pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Yrittäjäpalkinnot
Monipuolinen työ kiehtoo auto- ja konekauppiasta – Ranuan vuoden yrittäjä Ville Hanhisuanto kertoo, että mönkijöiden ja käytettyjen halpojen autojen kauppa käy nyt hyvin

Mo­ni­puo­li­nen työ kiehtoo auto- ja ko­ne­kaup­pias­ta – Ranuan vuoden yrit­tä­jä Ville Han­hi­suan­to kertoo, että mön­ki­jöi­den ja käy­tet­ty­jen hal­po­jen autojen kauppa käy nyt hyvin

24.11.2023 21:00
Tilaajille
Ihastuminen Kilpisjärveen sai palaamaan – Enontekiön vuoden yrityksessä Majatalo Haltinmaassa käy vieraita ympärivuotisesti kotimaasta ja ulkomailta

Ihas­tu­mi­nen Kil­pis­jär­veen sai pa­laa­maan – Enon­te­kiön vuoden yri­tyk­ses­sä Ma­ja­ta­lo Hal­tin­maas­sa käy vie­rai­ta ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti ko­ti­maas­ta ja ul­ko­mail­ta

04.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Inarin Vuoden yrittäjänä palkittu huoltoasemayrittäjä Jari Tiainen: "Yrityksen voima on työntekijöissä"

Inarin Vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu huol­to­ase­ma­yrit­tä­jä Jari Tiai­nen: "Y­ri­tyk­sen voima on työn­te­ki­jöis­sä"

29.10.2023 12:07 8
Tilaajille
Sallan Vuoden yrittäjää monipuolinen konetyö työllistää ympäri vuoden – "Omista metsistä aloitin ja sitten naapurit rupesivat kyselemään, että ehtisinkö heillekin töihin"

Sallan Vuoden yrit­tä­jää mo­ni­puo­li­nen konetyö työl­lis­tää ympäri vuoden – "O­mis­ta met­sis­tä aloitin ja sitten naa­pu­rit ru­pe­si­vat ky­se­le­mään, että eh­ti­sin­kö heil­le­kin töihin"

29.10.2023 06:00
Tilaajille
Elämän suurin investointi pitää tehdä hyvin – Simon vuoden yrittäjä Tuomo Böök on rakentanut pitkään taloja Oulun suunnalla

Elämän suurin in­ves­toin­ti pitää tehdä hyvin – Simon vuoden yrit­tä­jä Tuomo Böök on ra­ken­ta­nut pitkään taloja Oulun suun­nal­la

28.10.2023 21:00
Tilaajille
Yritysten ja julkisten rakennusten tekeminen työllistää nyt hyvin – Tornion vuoden yrittäjä Tuomo Svennin TSV-Rakennus urakoi esimerkiksi Kittilässä ja Kolarissa

Yri­tys­ten ja jul­kis­ten ra­ken­nus­ten te­ke­mi­nen työl­lis­tää nyt hyvin – Tornion vuoden yrit­tä­jä Tuomo Svennin TSV-Ra­ken­nus urakoi esi­mer­kik­si Kit­ti­läs­sä ja Ko­la­ris­sa

28.10.2023 21:00 1
Tilaajille
Tervolan "Peuran Essolle" suunnitteilla ruokakauppa – liikenneasemaa pyörittävä Tervolan vuoden yrittäjä Olli-Pekka Mäkipeura on selvinnyt kolmesta kovasta iskusta

Ter­vo­lan "Peuran Es­sol­le" suun­nit­teil­la ruo­ka­kaup­pa – lii­ken­ne­ase­maa pyö­rit­tä­vä Ter­vo­lan vuoden yrit­tä­jä Ol­li-Pek­ka Mä­ki­peu­ra on sel­vin­nyt kol­mes­ta kovasta iskusta

28.10.2023 21:00 6
Tilaajille
Betonijätteen murskaus työllistää Kemin vuoden yritystä Tieysiä, Kemin vuoden nuori yrittäjä on Henri Kekäläinen ja vuoden yksinyrittäjä Jarna Julkunen

Be­to­ni­jät­teen murs­kaus työl­lis­tää Kemin vuoden yri­tys­tä Tiey­siä, Kemin vuoden nuori yrit­tä­jä on Henri Ke­kä­läi­nen ja vuoden yk­sin­yrit­tä­jä Jarna Jul­ku­nen

28.10.2023 21:00
Tilaajille
Asiakkaat tulevat Käpylään aikamatkalle 1970-luvulle – Keminmaan vuoden yrittäjän Teija-Liisa Paanasen mielestä parasta yrittäjyydessä ovat kohtaamiset ihmisten kanssa

Asiak­kaat tulevat Kä­py­lään ai­ka­mat­kal­le 1970-lu­vul­le – Ke­min­maan vuoden yrit­tä­jän Tei­ja-Lii­sa Paa­na­sen mie­les­tä parasta yrit­tä­jyy­des­sä ovat koh­taa­mi­set ih­mis­ten kanssa

