Yksityistiet
Saako marjastaja ajaa yksityistiellä? – "Tiekunnan osakkaat eivät katso sitä mielellään, jos muu liikenne alkaa olla hyvin merkittävää"

Saako mar­jas­ta­ja ajaa yk­si­tyis­tiel­lä? – "Tie­kun­nan osak­kaat eivät katso sitä mie­lel­lään, jos muu lii­ken­ne alkaa olla hyvin mer­kit­tä­vää"

31.07.2020 07:46 1
Tilaajille
Tiekuntien perustamisruuhka on "hallinnassa"

Tie­kun­tien pe­rus­ta­mis­ruuh­ka on "hal­lin­nas­sa"

25.05.2020 07:47 2
Tilaajille
”Näistä montuista ei enää pelkällä öljysorapaikkauksilla selvitä.” Torniossa yksityistie kaipaa kipeästi remonttia – kunto on osakkaiden vastuulla

”Näistä mon­tuis­ta ei enää pel­käl­lä öl­jy­so­ra­paik­kauk­sil­la sel­vi­tä.” Tor­nios­sa yk­si­tyis­tie kaipaa ki­peäs­ti re­mont­tia – kunto on osak­kai­den vas­tuul­la

11.05.2020 06:30 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi säi­lyt­tää ny­kyi­sen avus­tus­käy­tän­nön yk­si­tyis­teil­le

04.05.2020 21:05 0
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven yk­si­tyis­tei­den avus­tus­mal­liin löytyi li­sä­ra­ha – avus­tus­sum­ma so­pi­mus- ja pi­ha­teil­le trip­lat­tiin

30.04.2020 21:21 0
Tilaajille
Lukijalta: Olisi selkeintä, jos kaupunki hoitaisi yksityistiet
Lukijalta Mielipide Reino Vaaraniemi

Lu­ki­jal­ta: Olisi sel­kein­tä, jos kau­pun­ki hoi­tai­si yk­si­tyis­tiet

02.04.2020 14:58 0
Lukijalta Mielipide Aatos Nätynki

Lu­ki­jal­ta: Tärkeää asiaa yk­si­tyis­teis­tä

31.03.2020 06:07 0
Tilaajille
Suuri osa kaupunginvaltuutetuista haluaa lisää rahaa yksityisteiden hoitoon Rovaniemellä

Suuri osa kau­pun­gin­val­tuu­te­tuis­ta haluaa lisää rahaa yk­si­tyis­tei­den hoitoon Ro­va­nie­mel­lä

20.03.2020 12:41 0
Lukijalta: Rovaniemi tukee tiekuntia jatkossa yhdenvertaisesti – rahaa ei voi luvata lisää
Lukijalta Mielipide Petteri Pohja

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi tukee tie­kun­tia jat­kos­sa yh­den­ver­tai­ses­ti – rahaa ei voi luvata lisää

16.03.2020 10:45 0
Lukijalta: Otetaan kaikki Rovaniemen yksityistiet kaupungin kunnossapidon piiriin
Lukijalta Mielipide Hannu Ovaskainen

Lu­ki­jal­ta: Otetaan kaikki Ro­va­nie­men yk­si­tyis­tiet kau­pun­gin kun­nos­sa­pi­don piiriin

13.03.2020 09:55 0
Toimittajalta: 10 000 rovaniemeläistä saa hoitaa itse tiensä – kaupunkilaiset eriarvoisessa asemassa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: 10 000 ro­va­nie­me­läis­tä saa hoitaa itse tiensä – kau­pun­ki­lai­set eri­ar­voi­ses­sa ase­mas­sa

11.03.2020 08:00 0
Uuden tielain soveltaminen avasi vanhat haavat Rovaniemellä – "Oliko kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitos iso virhe?"

Uuden tielain so­vel­ta­mi­nen avasi vanhat haavat Ro­va­nie­mel­lä – "Oliko kau­pun­gin ja maa­lais­kun­nan kun­ta­lii­tos iso virhe?"

27.02.2020 19:34 0
Tilaajille
Tiekuntia ei perustettu odotettua tahtia –Päätös yksityisteiden avusta todennäköisesti siirtyy Rovaniemellä

Tie­kun­tia ei pe­rus­tet­tu odo­tet­tua tahtia –Päätös yk­si­tyis­tei­den avusta to­den­nä­köi­ses­ti siirtyy Ro­va­nie­mel­lä

25.02.2020 07:55 0
Tilaajille
Rovaniemellä on pulma: Yksityisteiden kunnossapitoavustusten rahoja ei ehkä riitä kaikille

Ro­va­nie­mel­lä on pulma: Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tus­ten rahoja ei ehkä riitä kai­kil­le

19.02.2020 14:03 0

Ke­mi­jär­vi jakoi yk­si­tyis­tie­avus­tuk­si­na 3 000 euroa Jout­si­jär­vel­le

17.02.2020 21:33 0
Tilaajille
Kemijärvi vähentää yksityisteiden avustuksia, Salla pitää ennallaan toistaiseksi

Ke­mi­jär­vi vä­hen­tää yk­si­tyis­tei­den avus­tuk­sia, Salla pitää en­nal­laan tois­tai­sek­si

14.02.2020 20:17 0
Tilaajille
Rovaniemen yksityisteiden hoito muuttumassa – Tiekuntien perustaminen kompastelee kylissä

Ro­va­nie­men yk­si­tyis­tei­den hoito muut­tu­mas­sa – Tie­kun­tien pe­rus­ta­mi­nen kom­pas­te­lee kylissä

25.09.2019 11:26 0