Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Vuoden Yrittäjä
”Lasten kyyditys Sirman koululle Norjaan oli mukavaa” – Tenonlaakson vuoden yritys odottaa matkailun elpyvän Utsjoella ja tuovan lisää ajoja

”Lasten kyy­di­tys Sirman kou­lul­le Norjaan oli mu­ka­vaa” – Te­non­laak­son vuoden yritys odottaa mat­kai­lun elpyvän Uts­joel­la ja tuovan lisää ajoja

25.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Pienikin voi pärjätä – Rovaniemen vuoden yrittäjäksi valittu Lapsec oy:n toimitusjohtaja Juhani Salminen puhuu paikallisuuden puolesta

Pie­ni­kin voi pärjätä – Ro­va­nie­men vuoden yrit­tä­jäk­si valittu Lapsec oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juhani Sal­mi­nen puhuu pai­kal­li­suu­den puo­les­ta

25.11.2023 20:00 2
Tilaajille
Monipuolinen työ kiehtoo auto- ja konekauppiasta – Ranuan vuoden yrittäjä Ville Hanhisuanto kertoo, että mönkijöiden ja käytettyjen halpojen autojen kauppa käy nyt hyvin

Mo­ni­puo­li­nen työ kiehtoo auto- ja ko­ne­kaup­pias­ta – Ranuan vuoden yrit­tä­jä Ville Han­hi­suan­to kertoo, että mön­ki­jöi­den ja käy­tet­ty­jen hal­po­jen autojen kauppa käy nyt hyvin

24.11.2023 21:00
Tilaajille
Poika totesi, että omillaankin pärjättäisiin, ja siitä idea lähti – Sodankylän vuoden yrittäjät toimivat kelkkojen parissa

Poika totesi, että omil­laan­kin pär­jät­täi­siin, ja siitä idea lähti – So­dan­ky­län vuoden yrit­tä­jät toi­mi­vat kelk­ko­jen parissa

18.11.2023 21:00 4
Tilaajille
Korona vauhditti ja korkojen nosto hidasti rakentamista – Pelkosenniemen vuoden yrittäjä Pasi Pyykösen mukaan kilpailu rakennusalalla on kovaa

Korona vauh­dit­ti ja kor­ko­jen nosto hidasti ra­ken­ta­mis­ta – ­Pel­ko­sen­nie­men vuoden yrit­tä­jä Pasi Pyy­kö­sen mukaan kil­pai­lu ra­ken­nus­alal­la on kovaa

18.11.2023 20:00
Tilaajille
Ylläksen kasvava matkailu tuo leipää myös kuljetusyrittäjälle – Veli-Pekka Uusitalo perusti Kolarin vuoden yrityksen Logistics Uusitalon vain 19-vuotiaana

Yl­läk­sen kasvava mat­kai­lu tuo leipää myös kul­je­tus­yrit­tä­jäl­le – Ve­li-Pek­ka Uu­si­ta­lo perusti Kolarin vuoden yri­tyk­sen Lo­gis­tics Uu­si­ta­lon vain 19-vuo­tiaa­na

04.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Ihastuminen Kilpisjärveen sai palaamaan – Enontekiön vuoden yrityksessä Majatalo Haltinmaassa käy vieraita ympärivuotisesti kotimaasta ja ulkomailta

Ihas­tu­mi­nen Kil­pis­jär­veen sai pa­laa­maan – Enon­te­kiön vuoden yri­tyk­ses­sä Ma­ja­ta­lo Hal­tin­maas­sa käy vie­rai­ta ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti ko­ti­maas­ta ja ul­ko­mail­ta

04.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Putkimiehen pitää oppia koko ajan uutta – Muonion vuoden yrittäjä Pauli Ranta tekee nykyisin paljon mökkien putkitöitä

Put­ki­mie­hen pitää oppia koko ajan uutta – Muonion vuoden yrit­tä­jä Pauli Ranta tekee ny­kyi­sin paljon mökkien put­ki­töi­tä

04.11.2023 21:00
Tilaajille
"Kittilässä on superhyvä yrittää" – Kittilän vuoden yrityksen K-Supermarketin kauppiaat tekevät tiivistä yhteistyötä muiden kauppiaiden kanssa

"Kit­ti­läs­sä on su­per­hy­vä yrit­tää" – Kit­ti­län vuoden yri­tyk­sen K-Su­per­mar­ke­tin kaup­piaat tekevät tii­vis­tä yh­teis­työ­tä muiden kaup­piai­den kanssa

04.11.2023 21:00
Tilaajille
Inarin Vuoden yrittäjänä palkittu huoltoasemayrittäjä Jari Tiainen: "Yrityksen voima on työntekijöissä"

Inarin Vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tu huol­to­ase­ma­yrit­tä­jä Jari Tiai­nen: "Y­ri­tyk­sen voima on työn­te­ki­jöis­sä"

29.10.2023 12:07 8
Tilaajille
Sallan Vuoden yrittäjää monipuolinen konetyö työllistää ympäri vuoden – "Omista metsistä aloitin ja sitten naapurit rupesivat kyselemään, että ehtisinkö heillekin töihin"

