kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Kaukolämpö
Nevel ostaa Veitsiluodon kaukolämmön ja rakentaa Stora Enson sahalle Kemiin uuden biokattilan

Nevel ostaa Veit­si­luo­don kau­ko­läm­mön ja ra­ken­taa Stora Enson sahalle Kemiin uuden bio­kat­ti­lan

14.06.2022 10:53 4
Tilaajille
Kemin Rytikarin ja Hepolan asukkaille huojentava tieto – Stora Enso tuottaa jatkossakin Veitsiluodossa kaukolämpöä

Kemin Ry­ti­ka­rin ja Hepolan asuk­kail­le huo­jen­ta­va tieto – Stora Enso tuottaa jat­kos­sa­kin Veit­si­luo­dos­sa kau­ko­läm­pöä

16.03.2022 06:30 2
Tilaajille
Norrhydron tulevan tehtaan hukkalämpöä aiotaan hyödyntää rovaniemeläisten lämmitykseen

Norr­hyd­ron tulevan tehtaan huk­ka­läm­pöä aiotaan hyö­dyn­tää ro­va­nie­me­läis­ten läm­mi­tyk­seen

26.12.2021 15:00 3
Tilaajille
Aulis Jokinen vaihtoi öljykattilan kaukolämpöön – energiaremontin tekevä saa tuhansien eurojen tuen, näin valitset useista vaihtoehdoista oikean lämmitysmuodon

Aulis Jokinen vaihtoi öl­jy­kat­ti­lan kau­ko­läm­pöön – ener­gia­re­mon­tin tekevä saa tu­han­sien eurojen tuen, näin va­lit­set useista vaih­to­eh­dois­ta oikean läm­mi­tys­muo­don

21.11.2021 18:30 9
Tilaajille
Venäjän puunviennin rajoitukset iskevät myös Lappiin – "Meillä on tulossa melko totiset paikat"

Venäjän puun­vien­nin ra­joi­tuk­set iskevät myös Lappiin – "Meillä on tulossa melko totiset paikat"

01.11.2021 18:00 30
Tilaajille
Satametrinen kelopuupino suututti valtakunnan luontoväen – Kuusamon kaukolämpöyhtiön mukaan taustalla on turvekielto: "Jos hakepuuta ei saisi käyttää, niin millä me lämmitettäisiin"

Sa­ta­met­ri­nen ke­lo­puu­pi­no suu­tut­ti val­ta­kun­nan luon­to­väen – Kuu­sa­mon kau­ko­läm­pö­yh­tiön mukaan taus­tal­la on tur­ve­kiel­to: "Jos ha­ke­puu­ta ei saisi käyt­tää, niin millä me läm­mi­tet­täi­siin"

12.09.2021 10:09 34
Tilaajille
Keminmaahan vedettävä kaukolämpöputki ei pilaa ulkoilureittejä

Ke­min­maa­han ve­det­tä­vä kau­ko­läm­pö­put­ki ei pilaa ul­koi­lu­reit­te­jä

01.09.2021 13:04
Metsä Fibren Kemin uusi tehdas tuottaa muutaman vuoden päästä kaukolämmön Keminmaahan – siirtoputken tekeminen Keminmaasta tehdasalueelle varmistui

Metsä Fibren Kemin uusi tehdas tuottaa muu­ta­man vuoden päästä kau­ko­läm­mön Ke­min­maa­han – siir­to­put­ken te­ke­mi­nen Ke­min­maas­ta teh­das­alueel­le var­mis­tui

13.07.2021 07:00 4
Tilaajille
Kemin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämpötuotannon päästöt laskevat nyt kolmasosaan ja vuonna 2024 nollaan – uusi biolämpölaitos tuottaa puulla kaukolämpöä kaupunkilaisille

Kemin Energia ja Vesi Oy:n kau­ko­läm­pö­tuo­tan­non päästöt las­ke­vat nyt kol­mas­osaan ja vuonna 2024 nollaan – uusi bio­läm­pö­lai­tos tuottaa puulla kau­ko­läm­pöä kau­pun­ki­lai­sil­le

02.06.2021 18:30 1
Tilaajille
Kemin eteläosissa huolettaa, miten käy Veitsiluodon kaukolämmölle ja sairauskassan hyville korvauksille

Kemin ete­lä­osis­sa huo­let­taa, miten käy Veit­si­luo­don kau­ko­läm­möl­le ja sai­raus­kas­san hyville kor­vauk­sil­le

21.04.2021 21:58 4
Tilaajille
Energiapuun tarve kasvaa Lapissa – Sodankylässä pohditaan lämmitystä kuntalaisten viemärijätteiden avulla

Ener­gia­puun tarve kasvaa Lapissa – So­dan­ky­läs­sä poh­di­taan läm­mi­tys­tä kun­ta­lais­ten vie­mä­ri­jät­tei­den avulla

06.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Hiilen ja turpeen tilalle ydinvoimaa jo 2029? Jos se on tekniikasta kiinni, niin kivihiilikiellon alkaessa kaukolämpöä tuottaa Suomen ensimmäinen pienydinreaktori

Hiilen ja turpeen tilalle ydin­voi­maa jo 2029? Jos se on tek­nii­kas­ta kiinni, niin ki­vi­hii­li­kiel­lon al­kaes­sa kau­ko­läm­pöä tuottaa Suomen en­sim­mäi­nen pien­ydin­reak­to­ri

29.09.2020 06:00 3
Kaukolämpövesi virtasi Rovaniemellä Kemijokeen ohjatusti – Syysaamuina vesi usein höyrystyy voimakkaasti

Kau­ko­läm­pö­ve­si virtasi Ro­va­nie­mel­lä Ke­mi­jo­keen oh­ja­tus­ti – Syys­aa­mui­na vesi usein höy­rys­tyy voi­mak­kaas­ti

03.09.2020 10:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­ko­läm­mön ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lus­saan

03.09.2020 05:00
Tilaajille
Keminmaan keskusta saatetaan lämmittää tulevaisuudessa Metsä Fibren biotuotetehtaalta Kemistä

Ke­min­maan kes­kus­ta saa­te­taan läm­mit­tää tu­le­vai­suu­des­sa Metsä Fibren bio­tuo­te­teh­taal­ta Kemistä

14.07.2020 17:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hyö­dyn­ne­tään jää­dy­tys­ve­den lämpö

15.06.2020 06:00
Tilaajille
Haaparanta perui lämpölaitoksen myynnin – "Hyvä päätös Tornion Energialle"

Haa­pa­ran­ta perui läm­pö­lai­tok­sen myynnin – "Hyvä päätös Tornion Ener­gial­le"

17.02.2020 19:24
Tilaajille

Lii­tin­hor­mien vau­rioi­tu­mi­nen sai aikaan savua kau­ko­läm­pö­lai­tok­ses­sa Iissä

16.02.2020 13:38
Tilaajille
Haaparannan energiayhtiön osakekauppa jäihin – ylimääräinen valtuusto on peruttu

Haa­pa­ran­nan ener­gia­yh­tiön osa­ke­kaup­pa jäihin – yli­mää­räi­nen val­tuus­to on peruttu

07.01.2020 20:56
Tilaajille
Sähköliiton tukilakot eivät kylmennä koteja – kohteena on teollisuus, mutta konkreettiset vaikutukset jäänevät vähiin

Säh­kö­lii­ton tu­ki­la­kot eivät kyl­men­nä koteja – koh­tee­na on teol­li­suus, mutta konk­reet­ti­set vai­ku­tuk­set jää­ne­vät vähiin

02.01.2020 21:01