Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tervola
Tervola rakentaa uusia vuokra-asuntoja vuosikymmenien tauon jälkeen – keskelle kuntaa on tulossa uudenaikaisia rivitaloja purettavien tilalle

Tervola ra­ken­taa uusia vuok­ra-asun­to­ja vuo­si­kym­me­nien tauon jälkeen – kes­kel­le kuntaa on tulossa uu­den­ai­kai­sia ri­vi­ta­lo­ja pu­ret­ta­vien tilalle

17.11.2023 19:30 2
Tilaajille
Tervola pudottaa tuloveroprosentin alle seitsemään – tiputus tuo 300 000 euroa vähemmän verotuloja

Tervola pu­dot­taa tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin alle seit­se­mään – tiputus tuo 300 000 euroa vä­hem­män ve­ro­tu­lo­ja

13.11.2023 14:46
Tilaajille
Tervolan "Peuran Essolle" suunnitteilla ruokakauppa – liikenneasemaa pyörittävä Tervolan vuoden yrittäjä Olli-Pekka Mäkipeura on selvinnyt kolmesta kovasta iskusta

Ter­vo­lan "Peuran Es­sol­le" suun­nit­teil­la ruo­ka­kaup­pa – lii­ken­ne­ase­maa pyö­rit­tä­vä Ter­vo­lan vuoden yrit­tä­jä Ol­li-Pek­ka Mä­ki­peu­ra on sel­vin­nyt kol­mes­ta kovasta iskusta

28.10.2023 21:00 6
Tilaajille
Tervolan Louen koululle jatkoaikaa – kunta alkaa maksaa lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää

Ter­vo­lan Louen kou­lul­le jat­ko­ai­kaa – kunta alkaa maksaa lap­si­per­heil­le ko­ti­hoi­don­tuen kun­ta­li­sää

27.10.2023 18:03
Tilaajille
Luolareitin suosio yllätti: Kätkävaaraan tarvitaan iso parkkipaikka satojen metrien autojonojen takia

Luo­la­rei­tin suosio yl­lät­ti: Kät­kä­vaa­raan tar­vi­taan iso park­ki­paik­ka satojen metrien au­to­jo­no­jen takia

18.10.2023 17:40
Tilaajille
Kaija Saariahon Terra Memoria hioutuu yleisölle – 40-vuotias Meri-Lapin jousikvartetti työstää syksyyn Unia ja muistoja -konserttia

Kaija Saa­ri­ahon Terra Memoria hioutuu ylei­söl­le – 40-vuo­tias Me­ri-La­pin jou­si­kvar­tet­ti työstää syksyyn Unia ja muis­to­ja -kon­sert­tia

17.10.2023 18:00
Tilaajille
Pakkausjätteiden tyhjennykset ovat myöhässä Lounais-Lapissa – urakoitsijat tilaama tyhjennysauto ei saapunut ajoissa, avaimia jätekatoksiin puuttuu

Pak­kaus­jät­tei­den tyh­jen­nyk­set ovat myö­häs­sä Lou­nais-La­pis­sa – ura­koit­si­jat tilaama tyh­jen­nys­au­to ei saa­pu­nut ajois­sa, avaimia jä­te­ka­tok­siin puuttuu

17.10.2023 15:31
Tilaajille
Louen koululle esitetään vuoden jatkoaikaa – sen jälkeen lasketaan, onko oppilaita koulussa tarpeeksi

Louen kou­lul­le esi­te­tään vuoden jat­ko­ai­kaa – sen jälkeen las­ke­taan, onko op­pi­lai­ta kou­lus­sa tar­peek­si

17.10.2023 13:28
Tilaajille
Kyläläiset pelastivat Louen kyläkaupan perustamalla uuden yhtiön – Salen kiinteistöön tulee ensi vuonna uusi kauppias

