kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Pahoinpitelyt
Facebook-kuvasta tehty tunnistus oli riittävä – hovioikeus tuomitsi miehen vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä

Fa­ce­book-ku­vas­ta tehty tun­nis­tus oli riit­tä­vä – ­ho­vioi­keus tuo­mit­si miehen van­keu­teen tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

27.02.2024 14:05
Tilaajille
Mies löi raskaana ollutta puolisoaan vesurilla ja mailalla sekä raiskasi useita kertoja – käräjäoikeus tuomitsi 4,5 vuoden vankeuteen

Mies löi ras­kaa­na ollutta puo­li­soaan ve­su­ril­la ja mai­lal­la sekä rais­ka­si useita kertoja – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si 4,5 vuoden van­keu­teen

15.12.2023 15:04 2
Tilaajille
Lastenhoitaja teippasi taaperon pussilakanan sisään  – Rovaniemen hovioikeus korotti hieman kärsimyskorvauksia

Las­ten­hoi­ta­ja teip­pa­si taa­pe­ron pus­si­la­ka­nan sisään – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus korotti hieman kär­si­mys­kor­vauk­sia

04.12.2023 12:40
Tilaajille
Rovaniemeläismiehelle ehdollista vankeutta kuolemantuottamuksesta

Ro­va­nie­me­läis­mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

23.11.2023 09:39 1
Tilaajille
Nainen löi miestään hedelmäveitsellä selkään – tuomittiin ehdolliseen vankeuteen

Nainen löi mies­tään he­del­mä­veit­sel­lä selkään – tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen

16.11.2023 11:12
Tilaajille
Toisiaan päättäjäispäivänä pahoinpidelleille veljeksille tuomiot

Toi­siaan päät­tä­jäis­päi­vä­nä pa­hoin­pi­del­leil­le vel­jek­sil­le tuomiot

14.11.2023 18:43 1
Tilaajille
Rattiraivostunut kuski pahoinpiteli toisen autoilijan Kemissä ja nuoria epäillään alaikäisen vapaudenriistosta Rovaniemellä – Lapin poliisilla riitti tehtäviä perjantaina

Rat­ti­rai­vos­tu­nut kuski pa­hoin­pi­te­li toisen au­toi­li­jan Kemissä ja nuoria epäil­lään ala­ikäi­sen va­pau­den­riis­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä – Lapin po­lii­sil­la riitti teh­tä­viä per­jan­tai­na

04.11.2023 13:12
Tilaajille
Metalliputkella toisen miehen pahoinpidellyt nuorukainen ehdolliseen vankeuteen

Me­tal­li­put­kel­la toisen miehen pa­hoin­pi­del­lyt nuo­ru­kai­nen eh­dol­li­seen van­keu­teen

30.10.2023 09:37
Tilaajille
Viikonloppuna pahoinpitelyjä Ivalossa ja Sodankylässä

Vii­kon­lop­pu­na pa­hoin­pi­te­ly­jä Iva­los­sa ja So­dan­ky­läs­sä

22.10.2023 15:51 1
Tilaajille
Torniolainen mies löi saksilla uhriaan kaulaan ja toista uhria kynällä korvan alueelle – käräjäoikeus tuomitsi lähes kolmen vuoden vankeuteen

Tor­nio­lai­nen mies löi sak­sil­la uhriaan kaulaan ja toista uhria kynällä korvan alueel­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si lähes kolmen vuoden van­keu­teen

18.10.2023 14:55 1
Tilaajille
Sodankyläläisvaltuutettu Pekka Heikkinen tuomittiin lievästä pahoinpitelystä ja jätettiin tuomitsematta rangaistukseen – tarttui hupusta ruokalan jonossa etuillutta nuorta

So­dan­ky­lä­läis­val­tuu­tet­tu Pekka Heik­ki­nen tuo­mit­tiin lie­väs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä ja jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta ran­gais­tuk­seen – ­tart­tui hupusta ruo­ka­lan jonossa etuil­lut­ta nuorta

12.10.2023 14:38 39
Tilaajille
Ulkomaalaisten välinen joukkotappelu Kemissä – Poliisi kaipaa havaintoja ilma-aseella ampumisesta

Ul­ko­maa­lais­ten välinen jouk­ko­tap­pe­lu Kemissä – Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja il­ma-aseel­la am­pu­mi­ses­ta

09.10.2023 16:17 4
Tilaajille
120 kilometrin tuntinopeudella kuudenkympin alueella Torniossa – 18-vuotiaan ajokortti otettiin pois

120 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la kuu­den­kym­pin alueel­la Tor­nios­sa – 18-vuo­tiaan ajo­kort­ti otet­tiin pois

24.09.2023 11:41
Tilaajille
Rovaniemellä viikonloppuna törkeä rattijuopumus ja pahoinpitely

Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na törkeä rat­ti­juo­pu­mus ja pa­hoin­pi­te­ly

17.09.2023 13:20
Tilaajille
Kaksi miestä pahoinpideltiin Kemissä lauantaiyönä

Kaksi miestä pa­hoin­pi­del­tiin Kemissä lauan­tai­yö­nä

16.09.2023 13:00 2
Tilaajille
Mies löi puolisoaan kirveellä lasten nähden Oulussa – määrättiin vangittavaksi ja passitettiin vankilaan

Mies löi puo­li­soaan kir­veel­lä lasten nähden Oulussa – mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si ja pas­si­tet­tiin van­ki­laan

29.08.2023 13:23
Tilaajille
Väkivaltaisesta velanperinnästä neljä vuotta vankeutta

Vä­ki­val­tai­ses­ta ve­lan­pe­rin­näs­tä neljä vuotta van­keut­ta

22.08.2023 13:54
Tilaajille
Mies pahoinpideltiin Torniossa – myös ylinopeuskuski jäi poliisin haaviin viikonloppuna

Mies pa­hoin­pi­del­tiin Tor­nios­sa – myös yli­no­peus­kus­ki jäi po­lii­sin haaviin vii­kon­lop­pu­na

19.08.2023 10:29
Tilaajille
Yläkouluikäiset pahoinpitelivät samanikäistä lasta Rovaniemen Ylikylässä koulun kentällä – poliisi selvittää tapahtumien kulkua

Ylä­kou­lu­ikäi­set pa­hoin­pi­te­li­vät sa­man­ikäis­tä lasta Ro­va­nie­men Yli­ky­läs­sä koulun ken­täl­lä – poliisi sel­vit­tää ta­pah­tu­mien kulkua

10.08.2023 17:37 18
Tilaajille
Rovaniemen pahoinpitelyjä ja rattijuopumuksia täynnä ollut viikonloppu jatkui – Oikaraisessa mies pahoinpiteli ja lähti ajamaan uhrin autolla päihtyneenä

Ro­va­nie­men pa­hoin­pi­te­ly­jä ja rat­ti­juo­pu­muk­sia täynnä ollut vii­kon­lop­pu jatkui – Oi­ka­rai­ses­sa mies pa­hoin­pi­te­li ja lähti ajamaan uhrin autolla päih­ty­nee­nä

30.07.2023 16:08 1
Tilaajille