Yksityistiet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yk­si­tyis­tiet

16.06.2021 11:12 1

Ro­va­nie­men kau­pun­gin kun­nos­sa­pi­to­avus­tuk­set yk­si­tyis­teil­le ovat viimein haet­ta­va­na

20.05.2021 16:49 3
Tilaajille

Yk­si­tyis­tie­avus­tus­ten haku alkaa maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

12.05.2021 14:41 3

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tus­ten haku alkaa Ro­va­nie­mel­lä 17.5.

07.05.2021 10:02 4
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä pääs­tiin sopuun yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta, mutta tul­kin­nat pää­tök­sen si­säl­lös­tä vaih­te­le­vat

29.04.2021 21:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kau­pun­ki hoitaa yk­si­tyis­tiet – "E­lin­voi­ma­lau­ta­kun­ta on ottanut va­ka­vas­ti yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta nous­seet huolet"

28.04.2021 20:37 10
Tilaajille

Ro­va­nie­mi päätti laa­jen­taa yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don myös ke­sä­huol­toon – Muutos maksaa ar­viol­ta puoli mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

28.04.2021 19:05 10
Tilaajille

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta muutti yk­si­tyis­tei­den avus­tus­käy­tän­tö­jä oi­kai­su­vaa­ti­mus­ten pe­rus­teel­la – var­si­nai­set oi­kai­su­pyyn­nöt hy­lät­tiin

27.04.2021 21:03 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vai­keu­te­taan­ko kylien elämää ta­hal­laan Ro­va­nie­mel­lä?

26.04.2021 18:57 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yk­si­tyis­tiet pu­hut­ta­vat

01.03.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­toon lisää rahaa

08.02.2021 05:10 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mitä teen lu­mion­gel­mal­le?

06.02.2021 08:05
Tilaajille

Yk­si­tyis­tei­tä pi­de­tään kun­nos­sa koko tuleva tal­vi­kau­si Ro­va­nie­mel­lä

30.09.2020 10:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kaikki tiet vievät kotiin ja kaup­paan

21.08.2020 13:01

Saako mar­jas­ta­ja ajaa yk­si­tyis­tiel­lä? – "Tie­kun­nan osak­kaat eivät katso sitä mie­lel­lään, jos muu lii­ken­ne alkaa olla hyvin mer­kit­tä­vää"

31.07.2020 16:01 1
Tilaajille

Tie­kun­tien pe­rus­ta­mis­ruuh­ka on "hal­lin­nas­sa"

25.05.2020 07:47 2
Tilaajille

”Näistä mon­tuis­ta ei enää pel­käl­lä öl­jy­so­ra­paik­kauk­sil­la sel­vi­tä.” Tor­nios­sa yk­si­tyis­tie kaipaa ki­peäs­ti re­mont­tia – kunto on osak­kai­den vas­tuul­la

11.05.2020 09:44 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi säi­lyt­tää ny­kyi­sen avus­tus­käy­tän­nön yk­si­tyis­teil­le

04.05.2020 21:05
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven yk­si­tyis­tei­den avus­tus­mal­liin löytyi li­sä­ra­ha – avus­tus­sum­ma so­pi­mus- ja pi­ha­teil­le trip­lat­tiin

30.04.2020 21:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Olisi sel­kein­tä, jos kau­pun­ki hoi­tai­si yk­si­tyis­tiet

02.04.2020 14:58