tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Teiden kunto
Lapissa päällystetään teitä vähemmän kuin vuosiin – pisimmät työmaat Kittilässä ja Käsivarren tiellä

Lapissa pääl­lys­te­tään teitä vä­hem­män kuin vuosiin – pi­sim­mät työmaat Kit­ti­läs­sä ja Kä­si­var­ren tiellä

15.05.2023 05:00 9
Tilaajille
"Perusväylänpitoon lisää rahoitusta jo tänä vuonna" – Raju viesti elinkeinoelämältä hallituspöytiin: Suomen infra on huonossa kunnossa ja tierahat vähissä

"Pe­rus­väy­län­pi­toon lisää ra­hoi­tus­ta jo tänä vuonna" – Raju viesti elin­kei­no­elä­mäl­tä hal­li­tus­pöy­tiin: Suomen infra on huo­nos­sa kun­nos­sa ja tie­ra­hat vähissä

10.05.2023 19:29 3
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Vaa­ral­lis­ta au­toi­lua Ylä­ke­mi­joel­la

10.02.2023 06:45 4
Tilaajille
Ounasrinteen pyörätiet huonossa kunnossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­rin­teen pyö­rä­tiet huo­nos­sa kun­nos­sa

23.11.2022 05:01
Tilaajille
Teiden korjausvelka lähestyy uutta ennätystä, vaikka hallitus antoi lisärahoitusta – autoilijat voivat pian kohdata kuoppaista menoa

Teiden kor­jaus­vel­ka lä­hes­tyy uutta en­nä­tys­tä, vaikka hal­li­tus antoi li­sä­ra­hoi­tus­ta – au­toi­li­jat voivat pian kohdata kuop­pais­ta menoa

23.10.2022 17:19 5
Joukko autoilun ammattilaisia haluaisi kunnostaa soratien itse Kolarissa – ely-keskus ei anna lupaa turvallisuuden ja vastuun vuoksi

Joukko au­toi­lun am­mat­ti­lai­sia ha­luai­si kun­nos­taa so­ra­tien itse Ko­la­ris­sa – ely-kes­kus ei anna lupaa tur­val­li­suu­den ja vastuun vuoksi

13.05.2022 07:00 18
Tilaajille
Auto rikkoutui tiemonttuun – Kittilän kunta maksaa korjauksen

Auto rik­kou­tui tie­mont­tuun – Kit­ti­län kunta maksaa kor­jauk­sen

05.05.2022 12:41 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pai­kal­lis­tiet kuntoon

22.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pil­ka­taan­ko syr­jä­ky­lä­läi­siä tien­pi­dol­la?

17.12.2021 05:00
Tilaajille
Teen matkaa kärsimysten tiellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teen matkaa kär­si­mys­ten tiellä

14.09.2021 05:30 3
Tilaajille
Lapin teiden päällysteitä uusitaan 150 kilometrin verran: painopisteet Rovaniemellä, Kemissä, Itä-Lapissa ja Kittilässä

Lapin teiden pääl­lys­tei­tä uu­si­taan 150 ki­lo­met­rin verran: pai­no­pis­teet Ro­va­nie­mel­lä, Ke­mis­sä, Itä-La­pis­sa ja Kit­ti­läs­sä

10.05.2021 14:36 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­hal­li­tus seuraa teiden kuntoa

20.11.2020 05:15
Tilaajille