Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Polttoaineet
Viimeisin 12 tuntia
Euroopan energiakriisi loppui, muutos näkyy nyt bensapumpuilla – joko päästään alle 1,70 euron litrahintojen?

Eu­roo­pan ener­gia­krii­si loppui, muutos näkyy nyt ben­sa­pum­puil­la – joko pääs­tään alle 1,70 euron lit­ra­hin­to­jen?

10.12.2023 18:30 8
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Sähköautojen kehittyessä pysähtyä tarvitsee yhä harvemmin – tarkoittaako se kuolemaa huoltoasemille?

Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

10.12.2023 10:06 10
Vanhemmat
Näin tehdään sähkötraktori ilman suuria akkuja – sähködiesel sopii sinnekin, minne verkkovirta ei yllä

Näin tehdään säh­kö­trak­to­ri ilman suuria akkuja – säh­kö­die­sel sopii sin­ne­kin, minne verk­ko­vir­ta ei yllä

25.11.2023 06:30 3
Tilaajille
Rikkoutuneesta venttiilistä valui 400 litraa polttoainetta Sodankylän Jääkäriprikaatissa – ainetta ei päässyt maastoon

Rik­kou­tu­nees­ta vent­tii­lis­tä valui 400 litraa polt­to­ai­net­ta So­dan­ky­län Jää­kä­ri­pri­kaa­tis­sa – ainetta ei päässyt maas­toon

12.09.2023 15:32
Tilaajille
Polttoaineen myynti uhkaa loppua Nuorgamin kylässä heinäkuun lopulla – lähin tankkauspaikka on jatkossa 25 kilometrin päässä Norjan puolella, jos uutta toimijaa ei kylään löydy

Polt­to­ai­neen myynti uhkaa loppua Nuor­ga­min kylässä hei­nä­kuun lopulla – lähin tank­kaus­paik­ka on jat­kos­sa 25 ki­lo­met­rin päässä Norjan puo­lel­la, jos uutta toi­mi­jaa ei kylään löydy

03.06.2023 13:58 7
Tilaajille
Alkaako länsirajalla pian valtava polttoaineralli?

Alkaako län­si­ra­jal­la pian valtava polt­toai­ne­ral­li?

13.05.2023 16:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­ko­läm­pö­lai­tok­sel­la hölmöä puun polttoa

18.04.2023 05:00 2
Vähemmän hiilidioksidia ilmakehään, metsähakkuita vähemmäksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hem­män hii­li­di­ok­si­dia il­ma­ke­hään, met­sä­hak­kui­ta vä­hem­mäk­si

17.04.2023 05:00
Tilaajille
Inflaatio ei taitu – kuluttajahintojen nousuvauhti kiihtyi helmikuussa

Inf­laa­tio ei taitu – ku­lut­ta­ja­hin­to­jen nou­su­vauh­ti kiihtyi hel­mi­kuus­sa

14.03.2023 09:07 2
Tilaajille
Bensasta sähköön kilpailukykyisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ben­sas­ta sähköön kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti

20.02.2023 06:02 1
AKT:n lakko näkyy myös Lapin huoltoasemilla, mutta vaikutukset polttoaineen riittävyyteen vaihtelevat – "Vielä on kaikkia aineita jäljellä"

AKT:n lakko näkyy myös Lapin huol­toa­se­mil­la, mutta vai­ku­tuk­set polt­to­ai­neen riit­tä­vyy­teen vaih­te­le­vat – "Vielä on kaikkia aineita jäl­jel­lä"

17.02.2023 16:55 1
Tilaajille
Kohonneet bensiinin ja dieselin hinnat näkyvät yhä polttoainevarkauksien määrässä, kertoo poliisi

Ko­hon­neet ben­sii­nin ja die­se­lin hinnat näkyvät yhä polt­to­ai­ne­var­kauk­sien mää­räs­sä, kertoo poliisi

09.12.2022 09:05
Tilaajille
Dieselin hinta tulee pysymään bensiiniä kalliimpana – tulevat EU-pakotteet venäläisiä öljytuotteita vastaan voivat kuristaa markkinoita entisestään

Die­se­lin hinta tulee py­sy­mään ben­sii­niä kal­liim­pa­na – tulevat EU-pa­kot­teet ve­nä­läi­siä öl­jy­tuot­tei­ta vastaan voivat ku­ris­taa mark­ki­noi­ta en­ti­ses­tään

18.11.2022 07:48 5
Polttoaineen keskihinnat laskivat elokuun ensi viikolla edelleen kesän huipuista – ysivitosen kohdalla alenema yli 30 senttiä

Polt­to­ai­neen kes­ki­hin­nat las­ki­vat elokuun ensi vii­kol­la edel­leen kesän hui­puis­ta – ysi­vi­to­sen koh­dal­la alenema yli 30 senttiä

12.08.2022 09:56 5
Tilaajille
Tankkausasema säilyi Savukoskella – muut lähimmät asemat sijaitsevat 42 kilometrin päässä Pelkosenniemellä ja yli 80 kilometrin päässä Sallassa

Tank­kaus­ase­ma säilyi Sa­vu­kos­kel­la – muut lä­him­mät asemat si­jait­se­vat 42 ki­lo­met­rin päässä Pel­ko­sen­nie­mel­lä ja yli 80 ki­lo­met­rin päässä Sal­las­sa

15.07.2022 13:30 3
Tilaajille
Polttoaineiden hinnat putosivat – taustalla jakeluvelvoitteen alentaminen

Polt­to­ai­nei­den hinnat pu­to­si­vat – taus­tal­la ja­ke­lu­vel­voit­teen alen­ta­mi­nen

05.07.2022 11:54 4
Auton hankinta mietityttää monia
Pääkirjoitus

Auton han­kin­ta mie­ti­tyt­tää monia

11.05.2022 11:11
Raja-asemat kuin nukkuneen rukous –  Ukrainan sotakin vaikuttaa, mutta pääsyy hiljaisuuteen on korona

Ra­ja-ase­mat kuin nuk­ku­neen rukous –  Uk­rai­nan sotakin vai­kut­taa, mutta pääsyy hil­jai­suu­teen on korona

22.04.2022 19:30 2
Tilaajille
Opettaja Riku kulkee päivittäin yli 160 kilometrin työmatkan ja toivoo polttoaineen hinnan laskevan – tutkija arvioi, ettei dieselin hinnanlasku näy kuluttajille

Opet­ta­ja Riku kulkee päi­vit­täin yli 160 ki­lo­met­rin työ­mat­kan ja toivoo polt­to­ai­neen hinnan las­ke­van – tutkija arvioi, ettei die­se­lin hin­nan­las­ku näy ku­lut­ta­jil­le

12.04.2022 06:30 1
Tilaajille
Venäjän raakuudet vauhdittavat energiapolitiikan muutosta Euroopassa – nyt on mahdollisuus ottaa iso askel kohti hiilivapaata Eurooppaa
Pääkirjoitus

Venäjän raa­kuu­det vauh­dit­ta­vat ener­gia­po­li­tii­kan muu­tos­ta Eu­roo­pas­sa – nyt on mah­dol­li­suus ottaa iso askel kohti hii­li­va­paa­ta Eu­roop­paa

10.04.2022 20:00 2
Tilaajille