Maastopalo: Pel­los­sa palaa neljän heh­taa­rin ko­koi­nen maas­to­pa­lo – Syt­ty­mis­syy­tä ei tiedetä

Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Yrittäjäpalkinnot

Eri­kois­vaa­te­lii­ke tarjoaa elä­myk­siä kaup­pa­kes­kuk­ses­sa – Tornion vuoden yri­tys­tä La Perleä pyö­rit­tä­vät äiti ja kaksi tytärtä

03.02.2021 18:57
Tilaajille

Korona lisäsi re­mon­toi­mis­ta – Ranuan Yrit­tä­jien vuoden yritys Lap­pi­nus on pal­kan­nut lisää työn­te­ki­jöi­tä kovan re­mont­ti­ky­syn­nän vuoksi

05.12.2020 20:00
Tilaajille

Ra­ken­ta­ja ei pelkää työtä – Simon vuoden yrit­tä­jää Tauno Jo­hans­so­nia työl­lis­tä­vät hyvin sa­nee­raus­koh­teet Simossa ja Kemissä

04.12.2020 16:01
Tilaajille

Va­ra­osa­lii­ke ja kor­jaa­mo tukevat hyvin tois­ten­sa toi­min­taa – Raimo Tunk­ka­ri pyö­rit­tää Ke­min­maan vuoden yri­tys­tä Napse Oy:tä

04.12.2020 13:30
Tilaajille

Tenon veneitä tekevä Te­non­laak­son vuoden yrit­tä­jä Jouni Laiti nauttii työs­tään ja haluaa edel­leen aa­mui­sin vers­taal­leen

28.11.2020 20:00
Tilaajille

Kolarin Yrit­tä­jien vuoden yritys Poh­jo­lan Kiin­teis­tö­pal­ve­lu kasvoi mer­kit­tä­väk­si toi­mi­jak­si Tun­tu­ri-La­pis­sa

28.11.2020 19:30
Tilaajille

Yrit­tä­jän pitää muistaa jakaa vas­tuu­ta ja huo­leh­tia it­ses­tään– Esa Saari ja Miika Pallari saivat Ter­vo­lan yrit­tä­jä­pal­kin­not

21.11.2020 20:00 1
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­men Yrit­tä­jät pal­kit­si hy­vän­te­ki­jät ja rohkean yrit­tä­jän – Eeva Airas ja Visku Väi­sä­nen toi­mit­ti­vat tie­to­ko­nei­ta op­pi­lail­le ko­ro­na­ke­vää­nä, Riitta Kulju perusti lou­nas­kah­vi­lan ter­veys­kes­kuk­sen yh­tey­teen

17.11.2020 19:00
Tilaajille

Enon­te­kiön vuoden yrit­tä­jä Erika Ikonen ruokkii ah­ke­ras­ti näl­käi­siä asiak­kai­taan Nies­ta­pai­kas­sa

14.11.2020 22:00
Tilaajille

Ke­mi­läi­nen kai­vosalan pal­ve­li­ja suuntaa ul­ko­mail­le ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – Pal­sa­tech Oy on Kemin Yrit­tä­jien vuoden yritys

21.10.2020 20:11
Tilaajille

Lapin Ve­si­leik­kauk­sen Markus Ahokas on Kemin vuoden nuori yrit­tä­jä

21.10.2020 20:00
Tilaajille

Yk­sin­yrit­tä­jä pal­ve­lee lei­po­jat – Juh­la­xin Mervi Anttila on Kemin vuoden yk­sin­yrit­tä­jä

21.10.2020 20:00
Tilaajille

Ko­din­ko­ne­kaup­pias pärjää hyvällä pal­ve­lul­la– ke­mi­läi­nen Susanna Nis­ka­la-Sor­sa sai val­ta­kun­nal­li­sen Yrit­tä­jä­nai­sen pal­kin­non

04.10.2020 06:30
Tilaajille

Kaks­laut­ta­sen yrit­tä­jä Jussi Eiramo va­lit­tiin Lapin vuoden yrit­tä­jäk­si: "Yksi Lapin mat­kai­lun ura­nuur­ta­jis­ta" – Me­ri-Lap­pi koppasi kaksi yrit­tä­jä­pal­kin­toa

26.09.2020 15:01 1
Tilaajille

Mervi Kaukua pal­kit­tiin Ro­va­nie­men Vuoden yrit­tä­jä­nai­se­na

16.12.2019 14:41
Tilaajille

Kit­ti­län vuoden yrit­tä­jä Matti Lep­pä­nen: "Y­rit­tä­jän täytyy ym­mär­tää, että vuodet eivät ole sa­man­lai­sia"

27.10.2019 10:53 1
Tilaajille

Yh­teis­työl­lä ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­täen Tun­tu­ri-La­pin Kun­tou­tus Oy on Muonion vuoden yritys

26.10.2019 19:00
Tilaajille

Tämän päivän lei­po­mo­ki­sas­sa pärjää vain eri­kois­tu­mal­la – Lak­ka­pääl­lä ovat jo nel­jän­nen polven lei­po­jat mukana pal­ki­tus­sa yri­tyk­ses­sä

26.10.2019 19:00
Tilaajille

Mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies – Tak­si­yrit­tä­jä Erkki Kes­ki­ta­lo pal­kit­tiin vuoden yrit­tä­jä­nä Enon­te­kiöl­lä

26.10.2019 19:00
Tilaajille

Kolarin vuoden yrit­tä­jä Unto Friman: "Y­rit­tä­jyys on va­paut­ta, mutta siinä on omat ris­kin­sä"

26.10.2019 19:00
Tilaajille