Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Yrittäjäpalkinnot
Kiirettä pitää kiinteistönhuoltajalla, kun pyryttää – Utsjoella palkittu Mika Tuovila toimii useammassa kunnassa ja kahdessa valtakunnassa

Kii­ret­tä pitää kiin­teis­tön­huol­ta­jal­la, kun py­ryt­tää – Uts­joel­la pal­kit­tu Mika Tuovila toimii useam­mas­sa kun­nas­sa ja kah­des­sa val­ta­kun­nas­sa

02.12.2022 20:30 1
Tilaajille
Maailman paras käristyskokki – Hans Niittyvuopion Tunturikylä Muotkan Ruoktu Utsjoen ja Inarin rajalla toimii porttina Muotkatuntureille

Maail­man paras kä­ris­tys­kok­ki – Hans Niit­ty­vuo­pion Tun­tu­ri­ky­lä Muotkan Ruoktu Utsjoen ja Inarin rajalla toimii port­ti­na Muot­ka­tun­tu­reil­le

26.11.2022 19:40 10
Tilaajille
Metsäurakoinnin näkymät ovat hyvät – Ranuan vuoden yritykselle Tarle oy:lle riittää töitä puukorjuussa, mutta lisätyövoimalle ei ole tarvetta

Met­sä­ura­koin­nin näkymät ovat hyvät – Ranuan vuoden yri­tyk­sel­le Tarle oy:lle riittää töitä puu­kor­juus­sa, mutta li­sä­työ­voi­mal­le ei ole tar­vet­ta

25.11.2022 20:04
Tilaajille
JBus tuo asiakkaita kaukaakin – Sodankylän vuoden yritys liikuttaa ihmisiä ja tavaraa

JBus tuo asiak­kai­ta kau­kaa­kin – So­dan­ky­län vuoden yritys lii­kut­taa ihmisiä ja tavaraa

19.11.2022 21:00 1
Tilaajille
Yrittäminen oli luonnollinen vaihtoehto – Juvatec Oy sai Ylitornion yrittäjäpalkinnon

Yrit­tä­mi­nen oli luon­nol­li­nen vaih­to­eh­to – Juvatec Oy sai Yli­tor­nion yrit­tä­jä­pal­kin­non

19.11.2022 21:00
Tilaajille
Asunto ja välineet vapaa-aikaan saman katon alta – Pyhähipulle Pelkosenniemen yrityspalkinto

Asunto ja vä­li­neet va­paa-ai­kaan saman katon alta – Py­hä­hi­pul­le Pel­ko­sen­nie­men yri­tys­pal­kin­to

19.11.2022 21:00
Tilaajille
Autokouluyrittäjä ja koodari löysivät yhteisen sävelen – Tornion vuoden yrittäjien yhteistyöstä kasvoi 36 henkeä työllistävä valtakunnallinen yritys

Au­to­kou­lu­yrit­tä­jä ja koodari löy­si­vät yh­tei­sen sävelen – Tornion vuoden yrit­tä­jien yh­teis­työs­tä kasvoi 36 henkeä työl­lis­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen yritys

12.11.2022 22:00 2
Tilaajille
Apteekkari iloitsee matkailun kasvusta – Jukka Hujaselle Sallan yrittäjäpalkinto

Ap­teek­ka­ri iloit­see mat­kai­lun kas­vus­ta – Jukka Hu­ja­sel­le Sallan yrit­tä­jä­pal­kin­to

12.11.2022 22:00
Tilaajille
Motokuskeille hyvin töitä tarjolla – Tervolan vuoden yrittäjä Jukka-Pekka Moisio siirtyi urakoimaan turvesoilta metsiin

Mo­to­kus­keil­le hyvin töitä tar­jol­la – Ter­vo­lan vuoden yrit­tä­jä Juk­ka-Pek­ka Moisio siirtyi ura­koi­maan tur­ve­soil­ta metsiin

12.11.2022 22:00
Tilaajille
Kemin vuoden yritys on Maansiirto J & J Kinnunen

Kemin vuoden yritys on Maan­siir­to J & J Kin­nu­nen

12.11.2022 22:00 3
Tilaajille
Hyvä hitsausjälki on tuonut työtä – Keminmaan vuoden yritys Hitsauspalvelu Väärälä myy omaa työtään teollisuudelle ja energiayhtiöille