Ky­lä­läi­set pe­las­ti­vat Louen ky­lä­kau­pan pe­rus­ta­mal­la uuden yhtiön – Salen kiin­teis­töön tulee ensi vuonna uusi kaup­pias

09.10.2023 09:43 11
Tilaajille
Kirkkopalot korostavat paloturvallisuutta – kirkkolaki antaa kulttuurihistoriallisten rakennusten remonteista päätösvallan Museovirastolle

Kirk­ko­pa­lot ko­ros­ta­vat pa­lo­tur­val­li­suut­ta – kirk­ko­la­ki antaa kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ten ra­ken­nus­ten re­mon­teis­ta pää­tös­val­lan Mu­seo­vi­ras­tol­le

02.10.2023 05:00
Tilaajille
Peruskorjauksessa olevan Tervolan sillan molemmat kaistat ovat ensi viikolla jälleen käytössä – työt jatkuvat sen jälkeen sillan alla

Pe­rus­kor­jauk­ses­sa olevan Ter­vo­lan sillan mo­lem­mat kaistat ovat ensi vii­kol­la jälleen käy­tös­sä – työt jat­ku­vat sen jälkeen sillan alla

30.09.2023 11:00 1
Tilaajille
Nyt puhuvat rovaniemeläisen matkailuyrityksen entiset työntekijät: "Elämäni hirvein työpaikka", sanoo ranskalainen Lea

Nyt puhuvat ro­va­nie­me­läi­sen mat­kai­lu­yri­tyk­sen entiset työn­te­ki­jät: "E­lä­mä­ni hirvein työ­paik­ka", sanoo rans­ka­lai­nen Lea

14.09.2023 09:05 54
Tilaajille
Tonttien verotus kiristyy liki kaikissa Lapin kunnissa, jos hallituksen lakiesitys menee läpi – katso listasta oman kuntasi tilanne

Tont­tien verotus ki­ris­tyy liki kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa, jos hal­li­tuk­sen la­ki­esi­tys menee läpi – katso lis­tas­ta oman kuntasi tilanne

12.09.2023 05:00 18
Tilaajille
Metsämarssi-tapahtumia Ivalossa, Pellossa ja Tervolassa

Met­sä­mars­si-ta­pah­tu­mia Iva­los­sa, Pel­los­sa ja Ter­vo­las­sa

08.09.2023 19:16
Tilaajille
Markkinameininkiä Louela
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mark­ki­na­mei­nin­kiä Louela

07.09.2023 05:30
Tervolan sahalaajennus on sijoitus 30–40 vuodelle – yli 26 miljoonan euron Tervolan Saha ja Höyläämö oy:n investointi vihittiin käyttöön

Ter­vo­lan sa­ha­laa­jen­nus on si­joi­tus 30–40 vuo­del­le – yli 26 mil­joo­nan euron Ter­vo­lan Saha ja Höy­lää­mö oy:n in­ves­toin­ti vi­hit­tiin käyt­töön

01.09.2023 18:05 5
Tilaajille
Meri-Lapissa mitattiin viikonloppuna törkeän rattijuopumuksen lukemia – kuljettaja yritti paeta poliisia peruuttamalla, törmäsi työmaan rakenteisiin

Me­ri-La­pis­sa mi­tat­tiin vii­kon­lop­pu­na törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemia – kul­jet­ta­ja yritti paeta po­lii­sia pe­ruut­ta­mal­la, törmäsi työmaan ra­ken­tei­siin

13.08.2023 14:52
Tilaajille
Ranuan kunnanhallitus ottaa kantaa Tervolan tuulivoimakaavaan

Ranuan kun­nan­hal­li­tus ottaa kantaa Ter­vo­lan tuu­li­voi­ma­kaa­vaan

09.08.2023 17:03
Tilaajille
Louen kaupan lopettaminen ei aja omistajien etua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Louen kaupan lo­pet­ta­mi­nen ei aja omis­ta­jien etua

24.07.2023 14:43 2