Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Teiden talvikunnossapito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­tyis­ties­tä huo­leh­tii kiin­teis­tön omis­ta­ja

16.12.2023 05:00
Kuntalaisaloite: Pihateiden tukkiminen pitäisi kieltää – mikään laki ei tällaiseen kiusaan oikeuta
Mielipidekirjoitus

Kun­ta­lai­sa­loi­te: Pi­ha­tei­den tuk­ki­mi­nen pitäisi kieltää – mikään laki ei täl­lai­seen kiusaan oikeuta

20.11.2023 08:25 31
Tilaajille
Mitä heikkokuntoisempi tie, sitä vaikeampi sitä on pitää ajokuntoisena talvella – velkaantuvan valtion tyhjä rahakirstu ei lupaa hyvää lappilaisautoilijoille
Pääkirjoitus

Mitä heik­ko­kun­toi­sem­pi tie, sitä vai­keam­pi sitä on pitää ajo­kun­toi­se­na tal­vel­la – vel­kaan­tu­van valtion tyhjä ra­ha­kirs­tu ei lupaa hyvää lap­pi­lai­sau­toi­li­joil­le

18.10.2023 20:00 22
Auraamattomista teistä tuli viikonloppuna paljon palautetta Lapin ely-keskukselle – Destian työmaapäällikkö: "Kaikki kalusto oli liikkeellä"

Au­raa­mat­to­mis­ta teistä tuli vii­kon­lop­pu­na paljon pa­lau­tet­ta Lapin ely-kes­kuk­sel­le – Destian työ­maa­pääl­lik­kö: "Kaikki kalusto oli liik­keel­lä"

16.10.2023 16:10 61
Tilaajille
Loskan ja liukkaan vuorottelu työllistää nyt katujen kunnossapitoa Rovaniemellä – "Näillä keleillä hiekkaa hupenee äkkiä tuhat tai kaksi tuhatta tonnia "

Loskan ja liuk­kaan vuo­rot­te­lu työl­lis­tää nyt katujen kun­nos­sa­pi­toa Ro­va­nie­mel­lä – "Näillä ke­leil­lä hiekkaa hupenee äkkiä tuhat tai kaksi tuhatta tonnia "

13.01.2023 20:28 10
Tilaajille
Torniossa auraajille riittää töitä kellon ympäri – "En muista, koska olisi viimeksi aurattu kierrosmäärällisesti yhtä paljon kuin joulukuussa"

Tor­nios­sa au­raa­jil­le riittää töitä kellon ympäri – "En muista, koska olisi vii­mek­si aurattu kier­ros­mää­räl­li­ses­ti yhtä paljon kuin jou­lu­kuus­sa"

11.01.2023 17:59 2
Maanteitä hoidetaan valtakunnallisin periaattein
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan­tei­tä hoi­de­taan val­ta­kun­nal­li­sin pe­riaat­tein

22.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Lumisateet ja kovat pakkaset eivät estä pyöräilyä – Lapissa teiden talvikunnossapito aiheuttaa tyytymättömyyttä

Lu­mi­sa­teet ja kovat pak­ka­set eivät estä pyö­räi­lyä – ­La­pis­sa teiden tal­vi­kun­nos­sa­pi­to ai­heut­taa tyy­ty­mät­tö­myyt­tä

27.10.2021 07:00 1
Tilaajille
Kuka vastaa aurausvallien poistosta, kuinka kauan pitää odottaa teiden aurausta ja kuka korvaa jos postilaatikko rikkoutuu? Kokosimme yhteen yleisimpiä talviteiden hoitoon liittyviä kysymyksiä

Kuka vastaa au­raus­val­lien pois­tos­ta, kuinka kauan pitää odottaa teiden au­raus­ta ja kuka korvaa jos pos­ti­laa­tik­ko rik­kou­tuu? Ko­ko­sim­me yhteen ylei­sim­piä tal­vi­tei­den hoitoon liit­ty­viä ky­sy­myk­siä

29.10.2021 21:37 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­luu­muut­ta­ja­na Ter­vo­laan

30.06.2021 09:30 3
Lapin soratiet ovat käyttöikänsä päässä – Apu löytyisi talvikunnossapidon parantamisesta ja pistemäisistä korjauksista

Lapin so­ra­tiet ovat käyt­töi­kän­sä päässä – Apu löy­tyi­si tal­vi­kun­nos­sa­pi­don pa­ran­ta­mi­ses­ta ja pis­te­mäi­sis­tä kor­jauk­sis­ta

04.06.2021 06:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asia on jo kä­si­tel­ty

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Osa oppilaista kulkee Mattisen kouluun hiihtämällä, koska tie on talvella vaarallisen kapea ja urainen

Osa op­pi­lais­ta kulkee Mat­ti­sen kouluun hiih­tä­mäl­lä, koska tie on tal­vel­la vaa­ral­li­sen kapea ja urainen

29.03.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta hoi­ta­koon tiet

27.03.2021 09:57 1
Tilaajille
Vireä ja virkeä Tervola? –  "Tasapuolisesti palveleva auraus asutuilta teiltä lopetetaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vireä ja virkeä Ter­vo­la? – "Ta­sa­puo­li­ses­ti pal­ve­le­va auraus asu­tuil­ta teiltä lo­pe­te­taan"

23.03.2021 15:20 3
Tilaajille
Teiden hoito ei ole pelkkä kustannuserä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teiden hoito ei ole pelkkä kus­tan­nu­se­rä

17.03.2021 05:25 4
Tilaajille
Talvihoitoluokkia on muutettu Lapin tiestöllä – Tienkäyttäjien tyytyväisyys ei ole parantunut, vaikka vuosien saatossa on tehty useita toimenpiteitä

Tal­vi­hoi­to­luok­kia on muu­tet­tu Lapin ties­töl­lä – Tien­käyt­tä­jien tyy­ty­väi­syys ei ole pa­ran­tu­nut, vaikka vuosien saa­tos­sa on tehty useita toi­men­pi­tei­tä

05.11.2020 10:18 5
Tilaajille
Liian sileät renkaat suistavat rekat tieltä – ulkomainen raskas kalusto aiheuttaa vaaratilanteita Valtatie 21:llä

Liian sileät renkaat suis­ta­vat rekat tieltä – ul­ko­mai­nen raskas kalusto ai­heut­taa vaa­ra­ti­lan­tei­ta Val­ta­tie 21:llä

26.10.2020 18:30 12
Tilaajille
"Urakoitsijan kannalta surkea talvi" –Hiekoista täyttyneitä katuja harjataan jo Meri-Lapissa, Rovaniemelläkin aloitetaan tällä viikolla

"U­ra­koit­si­jan kan­nal­ta surkea talvi" –Hie­kois­ta täyt­ty­nei­tä katuja har­ja­taan jo Me­ri-La­pis­sa, Ro­va­nie­mel­lä­kin aloi­te­taan tällä vii­kol­la

22.04.2020 06:30
Tilaajille
Polannekorokkeet jalkakäytävillä ja urat ajoväylillä ärsyttävät Rovaniemellä – Kaupungin urakoitsija kertoo, miksi jäisistä muhkuroista on vaikea päästä eroon

Po­lan­ne­ko­rok­keet jal­ka­käy­tä­vil­lä ja urat ajo­väy­lil­lä är­syt­tä­vät Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­gin ura­koit­si­ja kertoo, miksi jäi­sis­tä muh­ku­rois­ta on vaikea päästä eroon

04.03.2020 06:30
Tilaajille