Ivalo
Koneellista kullankaivua Inarin Palsinojalla

Ko­neel­lis­ta kul­lan­kai­vua Inarin Pal­si­no­jal­la

19.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Korona veti lentomatkailun syöksykierteeseen, nyt yhteydet ovat hiljalleen palanneet – Finnair lentää tänä syksynä Rovaniemelle jopa useammin kuin viime vuonna

Korona veti len­to­mat­kai­lun syök­sy­kier­tee­seen, nyt yh­tey­det ovat hil­jal­leen pa­lan­neet – Finnair lentää tänä syksynä Ro­va­nie­mel­le jopa useam­min kuin viime vuonna

07.09.2020 18:26 0
Tilaajille
Ivalon uuden koulun pilareita nostellaan pystyyn parin viikon päästä – Oppilaat pääsevät uuteen kouluun vuonna 2022

Ivalon uuden koulun pi­la­rei­ta nos­tel­laan pystyyn parin viikon päästä – Op­pi­laat pää­se­vät uuteen kouluun vuonna 2022

04.09.2020 17:33 0
Tilaajille
Ivalon koulukeskuksen rakentaminen aloitettiin kesällä – kustannukset 26,3 miljoonaa euroa, rakennukseen on suunniteltu opetustilojen lisäksi kuntosali ja elokuvateatteri

Ivalon kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­nen aloi­tet­tiin kesällä – kus­tan­nuk­set 26,3 mil­joo­naa euroa, ra­ken­nuk­seen on suun­ni­tel­tu ope­tus­ti­lo­jen lisäksi kun­to­sa­li ja elo­ku­va­teat­te­ri

04.09.2020 08:56 1
Tilaajille
Finnair  lisää lentoja Lappiin, vähentää Euroopan lentoja

Finnair lisää lentoja Lap­piin, vä­hen­tää Eu­roo­pan lentoja

12.08.2020 11:06 1
Arvioimislautakunta: Saamelaisalueella eri säännöt, korvauksia ei tarvitse maksaa – Sorakukkola Oy vaatii paliskunnalta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pilasivat betonin

Ar­vioi­mis­lau­ta­kun­ta: Saa­me­lais­alueel­la eri sään­nöt, kor­vauk­sia ei tar­vit­se maksaa – So­ra­kuk­ko­la Oy vaatii pa­lis­kun­nal­ta yli 100 000 euroa, yhtiön mukaan poron papanat pi­la­si­vat betonin

09.07.2020 18:30 4
Tilaajille
Kultaa kaviourilta huuhtomassa - Club Nord Elit tuo Suur-Hollola-ajoon terveisiä Ivalosta

Kultaa ka­vio­uril­ta huuh­to­mas­sa - Club Nord Elit tuo Suur-Hol­lo­la-ajoon ter­vei­siä Iva­los­ta

01.07.2020 18:54 0
Tilaajille
Rehevä puutarha pohjoisessa – Kaikki lähti yhdestä äitienpäiväruususta

Rehevä puu­tar­ha poh­joi­ses­sa – Kaikki lähti yhdestä äi­tien­päi­vä­ruu­sus­ta

18.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Ivalojoen tulva laskee – Tulvahuippu oli kymmenen senttimetrin päässä 2000 vuoden tulvasta

Iva­lo­joen tulva laskee – Tul­va­huip­pu oli kym­me­nen sent­ti­met­rin päässä 2000 vuoden tul­vas­ta

03.06.2020 20:21 0
Tilaajille
Tulva nousi Ivalojoessa äkkiä – Ennusteiden mukaan toinen huippu on nyt käsillä ja vesi nousee vähän

Tulva nousi Iva­lo­joes­sa äkkiä – En­nus­tei­den mukaan toinen huippu on nyt käsillä ja vesi nousee vähän

03.06.2020 18:25 0
Tilaajille
Ivalo tulvii nyt kovasti – Ilkka Ollila kuljettaa 1940-luvulla rakennetulla veneellä väkeä Näverniemeen, josta tuli saari

Ivalo tulvii nyt kovasti – Ilkka Ollila kul­jet­taa 1940-lu­vul­la ra­ken­ne­tul­la ve­neel­lä väkeä Nä­ver­nie­meen, josta tuli saari

03.06.2020 13:37 0
Tulvanäytelmää tänään Ivalojoella

Tul­va­näy­tel­mää tänään Iva­lo­joel­la

30.05.2020 12:55 0
Tulva nousee nyt Ivalojoessa

Tulva nousee nyt Iva­lo­joes­sa

29.05.2020 12:11 0
Suurtulvien riski on pienentynyt hieman – Sulaminen jakautuu luultavasti pitkälle aikavälille

Suur­tul­vien riski on pie­nen­ty­nyt hieman – Su­la­mi­nen ja­kau­tuu luul­ta­vas­ti pit­käl­le ai­ka­vä­lil­le

20.05.2020 10:29 1
Tilaajille
Moottoripyöräilijä ajoi humalassa Ivalossa – kaatui ja joutui sairaalaan

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä ajoi hu­ma­las­sa Iva­los­sa – kaatui ja joutui sai­raa­laan

07.05.2020 19:43 0
Tilaajille
Kynttilästä alkunsa saanut palo tuhosi kasvihuoneen Karungissa

Kynt­ti­läs­tä alkunsa saanut palo tuhosi kas­vi­huo­neen Ka­run­gis­sa

01.05.2020 09:55 0
Tilaajille
Inari toivoo keskussairaalan lääkäreitä jalkautumaan Ivaloon

Inari toivoo kes­kus­sai­raa­lan lää­kä­rei­tä jal­kau­tu­maan Ivaloon

30.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Inarin vuokramarkkinoilta Ivalosta katoaa neljän rivitalon verran tarjontaa

Inarin vuok­ra­mark­ki­noil­ta Iva­los­ta katoaa neljän ri­vi­ta­lon verran tar­jon­taa

16.04.2020 20:32 0
Tilaajille
Lapin rajavartiosto suunnittelee uutta kasarmia Ivaloon – Rajavartiolaitoksen rakennuskanta rapistuu, jo 200 työntekijää työskentelee väistötiloissa

Lapin ra­ja­var­tios­to suun­nit­te­lee uutta ka­sar­mia Ivaloon – Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen ra­ken­nus­kan­ta ra­pis­tuu, jo 200 työn­te­ki­jää työs­ken­te­lee väis­tö­ti­lois­sa

28.02.2020 16:04 0
Tilaajille
Ivalossa sattui ketjukolari – Osallisena neljä autoa, kaksi henkilöä loukkaantui

Iva­los­sa sattui ket­ju­ko­la­ri – Osal­li­se­na neljä autoa, kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui

27.02.2020 17:33 0
Tilaajille