Sallan Vuoden yrit­tä­jää mo­ni­puo­li­nen konetyö työl­lis­tää ympäri vuoden – "O­mis­ta met­sis­tä aloitin ja sitten naa­pu­rit ru­pe­si­vat ky­se­le­mään, että eh­ti­sin­kö heil­le­kin töihin"

29.10.2023 06:00
Tilaajille
Elämän suurin investointi pitää tehdä hyvin – Simon vuoden yrittäjä Tuomo Böök on rakentanut pitkään taloja Oulun suunnalla

Elämän suurin in­ves­toin­ti pitää tehdä hyvin – Simon vuoden yrit­tä­jä Tuomo Böök on ra­ken­ta­nut pitkään taloja Oulun suun­nal­la

28.10.2023 21:00
Tilaajille
Yritysten ja julkisten rakennusten tekeminen työllistää nyt hyvin – Tornion vuoden yrittäjä Tuomo Svennin TSV-Rakennus urakoi esimerkiksi Kittilässä ja Kolarissa

Yri­tys­ten ja jul­kis­ten ra­ken­nus­ten te­ke­mi­nen työl­lis­tää nyt hyvin – Tornion vuoden yrit­tä­jä Tuomo Svennin TSV-Ra­ken­nus urakoi esi­mer­kik­si Kit­ti­läs­sä ja Ko­la­ris­sa

28.10.2023 21:00 1
Tilaajille
Tervolan "Peuran Essolle" suunnitteilla ruokakauppa – liikenneasemaa pyörittävä Tervolan vuoden yrittäjä Olli-Pekka Mäkipeura on selvinnyt kolmesta kovasta iskusta

Ter­vo­lan "Peuran Es­sol­le" suun­nit­teil­la ruo­ka­kaup­pa – lii­ken­ne­ase­maa pyö­rit­tä­vä Ter­vo­lan vuoden yrit­tä­jä Ol­li-Pek­ka Mä­ki­peu­ra on sel­vin­nyt kol­mes­ta kovasta iskusta

28.10.2023 21:00 6
Tilaajille
Betonijätteen murskaus työllistää Kemin vuoden yritystä Tieysiä, Kemin vuoden nuori yrittäjä on Henri Kekäläinen ja vuoden yksinyrittäjä Jarna Julkunen

Be­to­ni­jät­teen murs­kaus työl­lis­tää Kemin vuoden yri­tys­tä Tiey­siä, Kemin vuoden nuori yrit­tä­jä on Henri Ke­kä­läi­nen ja vuoden yk­sin­yrit­tä­jä Jarna Jul­ku­nen

28.10.2023 21:00
Tilaajille
Asiakkaat tulevat Käpylään aikamatkalle 1970-luvulle – Keminmaan vuoden yrittäjän Teija-Liisa Paanasen mielestä parasta yrittäjyydessä ovat kohtaamiset ihmisten kanssa

Asiak­kaat tulevat Kä­py­lään ai­ka­mat­kal­le 1970-lu­vul­le – Ke­min­maan vuoden yrit­tä­jän Tei­ja-Lii­sa Paa­na­sen mie­les­tä parasta yrit­tä­jyy­des­sä ovat koh­taa­mi­set ih­mis­ten kanssa

28.10.2023 21:00
Tilaajille
"Emme hae hirveää kasvua, vaan tasaista rauhallista menoa" – Pellon Vuoden yrittäjä Tero Lassila ei ihannoi pitkiä työpäiviä

"Emme hae hirveää kasvua, vaan ta­sais­ta rau­hal­lis­ta menoa" – Pellon Vuoden yrit­tä­jä Tero Lassila ei ihannoi pitkiä työ­päi­viä

28.10.2023 19:00 3
Tilaajille
Posiolainen kiinteistönvälittäjä Susanna Jääskö kulkee rakennuksissa, maastoissa ja suhdanteissa – "Kohtuullisen hintaisille mökeille riittää ostajia nykyisessäkin tilanteessa"

Po­sio­lai­nen kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä Susanna Jääskö kulkee ra­ken­nuk­sis­sa, maas­tois­sa ja suh­dan­teis­sa – "Koh­tuul­li­sen hin­tai­sil­le mö­keil­le riittää ostajia ny­kyi­ses­sä­kin ti­lan­tees­sa"

06.10.2023 19:30
Tilaajille
Autokouluyrittäjä ja koodari löysivät yhteisen sävelen – Tornion vuoden yrittäjien yhteistyöstä kasvoi 36 henkeä työllistävä valtakunnallinen yritys

Au­to­kou­lu­yrit­tä­jä ja koodari löy­si­vät yh­tei­sen sävelen – Tornion vuoden yrit­tä­jien yh­teis­työs­tä kasvoi 36 henkeä työl­lis­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen yritys

12.11.2022 22:00 2
Tilaajille
Utsjoella on Vuoden yrittäjän mukaan kaksi maailmaa, joista hän valitsi tunturin – poromiessuvun jälkeläinen taitaa esi-isiensä arktiset tarinat

Uts­joel­la on Vuoden yrit­tä­jän mukaan kaksi maail­maa, joista hän valitsi tun­tu­rin – po­ro­mies­su­vun jäl­ke­läi­nen taitaa esi-isien­sä ark­ti­set tarinat

11.12.2021 20:00 2
Tilaajille