Rahoitus
Viimeisin 12 tuntia
Korona tuo miljoonien tappioita myös pankeille – "Keinot alkavat olla jo tosi vähissä"

Korona tuo mil­joo­nien tap­pioi­ta myös pan­keil­le – "Keinot alkavat olla jo tosi vä­his­sä"

06:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Pankkien kilpailu kiristyy pohjoisessa, pohjalaispankki hamuaa lisäkasvua Lapista

Pank­kien kil­pai­lu ki­ris­tyy poh­joi­ses­sa, poh­ja­lais­pank­ki hamuaa li­sä­kas­vua Lapista

07.04.2021 21:28
Tilaajille
Rovaniemen sairaalakoulu on täpötäysi – Alakouluikäisiä käy koulua yläkoululaisten ryhmässä, ahdinkoa yritetään helpottaa palkkaamalla lisää opettajia

Ro­va­nie­men sai­raa­la­kou­lu on tä­pö­täy­si – Ala­kou­lu­ikäi­siä käy koulua ylä­kou­lu­lais­ten ryh­mäs­sä, ah­din­koa yri­te­tään hel­pot­taa palk­kaa­mal­la lisää opet­ta­jia

19.03.2021 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ke­rä­tään rahaa ro­kot­tee­seen

08.03.2021 10:00 2
Tilaajille
Asuntoihin panostaminen näkyi Nordean Lapin asuntorahoituksessa – asuntokauppa vilkastui kesällä ja jatkui hyvänä loppuvuoden

Asun­toi­hin pa­nos­ta­mi­nen näkyi Nordean Lapin asun­to­ra­hoi­tuk­ses­sa – asun­to­kaup­pa vil­kas­tui kesällä ja jatkui hyvänä lop­pu­vuo­den

04.02.2021 17:29
Tilaajille
Kuntosali ja uudet ikkunat kylätalolle – Kylien kehittämissäätiö jakaa Rovaniemen kylille korottomia lainoja ja tukea pieniin hankkeisiin

Kun­to­sa­li ja uudet ikkunat ky­lä­ta­lol­le – Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö jakaa Ro­va­nie­men kylille ko­rot­to­mia lainoja ja tukea pieniin hank­kei­siin

30.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Rahoittaja on pomo matkailun kehittämisessä
Lukijalta Mielipide

Ra­hoit­ta­ja on pomo mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä

23.11.2020 04:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

So­te-uu­dis­tuk­sen kan­nus­tet­ta­va ter­vey­den edis­tä­mi­seen

26.10.2020 05:00
Tilaajille
Lappi kuuluu sote-esityksen voittajamaakuntiin – Lisärahaa luvassa vuosittain 105 euroa / asukas

Lappi kuuluu so­te-esi­tyk­sen voit­ta­ja­maa­kun­tiin – Li­sä­ra­haa luvassa vuo­sit­tain 105 euroa / asukas

13.10.2020 16:35 1
Tilaajille
Maakuntien rahoitus sote-uudistuksen suurin kysymysmerkki – Valmistelua johtava virkamies: "Rahoitusmalliin haetaan nyt ratkaisua"

Maa­kun­tien ra­hoi­tus so­te-uu­dis­tuk­sen suurin ky­sy­mys­merk­ki – Val­mis­te­lua johtava vir­ka­mies: "Ra­hoi­tus­mal­liin haetaan nyt rat­kai­sua"

25.09.2020 17:37
Yhdysvaltain edustajainhuone äänesti 25 miljardin postin lisärahoituksen puolesta

Yh­dys­val­tain edus­ta­jain­huo­ne äänesti 25 mil­jar­din postin li­sä­ra­hoi­tuk­sen puo­les­ta

23.08.2020 15:59
Sodankylän hyvinvointikeskus Sopukka valittiin rahoituksen saajaksi

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kus Sopukka va­lit­tiin ra­hoi­tuk­sen saa­jak­si

12.06.2020 18:20
Tilaajille
Lappia sai ministeriöltä lähes 900 000 euroa opetuksen kehittämiseen – rahalla palkataan opettajia, ohjaajia  ja opinto-ohjaajia

Lappia sai mi­nis­te­riöl­tä lähes 900 000 euroa ope­tuk­sen ke­hit­tä­mi­seen – rahalla pal­ka­taan opet­ta­jia, oh­jaa­jia ja opin­to-oh­jaa­jia

10.06.2020 15:05 1
Tilaajille
Lapin yliopistolle myönnettiin EU-rahoitusta 2,3 miljoonaa euroa – Arktinen keskus koordinoi kuuden miljoonan euron yhteishanketta

Lapin yli­opis­tol­le myön­net­tiin EU-ra­hoi­tus­ta 2,3 mil­joo­naa euroa – Ark­ti­nen keskus koor­di­noi kuuden mil­joo­nan euron yh­teis­han­ket­ta

24.04.2020 08:51
Trump ilmoitti Yhdysvaltojen keskeyttävän Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoituksen

Trump il­moit­ti Yh­dys­val­to­jen kes­keyt­tä­vän Maail­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n ra­hoi­tuk­sen

15.04.2020 08:06
Tervolassa pohditaan, rakentaisiko kunta viiden miljoonan euron toimitilat uudelle tehtaalle

Ter­vo­las­sa poh­di­taan, ra­ken­tai­si­ko kunta viiden mil­joo­nan euron toi­mi­ti­lat uudelle teh­taal­le

12.02.2020 12:53
Tilaajille

Kit­ti­lä­läi­nen tai­tei­li­ja­yh­dis­tys Hil­jai­suus saa toi­min­ta-avus­tuk­sen vii­del­le vuo­del­le

06.02.2020 16:32
Tilaajille
Suomi esittää EU:n rahoituskehykseksi 1087 miljardia euroa – Eurooppaministeri Tuppurainen: "Monessa maassa tulee helpotuksen huokauksia"

Suomi esittää EU:n ra­hoi­tus­ke­hyk­sek­si 1087 mil­jar­dia euroa – Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen: "Mo­nes­sa maassa tulee hel­po­tuk­sen huo­kauk­sia"

02.12.2019 12:28
Simon Maksniemen nelostien pätkä on saamassa valtion rahoituksen

Simon Maks­nie­men ne­los­tien pätkä on saa­mas­sa valtion ra­hoi­tuk­sen

29.11.2019 17:01
Tilaajille