Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Tervola
Kuukausi
Jalostetuille puutuotteille on hyvin kysyntää – Tervolassa vihittiin käyttöön Vaaran Palkin jättimäinen hirsitehdas

Ja­los­te­tuil­le puu­tuot­teil­le on hyvin ky­syn­tää – Ter­vo­las­sa vi­hit­tiin käyt­töön Vaaran Palkin jät­ti­mäi­nen hir­si­teh­das

18.10.2021 19:28 5
Tilaajille
Kahden henkilöauton kolari Tervolassa: peltiä rutattiin, mutta vakavilta henkilövahingoilta säästyttiin

Kahden hen­ki­lö­au­ton kolari Ter­vo­las­sa: peltiä ru­tat­tiin, mutta va­ka­vil­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin

09.10.2021 23:53
200 kilometrin voimajohto kulkisi Rovaniemeltä Vaalaan – yva-selostus on nyt arvioitavana

200 ki­lo­met­rin voi­ma­joh­to kulkisi Ro­va­nie­mel­tä Vaalaan – yva-se­los­tus on nyt ar­vioi­ta­va­na

06.10.2021 20:05 8
Tilaajille
Koronarokotteiden ottaminen on vähentynyt Lapissa muutaman viikon aikana – toista rokoteannosta ei välttämättä haetakaan

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den ot­ta­mi­nen on vä­hen­ty­nyt Lapissa muu­ta­man viikon aikana – toista ro­ko­te­an­nos­ta ei vält­tä­mät­tä hae­ta­kaan

04.10.2021 19:53 11
Tilaajille
Rekan kylmälaite syttyi tuleen Tervolassa – Toinen autoilija huomasi palon ennen rekan kuljettajaa

Rekan kyl­mä­lai­te syttyi tuleen Ter­vo­las­sa – Toinen au­toi­li­ja huomasi palon ennen rekan kul­jet­ta­jaa

29.09.2021 17:06
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt hakee 35 000 hehtaarin malminetsintälupaa Rovaniemelle ja Tervolaan – Yhtiö etsii Etelä-Lapin maaperästä etenkin kobolttia

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee 35 000 heh­taa­rin mal­min­et­sin­tä­lu­paa Ro­va­nie­mel­le ja Ter­vo­laan – Yhtiö etsii Ete­lä-La­pin maa­pe­räs­tä etenkin ko­bolt­tia

27.09.2021 12:05 10
Tilaajille
Vanhemmat
Iso huoli Tervolassa – Suhangon purkuputken ympäristöselvitykset jo täydessä vauhdissa: "Kenenkään sokkelin viereen ne eivät tule"

Iso huoli Ter­vo­las­sa – Su­han­gon pur­ku­put­ken ym­pä­ris­tö­sel­vi­tyk­set jo täy­des­sä vauh­dis­sa: "Ke­nen­kään sok­ke­lin viereen ne eivät tule"

17.09.2021 18:02 19
Tilaajille
Rovaniemi laahaa koronarokotteiden toisessa pistoksessa muuta Lappia reilusti jäljessä, Ylitorniolla on Länsi-Pohjan paras rokotekattavuus

Ro­va­nie­mi laahaa ko­ro­na­ro­kot­tei­den toi­ses­sa pis­tok­ses­sa muuta Lappia rei­lus­ti jäl­jes­sä, Yli­tor­niol­la on Län­si-Poh­jan paras ro­ko­te­kat­ta­vuus

15.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Lappilaisella lähiruualla on kasvumahdollisuuksia – maatilat voivat lisätä elinvoimaisuuttaan lähiruokaan erikoistumalla

Lap­pi­lai­sel­la lä­hi­ruual­la on kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia – maa­ti­lat voivat lisätä elin­voi­mai­suut­taan lä­hi­ruo­kaan eri­kois­tu­mal­la

10.09.2021 18:03
Tilaajille

Auraus ää­nes­tyt­ti Ter­vo­las­sa

08.09.2021 13:45 5
Tervolan Lapinniemen koululla kaksi yläkoulun luokkaa karanteeniin altistumisten vuoksi

Ter­vo­lan La­pin­nie­men kou­lul­la kaksi ylä­kou­lun luokkaa ka­ran­tee­niin al­tis­tu­mis­ten vuoksi

16.08.2021 15:42
Tilaajille
Keränen vetää Tervolan valtuustoa, Ylimartimo hallitusta

Keränen vetää Ter­vo­lan val­tuus­toa, Yli­mar­ti­mo hal­li­tus­ta

13.08.2021 12:37
Tilaajille
Tervolan luottamuspaikoista sopuisa ratkaisu – Valtuuston puheenjohtaja vasemmistoliitosta, kunnanhallituksen puheenjohtaja keskustasta

Ter­vo­lan luot­ta­mus­pai­kois­ta sopuisa rat­kai­su – Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja va­sem­mis­to­lii­tos­ta, kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja kes­kus­tas­ta

05.08.2021 13:24
Tilaajille
Kirjat matkaavat kotiasiakkaille kärryn kyydissä – Tervolan kunta hankki sähköpyöriä

Kirjat mat­kaa­vat ko­ti­asiak­kail­le kärryn kyy­dis­sä – Ter­vo­lan kunta hankki säh­kö­pyö­riä

28.07.2021 14:22
Matkailuauto syttyi palamaan Tervolassa – Palo levisi myös viereisiin autoliikkeen autoihin, kun kuljettaja ajoi palavan auton liikkeen pihaan

Mat­kai­lu­au­to syttyi pa­la­maan Ter­vo­las­sa – Palo levisi myös vie­rei­siin au­to­liik­keen au­toi­hin, kun kul­jet­ta­ja ajoi palavan auton liik­keen pihaan

08.07.2021 14:53 1
Tilaajille
Luonnon monimuotoisuus kasvaa, kun kulotus luo tilaa uusille eliölajeille – Lapin yhteismetsä kulotti Tervolassa ensimmäistä kertaa omaa metsäänsä

Luonnon mo­ni­muo­toi­suus kasvaa, kun kulotus luo tilaa uusille eliö­la­jeil­le – Lapin yh­teis­met­sä kulotti Ter­vo­las­sa en­sim­mäis­tä kertaa omaa met­sään­sä

08.07.2021 06:30 6
Tilaajille
Tervolaan tehdään yli 20 miljoonan sahainvestointi, joka synnyttää ainakin kymmenen uutta työpaikkaa

Ter­vo­laan tehdään yli 20 mil­joo­nan sa­hain­ves­toin­ti, joka syn­nyt­tää ainakin kym­me­nen uutta työ­paik­kaa

02.07.2021 18:30 4
Tilaajille
Talkoohenki ei olekaan kuollut – Tervolassa on pantu kotiseutumuseota kuntoon jo yli 2200 talkootunnin voimin

Tal­koo­hen­ki ei olekaan kuollut – Ter­vo­las­sa on pantu ko­ti­seu­tu­mu­seo­ta kuntoon jo yli 2200 tal­koo­tun­nin voimin

01.07.2021 17:31 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­luu­muut­ta­ja­na Ter­vo­laan

30.06.2021 09:30 3

Ter­vo­laan ei laadita eril­lis­tä sel­vi­tys­tä tuu­li­voi­man so­vel­tu­mi­ses­ta

23.06.2021 11:46