Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tervola
Kuukausi
Tervolan Kätkävaaralle rakennetaan uutta luontoreittiä – sisältää paljon portaita ja ainakin yhden kodan

Ter­vo­lan Kät­kä­vaa­ral­le ra­ken­ne­taan uutta luon­to­reit­tiä – si­säl­tää paljon por­tai­ta ja ainakin yhden kodan

29.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Tervolassa korotetaan vauvarahaa 500 eurosta 6000 euroon ensi vuonna

Ter­vo­las­sa ko­ro­te­taan vau­va­ra­haa 500 eurosta 6000 euroon ensi vuonna

23.09.2022 16:09 2
Tilaajille
Autotallissa syttyi tulipalo iltapäivällä Tervolassa

Au­to­tal­lis­sa syttyi tu­li­pa­lo il­ta­päi­väl­lä Ter­vo­las­sa

18.09.2022 18:11
Juha Jankkilalla on Kemijoen varressa 78 jalkapallokentän verran perunamaata – joka syksy hän nostaa miljoona kiloa Lapin ihmettä, jonka ei pitäisi edes viihtyä täällä

Juha Jank­ki­lal­la on Ke­mi­joen var­res­sa 78 jal­ka­pal­lo­ken­tän verran pe­ru­na­maa­ta – joka syksy hän nostaa mil­joo­na kiloa Lapin ih­met­tä, jonka ei pitäisi edes viihtyä täällä

17.09.2022 06:00 22
Tilaajille
Tervolassa esitetään vauvarahan korotusta – syntymävuonna maksettaisiin 2 000 euroa

Ter­vo­las­sa esi­te­tään vau­va­ra­han ko­ro­tus­ta – ­syn­ty­mä­vuon­na mak­set­tai­siin 2 000 euroa

15.09.2022 14:57
Tilaajille
Jätteiden lajittelu onnistuu Tervolan ekotoimipisteessä entistä helpommin

Jät­tei­den la­jit­te­lu on­nis­tuu Ter­vo­lan eko­toi­mi­pis­tees­sä entistä hel­pom­min

07.09.2022 15:11
Vanhemmat
Viikon kuva: Viimeiset lapinlehmät saapuivat Louelle
Kolumni

Viikon kuva: Vii­mei­set la­pin­leh­mät saa­pui­vat Louelle

02.09.2022 06:00 1
Tilaajille
Tervolan kunnan brändityö voitti kultaa mainostoimistojen kansainvälisessä kilpailussa

Ter­vo­lan kunnan brän­di­työ voitti kultaa mai­nos­toi­mis­to­jen kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa

01.09.2022 19:52
Tilaajille
Nyt rysähti: Tervolaan miljoonan euron jokerivoitto – Eurojackpotin 20 miljoonaa Saksaan

Nyt ry­säh­ti: Ter­vo­laan mil­joo­nan euron jo­ke­ri­voit­to – Eu­ro­jack­po­tin 20 mil­joo­naa Saksaan

31.08.2022 00:00 1
Tilaajille
Lapinlehmä palasi sukupuuton partaalta Tervolaan – siihen tarvittiin Pelson vankila ja apua Ruotsista

La­pin­leh­mä palasi su­ku­puu­ton par­taal­ta Ter­vo­laan – siihen tar­vit­tiin Pelson vankila ja apua Ruot­sis­ta

29.08.2022 19:41 5
Tilaajille
Puolustusvoimat huutokauppaa käytöstä poistettua tavaraa Tervolassa viikonloppuna – mukana muun muassa telakuorma-autoja ja mönkijöitä

Puo­lus­tus­voi­mat huu­to­kaup­paa käy­tös­tä pois­tet­tua tavaraa Ter­vo­las­sa vii­kon­lop­pu­na – mukana muun muassa te­la­kuor­ma-au­to­ja ja mön­ki­jöi­tä

22.08.2022 14:47 2
Tilaajille
Rovaniemi juhli maakuntaviestissä – OH voitti minimaakuntaviestin

Ro­va­nie­mi juhli maa­kun­ta­vies­tis­sä – OH voitti mi­ni­maa­kun­ta­vies­tin

14.08.2022 18:05
Tilaajille
Henri Kokkonen yllätti iltarastipohjalta Tervolassa – Mikko Kurkela ja Eeva-Liina Ojanaho voittajat Törmävaaran keskimatkalla

Henri Kok­ko­nen yllätti il­ta­ras­ti­poh­jal­ta Ter­vo­las­sa – Mikko Kurkela ja Ee­va-Lii­na Ojanaho voit­ta­jat Tör­mä­vaa­ran kes­ki­mat­kal­la

13.08.2022 18:42 3
Tilaajille
Paasikiven ja Kekkosen jälkeen seurasi Paasilinnojen aika

Paa­si­ki­ven ja Kek­ko­sen jälkeen seurasi Paa­si­lin­no­jen aika

02.08.2022 10:36
Tilaajille
Kaksi henkilöä jäi kiinni polttoöljyn anastamisesta Tervolassa – päihtyneen kuljettajan takapenkiltä löytyi 200 litran öljykanisteri

Kaksi hen­ki­löä jäi kiinni polt­to­öl­jyn anas­ta­mi­ses­ta Ter­vo­las­sa – päih­ty­neen kul­jet­ta­jan ta­ka­pen­kil­tä löytyi 200 litran öl­jy­ka­nis­te­ri

30.07.2022 13:34 6
Tilaajille
Tervolan vanhuspalveluissa on luotu hyvinvointia eläinten avulla – "Sellaiset asukkaat, jotka eivät kauheasti puhu, saattavat eläimen kohdatessaan alkaa ihan spontaanisti kertomaan juttuja"

Ter­vo­lan van­hus­pal­ve­luis­sa on luotu hy­vin­voin­tia eläin­ten avulla – "Sel­lai­set asuk­kaat, jotka eivät kau­heas­ti puhu, saat­ta­vat eläimen koh­da­tes­saan alkaa ihan spon­taa­nis­ti ker­to­maan jut­tu­ja"

10.07.2022 14:57 3
Tilaajille
Rovaniemellä perustettiin keskellä vuotta sote-virkoja, jotka eivät olleet talousarviossa – hyvinvointialue pyytää selvitystä ja asia siirtyy kaupunginhallituksen käsittelyyn

Ro­va­nie­mel­lä pe­rus­tet­tiin kes­kel­lä vuotta so­te-vir­ko­ja, jotka eivät olleet ta­lous­ar­vios­sa – hy­vin­voin­ti­alue pyytää sel­vi­tys­tä ja asia siirtyy kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lyyn

06.07.2022 19:36 3
Tilaajille
Kypsää hillaa löytyy Lapista jo parin viikon kuluttua – tiedossa hyvä hillavuosi jo kolmatta vuotta peräkkäin

Kypsää hillaa löytyy Lapista jo parin viikon ku­lut­tua – tie­dos­sa hyvä hil­la­vuo­si jo kol­mat­ta vuotta pe­räk­käin

05.07.2022 16:12 6
Tilaajille
NewPaakkola hakee kasvua Ruotsista ja lisää henkilöstöään – rekrytointiongelmat hidastavat kasvua

New­Paak­ko­la hakee kasvua Ruot­sis­ta ja lisää hen­ki­lös­töään – rek­ry­toin­ti­on­gel­mat hi­das­ta­vat kasvua

04.07.2022 15:45 1
Tilaajille
Tervola korotti roimasti sote-henkilöstön palkkoja, sairaanhoitajille yli 200 euroa yleiskorotuksen päälle – katso lista tästä

Tervola korotti roi­mas­ti so­te-hen­ki­lös­tön palk­ko­ja, sai­raan­hoi­ta­jil­le yli 200 euroa yleis­ko­ro­tuk­sen päälle – katso lista tästä

02.07.2022 06:00 7
Tilaajille