikana noin 300 hen­ki­löä oli sul­jet­tu­na koulun sisälle

03.10.2023 21:22 2
Talkoilu on urheiluseuroille voimavara, josta hyötyvät kaikki
Kolumni

Tal­koi­lu on ur­hei­lu­seu­roil­le voi­ma­va­ra, josta hyö­ty­vät kaikki

03.10.2023 06:00 2
"Harvinaista jopa maailman mittakaavassa" – Lapin matkailun kasvu jatkuu hurjana: tulevan talven lennoilla 1,6 miljoonaa matkustajapaikkaa

"Har­vi­nais­ta jopa maail­man mit­ta­kaa­vas­sa" – Lapin mat­kai­lun kasvu jatkuu hur­ja­na: tulevan talven len­noil­la 1,6 mil­joo­naa mat­kus­ta­ja­paik­kaa

13.09.2023 17:59 28
Tilaajille
Metsämarssi-tapahtumia Ivalossa, Pellossa ja Tervolassa

Met­sä­mars­si-ta­pah­tu­mia Iva­los­sa, Pel­los­sa ja Ter­vo­las­sa

08.09.2023 19:16
Tilaajille
Inarissa suunnitellaan uutta voimajohtoa Norjaan – norjalaisyhtiöiltä odotetaan vastausta asiaan syyskuun loppuun mennessä

Ina­ris­sa suun­ni­tel­laan uutta voi­ma­joh­toa Norjaan – nor­ja­lais­yh­tiöil­tä odo­te­taan vas­taus­ta asiaan syys­kuun loppuun men­nes­sä

08.09.2023 05:00 4
Tilaajille
Ivalon koulukeskus Kaarteen avajaisia vietettiin vuoden viiveellä – rehtori vakuuttaa, että tilat riittävät oppilaille, vaikka Inarin kuntaan virtaisi jatkossakin lisää väkeä

Ivalon kou­lu­kes­kus Kaar­teen ava­jai­sia vie­tet­tiin vuoden vii­veel­lä – rehtori va­kuut­taa, että tilat riit­tä­vät op­pi­lail­le, vaikka Inarin kuntaan vir­tai­si jat­kos­sa­kin lisää väkeä

04.09.2023 17:31 2
Tilaajille
Ivalon kasarmialueelle nousee majoitusrakennus sekä pesu- ja huoltohalli – rakennus on valmis helmikuun lopussa

Ivalon ka­sar­mi­alueel­le nousee ma­joi­tus­ra­ken­nus sekä pesu- ja huol­to­hal­li – ra­ken­nus on valmis hel­mi­kuun lopussa

28.08.2023 10:03
Tilaajille
Ylä-Lappi halutaan koripallokartalle – Oulun NMKY:n järjestämän True North Basketball -kiertueen tavoitteena on saada alulle pysyvää kerho- tai seuratoimintaa viidessä Lapin kunnassa

Ylä-Lap­pi ha­lu­taan ko­ri­pal­lo­kar­tal­le – Oulun NMKY:n jär­jes­tä­män True North Bas­ket­ball -kier­tueen ta­voit­tee­na on saada alulle pysyvää kerho- tai seu­ra­toi­min­taa vii­des­sä Lapin kun­nas­sa

24.08.2023 17:10
Tilaajille
Ivaloon tulee talvikaudella uusia suoria lentoyhteyksiä Keski-Euroopasta – myös tilauslentoja tulossa satoja

Ivaloon tulee tal­vi­kau­del­la uusia suoria len­to­yh­teyk­siä Kes­ki-Eu­roo­pas­ta – myös ti­laus­len­to­ja tulossa satoja

23.08.2023 11:27 1
Tilaajille
Yhden päivän turnaus pelasti jalkapallokesän Ivalossa – talkoovoimin järjestettävistä puulaakipeleistä on tullut tärkeä perinne, kun sarjatoimintaa ei ole

Yhden päivän turnaus pelasti jal­ka­pal­lo­ke­sän Iva­los­sa – tal­koo­voi­min jär­jes­tet­tä­vis­tä puu­laa­ki­pe­leis­tä on tullut tärkeä pe­rin­ne, kun sar­ja­toi­min­taa ei ole

15.08.2023 20:25 1
Tilaajille
Kemin ja Rovaniemen poliisiasemat sekä Tornion poliisin ja tullin yhteisrakennus odottavat vielä rakentamisrahaa

Kemin ja Ro­va­nie­men po­lii­si­ase­mat sekä Tornion po­lii­sin ja tullin yh­teis­ra­ken­nus odot­ta­vat vielä ra­ken­ta­mis­ra­haa

14.08.2023 05:00 6
Tilaajille
Inergia Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Mika Järvenpää siirtyy uusiin tehtäviin – Paulus Lepistö aloittaa tehtävässä syksyllä

Inergia Lämpö Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Jär­ven­pää siirtyy uusiin teh­tä­viin – Paulus Lepistö aloit­taa teh­tä­väs­sä syk­syl­lä

11.08.2023 21:09
Tilaajille
18-vuotiaat hyökkääjäkaksoset Iida ja Emma Lappalainen ovat RoKin avainpelaajia alkavalla liigakaudella – ivalolaislähtöiset ”lappilaisen tyttökiekkoilun timantit” haaveilevat pääsystä Naisleijoniin

18-vuo­tiaat hyök­kää­jä­kak­so­set Iida ja Emma Lap­pa­lai­nen ovat RoKin avain­pe­laa­jia al­ka­val­la lii­ga­kau­del­la – iva­lo­lais­läh­töi­set ”lap­pi­lai­sen tyt­tö­kiek­koi­lun ti­man­tit” haa­vei­le­vat pää­sys­tä Nais­lei­jo­niin

11.08.2023 08:01
Tilaajille
Tunturi-Kiekon pelaajamäärä nousi hurjasti 40-vuotisjuhlakaudella – ivalolaisseura tekee yhteistyötä Sodankylän Pallon kanssa, jotta U16-juniorit saavat joukkueen kasaan

Tun­tu­ri-Kie­kon pe­laa­ja­mää­rä nousi hur­jas­ti 40-vuo­tis­juh­la­kau­del­la – iva­lo­lais­seu­ra tekee yh­teis­työ­tä So­dan­ky­län Pallon kanssa, jotta U16-ju­nio­rit saavat jouk­kueen kasaan

11.08.2023 08:00 1
Tilaajille
Inarissa 70-vuotias kerhokone liitää kuin nuori kotka – paikallinen lentokerho on 60-vuotias ja lentokenttä 80-vuotias, mutta vireyttä silti riittää

Ina­ris­sa 70-vuo­tias ker­ho­ko­ne liitää kuin nuori kotka – pai­kal­li­nen len­to­ker­ho on 60-vuo­tias ja len­to­kent­tä 80-vuo­tias, mutta vi­reyt­tä silti riittää

04.08.2023 05:00 2
Tilaajille