Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaukolämpö
Kaukolämmön rikkoutuminen jätti noin 700 käyttöpaikkaa ilman lämpöä ja lämmintä vettä Torniossa keskiviikkona – myös uimahalli joutui sulkemaan ovensa etuajassa

Kau­ko­läm­mön rik­kou­tu­mi­nen jätti noin 700 käyt­tö­paik­kaa ilman lämpöä ja läm­min­tä vettä Tor­nios­sa kes­ki­viik­ko­na – myös ui­ma­hal­li joutui sul­ke­maan ovensa etu­ajas­sa

30.11.2023 12:48 1
Rovaniemi on Lapin kallein kaupunki asua kerrostalossa, mutta enää se ei ole koko Suomen kallein – "Muut kunnat ovat nostaneet hintoja reippaasti"

Ro­va­nie­mi on Lapin kallein kau­pun­ki asua ker­ros­ta­los­sa, mutta enää se ei ole koko Suomen kallein – "Muut kunnat ovat nos­ta­neet hintoja reip­paas­ti"

23.10.2023 09:10 9
Tilaajille
Kaukolämmön hinta nousee Rovaniemellä ensi vuonna – omakotitalossa asuva maksaa noin 13 euroa kuukaudessa lisää

Kau­ko­läm­mön hinta nousee Ro­va­nie­mel­lä ensi vuonna – oma­ko­ti­ta­los­sa asuva maksaa noin 13 euroa kuu­kau­des­sa lisää

09.10.2023 13:53 7
Tilaajille
Saneeraustyöstä voi tulla katkoksia kaukolämmönjakeluun Kemijärvellä – tiistain katkoksen syynä varalaitoksen rikkoontuminen

Sa­nee­raus­työs­tä voi tulla kat­kok­sia kau­ko­läm­mön­ja­ke­luun Ke­mi­jär­vel­lä – tiis­tain kat­kok­sen syynä va­ra­lai­tok­sen rik­koon­tu­mi­nen

17.08.2023 14:43 1
Tilaajille
Pelkosenniemen ja Pyhätunturin kaukolämpöliiketoiminta myydään Nevelle – muutos koskee noin 50–60 asiakasta

Pel­ko­sen­nie­men ja Py­hä­tun­tu­rin kau­ko­läm­pö­lii­ke­toi­min­ta myydään Nevelle – muutos koskee noin 50–60 asia­kas­ta

26.05.2023 10:54 2
Tilaajille
Neve rakentaa Rovaniemen Ounasrinteelle uuden kaukolämpökeskuksen ja purkaa pois vanhan – tarkoituksena on turvata lämpö myös häiriötilanteissa

Neve ra­ken­taa Ro­va­nie­men Ou­nas­rin­teel­le uuden kau­ko­läm­pö­kes­kuk­sen ja purkaa pois vanhan – tar­koi­tuk­se­na on turvata lämpö myös häi­riö­ti­lan­teis­sa

02.05.2023 20:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­ko­läm­pö­lai­tok­sel­la hölmöä puun polttoa

18.04.2023 05:00 2
Nevelin biokattilalaitos takaa Veitsiluodon sekä Hepolan ja Rytikarin lämmön jatkossa – laiteasennukset alkavat maaliskuussa

Nevelin bio­kat­ti­la­lai­tos takaa Veit­si­luo­don sekä Hepolan ja Ry­ti­ka­rin lämmön jat­kos­sa – lai­te­asen­nuk­set alkavat maa­lis­kuus­sa

20.02.2023 05:00
Tilaajille
Neve selvittää, voisiko Rovaniemeä lämmittää jätevesillä – "Olisi merkittävä energiamäärä saatavilla"

Neve sel­vit­tää, voisiko Ro­va­nie­meä läm­mit­tää jä­te­ve­sil­lä – "Olisi mer­kit­tä­vä ener­gia­mää­rä saa­ta­vil­la"

26.12.2022 19:30 4
Tilaajille
Inarissa kaukolämpö tuotetaan kotimaan puulla ja turpeella – tuonti Venäjältä loppui jo keväällä

