Liikenneonnettomuudet
Viimeisin 12 tuntia

Rekka ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät rajusti Py­hä­jär­vel­lä, hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muus­pai­kal­la – vai­kut­taa Ne­los­tien lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin

15:53
Kuukausi

Raskas ajo­neu­vo jäi jumiin Ro­va­nie­mel­lä rau­ta­tie­sil­lan ali­kul­kuun useaksi tun­nik­si– Tilanne ai­heut­ti haittaa lii­ken­teel­le pit­käl­le il­ta­päi­vään

09.06.2021 17:55 20
Tilaajille

Lapsi jäi auton alle Ke­mi­jär­vel­lä – selvisi ruh­jeil­la

06.06.2021 17:26 1
Tilaajille

Ky­syim­me: Kuinka paljon susia jää auton alle? Las­kim­me myös, onko susi ko­la­ri­her­kem­pi kuin hirvi

31.05.2021 19:00 1
Tilaajille

Po­ron­hoi­ta­jat ja nuoret kul­ke­vat nyt trak­to­ri­mön­ki­jöil­lä – suosion myötä kasvaa myös on­net­to­muuk­sien määrä

31.05.2021 18:00 4
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­tot ko­la­roi­vat Tor­nios­sa, varas vei takin tas­kus­ta avaimet Kemissä

30.05.2021 12:12 1
Tilaajille

Kat­vees­ta autot ja ihmiset nä­ky­viin - kek­si­jän laite tekee auton A-pi­la­rin "lä­pi­nä­ky­väk­si"

28.05.2021 08:22 2
Tilaajille

Susi jäi auton alle lähellä asu­tus­ta Kem­pe­lees­sä – "Ei siinä ehtinyt väis­tää"

27.05.2021 15:21 4
Tilaajille

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set ai­heut­ta­vat suu­rim­man osan lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta Kit­ti­läs­sä

26.05.2021 10:11 1
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to törmäsi lii­ken­teen­ja­ka­jaan Ro­va­nie­mel­lä – Kul­jet­ta­ja ja mat­kus­ta­ja pää­si­vät itse ulos

21.05.2021 09:19
Vanhemmat

Au­toi­li­ja väisti poroa ja päätyi ka­tol­leen ojaan Ina­ris­sa

03.05.2021 08:14 1
Tilaajille

Lii­ken­ne­tur­va: hirvet ovat nyt lii­ke­kan­nal­la – hir­vi­ko­la­rien riski kasvaa tou­ko­kuus­sa, tör­mäyk­set ta­pah­tu­vat usein pimeän ja hämärän aikaan

28.04.2021 08:56 3
Tilaajille

Poliisi tutkii Suo­mus­sal­men lii­ken­ne­on­net­to­muut­ta tör­keä­nä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja useina vam­man­tuot­ta­muk­si­na, esi­tut­kin­ta jatkuu kuu­lus­te­luil­la ja tek­ni­sel­lä tut­kin­nal­la

12.04.2021 12:06
Tilaajille

Raju nok­ka­ko­la­ri Suo­mus­sal­mel­la, peräti kah­dek­sal­le hen­ki­löl­le pahoja vammoja – Kainuun kes­kus­sai­raa­la oli suur­on­net­to­muus­ti­las­sa

05.04.2021 16:16

Auto kyl­jel­leen ojaan Kuu­sa­mos­sa

05.04.2021 12:42

Raskaan ajo­neu­von on­net­to­muus sulki ajo­kais­tan tiellä 21 Enon­te­kiöl­lä

30.03.2021 11:16

Raskas ajo­neu­vo nos­tet­tiin ta­kai­sin tielle val­ta­tie 21:llä Enon­te­kiöl­lä

19.03.2021 08:39

Hol­lo­lan lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa ei ole kuo­lon­uh­re­ja – toinen kaista on avattu lii­ken­teel­le

09.03.2021 12:07

Rekka kaatui kyl­jel­leen ris­teyk­ses­sä Kit­ti­läs­sä

07.03.2021 14:29
Tilaajille

Raskaan ajo­neu­von kaa­tu­mi­nen sulki tien Ra­nual­la, on­net­to­muus ruuh­kaut­ti lii­ken­teen Simossa ja hirvet tulivat tielle Kemissä – Län­si-La­pin lii­ken­tees­sä on nyt aihetta va­ro­vai­suu­teen

07.03.2021 15:58 4
Tilaajille