28.10.2023 21:00
Tilaajille
"Emme hae hirveää kasvua, vaan tasaista rauhallista menoa" – Pellon Vuoden yrittäjä Tero Lassila ei ihannoi pitkiä työpäiviä

"Emme hae hirveää kasvua, vaan ta­sais­ta rau­hal­lis­ta menoa" – Pellon Vuoden yrit­tä­jä Tero Lassila ei ihannoi pitkiä työ­päi­viä

28.10.2023 19:00 3
Tilaajille
Sallan Vuoden maaseutuyrittäjinä palkitut Eija ja Veli-Pekka Kalliainen: "Yrittäjyys on elämäntapa"

Sallan Vuoden maa­seu­tu­yrit­tä­ji­nä pal­ki­tut Eija ja Ve­li-Pek­ka Kal­liai­nen: "Y­rit­tä­jyys on elä­män­ta­pa"

28.10.2023 19:00
Tilaajille
Kenkiä ja vaatteita jo enemmän oman kunnan ulkopuolelle – Ylitornion vuoden yrityksissä Pirkon Kengässä ja Ullan Kaupassa käy asiakkaita laajalta alueelta

Kenkiä ja vaat­tei­ta jo enemmän oman kunnan ul­ko­puo­lel­le – Yli­tor­nion vuoden yri­tyk­sis­sä Pirkon Ken­gäs­sä ja Ullan Kau­pas­sa käy asiak­kai­ta laa­jal­ta alueel­ta

14.10.2023 18:00 8
Tilaajille
Kemijärven Vuoden yrittäjän Päivi Vallen mukaan työssä on oltava sydän mukana

Ke­mi­jär­ven Vuoden yrit­tä­jän Päivi Vallen mukaan työssä on oltava sydän mukana

13.07.2023 20:30 2
Tilaajille
Kiirettä pitää kiinteistönhuoltajalla, kun pyryttää – Utsjoella palkittu Mika Tuovila toimii useammassa kunnassa ja kahdessa valtakunnassa

Kii­ret­tä pitää kiin­teis­tön­huol­ta­jal­la, kun py­ryt­tää – Uts­joel­la pal­kit­tu Mika Tuovila toimii useam­mas­sa kun­nas­sa ja kah­des­sa val­ta­kun­nas­sa

02.12.2022 20:30 1
Tilaajille
Maailman paras käristyskokki – Hans Niittyvuopion Tunturikylä Muotkan Ruoktu Utsjoen ja Inarin rajalla toimii porttina Muotkatuntureille

Maail­man paras kä­ris­tys­kok­ki – Hans Niit­ty­vuo­pion Tun­tu­ri­ky­lä Muotkan Ruoktu Utsjoen ja Inarin rajalla toimii port­ti­na Muot­ka­tun­tu­reil­le

26.11.2022 19:40 10
Tilaajille
Metsäurakoinnin näkymät ovat hyvät – Ranuan vuoden yritykselle Tarle oy:lle riittää töitä puukorjuussa, mutta lisätyövoimalle ei ole tarvetta

Met­sä­ura­koin­nin näkymät ovat hyvät – Ranuan vuoden yri­tyk­sel­le Tarle oy:lle riittää töitä puu­kor­juus­sa, mutta li­sä­työ­voi­mal­le ei ole tar­vet­ta

25.11.2022 20:04
Tilaajille
JBus tuo asiakkaita kaukaakin – Sodankylän vuoden yritys liikuttaa ihmisiä ja tavaraa

JBus tuo asiak­kai­ta kau­kaa­kin – So­dan­ky­län vuoden yritys lii­kut­taa ihmisiä ja tavaraa

19.11.2022 21:00 1
Tilaajille
Yrittäminen oli luonnollinen vaihtoehto – Juvatec Oy sai Ylitornion yrittäjäpalkinnon

Yrit­tä­mi­nen oli luon­nol­li­nen vaih­to­eh­to – Juvatec Oy sai Yli­tor­nion yrit­tä­jä­pal­kin­non

19.11.2022 21:00
Tilaajille
Asunto ja välineet vapaa-aikaan saman katon alta – Pyhähipulle Pelkosenniemen yrityspalkinto

Asunto ja vä­li­neet va­paa-ai­kaan saman katon alta – Py­hä­hi­pul­le Pel­ko­sen­nie­men yri­tys­pal­kin­to

19.11.2022 21:00
Tilaajille
Autokouluyrittäjä ja koodari löysivät yhteisen sävelen – Tornion vuoden yrittäjien yhteistyöstä kasvoi 36 henkeä työllistävä valtakunnallinen yritys

Au­to­kou­lu­yrit­tä­jä ja koodari löy­si­vät yh­tei­sen sävelen – Tornion vuoden yrit­tä­jien yh­teis­työs­tä kasvoi 36 henkeä työl­lis­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen yritys

12.11.2022 22:00 2
Tilaajille