Pohjolan Osuuspankki
Pankkitalo valmistui, mutta mikä sille nimeksi? Pohjolan Osuuspankin uudessa toimitalossa ei jonoteta pitkälle tiskille, vaan palveluita on monessa kerroksessa

Pank­ki­ta­lo val­mis­tui, mutta mikä sille ni­mek­si? Poh­jo­lan Osuus­pan­kin uudessa toi­mi­ta­los­sa ei jo­no­te­ta pit­käl­le tis­kil­le, vaan pal­ve­lui­ta on monessa ker­rok­ses­sa

19.08.2020 16:01 2
Pohjolan Osuuspankin toimitila kohosi vanhan paikalle keskelle Rovaniemeä –kuudennesta kerroksesta avautuu hulppea näkymä sekä Ounas- että Kemijoelle

Poh­jo­lan Osuus­pan­kin toi­mi­ti­la kohosi vanhan pai­kal­le kes­kel­le Ro­va­nie­meä –kuu­den­nes­ta ker­rok­ses­ta avautuu hulppea näkymä sekä Ounas- että Ke­mi­joel­le

10.08.2020 12:53 2
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankin henkilöstö siirtyy Rovaniemen uuteen toimitaloon elokuun alussa – Uudelle rakennukselle järjestetään nimikilpailu

Poh­jo­lan Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö siirtyy Ro­va­nie­men uuteen toi­mi­ta­loon elokuun alussa – Uudelle ra­ken­nuk­sel­le jär­jes­te­tään ni­mi­kil­pai­lu

29.06.2020 21:33 1
Tilaajille
Koripallopiireistäkin tuttu Mikko Kokkonen nousi Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtajaksi – "Uudistumista haetaan koko ajan"

Ko­ri­pal­lo­pii­reis­tä­kin tuttu Mikko Kok­ko­nen nousi Poh­jo­lan Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – "Uu­dis­tu­mis­ta haetaan koko ajan"

03.02.2020 15:10 0
Tilaajille
Rovaniemeltä Ouluun muuttava Keijo Posio: Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa vedettävä enemmän yhtä köyttä

Ro­va­nie­mel­tä Ouluun muut­ta­va Keijo Posio: Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Kai­nuus­sa ja Lapissa ve­det­tä­vä enemmän yhtä köyttä

31.12.2019 06:00 0
Tilaajille
Mainos Pohjolan Osuuspankki

Rohkea si­joit­ta­ja vai sukan varteen silloin tällöin sääs­tä­vä? Testaa asian­tun­ti­juu­te­si hoi­taes­sa­si pankki- ja va­kuu­tus­asioi­ta

14.11.2017 09:23 0
Jopa satojen eurojen lisämeno kuukaudessa – korkosuoja pelastaa velallisen ikäviltä yllätyksiltä
Mainos Pohjolan Osuuspankki

Jopa satojen eurojen li­sä­me­no kuu­kau­des­sa – kor­ko­suo­ja pe­las­taa ve­lal­li­sen ikä­vil­tä yl­lä­tyk­sil­tä

02.05.2017 06:02 0
Asumisen palvelut saman katon alta
Mainos Pohjolan Osuuspankki

Asu­mi­sen pal­ve­lut saman katon alta

30.03.2017 16:38 0
Mainos Pohjolan Osuuspankki

Arjen avain vai haaveen to­teut­ta­ja

30.03.2017 16:35 0