Kaukolämpö
Hiilen ja turpeen tilalle ydinvoimaa jo 2029? Jos se on tekniikasta kiinni, niin kivihiilikiellon alkaessa kaukolämpöä tuottaa Suomen ensimmäinen pienydinreaktori

Hiilen ja turpeen tilalle ydin­voi­maa jo 2029? Jos se on tek­nii­kas­ta kiinni, niin ki­vi­hii­li­kiel­lon al­kaes­sa kau­ko­läm­pöä tuottaa Suomen en­sim­mäi­nen pien­ydin­reak­to­ri

29.09.2020 06:00 3
Kaukolämpövesi virtasi Rovaniemellä Kemijokeen ohjatusti – Syysaamuina vesi usein höyrystyy voimakkaasti

Kau­ko­läm­pö­ve­si virtasi Ro­va­nie­mel­lä Ke­mi­jo­keen oh­ja­tus­ti – Syys­aa­mui­na vesi usein höy­rys­tyy voi­mak­kaas­ti

03.09.2020 10:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Kovala

Lu­ki­jal­ta: Kau­ko­läm­mön ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lus­saan

03.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Keminmaan keskusta saatetaan lämmittää tulevaisuudessa Metsä Fibren biotuotetehtaalta Kemistä

Ke­min­maan kes­kus­ta saa­te­taan läm­mit­tää tu­le­vai­suu­des­sa Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taal­ta Kemistä

14.07.2020 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heikki Puolamaa

Lu­ki­jal­ta: Hyö­dyn­ne­tään jää­dy­tys­ve­den lämpö

15.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Haaparanta perui lämpölaitoksen myynnin – "Hyvä päätös Tornion Energialle"

Haa­pa­ran­ta perui läm­pö­lai­tok­sen myynnin – "Hyvä päätös Tornion Ener­gial­le"

17.02.2020 19:24 0
Tilaajille

Lii­tin­hor­mien vau­rioi­tu­mi­nen sai aikaan savua kau­ko­läm­pö­lai­tok­ses­sa Iissä

16.02.2020 13:38 0
Tilaajille
Haaparannan energiayhtiön osakekauppa jäihin – ylimääräinen valtuusto on peruttu

Haa­pa­ran­nan ener­gia­yh­tiön osa­ke­kaup­pa jäihin – yli­mää­räi­nen val­tuus­to on peruttu

07.01.2020 19:04 0
Tilaajille
Sähköliiton tukilakot eivät kylmennä koteja – kohteena on teollisuus, mutta konkreettiset vaikutukset jäänevät vähiin

Säh­kö­lii­ton tu­ki­la­kot eivät kyl­men­nä koteja – koh­tee­na on teol­li­suus, mutta konk­reet­ti­set vai­ku­tuk­set jää­ne­vät vähiin

02.01.2020 21:01 0
Lakon uhka väistyi ainakin osittain Tornion energiatuotannon yltä – Energiateollisuus varoitti lämpöjen katkeavan kotitalouksilta, Sähköliitto kiisti väitteen

Lakon uhka väistyi ainakin osit­tain Tornion ener­gia­tuo­tan­non yltä – Ener­gia­teol­li­suus va­roit­ti läm­pö­jen kat­kea­van ko­ti­ta­louk­sil­ta, Säh­kö­liit­to kiisti väit­teen

02.01.2020 15:57 0
Tilaajille
Haaparannan energialaitos kauppa lykkääntyi – Suomen puolella on kiinnostusta jatkaa kaukolämmön myyntiä Haaparannalle

Haa­pa­ran­nan ener­gia­lai­tos kauppa lyk­kään­tyi – Suomen puo­lel­la on kiin­nos­tus­ta jatkaa kau­ko­läm­mön myyntiä Haa­pa­ran­nal­le

13.11.2019 07:30 0
Tilaajille
Vasa Värme AB ostaa puolet Haaparannan lämpöyhtiöstä

Vasa Värme AB ostaa puolet Haa­pa­ran­nan läm­pö­yh­tiös­tä

04.11.2019 17:40 0
Tilaajille
Meri-Lapissa saa Lapin halvinta kaukolämpöä - yhtiöiden hinnoissa ei ole tällä hetkellä yleisesti korotuspaineita

Me­ri-La­pis­sa saa Lapin hal­vin­ta kau­ko­läm­pöä - yh­tiöi­den hin­nois­sa ei ole tällä het­kel­lä ylei­ses­ti ko­ro­tus­pai­nei­ta

02.10.2019 18:30 0
Tilaajille
Keminmaahan valmistuu loppuvuonna lisää kaukolämpöverkkoa  - tulipalossa vaurioituneen lämpölaitoksen korjaus on valmistunut

Ke­min­maa­han val­mis­tuu lop­pu­vuon­na lisää kau­ko­läm­pö­verk­koa - tu­li­pa­los­sa vau­rioi­tu­neen läm­pö­lai­tok­sen korjaus on val­mis­tu­nut

28.09.2019 08:00 0