Tervola
Viikko

Kul­je­tin­val­mis­ta­jan lä­hi­tu­le­vai­suus näyttää lu­paa­val­ta – New­Paak­ko­la haluaa kasvaa mal­til­li­ses­ti ja pa­nos­taa nyt myös kier­to­ta­lou­teen

12.05.2021 19:30 4
Tilaajille

Tervola perui Maa­seu­dul­ta käsin messut

12.05.2021 14:12

Ter­vo­lan suu­rim­pa­na haas­tee­na ovat elin­voi­mas­ta huo­leh­ti­mi­nen ja kun­ta­ta­lou­den tiuk­ke­ne­mi­nen

12.05.2021 07:00 2
Tilaajille

Ter­vo­laan suun­nit­teil­la kolme uutta tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ket­ta

11.05.2021 16:49 12
Tilaajille

Maa­seu­dul­ta Käsin -messut pe­rut­tiin myös tältä vuo­del­ta

11.05.2021 16:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kuntaan tar­vi­taan ihmisiä

11.05.2021 14:50
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöön on eh­do­tet­tu uutta kan­sal­lis­puis­toa ni­mel­tään Lou­nais-La­pin Erämaa – "Pai­kal­lis­ten nä­kö­kul­mas­ta aluees­sa on se etu, että alue on valtion omis­ta­maa maata"

09.05.2021 15:46 29
Tilaajille
Kuukausi

Auto ajautui ulos tieltä ja päätyi kyl­jel­leen ojaan Ter­vo­las­sa – Autoon virtasi vettä ojasta, kul­jet­ta­ja ei päässyt ulos

04.05.2021 12:53
Tilaajille

Lappiin ha­lu­taan pe­rus­taa uusi kan­sal­lis­puis­to – kai­vos­yh­tiö Mawson on etsinyt malmia alueel­la vuosia

28.04.2021 08:05 20
Tilaajille

Hir­si­teh­taan tont­ti­kaup­pa hajotti Ter­vo­lan kun­nan­hal­li­tuk­sen – "Lai­ton­ta yri­tys­tu­kea yli 70 000 euroa"

27.04.2021 07:00
Tilaajille

Ter­vo­laan aiotaan pe­rus­taa pel­let­ti­teh­das, joka tuo mu­ka­naan useita työ­paik­ko­ja

16.04.2021 15:59 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kät­kä­vaa­ras­ta ve­to­voi­ma­koh­de

15.04.2021 06:00 1
Tilaajille

Ter­vo­lan talous plus­sal­la viime vuonna

14.04.2021 12:45
Vanhemmat

Räpiviä an­kan­poi­ka­sia ja pör­röi­siä vii­riäis­ti­pu­ja – Seuraa tästä Ter­vo­las­ta lä­he­tet­tä­vää pää­siäi­sen ti­pu-li­veä

01.04.2021 17:00 1
Tilaajille

Kul­ta­ryn­täys­tä esi­tel­lään Ter­vo­lan kir­jas­tos­sa

31.03.2021 10:50 1
Lukijalta Mielipide

Asia on jo kä­si­tel­ty

31.03.2021 06:00
Tilaajille

Osa op­pi­lais­ta kulkee Mat­ti­sen kouluun hiih­tä­mäl­lä, koska tie on tal­vel­la vaa­ral­li­sen kapea ja urainen

29.03.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kunta hoi­ta­koon tiet

27.03.2021 09:57 1
Tilaajille

Ter­vo­laan tulee Hes­bur­ger – In­ves­toin­ti ham­pu­ri­lai­siin maksaa yrit­tä­jäl­le lähes puoli mil­joo­naa euroa

25.03.2021 21:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vireä ja virkeä Ter­vo­la? – "Ta­sa­puo­li­ses­ti pal­ve­le­va auraus asu­tuil­ta teiltä lo­pe­te­taan"

23.03.2021 15:20 3
Tilaajille