Polttoaineet
31-metrinen jätti kulkee kaasulla - kemiläisyrityksen täysperävaunuyhdistelmä tankataan Oulussa, koska sitä pohjoisempana ei kaasun tankkausasemia ole

31-met­ri­nen jätti kulkee kaa­sul­la - ke­mi­läis­yri­tyk­sen täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mä tan­ka­taan Ou­lus­sa, koska sitä poh­joi­sem­pa­na ei kaasun tank­kaus­ase­mia ole

27.05.2020 11:03 1
Lapin tärkeisiin risteyskohtiin kuusi uutta jakelupistettä – Neste parantaa uusiutuvan dieselin saatavuutta

Lapin tär­kei­siin ris­teys­koh­tiin kuusi uutta ja­ke­lu­pis­tet­tä – Neste pa­ran­taa uu­siu­tu­van die­se­lin saa­ta­vuut­ta

26.05.2020 10:27 0
Tilaajille
Elinkeinoministeri bensanmyyntikatosta: olisi parempi, ettei koko ajan pitäisi miettiä uusia tukimuotoja

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri ben­san­myyn­ti­ka­tos­ta: olisi pa­rem­pi, ettei koko ajan pitäisi miettiä uusia tu­ki­muo­to­ja

23.10.2019 16:55 0
Kommentti: Ehdotus bensakiintiöstä on kuin EU:n päästökauppa – hyvässä ja pahassa
Kolumni Jami Jokinen

Kom­ment­ti: Ehdotus ben­sa­kiin­tiös­tä on kuin EU:n pääs­tö­kaup­pa – hyvässä ja pahassa

22.10.2019 18:16 0
Huoltoasemilta lähtee polttoainetta varkaiden matkaan jopa viikoittain – Juoksubensailmiötä halutaan kitkeä maksutapamuutoksilla

Huol­to­ase­mil­ta lähtee polt­to­ai­net­ta var­kai­den matkaan jopa vii­koit­tain – Juok­su­ben­sa­il­miö­tä ha­lu­taan kitkeä mak­su­ta­pa­muu­tok­sil­la

14.10.2019 07:30 0
Tilaajille

Kak­si­tois­ta kertaa juok­su­ben­saa ja liuta muita rö­tök­siä – Mies tuo­mit­tiin peräti 34 eri ri­kok­ses­ta Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

14.10.2019 07:30 0
Tilaajille
Biokaasun tuotanto laajenee Lapissa, mutta jalostus liikennepolttoaineeksi vaatii isoja investointeja

Bio­kaa­sun tuo­tan­to laa­je­nee La­pis­sa, mutta ja­los­tus lii­ken­ne­polt­to­ai­neek­si vaatii isoja in­ves­toin­te­ja

14.10.2019 07:30 0
Tilaajille
Ecuadorin hallitus pakeni pääkaupungista – 120 prosenttia kohonnut polttoaineen hinta käynnisti suuret mielenosoitukset

Ecua­do­rin hal­li­tus pakeni pää­kau­pun­gis­ta – 120 pro­sent­tia ko­hon­nut polt­to­ai­neen hinta käyn­nis­ti suuret mie­len­osoi­tuk­set

08.10.2019 21:32 0
Tilaajille
Mikä on paras käyttövoima uudelle autolle? Vertailimme kaasun, sähkön, bensan, dieselin ja etanolin hyvät ja huonot puolet

Mikä on paras käyt­tö­voi­ma uudelle au­tol­le? Ver­tai­lim­me kaasun, sähkön, bensan, die­se­lin ja eta­no­lin hyvät ja huonot puolet

05.10.2019 08:00 0
Tilaajille
Peltilehmää lypsetään, mikä rokottaa erityisesti Lappia
Pääkirjoitus

Pel­ti­leh­mää lyp­se­tään, mikä ro­kot­taa eri­tyi­ses­ti Lappia

21.09.2019 10:07 0
Tilaajille
Parempilaatuisen dieselin veroetu poistuu, vaikutusta pumppuhintoihin on vaikea arvioida

Pa­rem­pi­laa­tui­sen die­se­lin veroetu pois­tuu, vai­ku­tus­ta pump­pu­hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da

18.09.2019 17:31 0