kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kelirikko
Kelirikko pakotti sulkemaan Särestöniemi-museon Kittilässä kesken matkailusesongin: "Yöpakkanen ja tuuli auttaisivat nyt paljon"

Ke­li­rik­ko pakotti sul­ke­maan Sä­res­tö­nie­mi-mu­seon Kit­ti­läs­sä kesken mat­kai­lu­se­son­gin: "Yö­pak­ka­nen ja tuuli aut­tai­si­vat nyt paljon"

11.04.2023 10:48 1
Tilaajille
Pohjoisimpaan Lappiin ennustetaan vaikeaa kelirikkoa

Poh­joi­sim­paan Lappiin en­nus­te­taan vaikeaa ke­li­rik­koa

01.03.2023 09:25 4
Tilaajille
Tältä näyttää kelirikko – soratieosuus 956 Köngäs–Tepasto jälleen poikki

Tältä näyttää ke­li­rik­ko – so­ra­tie­osuus 956 Kön­gäs–­Te­pas­to jälleen poikki

08.05.2022 17:17 13
Tilaajille
Auto rikkoutui tiemonttuun – Kittilän kunta maksaa korjauksen

Auto rik­kou­tui tie­mont­tuun – Kit­ti­län kunta maksaa kor­jauk­sen

05.05.2022 12:41 3
Tilaajille
Vapaan hiihto on parasta hankikannolla – Vappuviikonlopun suoretkellä piti vältellä heikkoja jäitä ja selvittää labyrintti

Vapaan hiihto on parasta han­ki­kan­nol­la – Vap­pu­vii­kon­lo­pun suo­ret­kel­lä piti väl­tel­lä heik­ko­ja jäitä ja sel­vit­tää la­by­rint­ti

01.05.2022 08:00 2
Tilaajille
Hyppäsimme Jukka Kuhan maitoauton kyytiin pikkuteille – Pohjoisen tiestöä paikataan kuin  purukumilla, Oulun yliopiston professorin mielestä tieongelmien juurisyyt pitäisi kaivaa esille

Hyp­pä­sim­me Jukka Kuhan mai­to­au­ton kyytiin pik­ku­teil­le – Poh­joi­sen tiestöä pai­ka­taan kuin pu­ru­ku­mil­la, Oulun yli­opis­ton pro­fes­so­rin mie­les­tä tie­on­gel­mien juu­ri­syyt pitäisi kaivaa esille

30.04.2022 08:48 3
Tilaajille
Lappiin tulossa jälleen vaikea kelirikko – Lapin ely-keskus käyttää kelirikkoisten sorateiden korjauksiin tänä vuonna 140 000 euroa

Lappiin tulossa jälleen vaikea ke­li­rik­ko – Lapin ely-kes­kus käyttää ke­li­rik­kois­ten so­ra­tei­den kor­jauk­siin tänä vuonna 140 000 euroa

07.04.2022 09:40
Tilaajille
Lappiin luvassa jälleen hankala kelirikkokevät – Kemijärven Räisälän jäätie edelleen auki

Lappiin luvassa jälleen hankala ke­li­rik­ko­ke­vät – Ke­mi­jär­ven Räi­sä­län jäätie edel­leen auki

16.03.2022 10:53 1
Tilaajille
Kittilän kunta moittii Väylävirastoa Lapin huonokuntoisten sorateiden unohtamisesta

Kit­ti­län kunta moittii Väy­lä­vi­ras­toa Lapin huo­no­kun­tois­ten so­ra­tei­den unoh­ta­mi­ses­ta

14.09.2021 18:21
Tilaajille
Lapin soratiet ovat käyttöikänsä päässä – Apu löytyisi talvikunnossapidon parantamisesta ja pistemäisistä korjauksista

Lapin so­ra­tiet ovat käyt­tö­ikän­sä päässä – Apu löy­tyi­si tal­vi­kun­nos­sa­pi­don pa­ran­ta­mi­ses­ta ja pis­te­mäi­sis­tä kor­jauk­sis­ta

04.06.2021 06:30 14
Tilaajille
"Auto vajosi liejuun keskellä tietä" – Ennätyksellisen heikossa kunnossa olevat tiet vaikeuttavat asukkaiden elämää Sallan sivukylillä

"Auto vajosi liejuun kes­kel­lä tietä" – En­nä­tyk­sel­li­sen hei­kos­sa kun­nos­sa olevat tiet vai­keut­ta­vat asuk­kai­den elämää Sallan si­vu­ky­lil­lä

27.05.2021 09:12 22
Tilaajille
"Surkea tie estää maitotilallista tienaamasta elantoaan" – Valio ilmotti sallalaiselle maatilayrittäjälle,  ettei maitoa haeta ennen kuin soratie perille on kunnostettu

"Surkea tie estää mai­to­ti­lal­lis­ta tie­naa­mas­ta elan­toaan" – Valio ilmotti sal­la­lai­sel­le maa­ti­lay­rit­tä­jäl­le, ettei maitoa haeta ennen kuin soratie perille on kun­nos­tet­tu

22.05.2021 09:22 22
Tilaajille
Ennätyskelirikko koettelee Lapin teitä – Ely-keskus varautuu jopa joidenkin teiden sulkemiseen

En­nä­tys­ke­li­rik­ko koet­te­lee Lapin teitä – Ely-kes­kus va­rau­tuu jopa joi­den­kin teiden sul­ke­mi­seen

21.05.2021 19:56 11
Tilaajille
Ely-keskus: Lapin soratiestöllä vaikein kelirikko vuosiin – teitä korjataan pikkuhiljaa, tienkäyttäjiltä pyydetään malttia liikkumiseen

Ely-kes­kus: Lapin so­ra­ties­töl­lä vaikein ke­li­rik­ko vuosiin – teitä kor­ja­taan pik­ku­hil­jaa, tien­käyt­tä­jil­tä pyy­de­tään malttia liik­ku­mi­seen

21.04.2021 17:22 9
Tilaajille
Puunkuljetuksissa poikkeuskevät: Ensin aurataan – sitten aurattu lumi laitetaan takaisin talviteille

Puun­kul­je­tuk­sis­sa poik­keus­ke­vät: Ensin au­ra­taan – sitten aurattu lumi lai­te­taan ta­kai­sin tal­vi­teil­le

08.04.2021 07:00 2
Tilaajille
Osalle Lapin teistä povataan vaikeaa kelirikkoa –painorajoituksia voi tulla lähes 1200 kilometrin matkalle

Osalle Lapin teistä po­va­taan vaikeaa ke­li­rik­koa –pai­no­ra­joi­tuk­sia voi tulla lähes 1200 ki­lo­met­rin mat­kal­le

19.03.2021 10:14 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Met­sä­hal­li­tus rikkoo tien?

18.11.2020 05:50 1
Tilaajille

So­ra­teil­lä on nyt syys­ke­li­rik­koa – ely-kes­kus pyytää ras­kas­ta lii­ken­net­tä kes­kit­tä­mään ajoa pääl­lys­te­tyil­le teille jok­si­kin aikaa

29.10.2020 11:42
Tilaajille
Lapin tiestölle ennustetaan paikoin vaikeaa kelirikkoa

Lapin ties­töl­le en­nus­te­taan paikoin vaikeaa ke­li­rik­koa

27.03.2020 15:37
Tilaajille