Hyvä hit­saus­jäl­ki on tuonut työtä – Ke­min­maan vuoden yritys Hit­saus­pal­ve­lu Väärälä myy omaa työtään teol­li­suu­del­le ja ener­gia­yh­tiöil­le

12.11.2022 22:00 5
Tilaajille
Remontoijat ovat nyt varovaisia – Simon vuoden yrittäjä Tommi Ylisuvanto on nähnyt monia rakennusalan suhdanteita uransa aikana

Re­mon­toi­jat ovat nyt va­ro­vai­sia – Simon vuoden yrit­tä­jä Tommi Yli­su­van­to on nähnyt monia ra­ken­nus­alan suh­dan­tei­ta uransa aikana

12.11.2022 22:00 1
Tilaajille
Pellon vuoden yrittäjät ovat Paula ja Jari Vanha – perheyrityksessä asiakkaiden hyvinvointi on etusijalla

Pellon vuoden yrit­tä­jät ovat Paula ja Jari Vanha – per­he­yri­tyk­ses­sä asiak­kai­den hy­vin­voin­ti on etu­si­jal­la

30.10.2022 06:00
Tilaajille
”Matkailuala on jatkuvaa turbulenssia, jota on opittava sietämään” – pitkän linjan perheyrityksenä tunnettu Ounasloma palkittiin Enontekiön vuoden yrityksenä

”Mat­kai­lua­la on jat­ku­vaa tur­bu­lens­sia, jota on opit­ta­va sie­tä­mään” – pitkän linjan per­he­yri­tyk­se­nä tun­net­tu Ou­nas­lo­ma pal­kit­tiin Enon­te­kiön vuoden yri­tyk­se­nä

29.10.2022 22:00 3
Tilaajille
Ylläsjärvellä satsataan lähiruokaan ja marjatuotteisiin – Lapin Sara palkittiin Kolarin vuoden yrityksenä

Yl­läs­jär­vel­lä sat­sa­taan lä­hi­ruo­kaan ja mar­ja­tuot­tei­siin – Lapin Sara pal­kit­tiin Kolarin vuoden yri­tyk­se­nä

29.10.2022 22:00 1
Tilaajille
Trilobyte tuottaa rahtilaivoille täyden palvelun hallintajärjestelmiä – Jukka Korhonen palkittiin Muonion vuoden yrittäjänä

Tri­lo­by­te tuottaa rah­ti­lai­voil­le täyden pal­ve­lun hal­lin­ta­jär­jes­tel­miä – Jukka Kor­ho­nen pal­kit­tiin Muonion vuoden yrit­tä­jä­nä

29.10.2022 22:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Norrhydro sai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon – "Tämä on tunnustus koko verkostolle"

Ro­va­nie­me­läi­nen Norr­hyd­ro sai val­ta­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non – "Tämä on tun­nus­tus koko ver­kos­tol­le"

22.10.2022 23:10 5
Tilaajille
Poliisiura vaihtui kauppiasuraan – Mari Mustonen haaveili poliisin työstä, mutta innostui kauppiaan tehtävistä

Po­lii­si­ura vaihtui kaup­pias­uraan – Mari Mus­to­nen haa­vei­li po­lii­sin työstä, mutta in­nos­tui kaup­piaan teh­tä­vis­tä

22.02.2022 20:40
Tilaajille
Utsjoella on Vuoden yrittäjän mukaan kaksi maailmaa, joista hän valitsi tunturin – poromiessuvun jälkeläinen taitaa esi-isiensä arktiset tarinat

Uts­joel­la on Vuoden yrit­tä­jän mukaan kaksi maail­maa, joista hän valitsi tun­tu­rin – po­ro­mies­su­vun jäl­ke­läi­nen taitaa esi-isien­sä ark­ti­set tarinat

11.12.2021 20:00 2
Tilaajille
“Kampaaja on samalla vähän kuin psykologi” – Utsjoen vuoden naisyrittäjän asiakkaista pääosa tulee Norjan puolelta

“Kam­paa­ja on samalla vähän kuin psy­ko­lo­gi” – Utsjoen vuoden nais­yrit­tä­jän asiak­kais­ta pääosa tulee Norjan puo­lel­ta

11.12.2021 20:00 1
Tilaajille