Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

jääkiekko: "O­li­vat­han nuo rajut lu­ke­mat" – Ro­va­nie­men Kiekko murs­ka­si Kiek­ko-Van­taan jouk­kuei­den toi­ses­sa koh­taa­mi­ses­sa

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Liikenneonnettomuudet
Kuukausi
Kemin vaarallisimman risteyksen liikennevalot korjataan, testit tarkoitus alkaa ennen viikon puoliväliä: "Koskaan ei voi tietää, mitä työn aikana tulee eteen"

Kemin vaa­ral­li­sim­man ris­teyk­sen lii­ken­ne­va­lot kor­ja­taan, testit tar­koi­tus alkaa ennen viikon puo­li­vä­liä: "Kos­kaan ei voi tietää, mitä työn aikana tulee eteen"

23.01.2023 17:04 6
Tilaajille
Kemin vaarallisimmassa risteyksessä on kahden kuukauden aikana sattunut jo 14 peltikolaria, kun liikennevalot ovat temppuilleet tai olleet pois päältä

Kemin vaa­ral­li­sim­mas­sa ris­teyk­ses­sä on kahden kuu­kau­den aikana sat­tu­nut jo 14 pel­ti­ko­la­ria, kun lii­ken­ne­va­lot ovat temp­puil­leet tai olleet pois päältä

18.01.2023 20:43 1
Tilaajille
Rekka kolaroi Kemin moottoritiellä – etelään menevä kaista oli poikki liikenteeltä yli kaksi tuntia

Rekka kolaroi Kemin moot­to­ri­tiel­lä – etelään menevä kaista oli poikki lii­ken­teel­tä yli kaksi tuntia

18.01.2023 13:36
Tilaajille
Kahden kuorma-auton välinen liikenneonnettomuus Ranuantiellä

Kahden kuor­ma-au­ton välinen lii­ken­ne­on­net­to­muus Ra­nuan­tiel­lä

04.01.2023 15:07
Tilaajille
Henkilöauto törmäsi valaisinpylvääseen Rovaniemen keskustassa tiistaiyönä – kaksi matkustajana ollutta loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to törmäsi va­lai­sin­pyl­vää­seen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa tiis­tai­yö­nä – kaksi mat­kus­ta­ja­na ollutta louk­kaan­tui

03.01.2023 15:40 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kolmen auton kolari Kittilässä – onnettomuudessa loukkaantui lievästi useampi ihminen

Kolmen auton kolari Kit­ti­läs­sä – on­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tui lie­väs­ti useampi ihminen

29.12.2022 13:48 2
Tilaajille
Ylitorniolla neljän auton liikenneonnettomuus

Yli­tor­niol­la neljän auton lii­ken­ne­on­net­to­muus

26.12.2022 19:56
Rovaniemen pohjoispuolella iso liikenneonnettomuus: henkilöautojen nokkakolaria väistänyt minibussi kaatui kyljelleen – Nelostie ruuhkautui pahoin

Ro­va­nie­men poh­jois­puo­lel­la iso lii­ken­neon­net­to­muus: hen­ki­lö­au­to­jen nok­ka­ko­la­ria väis­tä­nyt mi­ni­bus­si kaatui kyl­jel­leen – Ne­los­tie ruuh­kau­tui pahoin

22.12.2022 14:34 21
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to ajoi ulos tieltä Ro­va­nie­men Ta­pion­ky­läs­sä

05.12.2022 20:58 4
Tilaajille
Kittilässä pakettiauton ja henkilöauton kylkikolari – kolme henkilöä loukkaantui

Kit­ti­läs­sä pa­ket­ti­au­ton ja hen­ki­lö­au­ton kyl­ki­ko­la­ri – kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui

02.12.2022 18:28
Tilaajille
Polttoöljyä kuljettanut auto kaatui ojaan Pellossa – ei vaaraa ympäristölle

Polt­to­öl­jyä kul­jet­ta­nut auto kaatui ojaan Pel­los­sa – ei vaaraa ym­pä­ris­töl­le

30.11.2022 09:03
Tilaajille
Pelastaja teki muistovideon menehtyneelle hinausauton työntekijälle – piittaamattomuus liikenteessä lisääntynyt, vaaratilanteita tulee viikoittain

Pe­las­ta­ja teki muis­to­vi­deon me­neh­ty­neel­le hi­naus­au­ton työn­te­ki­jäl­le – piit­taa­mat­to­muus lii­ken­tees­sä li­sään­ty­nyt, vaa­ra­ti­lan­tei­ta tulee vii­koit­tain

27.11.2022 10:55 1
Tilaajille
Kaksi miestä kuoli nokkakolarissa Pellossa

Kaksi miestä kuoli nok­ka­ko­la­ris­sa Pel­los­sa

26.11.2022 20:27 3
Tilaajille
Lapissa tapahtuu suhteessa enemmän kitkarenkailla aiheutettuja kuolonkolareita kuin Suomessa keskimäärin

Lapissa ta­pah­tuu suh­tees­sa enemmän kit­ka­ren­kail­la ai­heu­tet­tu­ja kuo­lon­ko­la­rei­ta kuin Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin

11.11.2022 19:58 16
Tilaajille
Polttoainekuormassa oleva säiliöauto kaatui kyljelleen Inarissa

Polt­to­ai­ne­kuor­mas­sa oleva säi­liö­au­to kaatui kyl­jel­leen Ina­ris­sa

11.11.2022 17:01
Tilaajille
Iäkäs mies kuoli Övertorneån länsipuolella sattuneessa autokolarissa

Iäkäs mies kuoli Över­tor­neån län­si­puo­lel­la sat­tu­nees­sa au­to­ko­la­ris­sa

03.11.2022 13:48
Tilaajille

Pa­ket­ti­au­to ajoi ros­ka-au­ton perään Pel­los­sa

14.10.2022 08:40 1
Tilaajille
SVT: Kaksi henkilöä kuoli malmiauton ja henkilöauton kolarissa Ruotsin Vittangissa

SVT: Kaksi hen­ki­löä kuoli mal­mi­au­ton ja hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa Ruotsin Vit­tan­gis­sa

14.10.2022 08:26 10
Tilaajille
Autoilija törmäsi koululaiseen Rovaniemellä Saarenkylässä – poliisi pyytää havaintoja tapahtumasta

Au­toi­li­ja törmäsi kou­lu­lai­seen Ro­va­nie­mel­lä Saa­ren­ky­läs­sä – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ta­pah­tu­mas­ta

07.10.2022 16:47 1
Tilaajille
Kajaanintien ja Ounasvaarantien risteys ruuhkautui liikenneopasteen kaaduttua tielle – samaan aikaan tie oli poikki myös Kemijoen itäpuolentiellä

Ka­jaa­nin­tien ja Ou­nas­vaa­ran­tien risteys ruuh­kau­tui lii­ken­ne­opas­teen kaa­dut­tua tielle – samaan aikaan tie oli poikki myös Ke­mi­joen itä­puo­len­tiel­lä

19.09.2022 20:34 5
Tilaajille