Yrittäjäpalkinnot
Mervi Kaukua palkittiin Rovaniemen Vuoden yrittäjänaisena

Mervi Kaukua pal­kit­tiin Ro­va­nie­men Vuoden yrit­tä­jä­nai­se­na

16.12.2019 14:41 0
Tilaajille
Kittilän vuoden yrittäjä Matti Leppänen: "Yrittäjän täytyy ymmärtää, että vuodet eivät ole samanlaisia"

Kit­ti­län vuoden yrit­tä­jä Matti Lep­pä­nen: "Y­rit­tä­jän täytyy ym­mär­tää, että vuodet eivät ole sa­man­lai­sia"

27.10.2019 10:53 0
Tilaajille
Tämän päivän leipomokisassa pärjää vain erikoistumalla – Lakkapäällä ovat jo neljännen polven leipojat mukana palkitussa yrityksessä

Tämän päivän lei­po­mo­ki­sas­sa pärjää vain eri­kois­tu­mal­la – Lak­ka­pääl­lä ovat jo nel­jän­nen polven lei­po­jat mukana pal­ki­tus­sa yri­tyk­ses­sä

26.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Yhteistyöllä terveyttä ja hyvinvointia edistäen  Tunturi-Lapin Kuntoutus Oy on Muonion vuoden yritys

Yh­teis­työl­lä ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­täen Tun­tu­ri-La­pin Kun­tou­tus Oy on Muonion vuoden yritys

26.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Miljoonien kilometrien taksimies – Taksiyrittäjä Erkki Keskitalo palkittiin vuoden yrittäjänä Enontekiöllä

Mil­joo­nien ki­lo­met­rien tak­si­mies – Tak­si­yrit­tä­jä Erkki Kes­ki­ta­lo pal­kit­tiin vuoden yrit­tä­jä­nä Enon­te­kiöl­lä

26.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Kolarin vuoden yrittäjä Unto Friman: "Yrittäjyys on vapautta, mutta siinä on omat riskinsä"

Kolarin vuoden yrit­tä­jä Unto Friman: "Y­rit­tä­jyys on va­paut­ta, mutta siinä on omat ris­kin­sä"

26.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Kemiläinen kukkakauppa kasvaa ja uudistuu taukoamatta

Ke­mi­läi­nen kuk­ka­kaup­pa kasvaa ja uu­dis­tuu tau­koa­mat­ta

26.10.2019 17:36 0
Tilaajille
Puun korjuu ja kuljetus pitävät liikkeellä tervolalaisen perheyhtiön

Puun korjuu ja kul­je­tus pitävät liik­keel­lä ter­vo­la­lai­sen per­he­yh­tiön

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Meri-Lapin yrittäjät saivat palkintonsa Torniossa

Me­ri-La­pin yrit­tä­jät saivat pal­kin­ton­sa Tor­nios­sa

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Simolainen lauteiden tekijä on kiireinen juhlapyhien alla

Si­mo­lai­nen lau­tei­den tekijä on kii­rei­nen juh­la­py­hien alla

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Kolmannen polven yrittäjät pyörittävät pesulaa Keminmaassa ja huolehtivat kotien siiteydestä

Kol­man­nen polven yrit­tä­jät pyö­rit­tä­vät pesulaa Ke­min­maas­sa ja huo­leh­ti­vat kotien sii­tey­des­tä

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Tanssi- ja joogakoulu Stage liikuttaa hurjan määrän merilappilaisia

Tanssi- ja joo­ga­kou­lu Stage lii­kut­taa hurjan määrän me­ri­lap­pi­lai­sia

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Tervolan ensimmäinen yksityinen päiväkoti Pikku-Peikon Pesä on vuoden yritystulokas

Ter­vo­lan en­sim­mäi­nen yk­si­tyi­nen päi­vä­ko­ti Pik­ku-Pei­kon Pesä on vuoden yri­tys­tu­lo­kas

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille
Tornion vuoden nuori yrittäjä pyörittää isoa rakentamisbisnestä→toimitiloja nousee pitkin Suomea ja Ruotsiinkin

Tornion vuoden nuori yrit­tä­jä pyö­rit­tää isoa ra­ken­ta­mis­bis­nes­tä→­toi­mi­ti­lo­ja nousee pitkin Suomea ja Ruot­siin­kin

25.10.2019 19:00 0
Tilaajille