Ina­ris­sa kau­ko­läm­pö tuo­te­taan ko­ti­maan puulla ja tur­peel­la – tuonti Ve­nä­jäl­tä loppui jo ke­vääl­lä

14.12.2022 20:30 4
Tilaajille
Haaparanta rakensi oman uuden lämpövoimalan – rajakaupunki halusi fossiilitonta kaukolämpöä, jota ei saanut Torniosta

Haa­pa­ran­ta rakensi oman uuden läm­pö­voi­ma­lan – ra­ja­kau­pun­ki halusi fos­sii­li­ton­ta kau­ko­läm­pöä, jota ei saanut Tor­nios­ta

28.10.2022 19:33 1
Tilaajille
Neve kuvaa kaukolämpöverkkoa helikopterista ensi yönä – lentoa siirrettiin vuorokaudella

Neve kuvaa kau­ko­läm­pö­verk­koa he­li­kop­te­ris­ta ensi yönä – lentoa siir­ret­tiin vuo­ro­kau­del­la

19.10.2022 08:07
Tilaajille
Neve tutkii kaukolämpöverkoston toimivuutta Rovaniemellä – helikopterista meluhaittaa yöaikaan

Neve tutkii kau­ko­läm­pö­ver­kos­ton toi­mi­vuut­ta Ro­va­nie­mel­lä – he­li­kop­te­ris­ta me­lu­hait­taa yö­ai­kaan

17.10.2022 18:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­ko­läm­mön hinta pysyy vakaana

20.09.2022 03:01 2
Tilaajille
"Iso ja huojentava uutinen" – rovaniemeläisen kerrostaloasukkaan lasku energiakriisistä jää maltilliseksi kaukolämmön takia

"Iso ja huo­jen­ta­va uu­ti­nen" – ­ro­va­nie­me­läi­sen ker­ros­ta­lo­asuk­kaan lasku ener­gia­krii­sis­tä jää mal­til­li­sek­si kau­ko­läm­mön takia

15.09.2022 18:00 4
Tilaajille
Neve ei ole nostamassa kaukolämmön hintaa Rovaniemellä kasvaneista tuotantokustannuksista huolimatta – tekemässä suunniteltua paremman tuloksen sähkön pörssimyynnin kautta

Neve ei ole nos­ta­mas­sa kau­ko­läm­mön hintaa Ro­va­nie­mel­lä kas­va­neis­ta tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta – te­ke­mäs­sä suun­ni­tel­tua pa­rem­man tu­lok­sen sähkön pörs­si­myyn­nin kautta

08.09.2022 19:27 3
Tilaajille
Ruskea kulta ei pelasta energiakriisiltä: "Puhutaan, että onhan meillä turvetta – no, ei sitä ole"

Ruskea kulta ei pelasta ener­giak­rii­sil­tä: "Pu­hu­taan, että onhan meillä tur­vet­ta – no, ei sitä ole"

06.09.2022 06:30 7
Tilaajille
Nevel ostaa Veitsiluodon kaukolämmön ja rakentaa Stora Enson sahalle Kemiin uuden biokattilan

Nevel ostaa Veit­si­luo­don kau­ko­läm­mön ja ra­ken­taa Stora Enson sahalle Kemiin uuden bio­kat­ti­lan

14.06.2022 10:53 4
Tilaajille
Kemin Rytikarin ja Hepolan asukkaille huojentava tieto – Stora Enso tuottaa jatkossakin Veitsiluodossa kaukolämpöä

Kemin Ry­ti­ka­rin ja Hepolan asuk­kail­le huo­jen­ta­va tieto – Stora Enso tuottaa jat­kos­sa­kin Veit­si­luo­dos­sa kau­ko­läm­pöä

16.03.2022 06:30 2
Tilaajille
Norrhydron tulevan tehtaan hukkalämpöä aiotaan hyödyntää rovaniemeläisten lämmitykseen

Norr­hyd­ron tulevan tehtaan huk­ka­läm­pöä aiotaan hyö­dyn­tää ro­va­nie­me­läis­ten läm­mi­tyk­seen

26.12.2021 15:00 3
Tilaajille