Yrittäjäpalkinnot
Viimeisin tunti
Tenon veneitä tekevä Tenonlaakson vuoden yrittäjä Jouni Laiti nauttii työstään ja haluaa edelleen aamuisin verstaalleen

Tenon veneitä tekevä Te­non­laak­son vuoden yrit­tä­jä Jouni Laiti nauttii työs­tään ja haluaa edel­leen aa­mui­sin vers­taal­leen

20:00 0
Tilaajille
Kolarin Yrittäjien vuoden yritys Pohjolan Kiinteistöpalvelu kasvoi merkittäväksi toimijaksi Tunturi-Lapissa

Kolarin Yrit­tä­jien vuoden yritys Poh­jo­lan Kiin­teis­tö­pal­ve­lu kasvoi mer­kit­tä­väk­si toi­mi­jak­si Tun­tu­ri-La­pis­sa

19:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Yrittäjän pitää muistaa jakaa vastuuta ja huolehtia itsestään– Esa Saari ja Miika Pallari saivat Tervolan yrittäjäpalkinnot

Yrit­tä­jän pitää muistaa jakaa vas­tuu­ta ja huo­leh­tia it­ses­tään– Esa Saari ja Miika Pallari saivat Ter­vo­lan yrit­tä­jä­pal­kin­not

21.11.2020 20:00 1
Tilaajille
Pelkosenniemen Yrittäjät palkitsi hyväntekijät ja rohkean yrittäjän – Eeva Airas ja Visku Väisänen toimittivat tietokoneita oppilaille koronakeväänä, Riitta Kulju perusti lounaskahvilan terveyskeskuksen yhteyteen

Pel­ko­sen­nie­men Yrit­tä­jät pal­kit­si hy­vän­te­ki­jät ja rohkean yrit­tä­jän – Eeva Airas ja Visku Väi­sä­nen toi­mit­ti­vat tie­to­ko­nei­ta op­pi­lail­le ko­ro­na­ke­vää­nä, Riitta Kulju perusti lou­nas­kah­vi­lan ter­veys­kes­kuk­sen yh­tey­teen

17.11.2020 19:00
Tilaajille
Enontekiön vuoden yrittäjä Erika Ikonen ruokkii ahkerasti nälkäisiä asiakkaitaan Niestapaikassa

Enon­te­kiön vuoden yrit­tä­jä Erika Ikonen ruokkii ah­ke­ras­ti näl­käi­siä asiak­kai­taan Nies­ta­pai­kas­sa

14.11.2020 22:00
Tilaajille
Kemiläinen kaivosalan palvelija suuntaa ulkomaille koronasta huolimatta – Palsatech Oy on Kemin Yrittäjien vuoden yritys

Ke­mi­läi­nen kai­vosalan pal­ve­li­ja suuntaa ul­ko­mail­le ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – Pal­sa­tech Oy on Kemin Yrit­tä­jien vuoden yritys

21.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Lapin Vesileikkauksen Markus Ahokas on Kemin vuoden nuori yrittäjä

Lapin Ve­si­leik­kauk­sen Markus Ahokas on Kemin vuoden nuori yrit­tä­jä

21.10.2020 20:00 0
Tilaajille
Yksinyrittäjä palvelee leipojat – Juhlaxin Mervi Anttila on Kemin vuoden yksinyrittäjä

Yk­sin­yrit­tä­jä pal­ve­lee lei­po­jat – Juh­la­xin Mervi Anttila on Kemin vuoden yk­sin­yrit­tä­jä

21.10.2020 20:00
Tilaajille
Kodinkonekauppias pärjää hyvällä palvelulla– kemiläinen Susanna Niskala-Sorsa sai valtakunnallisen Yrittäjänaisen palkinnon

Ko­din­ko­ne­kaup­pias pärjää hyvällä pal­ve­lul­la– ke­mi­läi­nen Susanna Nis­ka­la-Sor­sa sai val­ta­kun­nal­li­sen Yrit­tä­jä­nai­sen pal­kin­non

04.10.2020 06:30
Tilaajille
Kakslauttasen yrittäjä Jussi Eiramo valittiin Lapin vuoden yrittäjäksi: "Yksi Lapin matkailun uranuurtajista" – Meri-Lappi koppasi kaksi yrittäjäpalkintoa

Kaks­laut­ta­sen yrit­tä­jä Jussi Eiramo va­lit­tiin Lapin vuoden yrit­tä­jäk­si: "Yksi Lapin mat­kai­lun ura­nuur­ta­jis­ta" – Me­ri-Lap­pi koppasi kaksi yrit­tä­jä­pal­kin­toa

26.09.2020 15:01 1
Tilaajille
Mervi Kaukua palkittiin Rovaniemen Vuoden yrittäjänaisena

Mervi Kaukua pal­kit­tiin Ro­va­nie­men Vuoden yrit­tä­jä­nai­se­na

16.12.2019 14:41 0
Tilaajille
Kittilän vuoden yrittäjä Matti Leppänen: "Yrittäjän täytyy ymmärtää, että vuodet eivät ole samanlaisia"

Kit­ti­län vuoden yrit­tä­jä Matti Lep­pä­nen: "Y­rit­tä­jän täytyy ym­mär­tää, että vuodet eivät ole sa­man­lai­sia"

27.10.2019 10:53 1
Tilaajille
Tämän päivän leipomokisassa pärjää vain erikoistumalla – Lakkapäällä ovat jo neljännen polven leipojat mukana palkitussa yrityksessä

Tämän päivän lei­po­mo­ki­sas­sa pärjää vain eri­kois­tu­mal­la – Lak­ka­pääl­lä ovat jo nel­jän­nen polven lei­po­jat mukana pal­ki­tus­sa yri­tyk­ses­sä

26.10.2019 19:00
Tilaajille
Yhteistyöllä terveyttä ja hyvinvointia edistäen  Tunturi-Lapin Kuntoutus Oy on Muonion vuoden yritys

Yh­teis­työl­lä ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­täen Tun­tu­ri-La­pin Kun­tou­tus Oy on Muonion vuoden yritys

26.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Miljoonien kilometrien taksimies – Taksiyrittäjä Erkki Keskitalo palkittiin vuoden yrittäjänä Enontekiöllä

Mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies – Tak­si­yrit­tä­jä Erkki Kes­ki­ta­lo pal­kit­tiin vuoden yrit­tä­jä­nä Enon­te­kiöl­lä

26.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Kolarin vuoden yrittäjä Unto Friman: "Yrittäjyys on vapautta, mutta siinä on omat riskinsä"

Kolarin vuoden yrit­tä­jä Unto Friman: "Y­rit­tä­jyys on va­paut­ta, mutta siinä on omat ris­kin­sä"

26.10.2019 19:00
Tilaajille
Kemiläinen kukkakauppa kasvaa ja uudistuu taukoamatta

Ke­mi­läi­nen kuk­ka­kaup­pa kasvaa ja uu­dis­tuu tau­koa­mat­ta

26.10.2019 17:36 0
Tilaajille
Puun korjuu ja kuljetus pitävät liikkeellä tervolalaisen perheyhtiön

Puun korjuu ja kul­je­tus pitävät liik­keel­lä ter­vo­la­lai­sen per­he­yh­tiön

25.10.2019 19:00
Tilaajille
Meri-Lapin yrittäjät saivat palkintonsa Torniossa

Me­ri-La­pin yrit­tä­jät saivat pal­kin­ton­sa Tor­nios­sa

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Simolainen lauteiden tekijä on kiireinen juhlapyhien alla

Si­mo­lai­nen lau­tei­den tekijä on kii­rei­nen juh­la­py­hien alla

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille